Zweden neemt risico van strikte Togo met hakken over de sloot in Kloetinge Havendorp bezig zichzelf geheel te liquideren Onda (Nieuwland) winnaar Zeeuws muziekconcours Dinsdag 7 juni 1960 ZEEUWSCH dagblad Pag. Zeeuwse korfbalcompetitie Tjoba II nieuwe Mobiele mannen |ragen Reicotex of Zeven handballers traden aan in Yerseke Blue Star Bm f:Si ar RctcorLx ZaterdagU va a If tal ONDANKS KANS OP ONVERHOEDSE AANVAL HONTENISSE VERRASTE VLISSINGEN Kolonel Eekhout Lustrumconcours naar Nw.-Guinea Strijenvissers Uitslagen Saneringsplan in augustus in raad IN DUITSLAND Beperkte snelheid - minder doden Meer werkgelegenheid voor de Zeeuwen? CAFÉHOUDSTER BIJ KEEL GEGREPEN Onderzoek uitgifte land door verkoop nog bezig Dijk Zuidelijk Flevoland over zeven jaar klaar Ruzie van zeelieden met mes beslecht Tam Middelburg sloeg Win ga te Veiligverkeersdagen Omzet bereikt van tien miljoen VERDEDIGING STAAT OF VALT MET MOBILISATIESYSTEEM VERHOOGDE TOESLAG OP BOTEREXPORT Nieuw postkantoor Koudekerke Kring-bekc r wed strijd Roode Kruis «prw- n wzmai Firma gebrs. Düvekot opende nieuw bedrijf Uit de kerken Advertentie GOES. In de eerste klasse van Z.K.B. heeft Togo 1 het tegen Blauw Wit 1 allesbehalve gemakkelijk gehad. Het is zelfs de vraag of de 67-ze- ge niet zal veranderen in een 66 gelijk spel omdat Blauw wit tegen het zevende doelpunt protest heeft aangetekend. De Togoheer die dit'-, doelpunt scoorde speelde de bal nl. even met de voet. Was Togo in deze wedstrijd technisch superieur het enthousiasme van Blauwwit deed dit geheel teniet. Bij rust was de de hervatting liep bij de Olympia '2 en Zeelandia 2 kwam Tjoba 3 juist met de hakken over sloot (34). In deze afdeling onderging de stand geen wijzigin. Zeer verrassend waren de uislagen in de Walcherse a- vondklasse van de afgelopen week. Zo won Animo 4 met sprekende cijfers van Swift 4 <63» en slaagde Ondo 2 er zo waar in om het sterke KVL te kloppen (42). Zuidwesters 3Vedo 3 normaal: 11—3. Stand Animo 4' 5p; Zuidw. 3 5p, Swift 4 4p, KVL 4p. Ondo 2 2p en Vedo 3 Op. De uitslagen bij de adspiranten: A: Animo aSwift b 24; :B TopOndo a1 0—5; Animo b—Atlas a 0—2; C: Blauw I wit—Volharding 3—5; D: KVLStorm vogels 5—6; E; Atlas bVopo 23; Pejehz-stoffen vcor mêal-,veri mar uw hart vraag uw kleermaker stand 33 en na - Blauw wit zelfs uit tot 53. Togo. dat vopo—Atlas b 1—3: NoadZuidwesterter Middelburgse Swift mee, schutter Karman miste kwam daar- 3-l; Swift vlot-Animo e 0-3: F: Meliefste Bert de Vries na op 5-7 waarna Blauw wit de Oiympia-SSS 1-2. i en Leo Geldof. eindstand bepaald op 67. KOUDEKERKE Voor YERSEKE In Yerseke werd maan dag een internationaal zevenhandbaltor-1 nooi georganiseerd, dat bij de dames werd gewonnen door Athene, en Rapid en bij de heren door EMM en Haar- dopf. De uitslagen; heren; Tus. Bommern EMM 69, Uilenspiegel 1—Hellas 3 2, Tus. Bommern—ONO 1 5—4, Hellas EMM 1 57, Tus. BommernUilen spiegel 92. Uilenspiegel 1ONO 1 5 4. EMM 1ONO 1 66, Tus. Bommern Hellas 54. Uilenspiegel 1EMM 1 0—9. Hellas—ONO 1 2—1. I Poule b. HaardopfNeptunus 1 3-2. j j min ff1 li fiJfiii 4~\ Rapid 1 Tonido 3 6. Dendermonde 1 -I twil L iltl' M-j il till till Haardopf 5—11. Neptunus 1Rapid 44,: MIDDELBURG. Het Nederlandse Haardopf—Tonido 7—4. Dendermonde— j zaterdagtwaalftal heeft zaterdag in Lor:- Leptunus 1 2 Haardopf Rapid den met 10-8 gewonnen van het En- T2'JieP^™s-pmdo 2-6 Dendemon- gelse korfbalteam. In het Nederlandse?n~i pld To"ld°-Dendermonde twaalftal speelden drie leden van het;x a Heren.n0 2 poule b he. te weten uren ren. EMM_Haardopf 2—3; no. 2 poule a heren—No. 2 poule b heren; Tus. BommernTonido 74. Poule c Neptunus 2Fortuna 03. 1 Uilenspiegel 2Velocitas 1 63, Fortu na—Rapid 2 61, Velocitas 1—Neptu nus 2 82. FortunaVelocitas 48, Uilenspiegel 2—Rapid 2 53, Fortuna Uilenspiegel 2 15, Neptunus 2Rapid 2 24, Uilenspiegel 2Neptunus 2 71, Velocitas 1Rapid 2 57. Poule d ONO 2—Tus. Bommern 2 07, Velocitas 2Fortuna 2 1—2, Tus. j de le prijs, Onda. Nieuwland 183 punten le ®0^Trn^T?