KRIS Ringrijderij - trekpleister zoog vele mensen naar Middelburg Ir. Geuze metselde eerste steen landbouwhuishoudschool Tholen Diploma-uitreiking aan landbou whui shoudschool Apartheid berust niet op theologische o-edachten „HIJ IS VAN MIJ", ZEI EEN RIJWIELFABRIKANT Folklore vierde hoogtij op Molenwater Leen Minderhoud ,op het paard glorieuze winnaar door Zeeland OEFENING NA DEN ARBEID VIJFENVIJFTIG JAAR ferr&niacolor en liep naar de justitie In Gstaad wellicht een reprise van Wimbledon V reugdeklanken van carillon Over de hoofden Va kan ti erege ling voor winkeliers Nieuwe aanwinsten bibliotheek er zijn buiten zuid afrika ook calvinisten Mulo- examens Nieuw verzoek om bespreking Eindstand damclub Zaterdag feest in Ritthem fschl Oefenwedstrijden voor honkbalnegental Koopman lichtte hroers op met wonderbrillen MARKTBERICHTEN Nieuw discusrecord van Corrie Hu veen Wedvlucht ..De Luchtpost" !met den Bijbel: Voorzitter en de heer taard herdershond; zonnebril Jicht m"on- J geen rijbewijs Scooterrijder gedood bij aanrijding Vrijdag 22 juli 1960 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 4 Advertentie) aanse. Serooskerke 72. 10. P. Polderman, Vrouwenpolder 70. 11. J. Vos. Zoutelande 70. 12. C. Meijer, Serooskerke 70. 13. C. Stroo, Souburg 66. 14. Jac. van Wallenburg Sr.. Middelburg 65. 15. Chr. Jobse, Koudekerke 65, 16. Joh. van Wallenburg, Middelburg 64. 17. R. Gel jon, Vlissingen 64. 18. G. Sinke. Koudekerke 54. 19. M. Timmerman, Middel burg 53. 20. A. Labruyère Middelburg 48. Versieringen sjezen door de bloemist: 1. - A. Labruyère 421 d punt. Wisselbeker van mr. j Rmit vpr- korps uit Serooskerke. óók in kleder-Terwoéft. 2. J. Wisse 38. Standaard van 'dracht, Walcherse huifkarren, een oud mevr* s®ndberS- 3- R- Ge jon Sl-erde Sjezen met Charmante, in Zeeuws melkwagentje en ponywagens Versieringen sjezen eigen werk: 1. Joh. trok dermate veel publieke belangstel- Van Wallenburg 49'2 punt. Wisselbeker Polak, ling, waaronder een record-aantal Bel- 2. J. de Visser 41. 3. Jac. van Wallenburg gen, dat men, bijna letterlijk gesproken, Jr. 4012. 4. W. Kosten 39V2. 5. G. A. Leen- op de Markt over de hoofden kon lo pen. De gemeentepolitie heeft het erg druk, maar niet al te moeilijk gehad. Er wa ren enige opstoppingen, maar die kon- 7 A den binnen niet al te lange tijd ontra- twn de goedlachse ringsteeksters feid worden. oversloeg op de grote stroom toe- schouwers. Velé buitenlanders be- UltslclgCn vonden zich daaronder. De ama- MIDDELBURG. klederdracht gestoken boerinne- kens domineerden gisteren op de ringrijderij op het Molenwater. Het mooie weer hielp mee van deze wedstrijd een zonnig feest te makenwaarin het goede humeur teurfotografen konden niet genoeg Mfdedelubl^gal^"r^gerBekirvan'd/ge^l": kliiaen van het kieken Van de te Middelburg. 2. W. Kosten, Middenburg 93 v s j ringen. 3. J. de Visser, Souburg 88. 4. Jac. overal rondflanerendeLieftallige Van wallenburg Jr.. Middelburg 86. 5. g. a. 7ppiiu>cp nïpiakp* pyi dp inriP Leendertse. Middelburg 77. 6. P Duvekot. reeuwse meisjes en ae jorse, Serooskerke 74 7 j. Sinke> Middelburg 73. 8. S. Minderhout, Westkapelle 72. 9. L. Adri- dertse 39. 6. M. Timmerman 32>.a. 7. Chr. Jobse 31, 8. C. Stroo 30*2, 9. Jac. van Wal lenburg Sr. 30, 10. P. Duvekot 29>2. Ringrijderij te paard: 1. L, Minderhoud. Westkapelle 27 ringen. 2. N. Minderhoud. Westkapelle 25. 3. P. Poppe, Grijpskerke 24. 4. P de Visser. Vrouwenpolder 24, 5. W. Maljers, Veere 23, 6. L. Dourleyn. Domburg 22, 7. A. Lampert. Biggekerke 22, 8. S. I Koets. Biggekerke 21. 9. J. Reijnierse, Kou-1 dekerke 20. 10. Joh. Langebeeke. Gapinge 20. 11 D. Coppoolse. Serooskerke 19, 12. J, de t Pagter. Ritthem 19. 13. M. Koole. St Lau rens 19, 14. S. J. Lous. Westkapelle* 17, 15 F. Langebeeke, Gapinge 16. 16. Z. Cevaal. I Middelburg 14. 17. J. P. Reijnierse. Koude kerke 14, 18 P. J. Cevaal, Middelburg 13, 19. R. ae Nooyer, Arnemuiden 10. 20. A. de Visser. Vrouwenpolder 9. 21. P. CoppooV se, Aagtekerke 9. De pollepel Werd door A. Lampert gewonnen. GSTAAD (ANP). Bij de internationale tenniskampioenschappen van Zwitserland te Gstaad ligt ^en reprise in het verschiet van de finale damesenkelspel van Wimbledon tus sen de kampioene, de Braziliaanse Maria Esther Bueno, en de Zuidafrikaanse Sandra Reynolds. Beide plaatsten zich gisteren voor de halve eindstrijden door overwinningen op resp. Jacqueline Rees-Lewis (Fr.) met 62. 