FRIESCHE VLAG GOUDBAND Korrel Thee |B|nieuw^ De meest verkochte koffiemelk Nederland! BISCUITS floriade Plak hem op mei VELPON week Neem een blik of doosje gemengde biscuits Yan Yerkade mee °P uw tochten DE WAARHEID OVER HET TANDENPOETSEN leerling-monteur en eerste of tweede monteur GEMEENTE VLISSINGEN Gemeentelijke Lagere Technische School te Vlissingen (le klasse) a. leraar A.V.O., b. leraar Nb. een vr. administratieve hulp B ru idsba 1 letten f 3S.OOQ GEMEENTE VLISSINGEN Rotterdam t/m 25 september (9-24 uur) 40 HA ROMANTISCH LICHT-FEEËRIE IIIjlM'ri ifl SPEEL SPEEL ELKE WEEK Verkade gemengde biscuits in blik of doosje In de auto en op de scooter. Voor de caravanbewoner en de bromfietskam- peerder; altijd en voor iedereen zijn Verkade gemengde biscuits een heer lijke traktatie. Uit zo'n royaal blik of zo'n gezellig doosje is het prettig trakteren. Doosje gemengde biscuits 'SUPRÈME' ƒ1.20 let op het V-merk dtéieiK» verk«*s,ekent w. W^HXA eo dwars de Geniet na de rit op scooter of brom mer van die heerlijke Verkade biscuits. Vüihcdk Gevraagd voor spoedige indiensttreding N.V. G. M. POPPE EN ZONEN, Markt 212. Veere, Telefoon 261. Lees dit bijzonder leerzame artikel in het julinummer van SPREEKUUR THUIS. Dit populair-medische maandblad geeft U een gezonde kijk op Uw gezond heid. Koop het interessante nummer bij een kiosk, boek of tijdschriftenhandel. MILJOENEN ZOMERBLOEMEN WARME EN KOUDE KAS-CULTURES PAVILJOENS EN AHOY GEBOUW Burgemeester en wethouders van Vlissingen roepen voor bovenvermelde school sollicitanten op voor de betrekking van hoofdakte vereist (aantal lestijden 30 a 32); (aantal lestijden 30 a 32). Indiensttreding z.m. per 1 september 1960. Voor gehuwden zal medewerking worden verleend voorj het verkrijgen van een woning. Verplaatsingskostenbe-i schikking N.O. is van toepassing. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, p a afd. Onderwijs c.a., Houtkade 12. Inlichtingen te verkrijgen bij de directeur der school, Zaaihoekweg 1, Telefoon 0 11844021. Aan de Gemeentelijke Uitgebreid Technische School wordt gevraagd in tijdelijke dienst (in de rang van typiste). Vereistenbezit van het u.l.o.-diploma en het diploma machineschrij ven. Indiensttreding zo mogelijk per 1 september a.s. Salarisregeling 224.per maand met acht éénjaarlijkse verhogingen tot maximum 360.per maand. Voor hen. die jonger zijn dan 21 jaar geldt de rijksjeugdregeling. Bovengenoemde bedragen worden nog verhoogd met 5,6 £v compensatie A.O.W. en voor hen die ouder zijn dan 23 jaar met 17,40 huureompenisatie per maand. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, p/a afd. Onderwijs c.a. Houtkade 12. BLOEMSCHIKKEN In de komende dagen demonstraties door 12 Amerikaanse en 4 Japanse dames. GENIET VANAF DE EUROMAST (115 meter hoog. In 24 sec. naar de top) van het onvergetelijk vergezicht over Rotterdam, Floriade, Europoort en Delta. De blaadjes van deze geurige India - melange zijn op een bijzondere manier gebroken en tot fijne korrels gerold. Daardoor is een extra krachtige, extra vlugaftrekkende thee ver kregen. Gebruik er niet teveel van; het is een zeer voordelige thee. PRIJZENBEDRAG EXTRA PREMIE (IN WAARDEBONNEN) te weten f 25.000 (in waardebonnen) voor 6 goede letters en een extra premie van totaal f 13.000 (in waardebonnen) voor 5 goede letters. DIT MOET U DOEN: Kruis per Rolot 6 letters aan Uw Rolot (geplakt op een briefkaart) moet uiterlijk a.s. dinsdag, 18.00 uur in het bezit zijn van: ROLOT, Amsterdam U mag twee Rolots op een briefkaart plakken, mits u voor iedere Rolot 50 cent extra fran keert (twee Rolots dus f I.-Ook zijn KA NT-EN-KL A AR ROLOTS verkrijgbaar bij de ROLOT-AGENTEN. Wekelijks trekt notaris Mr. F. A. de Gelder te Amsterdam, de zes winnende letters. Goedgek. door de Mm. v. Just, onder Nr. L.O. 570,1361488 d.d, fi;5;60. Opbrengst t.b.v. De Ned. Ver. voor Maatsch. Werk Humanilas, A'dam. Uitslag a.s. woensdag na het nieuws van 18.00 uur over de VARA en vrijdagavond in dit blad met uw nieuwe Rolot. Te laat bin nengekomen ROLOTS blijven geldig voor de volgende trekking. Uitslag trekking 20 juli: F J N T V IJ. Er werden geen inzen dingen met 6 goede letters ontvangen. 25 inzenders delen de premie van f 12.500.- voor 5 goede letters. Bij- de gemeentelijke reinigingsdienst te Vlissingen kan worden geplaatst een in de rang van arbeider (loongroep II), Salaris minimum bij 14-jarige leeftijd 83,28 en maximum bij 23-jarige leeftijd 327,69 per maand. Boven het salaris wordt een overgangstoelage van 3 en een vakantietoelage van 4 genoten. De compensatie in verband met de huurverhoging per 1 april I960 be draagt voor gehuwden en voor hen die de 23-jarige leeftijd hebben bereikt 17,40 per aand. Minimum vakantieverlof 17 dienstdagen per jaar. Aan stelling in vaste dienst met een proeftijd van één jaar. Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan burge meester en wethouders van Vlissingen (afdeling perso neelszaken), stadhuis. Houtkade 12, binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad. met 10°/o korting 6007»

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1960 | | pagina 10