™S0onde_2 7-0, For-'' prijs, Onda, Ritïhem 168 punten le prijs, i JL- n ono 9—oln be- Ons Gennep Kamperland 158j punten LmondfTF-1 vetoöta? 2-Dendcr-" (aanvoerder) Tjoba 1 stond bij rust tegen Olympia op 10—0 en toen geloofden de groen witten het wel Zelfs zodanig dat Olym pia na rust eigenlijk de betere partij was hetgeen ook bleek uit de score na rust: Tjoba 3 maal en Olympia 4 maal. Eindatand dus 134. Animo 1 leverde een keurige prestatie door in de plaat selijke derby tegen Zuidwesters 1 met liefst 510 te winnen Bij rust leidde Zuidwesters nog met 3—2 maar een eerste maal m het zestigjarig De-(Ons Genoegen feller spelend Animo won tenslotte met staan was de muziekvereniging2e prijs. Ons Genoegen." Nisse 158 pun-1 a Awn STnKsTTve' .->10. Vooral de Zuidwestersheren taal- ten 2e oriis Rillandia Rilland 1R8 nnn- mond€ 31. ONO 2Foituna 2 27, ve- den in deze wedstrijd. Door deze uitsla- Voorwaarts gastheer Van 30 Jen le prijs. nmancua' Kmand lt>ö Pun jiocitas 2—ONO 2-3—1, Fortuna 2—Tus. gen veranderde er niet veel in de stand, muziekkorpsen, die gisteren deel- Eerste afd. harmonie: Excelsior. Kats '.TL3' i m„io a Alleen Zuidwesters 1 en Animo 1 wis- j 156 punten 2e prils Afd uitmuntendheid poule c no. 1 poule cl neren, selden van plaats. Animo is nu derde namen aan het concours Van de|^°fP^eyoeuP^ 2 Tus. Bommern 1-3; no. achter Togo en Tjoba en Zuidwesters Zeeuwse bond van harmonie- en prijs, Excelsior 's H.A. Kerke le prijs. 1P vierde. In klasse 2a is de room er bij avevereniffiniien Flit nnn Excelsior, Middelburg 173 punten le VOPO toch een beetje af Na de neder- ianiaieverenigmgen. Lilt con- prySi Oefening en Uitspanning, Katten- laag tegen Ondo kon men nu tegen Ve- COUI'S Werd gehouden op het ter- dijke 170 punten le prijs, O.K.K., West- do 1 slechts tot een krappe zege ko- v-,p„r t c;mn„c;p kapelle 168 punten le prijs. Ons Genoe- men(45), De stand veranderde m zo- reJ" dn ae neeI J simonse. gen Kap?Ue 180 punten le prij3 verre dat Vopo nu tweede is mei 9 uit Het IS ondanks de minder Afd. uitmuntendheid harmonie: Mo- 6 achter Top 1 met 12 uit S. Swift 3 fraaie weersomstandigheden een ï,art'. Yerseke 153 punten 2e prijs. St. is derde met 8 uit 6 Klasse 2b kreeg -i Caecilia. Vlissingen 158 punten 2e prijs, een nieuwe leider. Tjoba 2 klopte uit bijzondere Sportieve Strijd gewor- Voorwaarts Koudekerke 156 punten 2e Volharding met 6—9 en is nu eerste den prijs. met 11 uit 6 voor LUctor 1 en Zeelan- Ere-afdeling harmonie: E.M.M.. Kort- dia 1 beide met 11 uit 7. In klasse 3d ,,xLXCelS10r Uit rUoetinge gene 170 punten le prijs. Hoogste ere wonnen AKC en Animo 3 beide met moest de beker, die zij vorig jaar afd- fanfare: Excelsior, Kloetinge 173 grote cijfers. AKC met 4—10 van Dos 'uflt Punten le prijs, Euterpe, Heinkenszand i van Swift 6. ,had gewonnen verdedigen. -Het j X76 punten le prijs. Vlijt en Volharding, 2 poule c herenno. 2 poule d heren: VelocitasFortuna 10. Dames poule a: Athene-Hellas 81, HellasDendermonde 90, Athene Full Speed 1 61. Full Speed 1Hellas 3—4, AtheneDendermonde 130, Den dermondeFull Speed 14. Dames b, Fortuna teruggetrokken Neptunus 1—EMM 11, RapidNeptu nus 1 31. No. 1 poule dames ano. 1 poule da mes b: AtheneRapid 150; no. 2 da mes ano. 2poüle dames b: Hellas EMM 5—5. 