6—4 en Mary Hawton (Austr.) met 6—2, 6— 3. De twee overige halve finalisten zijn de dal speciaal voor deze gelegenheid was I geschreven door de directrice van de i school, mevrouw E, van Vliet-Schipper en gecomponeerd door de zangleraar. de heer C. J. v. d. Boom uit Bergen THOLEN. Ondanks het feit, °P Zoom. Trouwens er waren nog meer J I uron cfrlolrl onlron hnrOI Want 0111X110- ife dat het al 38 jaar gleden was (hij delufkn^de'korU' plechtigheid beklom schakelde, en cfe statenloze Edda Buain*. dieWUS toen Vijf jaar) bleek ir. M. A. de heer v. d. Boom de trappen naar met 6—2, 3—6, 9—7 won van Jan Lehane (ZP1I7P nlnpmppv vnnvritfpv vnv r\c> de Thoolse carillon om enkele feestlie- Austr.). ril? voorzitter van ae deren ter ere van de eersle_sleenleggmg In het herenenkelspel werden in de achtste I Zj.L/.M riet leggen VQll een eerste \en gehore te brengen. Deze geste werd te™Lk°%emDgunserakBungert n°9 niet verleerd te zijn. Inboor de aanwenen ten ho°gsted op te^00r^^eid taj voo'r )e feitelijke gebeurtenis in de (It.) versl. Vermaak (Z.Afr.) 2—6, 6—2, 6- nodigdende leraren en leerlingen vreugde betrokken Zij kreeg nl. van 2. Candy (Austr.) versl. Aguirre (Chili) 6— j lnndhninnhinchnndcohnnl Truus de Korte uit Tholen een prachti- 2, 62, Ayala (Chili) versl. Contreras (Mex.) Van ae LanaOOUWMllSHOUascnooL, boS bloemen Tegelijkertijd ontving 6—4. fr-L Emerson (Austr versl Gnnda met hun keurige Witte kapjes op ir. Geuze uit handen van Hetty Sluij- (Beig.) 6—2. 4—6, C6—3 en Fraser (Austr.) i het hoofd, metselde hij nl. vakkun- .1T!frs óorkonide, waarin met sier- <ersf Wgi iit) e-8, s-6, a-3. ,dig en „aardig offideel de eerste j ^rgesctoven. tekSl het Dc vreugdetonen waren overigens zeer KRTIININOEN De ne<*en-'. De getuigschriften van de primaire i^nuimm_riLiN L>e negen oplei<Jing en yoor assistente in de huis- daagse veldtocnt (om met eonhouding werden ditmaal uitgereikt door variant op een bekend gezegde te mej. A. van der Leeden, omdat de ziomjjic «n siocrc »uiju. nu iwuiug ir7_+c.f_ voorzitter van de commissie van het beurten bleek Leen Minderhoud uit spieKen) Zit er op. /vis laatste in iandbouwhiushoudonderwijs van de Naarmate de wedstrijd voortschreed schriften uitgereikt. Dat gebeur- hloek dat I^een Minderhoud xijn abso- j tiidens een °eanimeerde bii- hite vorm gevonden had. Geen enkele ae llJaenh eei1 gedimneeiue uij keer miste hij meer en hij werd gio- eenkomst in de grote zaal van rien» winnaar met Z1 ringen uit 28 het Dorpshuis, die praktisch tot bearten. De strijd om de tweede plaats i ,A, j A was heel wat spannender. Ten slotte de laatste stoel was bezet dooi eiste No ach die voor zich op met 25 vele trotse moeders, ringen vóór P. Poppe en P. de Visser. De 's middags gehouden stoet der sjeesjes, daarbij geassisteerd door in achttiende eeuwse klederdracht gesto ken boeren en boerinnen, een muziek- sigarenrokende boeren. Bij het ringsteken werd niet vaak nxisgestoken. Toch leek deze sport ge makkelijker dan ze in. werkelijkheid was Er moest terdege rekening ge houden worden met de snelheid van de sjees en de hobbelige keien van het Molenwater. Aan de stuurmanskunst van de voerman was trouwens veel ge legen de ring als het ware voor de lans te krijgen. Bij het ringrijden te paard ging het heel wat forser en ruiger toe dan bij de sjezen. In 28, veel kluiten opgooien de beurten bekampte het puik van de Zeeuwse ringrijders elkaar in een man- variant OP een bekend gezegde te mej. A. van der Leeden, omdat de nelijke en stoere strijd. Na twintig Alc, i voorzitter van de commissie van het T van Westkapelle slechts één keer gemist te de rij van negen zijn gistermid-Z.L.M. burgemeester B. H. G. ter Haar hebben. Vlak daarachter zaten a*u aan niat minHpr Han fifi Homeny van Wolfaartsdijk met vakan- broer Noach p Poppe uit Grijpskerke, dag aan niet mmdei aan dö meis-1 tie was Me. v d Leeden verrichtte F. de Visser uit Vrouwenpolder en L. jes van de landbouwhuishoud- haar taak op sympathieke wijze. Dourleyn uit Domburg. school van de Z.L.M. de getuig- Voor het zover was hebben de meis- jes de' aanwezigen laten zien wat zij i op de planken weten te presteren. Tannie van Es en Nellie Pikaar droe gen keurig enkele gedichten voor, de meisjes van lib toonden adembenemen de gymnastiekoefeningen en in de to neelstukjes, getiteld ,,De spin Sebasti- aan" en ,,de kostschool van juffrouw Prikkelroos" leverden de jonge dames goede prestaties. Het was. wat men noemt, een elk-wat-wils programma. Na de diploma-uitreiking kregen de ge slaagden van verschillende kanten ge lukwensen en ook tal van wijze raadge-* vingen te horen. Tot slot werden bij zonder interessante kleurendia's ver toond van de opleiding tot assistente in de huishouding De leiding van de bij eenkomst berustte bij de heer M. de Regt, vice-voorzitter van de Z.L.M.