2x6 penaltys 10—8. Dames c Neptunus 2—De Meeuwen Uilenspiegel 3—1, De Meeu- en Ammo 3 met 14-1 van Swift 6. gcwuuncu v u™6o., *«=»|176 punten le prijs, Vlijt en Volharding, 3—h OVU- - .De Meeu- Zuidzande verscheen niet bij Zuidwes-gelukte echter niet, want O, en W. Souburg 168 punten le prijs, wen UVU 1Uiienstae»^ gei 3—l, ters 2. In deze klasse steeg Animo 3 xT. r-,- t - - naar de derde plaats achter Zuidwes ters 2 en AKC. In klasse 3 b bleven de land leiders Luctor 2 en Zeelandia 2 goede pad. Luctor 2 won met 2- op het -12 bij O.N.D.A. uit Nieuw en St. Joos- haalde de meeste punten (183) en veroverde de wissel beker, alsmede de beker van het gemeentebestuur van Koudeker ke. O.N.D.A. kwam uit in tweede afdeling fanfare. wen 17, Full Speed '2Neptunus *1*11 WH u|JCLU iicptuimo i 1 iS Stil SKI ZfOfK S nnrtmmi Speed 2—De Meeuwen 4—2, Ne atUlZh tl nuu& 2>[JUl llflllll _ovu 0_6 uilenspiegelFull SLUISKIL Tijdens de jaarvergade- 17. Full Speed 2OVU 01. 's Morgens werden het bondsbestuur. juryleden, voorzitters en dirigenten der deelnemende verenigingn door het ge meentebestuur ontvangen. Burgemeester J. L. Dragmans riep alle muzikanten een hartelijk welkom VLISSINGEN. De derde-klasser toe in Koudekerke. Hij toonde zich ver- Hontenisse heeft zaterdagavond de heugd dat voor het eerst m de geschie- tweede-klasser Vlissingen op eigen ter- denis Koudekerke een zo groot aantal rein een verrassende, maar verdiende verenigingen mag ontvangen. aramma- 7 nederlaag toegebracht. De Zeeuws-Vla- Voorts toonde hij _zich getroffen over mingen toonden ziel» een bijzonder hard het feit dat werkende ploeg, die in doelman Bax splitsing is. 1 - - - - richting, maar naar prestaties. Het ring van de voetbalvereniging Sluiskil, die in hotel ..De Kroon" werd gehouden, heeft voorzitter A. v. d. Veer medege- de deeld dat als sportman van het jaar is gekozen L. Visser, een spele^ uit het eerste elftal van Sluiskil. De Leer Vis ser kreeg hiervoor een trainingspak. 2 1—2, Full Neptunus 2 Speed 2 OVU 8 punten, Neptunus 2 6 punten. Full Speed 2 4 punten. Een belangrijk aspect van de militaire paraatheid ziet u hier in beeld gebracht; een ondergrondse en dus bomvrije hangar van de luchtmacht. Zweden heeft zelfs on dergrondse ligplaatsen voor onderzee boten, torpedojagers en andere oor logsbodems. Die zijn in het graniet van de kust uitgehakt. Zomeravondvoetbal Goes GOES. De uitslagen van de zomer avondvoetbalcompetitie luiden als volgt: HaringmanP.T.T. IJ 20, Comb. N.S. Keuringsdienst 21. Inter Scaldis P.T.T. I 1—3. Typs'sV.V.Z.B. 0—0, l voor de volgende week luidt het pro- juni in de Zeeuwse bond geenGem. WerkenD.A.F S.C., 9 juni: P.T.T. gehele dag aan de waterkant geze- Baxsplitsing is. „U kijkt niet naar kleur of II—Keuringsdienst. V.V.Z.B De ZonHaringman. j t, o n ;uni. p T.x. Comb. NS. STRIJENHAM. De hengelsportver eniging ,.De Strijenvissers" heeft giste ren met een uitnemend geslaagd inter nationaal concours het eerste lustrum gevierd. Ruim 200 liefhebbers waren naar het rustige Strijenham getogen om te trachten een visje te verschalken. De deelnemers hebben niet voor niets SCHIPHOL (ANP) Kolonel W. D. H. Eekhout, onder wiens bevel de brigade Nederlands Nieuw-Guinea zal staan, is zaterdagavond van Schiphol naar Biak vertrokken. Hij heeft zijn verjaardag (gisteren is hij 43 jaar geworden) in het vliegtuig gevierd. Vandaag komt hij in Biak aan. ten. De vangst was uitstekend en iede re deelnemer had wel wat in zijn net. mee" Hij singers van een zege afhield. Vlissingen was in hetrveld het betere elftal, het speelde technisch en taktisch een hoogstaander partij dan de gasten, maar de rood-witten konden geen vuist maken om de resoluut ingrijpende Hon- tenisser achterhoede te doen capitule ren. Dat de iLuisclub nog twee doel punten scoorde kwam eigenlijk nog niet eens door eigen kracht, want beide goals werden gemaakt wegens hands in het strafschopgebied. uit Voor de brigade (die in augustus vertrekt) is intussen praktische kleding uitgezocht, ook schoeisel, zo deelde de Voorts heb ik mij bezig de bus deige^ouden met keuze van ma_ die ookterista.!, dat we in de oerwouden van bond als"voorbeeldfVoór Bij wachtmeester Duine in de Bie- Als nummer een faVam nas liet oornameiijK. cue de vus andere organisaties gesteld kan rensstraat te St. Annaland zijn inlich- beer Veraart uit Steenbergen. worden" De voorzitter van de bond.de tingen te verkrijgen over een gevondende medaille van de commissaris der Nieuw-Gumea nodig /.uilen hebben. Dat heer J. Burger uit Wemeldinge, beapl- broche, een padvindersriem, een wollen(Kbrtlagin. jhr mr. A. F C. de Casem- All.esjs, zo zei, hij. nu ui kannen woordde deze toespraak. vest en een paar sokken. broot in de wacht sleepte. Hij ving 1 Na afloop verklaarde de heer J Voor liêLonder toezicht van de Ne-jkilogram en 6 gram. De korpsprijs ging Christiaansen voorzitter van „Voor- derlancfsê? Vereniging Lastechniek afge- naar de jubilerende vereniging ..De waarts" ons desgevraagd, zeer tevre- nomen examen slaagde de heer J. van Strijenvissers". In de veilinghallen te den te zijn over het verloop van dit Beek Mz. te St. Annaland. Tholen werden de prijzen uitgereikt. concours. Er waren ongeveer 1800 be- zoekers. Vierde aid. Fanfare: ..Veere's Genoe gen". Veere 171 punten le prijs. Der de afd. fanfare: Advendo. Wolphaarts- Jo de dijk 169 punten" le prijs. Derde afd. har- -0). Ge- nxotiie: Apollo. Reeds in de eerste minuut mocht Vlissingen een penalty nemen. Waal benutte haar feilloos (1—0). Ge- rnoniêT" Apollo, Wissenkerke 158 punten prikkeld door het besef van een ach- 2e prijs. Tweede afd. fanfare: Arne's terstand trok Hontenisse ten aanval Genoegen. Arnemuiden 168 punten le en na een solo-rush slaagde Rottier er- prijs. ,,O.K.K.". Borssele 149 punten 2e in de gelijkmaker aan te tekenen (1prijs. ..Concordia", Krabbendijke 150 1>. Nog voor rust namen de Zeeuws- punten 2e prijs, Vooruit", Waarde 154 Vlamingen de leiding door Mahu (1punten 2e prijs. 2>. Eerste afdeling fanfare: E.M.M., Se- rooskerke (W), 153 punten 2e prijs. Chr. De thuisclub domineerde in de twee- muziekveren. Onda. M'burg, 169 punten de helft, maar trof het daarbij niet dat i deelman Bax naar een steeds grootser j vorm groeide. Schoten van Van Huizen kruiken Kolonel Eekhout is eind 1945. begin 1946 ook al in Nieuw-Guinea geweest voor de opleiding van parachutisten. Van onze correspondent BONN. Het experiment van de Westduitse minister voor verkeer See- bohm om de snelheid voor auto's van vrijdag tot en met dinsdag na Pink steren te beperken scheen gisteravond volkomen geslaagd. Op de gewone wegen bedroeg in de ze periode de maximum snelheid 80 km, op de autowegen 100 km per uur. Het vorig jaar kwamen niet minder dan honderd mensen tijdens Pinkste ren bij verkeersongevallen in West- Duitsland om het leven; ditmaal is dit aantal slechts een fractie van dat van het vorig jaar. Iedere Westduitse auto mobilist heeft zich nauwgezet aan Seebohms verordening gehouden. De weinige enkelingen, die hét waagden de regels te overtreden, kregen een gepeperde boete: 100 tot 150 mark boe te. punten nog enkele wijzigingen doen ondergaan. De heer Kolff verwachtte overigens, dat het saneringsplan vol gende maand ter visie kan worden gelegd. en Lilipaly ranselde hij uit zijn doel Laatstgenoemde speler dacht gelijk ie maken toen hij de bal achter Bax schoot, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af. Toch kwam Vlissingen via een gebruikte strafschop van Jo de Waal op gelijke hoogte (22). Sieuive vliegtuigmotor VLISSINGEN. Bij de behande ling van de aankoop van oude huizen WOENSDRECHT. Een model Heel Vlissingen trok daarna naar vo- de straalmotor J 79, een ren om de zege te forceren. Maar zo- vliegtuigmotor, die als het vaak gaat, de tegenpartij is dan net iets eerder. Terwijl zelfs de backs Verhulst en De Waal verder stonden op gedrongen, waagde Hontenisse een uit val. Goosens kwam alleen voor Baart te staan en zijn schot was raak (2—3). De Hontenisser verdediging was toen verder potdicht. In de rondvraag informeerde de heer