- commissie voor het landbouwhuisihoud- onderwijis. Alle meisjes behaalden het diploma. de Italiaanse kleurenfilm om de zuivere kleurweergave om de snelle afwerking; steeds binnen 3 dagen ontwikkeld retour LISSE. (ANP) De jaarlijkse ontmoe ting tussen de Nederlandse en Belgische ruiters (senioren en junioren) zal zon dag 14 «augustus in het gemeentelijk sportpark te Lisse worden gehouden. De Nederlandse ruiters hebben deze wedstrijd1 de laatste driemaal gewonnen. i steen voor de nieuwe landbouw- begrijpelijk. Na jaren van moeizaam Wederwaardigheden van Rosiollan Is hij prof? Welnee, betaald amateur KRU1NINGDN- De gemeenteraad heeft uitvoerig gesproken over een va kantieregeling voor de winkeliers in Kruiningen. De heer J. "Witte tVrije Lijst) vond verplichte sluiting ingevolge een vastgestelde vakantieregeling ongeoor- TERNEUZEN. De openbare bibliotheek heeft de volgende boeken aangeschaft: Romans: Braithwaite: Voor mijnheer van ons allemaal. Claes: Charelke Dop. Col lins: Bond street. Dennis: De wereld door met tante Mame. Ekert-Rotholz: Het gouden web. Van Elshout: Mensen uit het oude dorp. Vlasko: De achtste dag van de week. Ja- gersma: Sjouke Sjaerdema. De Lannoy: Ma dame Royale, dl. 1 en 2. McCullers: Het hart is een havik. Marsman en Vestdijk: Heden ik morgen gij. Martin: Schering en inslag. Mitford: Linda oE de achtervolging; der liefde. Van Nijnatten-Doffegnies: Die van ,,Het Wiede". Komijn: Engel met één vleu- gel. Schwarz-Bart: De laatste der rechtvaar- j digen. Trapp: De familie Trapp zingt zich j DR. TILANÖS Vertrouwen in kabinet De Ouav ZEIST (A.N.P.) De voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de Christe lijke historische unie, dr. H. W. Tilanus, meent, dat het kabinet-De Quay heeft voldaan aan hetgeen het in de Troonrede heeft toegezegd. De C.H.U., zo zei hij, ziet met vertrouwen het werk van het kabinet in het volgende jaar tegemoet. Dr. Tilanus, die gisteravond in het conferentieoord Woudschoten te Zeist sprak bij de opening van de driedaagse zomerconferentie van de C.H.U. toonde zich zeer verontrust over het wereld gebeuren. Nationale probleempjes als voetbaltoto's, sportnota en commerciële televisie vallen hierbij in het niet, zo zei hij. Hij' herinnerde in dit verband aan de eenheid van het Britse parlement, dat bij monde van de oppositieleider Gaitskell achter Macmillan is gaan staan, toen deze dezer dagen ernstige en bezorgde woor den sprak over wat Kroesjtsjef zich meent te kunnen permitteren. Ook de heer Tilanus wees op het grote gevaar van het communistische dogma. De aan vankelijke politiek van de glimlach heeft plaats gemaakt voor de ware aard van het communisme, zo zei hij. loofde dwang. De voorzitter deelde mede _o_ dat één van de vijf slagers heeft ver- .dtwr de wereld. Traven: De brug in het oer- kiaard niet te willen medewerken. i woud. Visser-Roosendaal; Het zout der lief-, De heren W. J. Bouwer (C.H.) en Joh. de Wolf-Catz: D^pzee. Zuckmayer: Zonder. Griep (V.V.D.) achtten wel logische Duits: Brod: Mira; ein Roman um Hof- i argumenten in de redenering' van de heer Witte aanwezig, doch wilden toch het voorste] van B. en W. om een verplichte vakantieregeling vast te stellen niet af wijzen. Het voorstel werd aangenomen met de stem van de heer Witte tegen. Een wijziging van de bebouwingsvoor schriften werd aangenomen, waardoor het mogelijk wordt dat de ruïne van een prepareerinrichting van uien in de Ach terstraat zal kunnen verdwijnen. De raad voteerde een bedrag van 4400 gulden voor het maken van twee kamers op de benedenverdieping van „Avond licht". Het wordt hierdoor mogelijk twee kamers op de benedenverdieping aan be jaarden te verhuren. De gemeente heeft drie woningen toe gewezen gekregen voor personeel van de Provinciale Stoombootdiensten. Deze hui zen worden gebouwd aan de Henry Dunantstraat en zullen 12,50 huur per week moeten opbrengen. Met aannemer J. Dek is over de bouw overeenstemming bereikt. In september* wordt begonnen. JDo heer A. Paauwe ontving eervol ont slag als gemeentewerkman en de heer L Stel, die is benoemd tot-hoofd van de openbare Ulo te Goes, ontving eervol ontslag als hoofd van de Ulo te Krui ningen. Mej. J. E. Jansen ontving eervol ontslag als onderwijzeres aan de Ulo en de tijdelijke onderwijzeres aan de o.l. school, mej. C. M. Jansen, werd in vaste dienst benoemd. Raadsleden jubileerden mannsthal. Doirremriatt: Das Versprechen. Engels: Amis: Lucky Jim. Beeching: Let me see your face. Blake: The widow's cruise. Christie: Ordeal by Innocence. Col lins: Bondstreet story. Dayan: New face in the mirror. Drury: Advise and consent. Gibbs: The wheel of fortune. Greene: The power and the glory. Marsh: False scent. Id.: Singing in the shrouds. Miller-. Collec ted plays. Frans: Arnoux: Double chance. Boseo: L'ane eulotte. Brisson: Doublecoeur. Chonez: Les amants couronnés. Cotte: La longue pis te. Dariel: Les cahiers d'Olivier. Giono: Les grands chemins. Hébrard: Le mois de Sep- tembre. Ikor: Le semeur de vent, De Lacre- telle: Silbermann; et, Le retour de Silber- mann. Marénis: Dimanche Rome. Soulac: huishoudschool aan de Sirnon behelpen in verschillende, vaak te klei- Lindhowtstraat. nc, gebouwen in het stadje Tholen ziet Het was een kort. maar niettemin het er nu naar uit, dat de ellende" vreugdevol moment, na de eerste-steen- spoedig achter de rug zal zijn. De legging geaccentueerd door de spontane school telt negen klassen. De kosten zang door de leerlingen van het lied, worden geraamd op circa acht ton. In zijn toespraak herinnerde ir. Geu ze eraan, dat hij 38 jaar geleden ook «ten eerste steen had gelegd. Hij merk te voorts op, dat men op het eiland Tho len niet verwend is met gebouwen van dergelijke allure. ,,Dat is ook één van de redenen waarom ik zo dankbaar ben. Ook ben ik dankbaar, dat weer een mijlpaal is bereikt in de huisvesting van de scholen op het platteland". In dit verband uit te ir. Geuze zijn erkentelijkheid voor de medewerking' van het ministerie van i onderwijs, kunsten en wetenschappen. Ook de gemeente Tholen betrok hij in I zijn dankwoord. j Ten slotte hoopte de Z.L.M.-voorzitter I dat de school zich in een steeds groter wordende belangstelling zou mogen ver heugen. De voorzitster van de Commis- 1 sie van Toezicht, mevrouw C. C Kooy- j man-Krijger uit St.-Annaland was in i I.* haar speech eveneens dankbaar over de extra-sportieve zaak weggekocht. dlt belangrijke moment in de geschie- O Religieus sentiment van verkiezing niet gedekt door kerk en theologie Van een medewerker GOES. Leert de Nederduits-gere- formeerde kerk in Zuid-Afrika, dat nïet- blanken als afstammelingen van Cham bestemd zijn waterputters en houthak kers te zijn voor het uitverkoren Is raël, waarmee dan hejj volk der boeren nederigheid te betrachten die alleen j maar opbouwende christelijke discussie mogelijk maakt. Totzover de Nieuws- brief. Wel als sentiment Al het water in de zee wast intussen niet weg. dat de in de aanhef vermel de gedachten, niet als gedachten maar als sentimenten wèl een grote rol spe len bij het Zuidafrikaanse kerkvolk. Prof. dr. K. Dijk, in een vroegere periode een bondsdagman in oude stijl bij uitnemendheid vond in de wijze waarop dit uitverkoren gevoel zich uit- Dans cette galère. Toesca: Les fonctionnai o res. Vialar: La boutiquière. Id. Cinq hom- bedoeld is? En als dit waar zou zijn, j te~bij~heLëeuwf eest "van 'de Dopperkerk, T3<. leerkeliike bofmoet dit dan v00r rekening komen van aanleiding om vorig jaar in het Ceiv kemvitgevlng (R K.l Roeping en belofte het ..koude en harde calvinistische ge- traal Weekblad zijn bezorgdheid hier- (N.H.) Van Kampen: Een sprong in het duis- j 1°°» der AiriKaanaersover uit te spreken. En de huldiging ter? Emigreren, wat is dat? Wieringa: Ten dienste van bedrijf en gemeenschap. Gevan gene 1113 onthult anoniem). Tinbergen: Spie den en speuren in de vrije natuur. Janus: Onze land- en zoetwaterslakken en -mossels. Larette: De goochelkunst en haar geheimen. Spoerl: Kies zelf uw auto. Schierbeek en Oorthuys: De draad van het .verhaal. Readu Moderne schilderkunst. Loeuwe en Lerner; My fair lady. Van Leeuwen: Drift en bezin ning. Lehning: Marsman en het expressionis me. Claus: Mama, kijk, zonder handen. Pi- card: Zo leefden de Carthagers ten tijde van Hannibal. Walter: Nero. Howarth: De slede patrouille. GeylNederlandse figuren. Ha gen: Operatie Bernhard.-Brongersma en Ve- nema: Het witte hart van Nieuw-Guinea. Fuchs: Witte vlek op het zwarte werelddeel. Dolinger Het oerwoud is een vrouw. Van i Egeraat: Op reis met dr. L. van Egeraat. Packard: De statuszoekers. GHOEDE. Met een agenda, die weinig te betekenen had, zijn gister- avond de raadsleden naar hét gemeen tehuis gelokt. De oorzaak was dat de raadsleden R. J van Damme en C. Cijssouw gisteren precies vijftien jaar deel uitmaakten van de raad- De bur gemeester sprak beide raadsleden har-1 lelijk toe en bood namens de raad ieder een reiswekker aan. De heer j Cijssouw heeft van de in de afgelopen vijftien jaar gehouden 129 raadsverga deringen er 128 bijgewoond en Van Damme verzuimde er slechts zes- De burgemeester gewaagde van goede p^imVnfonds speelde (iet eerste elftal samenwerking met beide raadsleden. van Rinandia tegen het luchtmachtelf- tal van de basis Woens&recht. De lucht-; p y n. rr..iD' 0 In de zomeravondcompetitie speelde „De Mistrappers" te Terneiizcn tegen deTieerp z E M- de uitslag was 1—3. Ten bate van het Weerden Op beide vragen geeft de maande lijkse Nieuwsbrief van de Ned.