P. Bikker (CHU) naar de situatie in het Havendorp. Hij had geruchten ver- en "gebouwen in de "binnenstad in hetvtoige^binnSi kori^tijd''zou'verdïrijh kader van de saneringsplannen vroeg nen Wethouder M. A. v. Popering ant- de heer r. G. amit (Arbeid) in de W00rdde, dat de stichting noodwoningen gistermiddag gehouden raadsvergade- aan b. en w. in een schrijven had ver- ring of het niet mogelijk was, dat zocht een aanvang te maken met de Turbojet de gemeente foto's liet maken van sloop van alle noodwoningen. Er staan door de General verdwijnende panden en straten. De 1/1 het Havendorp nog vier houten nood- Electric Fabrieken wordt gemaakt, heer E. G. Vader (KVP) stelde een '"^woningen ontrumid werd tentoongesteld en gedemonstreerd iets minder romantische vraag. Hij en noodwoningen al is ontruimd. voor het gehele personeel jan de yljeg- wilde weten wanneer het sanerings- In het hele Havendorp staan op het basis Woensdrecht en van de Straal Mo- pian nu eindelijk in de raad kwam. ogenblik ongeveer 70 tot «0 woningen toren Werkplaats aldaar, kortweg ge- Wat dit laatste betreft, hierover kon leeg, zodat, aldus de wethouder, het beemd b.M.W. voorzitter mr R Kolff medede- Havendorp bezig is zichzelf tc liquide- Dit type motor zal gebouwd worden "e voorzitter, mih. roiii, metteae- in de Starfighter. Deze straaljager zal 'en, dat dit in augustus aanstaande,vnr Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM De 53-jarige eigena resse van bet aan de Amslel gelegen café De Boerenschuur is gistermiddag dobr een nogal heethoofdige klant bij de keel gegrepen. De vrouw kwam bij deze wurgpoging1 te vallen en nadat zij luidkeels om hulp geroepen had. maakte de dadel' zich uit de voeten. Een onmiddellijk door politie wagens begonnen achtervolging bleef zonder resultaat. De caféhoudster heeft geen verklaring voor het vreemde en woeste gedrag van de bezoeker. De man scheen niet onder invloed te verkeren. Nadat hij enkele glazen bier had gebruikt, was hij de vrouw plotseling naar de keel gevlogen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG De regering zal spoe- Van onze Haagse redactie DEN HAAG. De dijk van Zui delijk Flevoland zal in de zomer van 1967 klaar zijn. Voorjaar 1968 kan de nieuwe polder dan droogvallen, zo deelt minister Korthals de Eerste Ka mer mee in zijn memorie van ant woord inzake het Zuiderzeefonds. Het zal nog tientallen jaren duren, al dus de minister, eer Zuidelijk Flevo land de ruimteproblemen van het Gooi zal kunnen helpen oplossen. Er zijn plannen geweest om tijdelijk afzonder lijke omkadingen binnen de bedijkingen te maken voor stedebouw. maar hier van is afgezien. Noch financieel voor- dj„ aan n-,-iLi" deel noch tijdwinst is met deze plannen Lifte van niePuvv land in de polders ook in de vorm van verkoop zal kunnen geschieden. Hiermee zal zij ant woord geven op de in de Tweede Ka mer aanvaarde motie Biewenga waarin op de mogelijkheid van verkoop is aan gedrongen. Pogingen om voor de huidige be woners toewijzing tc krijgen voor ver- Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM De 31-jarige Suri naamse zeeman Floris is zondagochtend MIDDELBURG. In een vrij tam me wedstrijd heeft Middelburg I zaterdagmiddag kans gezien FC Win- gate uit Londen een 32 nederlaag toe te brengen. De warmte stelde Hoge eisen aan de aktiviteiten en het uithoudingsvermogen van de voetbal lers, die er niet bepaald voor hebben gezorgd het handjevol toeschouwers enige genoeglijke halfuurtjes te be zorgen. Daarvoor zal er te weinig vaartfantasie en vechtlust in beide ploegen. Met de rust keken de Middelburgers tegen een 20-achterstand aan. wat geen vvnder was gezien het futloze spel van de Zeeuwse aanvallers, waarvan al leen rechtsbuiten De Bruin nog kon t i- koren. De Lor.denaren daarentegen be zaten in hun linksbinnen en middenvoor spelers, die de kust verstonden een verdediging uit positie te halen. Kort voor rust doelpuntte eerst de lunksbui- ten en enkele minuten daarna de links binnen. In de tweede helft kwam Middelburg agressiever voor de dag en kreeg de groen-witte defensie meer vat op de voorhoede van de Engelsen, die na de hervatting sporadisch tot voor de ves te van Versluys doordrongen. Een bijzonder verstandig besluit nam aanvoerder Albert Vogel door spoedig zelf in de voorhoede te gaan spelen. Deze speler hoort o.i. ook In deze linie thuis. De Middelburgse aanval werd toen plotseling veel gevaarlijker. Er aan Nederland worden geleveid. Ook op,zal gebeuren. Deze week hebben b. vangende woningen zijn niet gelukt, de vliegbasis Woensdrecht zullen er ge- en w. het ontwerp-plan op enkele maar wij zouden wat rraac alle huizen m de buurt van de Amsterdamse War- stafiftnpprri worden -1tl. moesstraat door ziin collega, de even stationeerd worden. De S.M.W.. waar tweehonderd bur gers en militairen uit west-Brabant en Zeeland werkzaam zijn. ziet verschillen de straalmotoren na. ook voor verschil lende andere Nato landen en marine- vllegdiensten. De S.M.W. is gespecialiseerd op dat gebied. De mogelijkheid is niet uitge sloten. dat de werkplaat straks ook in geschakeld zal worden bij de controle en revisie van dit nieuwe model. Als het inderdaad mogelijk is, dat de S.M.W. voor dit werk opdrachten krijgt zou dit een grote werkgelegenheid scheppen voor de Zeeuwen. o O De komende week worden er in Zeeland weer veiligverkeersdagen ge organiseerd. Het programma vermeldt voor dinsdag 7 juni Bruinisse, Haam slede en Burgh. voor donderdag 9 ju ni Dreischor en Brouwershaven en voor vrijdag 10 juni Sint Philipsland en Zierikzee. De dagen voor Stavenisse <7 juni) en Scherpenisse, Renesse en Scharendijke <8 juni) zijn nog niet de finitief vastgesteld. Gevonden voornerpen slopen. De provinciale dienst voor volks- sch il-1 Scheepvaartbeweging kanaal Zd.-Bevelancl moesstraat door zijn collega, de even huisvesting:" heeft ons. zei de heer Van gggfoken^arige met een mes neer- Beide mannen waren vrijwel de hele Popering, geadviseerd, alle leegstaande I noodwoningen te slopen De heer Vader wilde in de rondvraag weten wanneer het hotel Britannia in bedrijf zal worden gesteld. Burgemees- utMcttrrPOT T tèr Kolff kon hem antwoorden, dat HANSWEERT. In cle maand mei pas-1 stieren was hpslet^n dat het nn séerden er door het kanaal van Zuid-Beve- L°«sl'vdg det n0 land 7.368 schepen welke een inhoud had- i-, vooï 1 juli gereed zal komen, den van 3.715.538 ton. Van deze schepen wa- Een adres aan de raad van de be ren 4.947 schepen varm2.688.27l ton geladen woners van het Van ï^ispenplein én de en 2.421 schepen van 1.047.267 ton waren le- v. d. Spiegelstraat over de aanwezig- lg jheid van de noodwoningen aldaar werd in handen gesteld van b. en w. om Hiervan waren o.a. 4.455 geladen motor- schepen van 2.044.137 ton en 1.510 ledige van pre-adviès. 77.928 ton en 484 geladen sleepschepen van 618.985 ton en 210 ledige van 249.130 ton. Verder passeerden er 651 sleepboten en 24 coasters van welke laatste er 8 geladen en 16 ledig waren. Tot de Rijnvaart behoorden 866 geladen motorschepen van 489 672 ton en 148 ledige van 131.077 ton en 205 geladen sleepschepen van 235.486 ton en 9 ledige van 10.289 ton naar België en 716 geladen mo torschepen van 481.750 ton en 53 ledige van 25.271 ton en 133 geladen sleepschepen van 173.570 ton en 1 ledige van 1.328 ton van België. Er passeerden 2 582 geladen motorschepen van 1.161 482 ton en 468 ledige van 274.659 ton en 294 geladen sleepschepen van 396.007 ton en 53 ledige van 47.160 ton naar Bel gië en 1.873 geladen motorschepen van avond en nacht in eikaars gezelschap geweest. Om nog steeds duistere reden is er op straat een ruzie ontstaan, waar- Minister Korthals heeft voorts