-geref. kerk een ontkennend antwoord. Hij verwijst naar een uitspraak van de ge reformeerde oecumenische synode, waarin vele kerken van gereformeerde signatuur samenkomen, zoals de Geref. kerken in Nederland en de Christian reformed church uit de Verenigde Sta ten en Canada. De laatstgehouden oecumenische synode van al die kerken (1958, Pot- chefstroom) sprak o.m. uit: Geen en kel ras mag zichzelf beschouwen als begiftigd met bijzondere voorrechten of als superieur aan andere rassen. En verder: Dit is geen ontkenning of miskenning van de veelheid der na tiën, maar in deze veelheid moet, in overeenstemming met de Schrift, de onbetwistbare gelijkheid van alle ras sen en volken worden erkend. N iet-theol ogisch Deze verklaring is tot stand gekomen met instemming van bijv. de Gerefor meerde kerken in Indonesië, welker al gevaardigden men bepaald geen ras senwaan in de schoenen kan schuiven. Zij is ook onderschreven door de Zuid afrikaanse kerken zelf. die leden van de regering in die sa menkomsten in ontvangst moesten ne men achtte hij een symtoom van te nauwe binding tussen religie en natio naliteit. Reeds uit de bedenkingen van deze kloeke calvinist valt af te leiden, dat „calvinisme" hiermee weinig te ma ken heeft. Zoals men ook het superio riteitsgevoel van de Engelsman niet kan terugvoeren op de Westminster-be lijdenis van de Kerk van Engeland, die een wezenlijk calvinistisch belijdenis geschrift is (het is wel grappig, dat de Israël-mentaliteit van de Britse natie nooit „calvinistisch" genoemd wordt). Van onze correspondent DARIJS. - Nog wel voor een rechterlijk college van hoog gezag als het nof van cassatie te Parijs is het amateurisme in de wie lersport in het geding ge weest. En grappig genoeg bleken de hoge rechtsge leerden al evenzeer misleid te worden door het woord als de eerste de beste offi cial van het eerste het beste Olympisch Comité. De brave dienaren van Themis wis ten evenmin, dat „amateu risme" in de sport een uitge hold woord is sinds het be grip, dat er eertijds in lag opgesloten, werd fijnge malen. Wat ivas het geval? XY/AT was het geval? De huidige Franse Tourrenner Rostollan is destijds ook in de wielersport begon nen als.... eh.... ja, als amateur. En toen hij wat harder bleek te fiet sen dan vele anderen, had een rijwiel- fabriek hem voor de rennersstal vastgelegd. De fabriek had dus de amateur gecontracteerd mitsgaders de levering van het materiaal, de be taling van onkosten, de uitkering van prestatiepremies en mogelijk zelfs ook een vaste vergoeding. Wat allemaal nogal vreemd klinkt in het geval van een amateur" voor zover men daaraan nog geloof hecht Cichorei TOEN Rostollan beroepsrenner werd, in dit verband dus een „amateur" met een groter inkomen, liet hij zich inpalmen door een extra-sportieve on- Terwijl zijn contract nog liep. 9 Werkelijkheidssin 71E rijwielfabrikant heeft dat niet genomen. Amateur of prof, riep de man vol werkelijkheidszin uit, hij behoort mij toe. En hij liep naar de vrederechter. Deze magistraat was het volkomen met eiser eens. Hij brak z'n hoofd niet met het prin cipe van amateurisme en veroordeelde Rostollan tot het betalen van een schadevergoeding van drie miljoen oude francs. Waarop de renner zich tot het hoogste rechtscollege in het land wendde. Verbazing DE rechtsgeleerden spraken er hun verbazing over uit, dat iemand, die voor 2ijn genoegen de sport beoe fent, in het raam van die .beoefening door een werkcontract aan een han delszaak kan worden vastgelegd. Zij zullen nu ook wel enigszins sceptisch staan tegenover de ceremonie bij de ouverture binnenkort bij de Oympi- sehe Spelen in Rome. Desniettemin woog juridisch voor hen het zwaarst dat Rostollan dit werkcontract had verbroken en zijn beroep werd dan. ook afgewezen. Wat in feite van rechtswege de erkenning is, dat ama teurs in de wielersport beroepsren ners zijn, laat het dan zijn categorie B of C. denis van de school. APARTHEIDSPOLITIEK NEW YORK (Reuter, APf Negen en dertig landen hebben op initiatief van Indië samen verzocht om een nieuwe be handeling van de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika in de komende bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Die landen wijzen er op dat, nu het grootste deel van Afrika de onafhanke lijkheid heeft verkregen, de apartheids politiek van Zuid-Afrika in flagrante strijd blijft met het handvest van de Verenigde Naties GOES. Voor het Mulo diploma A slaag- den de dames: M, P. Döminïcus, L. Franchi* mont, M. J. v. Diepeningen, C. Gillissen en S. N. den Hollander (m) te Middelburg, H. L. Hofman en E. J. M. Dijkstra te Vlissin gen, L. W. Flipse Koudekerke, J, A. Lukasse Hoedekenskerke, A. S. Kooman en T. A. v. d. Jagt te Yerseke, L. Francke Grijpsker ke <m), W. F. Moens. E. J. van Liere, J. A. Hamelink (m), C. J. Hamelink (m), W. N. Meijer (m), Terneuzen, K. J. Vos (m) Zaamslag, H. W. Tacq Sluiskil, M. J. M. Dersijn (m) Sas van Gent, M. den Os (m) Zierikzee, C. J. Meeuwen (m) en A. C. Oos terling (m) te Hoek en de heren J. J. Da- vidse St. Laurens, A. Hibels en C. S. Gideon- se (m) Middelburg, J. A. H Langeveld Goes, C. Cevaal (m) Serooskerke, C. M. v. d. Sluis Retranchement. J. C. Leunis (m) Zaamslag en O. "W. Hoogerhuis (m) Renes- se. Acht kandidaten werden afgewezen. (m) is tevens geslaagd voor middenstands diploma. BERGEN OP ZOOM. Voor het Mulo examen slaagden H. Devenijns te IJzendijke, F. Lippens te Aardenburg en A. J. Matthijs- 9en te Hulst. WESTKAPELLE De eindstand van de door de damclub DES gespeelde onderlinge competitie is als volgt: gevorderden: 1 J v Rooijen 18-13-4-1-30: 2 J Houmes Wz 18-10- 3-5-23; 3 K Houmes 18-9-4-5-22; 1 J Hou mes Az 18-10-2-6-22; 5 J Brasser 18-7-3-8-17; 6 P Hengst 18-4-2-12-10; 7 R Gabrielse 18-1- 0-17-2; beginners: 1 K Rcelse *9-14-0-4-28; 2 J Huiszoon 18-11-3-4-25; 3 J Sirnonse 18- 12-0-6-24: 4 P de Witte 18-11-1-6-23; 5 J Ga brielse 18-9-3-6-21; 6 J v Rooijen 18-3-1-9-17; 7 J d Witte 18-5-2-11-12; 8 W Lievense 18-6- 0-12-12: 9 H v Rooijen 18-3-6-9-12; 10 L de Witte 18-3-0-15-6, No. 7, 8 en 9 na beslis- singsw. Gevonden voorwerpen BRUINISSE. Door een Amster- damse logee werd te Bruinisse een bankbiljet van 10 gevonden, dat door hem op het politiebureau te Bruinisse werd gedeponeerd. Daar wachten trou wens nog meer gevonden voorwerpen op de rechtmatige eiigenaars; een rood kindervestje, 1 paar rubberlaarzen, een damesportemonnaie, een herenportemon- naie, een kinderschoen, een ischooletui. een ijzeren hamer met gebroken steel, een schuursleutel, een Lipssleutel, een derneming in voedingswaren. Het damesparapluie, en een doos sigaren en bracht hem meer op met behulp van j een sigarettenaansteker. zijn fietsbenen reclame voor cichorei te maken dan de degelijkheid van een fiets aantonen. In feite werd hij door „De Telegraaf MIDDELBURG. De postduiven- houdersvereniging .,De Telegraaf" te Middelburg hield een wedvlucht op Or leans. Afstand 418 km, In koers 87 dui ven. Uitslag: 1 P. Philipse, 2 8 S. Kod de. 3 6 A. de Bue. 4 W. Walraven, 5 A. Sturm. 7 C. Daane, 9 J. Huijssoon, 10 M. Walraven. Ook werd gevlogen op Tilburg <103 km) met 242 jonge duiven. Uitslag: 1 2 J. Jonkheer. 3 A. v. Schaik, De Nieuwsbrief geeft als oorzaak van macht won met 5 1 en de "opbrengst i verschillende zienswijzen tussen de was 63.85. j kerken in Zuid-Afrika over de apart heid dan ook niet een theologische achtergrond („klinkklare nonsens"), maar niet-theologische factoren RITTHEM. Zaterdag is er feest in Ritthem! De muziekvereniging Oefening na den Arbeid'' viert dan haar 55-jarig bestaan. Op dezelfde dag worden ook de uniformen officieel in gebruik genomen. Hiervoor zijn vele zweetdruppeltjes in Ritthemse oliebol- lenpannen en boven aardappelen- en De ziekenhuisverpleging te Rilland hield een algemene vergadering in 't Wapen van Rilland. Voor deze bijeen komst bestond geringe belangstelling. In de vacature mevr. Mol werd in het bestuur gekozen de heer L. Nagelkerke. Aan de R.H.B.S. te Bergen op Zoom werden van klas 1 naar klas 2 bevorderd Wim Heijboer Gabr. zn. en Adrie Quist. het verschil in sociale en historische achtergrond dat dan weer 'tot allerlei achterdocht aanleiding geeft. En ook is menigeen te zelfverzekerd om zijn hart te onderzoeken en om de i DEN HAAG. (ANP) Ter voorbe- j reiding op het tornooi om de Europese -jhonkbaltitel* dat irt september in Bar celona wordt gehouden, speelt 'het Ne- weken t a 1 ceiona worat genouaen. speen n en Jos de Vj-0VOllClCn VOOTWCrpCIl Iderlands team in de komende i Jl i nog enkele oefenwedstrijden teger 4 7 M. Karstanje. 5 P. Pijnen, 6 P.;Van 2 naar 3 Wim Heijboer Ger. zn. en Philipse, 8 B, Meulmeester, .9. S. Kod-van 3 naar 4 Jaap Houtakamer de. 10 J\ pooitvliet. -In dezelfde WuchtOoffaü. allen te St Antutlaiid. rI nog enkele oefenwedstrijden tegen Ame- vlogen 28 oude duiven mee. Uitsl.: 1 A Voor het middenstandsexamen slaag- VLISSINGEN. Omtrent de volgen-1 rikaanse legér- en luchtmachtDloezen B. Meulmeester 2 C. Daane 3 7 D. de mejuffrouw L. M. 'Duijzer. eveneensde gevonden vporwerpen, verloren' in De w Hoogesteger. 4 J Jonkheer, o M. Kars- uit St. Annaland. het tijdvak van 13 juli tot en met 19 de Baumholder Bhie Rangers. Unje' 6 06 BU1- .?„nSa„?