de Eerste Kamer meegedeeld dat het uit gifteplan van Oostelijk Flevoland in stu die is. Het tempo van de ontginning in dit gebied is door de droge zomer van vorig jaar zeer hoog. STOCKHOLM. Zweden moet, al is het land neutraal, evengoed als de andere Europese landen aan deze zijde van het IJzeren Gordijn, voortdurend rekening houden met de mogelijkheid van een onverhoed se aanval met de allermodernste vernietigingswapens. Al is het land in geen honderd jaar verwikkeld geweest in een oorlog, het heeft een moderne en goed geoefende strijdmacht die respect afdwingt. De paraatheid van die strijdmacht blijft voortdurend op peil. De bewapening behoort, dank zij de eigen industrie, tot de modernste van de wereld. Een mogelijke vijand zal daarom eerst heel goed het voor en tegen moeten overwegen alvorens te besluiten Zwe den aan te vallen. Zweden huldigt het standpunt dat alleen strikte neutraliteit het in geval van een oorlog met kernwapens zal kunnen redden. Omdat het land ech ter op alle gebeurlijkheden voorbe reid wenst te zijn. is het noodzakelijk dat leger, vloot en luchtmacht "voort durend voorbereid zijn op het -opvan gen van een eerste stoot. Mocht Zweden ooit worden aange vallen -en men neemt aan dat die aanval dan uit het oosten zal- komen dan zijn voor een volledige mobi lisatie enige dagen nodig. In die wei nige dagen moeten de parate strijd krachten de aanvalsgolven kunnen ke ren. Al is het boven elke twijfel verhe ven dat Zweden alleen een aanval van de Sow jetunie te duchten heeft, toch geeft Zweden .aan handhaving van de volstrekte neutraliteit de voorkeur bo ven aansluiting bij de Noordatlanti- sche Verdragsorganisatie. Toen in 1948 het vraagstuk van aan sluiting van Zweden bij de Navo voor het eerst aan de orde kwam. was een van de moeilijke punten in de discus sie over die kwestie de mogelijkheid van een Russische bezetting van Fin land. Volgens de Zweedse zienswijze is Finland een bufferstaat van vitaal belang. Een verovering en bezetting van Finland zou een aanval op Zwe den moeten vertragen. Tijdens zo'n strijd om Finland zou Zweden zijn ver dediging snel kunnen voorbereiden. Die tijd van voorbereiding is er, nu de wereld rekening is gaan houden met de mogelijkheid van een onver hoedse aanval, niet meer. Daarvoor liggen de grote Zweedse industrie centra te dicht bij de Russische lucht- bases aan de Oostzee. Omdat Zweden groot en dunbe volkt is en minder inwoners heeft dan bijvoorbeeld Nederland, kan het geen groot staand leger met een krachtige kern van beroepsmilitairen op de been houden. De dienstplicht duurt daar om maar tien 'Ln&ancfèn. De 'verdediging van Zweden in tijd van nood staat en Walt dus met het mobilisatiesysteem. Dat moet bijzon der goed zijn. Mocht Zweden worden aangevallen en nog de gelegenheid krijgen te mo biliseren. dan zal het ongetwijfeld de hulp gaan inroepen van de Navo. Zo lang het echter nog niet zover is blijft Zweden elke band, elk contact zelfs, met de Navo vermijden. Zweden gaat ervan uit dat. mocht het uit het oosten worden aangevallen, de Navo het uit eigen belang te hulp zal komen omdat het strategisch een zo belangrijke ligging heeft, tussen het noordpoolgebied en de Oostzee Met de Navolanden zijn sommige tot de oppositie behorende Zweedse po litici van mening dat het gevaarlijk is de defensie van een land te ba seren op een dergelijke veronderstel- lhig. Die politici wijzen erop dat de neu traliteit van Zweden ook al gevaar zou lopen indien de Sowjetunie, hel voorbeeld v.an Duitsland uit de Twee de wereldoorlog volgend, vrije door tocht ging eisen. Bovendien zou de Navo na het -uit breken van een nieuwe grote oorlog de handen .weieens elders zo vol kun nen hebben dat %r van militaire hulp van enige betekenis aan Zweden geen sprake kon zijn. Indien Zweden ljel eerste aangevallen werd zou