^rerndUo\TÜR^P%- P°"tie I °S Wedvlucht De Rode Doffer at W' C' J' Bosschaart uit WolPha8rs" diverse rijwielen en autopeds; sieu- dag 28 juli (Amsterdam).week later. De Rode Doffer Ï^A.n de H.T.S.. slaagde voor het eind- °P bietenlanden gevallen. Het benodigde geld is er tenslotte toch gekomen door de opofferingen die vele inwoners door het verkopen van loten en het ophalen van oudpapier ten bate van het „Vniformenjonds" zich getroost hebben. Van onze correspondent VENLO De 49-jarige H. D. uit Venlo tot ver in de buurt bekend staande als „de brillenkoopman" is gisteren door de rechtbank te Roermond tot drie maanden gevangenisstraf ver oordeeld omdat hij twee oude mannen zou hebben opgelicht. Hij had de mannen, twee broers uit Hom, 73 en 77 jaar oud, bij elkaar voor bijna veertienhonderd gulden aan brillen verkocht. Het waren telkens betere. Er i Advertentie De Provinciale afzetcommissie voor Zeeland maakt aan de fruittelers bekend, dat op de veilingen kunnen worden aan gevoerd en geveild, vanaf: maandag 25 juli 1960 yellow transpa rent, alle maten; perzikrode zomerappel, alle maten, .voldoende gekleurd; early Victoria, 60 mm en op; oomskinderpeer, alle maten, deze zijn: 55 mm en op, 44 55 mm, d 4045 mm, f 35—40 mm; donderdag 28 juli 1960 early victoria, alle maten. Het Productschap voor Groenten en Fruit heeft de minimummaat van peren gedurende de periode van 19 juli tot en met 31 augustus verlaagd van 40 tot 35 mm. BERGEN OP ZOOM, 21 juli. - Frambozen 55, zwarte bessen 1.73, rode bessen 66, stam- boon dubbele princessen 1 5152. idem 2 37 —42. KRABBENDIJKE, 21 juli. Zwarte bes sen 1 207, 2 205, afw 99, dubb pr bonen 1 56, 2 5051, saxa 1 27, prolifisc 2 31 p doos, jhr v tets 2 22—28 p doos, 2 73—88 P kg. early Iaxton h 1 140—151. h 2 102. f 91. bramen 1 4863 p doos, jellow transparant 1 7a-80 82, 70-75 84. 65-70 83, 60-65 70—71, 55- 60, 49—50, 2 75-80 75, 70-75 77, 65-70 75. 60-65 66, 55-60 47, 2 d 30, 3 gr 46—53. f 28—44, kr. .8—19, val 8—14, close 2 d 54. 3 gr 62, val 35, beauty of bath val 10. verpakt fruit vel- low transparant 1 75-80 93, 70-75 88—89. 65- 70 87—89. 60-65 73—75, close 1 75-80 116, 70- 75 118, 65-70 119. 60-65 115. ST. ANNALAND, 21 juli. Doré bonken 18, doré gewone I 17.57—18.41. doré drielin gen 9, doré voer 3.68, bintjes bonken 22.40, bintjes gewone 11.66—11.88, gewone II 11.35, drielingen 7.10, eigenheimers bonken 13.25 gewone I 14.1014.31. gewone II 13.60, III 13.19—13.40, drielingen 7.74—8.25, Aanvoer 90 ton. SCHERPENISSE, 21 juli. Doré bonken 17.20. doré gewone I 17.77—17.93. drielingen 9. voer 3.70. bintjes bonken 22.51. gewone I 10.6211.38, drielingen 6.09, eigenheimers bon ken 10.03, gewone I 11.50—13.20, drielingen 6,68. Aanvoer 30 ton. was een wonderbril bij. De broers hoef-ijng° per ...^F.?.ort" en Industrievei- In „Ons Dorpsleven" GOES. De P.V. hield een wedvlucht met jonge duiven examen landmeetkunde de heer L. Hey- pKstic'baT"'damestasje; bïaüwe^'zwtm® b^dsïlolg'tegen6 dl BÏumhowlr^Can- u.t Venlo. De uitslag was els vog: 1. boer, te Z,enkzee. u .broek met gekleurde badhanddoek; auto- ZeersIn oplo en 11^ustu^even- eens resp. Haarlem en Amsterdam) te gen de Wiesbaden Flyers, die al eerder als sparringipartners fungeerden. C. van Winkelen, onderwijzer aan de tuur; fototoestel merk Isola; contact- ROTTERDAMA.N.P.) Tijdens de RILLAND. De Postduivenvereni-1 School met den Bijbel: secretaris-pen- sleuteltje; bol vlastouw; rood kinder jas- Rotterdamse atletiekkampioenschappen, ging „De Luchtpost" hield een wed-ningmeester. die .tevens plaatselijk je met gestreepte voering; zwemkaart I die gisteravond op de Nenytobaan in vlucht uit Augouline. De uitslag luidt: correspondent is. t.n.v. Eric Baas; 3 rijksdaalders; siga-1 Rotterdam zijn gehouden, verbeterde 1 en 2 C. Coremans, 3 en 4 C. de Mees- De collecte voor de samenwerkende rettenaansteker merk Dikema met in- 1 Corrie Huygen (Hollandia) haar Neder- ter. De uitslag van de wedvlucht uit olindenorganisaties ..De Fakkels bijeen" scriptie Ageling van Rentergem; witte! lands record discuswerpen met 29 cm. Orleans was: 1 M. Sentse. 2 en 5 F.'heeft te Nleuwdorp 106,36 opgebracht.plastic bal; zilveren sigarettenkoker Zij wierp de discus 48,63 meter. Het Hillebrand, 3 en 7 S. J. Prevo en 4 C. De opbrengst te Leuvedorp bedroeg 136met ingebouwde aanstekpr; paar gele1 oude record stond sedert 15 mei van 2 #n 7 en 10 W. Scheers, 3 C. Snoep, Het vierjarig zoontje van de heer A. 4 A. Heijnsdïjk, 5 en 6 Gebr. Beenak-i Walpot te St. Philipsland kwam met zijn ker, 8 D. Kloosterman. 9 J. Dubois.1 autoped zo ongelukkig te vallen, dat hij De uitslag van de wedvlucht uit Venloeen hersenschudding opliep, met oude duiven luidt als volgtj 1 K. O Het bestuur van de plaatselijke af- Verhage, 2 A Heijnsdijk, 3, 4. 5. 6 en deling te Sint-Annaland voor de stichting 7 G. de Hond. Vrederust is als volgt samengesteld: de heer Chr. Kalle, Hoofd van de School met den Bijbel; Voorzitter en c.e heer slentel aan gulfring; donkergrijze plas tic regenjas; grijze garbadine regenjas; oude donkerbeige regenjas; blauwe re genjas; zwart jongensjasje; blikken doosje met shag: links kinderschoentje: groen geruite bloes: grijze broek; wit te nylon dameshandschoen; autocriek; wit babykinderbroekje; theedoek; bas taard herdershond; zonnebril licht mon Coremans. i gulden. slippers. 's middags trekken de leden van de muziekvereniging voor het eerst hun pakje aan. Dit zal dan gebeuren in aanwezigheid van de gemeenteraad. Om vijf uur gaat de vereniging haar ongetwijfeld glorieuze rondwandeling door het dorp maken om de inwoners hun nieuwe aanwinst te tonen. Om de dag tot een voor OiNDA nog groter en gezelliger feest te maken, verzoekt de vereniging haar inwoners op zaterdag de vlag te willen uitste. ken. Het roemruchte verleden van ONDA toont helaas vele zwarte bladzijden. De oorlog is wel de donkerste. Toch heeft de vereniging de moed getoond na de oorlog te trachten voort te gaan op de weg. waarvan zij noodgedwongen moesten afwijken. Met trots kijkt zij j op de laatste jaren terug. In 1955' kwam de muziektent, in 1958 de instrumenten en zaterdag de kroon op het naoorlogse streven:, de uniformen. j. - - «"si i's-» sxS. /ellöw -Transp. Kl. 1*75-85 100 den die maar vijf minuten op te zetten, 65-75 83-86. 60-65 70, 55-65 43.70—50 60 55-60 drie uur 1 zo zou de brillenkoopman hebben ge- 65-75 80, 55-60 40—41, Beauty of zegd. om beter te gaan zien. De wonder bril kostte vierhonderd gulden. De koop man zou hem later, als de broers weer goed konden zien terugnemen voor 320 gulden. Toen het opzetten van de wonderbril niet zo veel bleek te helpen wist de koopman voor achthonderd gulden een Bath. Kl. I 55-65. 58-60. II D 3Ï7Zwarte bes sen Exp. 214—222, II 205, afw. 130, Rode bes sen ÏI 64. Duitse zure II 65, Zure Morellen Exp Ind 77—84. III 32. Frambozen in krat ten I 147155, II 119120, Frambozen in kratten los I en II 56. Dubb. pr.bonen 51 —53, II 47. Gewone veiling per kg: Yellow Transp. grof 4555, fabriek 2641, Stark Earliest Kl. 1 70-75 92, 65-70 .96—100, 60-65 84. 55-65 62—92. II D 31—33. Beauty of Bath (verpakt) Kl. I 60-65 76—82. Rode bessen II 6985, Kruisbessen II 61, Vr. Oranjepruimen nog betere wondeibril te verkopen. Ook I 53—70. II 21—68. fabriek 54—60. Early Lax- die zou hij later terugkopen, maar in ton 1 138—170. II 97125, grof 138—158. fa- briek 70121, Czarpruimen I 132157. II 81— beide gevallen was het daar niet van 116, fabriek 50, Tollenaars 30—58. II 1—24, gekomen. In een wedstrijd voor wielerprofs over 220 km te Kalmthout B. eindigde Piet van Est als tweede achter de Belg Clerck. Captein werd zesde. Kersten tiende en Van der Putten twaalfde. Het Criterium van Herve iB.) over 110 km werd gewonnen door de Bel gische wielrenner Van Looy. Post eindig de als derde, Geldermans als tiende. Van Nee van Zwolse Boys is voor het nieuwe voetbalseizoen gecontrac teerd door Heracles. Er zou een bedrag mee gemoeid zijn van 30.000 Zwolse Boys sloot een contract af met 'Schutten Fabriek 27—51 Per doos: Rode bessen II 28- 34, Frambozen I 3334, II 3034, Bramen I 5495. Per stuk: Perziken I 1234. STAVENISSE. 21 juli. Dorè gewone 17.50 bintjes gewone 11.92—12.30, bonken 22.80. drie- lingen 5.10, voer 3.60. eigenheimers gewone 10.30—13.70, drielingen 6.20, aanvoer 26 ton ST MAARTENSDIJK, 21 juli. Doré 18 33 —17.55, drielingen 9. bonken 17.20, eigenhei mers 1 12.2013.96, 2 1912, drielingen 6.54, bintjes 1 10—11.88. 2 9.03—10, drielingen 6. bonken 22 62. voer 3 71, dubb bonen 42.70, aanvoer 1600 kisten. ST MAARTENSDIJK, 21 juli. Beursbe- richt tarwe 32—34. gerst 26—27. haver 24—25. groene erwten 40—42, schokkers 40—44, brui- ne bonen 115—120. blauwmaanzaad 120—125. dit jaar op haar naam met 48,34 meter, van Raptim uit Coevorden. UTRECHT (ANP) Op de Bunnikse- weg van Zeist naar Utrecht reed woens- dagayond de 49-jarige automobilist J. G. v\uit Zeist een scooter aan, die !nj op de passeerbaan voorbij had wil len rijden. De bestuurder van de scoo ter en zijn duopassagier werden bijna honderd meter meegesleurd. De duo- vwttrv 01 paiisagier. de 21-jarige H. R. uit Utrecht. 23-4 62 sThar ifw T'ff'ï 2r'" overleefde het ongeluk niet: de bestuur- wijting' 13 18-15; tong^Ii 191-3 83 S wrrf nge UJre^htenaar L. W.. Jg36: paling 8 1.88—3.51: poon 8 16; wulk werd zwaar gewond. Geen van beiden .48 16—20; schol 241 16—43; doorgedraaide vis had een rijbewijs. De bestuurder is op-,^85 kg-- gesloten door de Biltse politie; hij zou. BRF,KFN(. v'erkeerd' Va" dra"k hebbe» j ta^o^'artonlif ^Voftg^ veiKceiu. |ten doorgedraaide bot 316.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1960 | | pagina 4