de Navo zeker niet dadelijk klaarstaan om te helpen en daarmee een nieuwe wereldoorlog op gang te brengen. Tdt- dusverre geeft de meerderheid m het Zweedse parlement er de voor keur aan in weerwil van die beden kingen de strikte neutraliteit te hand haven en de daarmee gepaard gaande risico's te dragen. bij L. zijn mes heeft getrokken. De heer iqïq n. T Zuid"Heveland Floris werd in de borst en de maagstreek iL -Y- ecn f°taalbedrag van geraakt en moest zwaar gewond ,n het i 1V°e? &u\fen omgezet. De Binnengasthuis worden opgenomen. - DEN HAAG (ANP) De toeslag op tn 19d9 voor een totaalbedrag van geexporteerde boter is per 3 juni ver tien miljoen gulden omgezet. De hoogd van zestig tot zeventig cent per afzet van het fruit verliep uitstekend en kll°- Voor de export naar Engeland liet prijspeil heeft de verwachtingen heeft deze maatregel van het Produkt- De dader kon vrij spoedig worden ge-1 overtroffen, aldus lezen wij in het schao voor zuivel terugwerkende kracht arresteerd. Op het bureau Warmoes- jaarverslag van deze veiling. tot 29 mei. straat weigerde de Surinamer echter een De toeslag zal ook gelden voor de ex- nadere verklaring af te leggen. Hef. Voor een groot deel moet de vlotte af- P°rt naar Italië, het enige land in de slachtoffer kon gisteren nog steeds nietj jet worden toegeschreven aan de droog- E.E.G dat de baterimport heeft a e li - ..«„U IP in MNBCf-F.lirnrt<J TVsP.+ "L hpi-pli cdorrl T~\r» w. ,3 6 worden verhoord. GOES. - Op het politiebureau te Goes zijn504.869 ton en 190 geladen sleepschepen van inlichtingen te krijgen over de volgende ge vonden voorwerpen: handschoenen: br. mo torhandschoenen: blauwe haarspeld: bril-etui. wit gebloemd: 4 knip of zakmessen; oude zwarte dames-fiets: zwarte gebreide das; 2 div. huissleutels mr. 18); 4 div. ..Lips"- sleutels. 3 muntbiljetten en v f 2.50; plastic etui met foto's; 6 div. sjaals of hoofddoeken: zilv. speld m. boerenknoopjes: dolkmessen: ceintuur: sierspeld (druiventrosje»; plastic popje beigekl. d.-rijwiel ..Gazelle"; meta len meter; 2 tricot-onderbroekjes; br. led ac- tetas; 1.-grijze kinderkous; thee-zeefje; bro che lgondel); postduif; portemonnaie's, m.z. inhoud; voorstuk rijw. lamp. kettinkje w.a. scapulier, etc.; beigekl regenjas (gab.t; speelgoed-hijskraan, rubber laarsje. 222.978 ton en 157 ledige van 210.970 ton van België. In nationaliteiten waren dc schepen ver deeld in 4.292 Nederlandse. 2.191 Belgische, 253 Duitse. 328 Franse, 274 Zwitserse. 19 Luxemburgse, 10 Oostenrijkse en 1 Deense o van GOES De Kring-bekerwedstrijd van de kring Zeeland van het Neder kwamen zelfs doelpunten uit. beide van .Vaam'TRenF;'"«^ote' witte kaas^onverpakl' !andsch R°odc. Kruis wordt zaterdag 9 de voet van A. Vogel, waardoor de zonnebril, 1 grijze iongenstrui, pr. ziiverkl'. .iu'i gehouden in „De Fnns van Uijm- stand Z2 werd. In de laatste fase van oorhangers, rode vulpen, zonder dop: ring m. .ie". Helpers uit Axel. Krabbendijke. de strijd schonk middenvoor Vos zijn '«.sieuteltjes: schakelarmband (doublé), li- Vlissingen en Souburg en helpsters uit club de overwinning. ïIa«' ïrmbal"Jje (I.-met.); bankbiljet v. Middelburg en Zierikzëe komen om twee 2-!-' 5 Pasfoto s: geldbedrag v. f 1.25; hiiecn om een half uur De afdeling Wolfaartsdijk van de'dervestje. kMerschopj^^rolschaaLe'nalpbjde wedstrijd".te kunnen beginnen Ned. Chr. Vrouwenbond vergaderde on-no-muts: motorbrillen; zwarte parapluie; ploeg die het hoogste aantal punten der leiding van mevr. H A van Liere-zei'd. tas (br.). heren-sport-rijwiel; rechter behaalt, wordt winnaar van de wissel- Hoek. Ds. Mooy van Schore hield een J"dbSf-b®»e«es,: kraaE v. beker, die nu in hel bezit is van Mid- interessante lezing over zijn reis naar wndtrffeTslI"'kl mo^'^riiwieï cieIburg'De best geplaatste ploegen wor- Israël en vertoonde daarbij kleuren- (oud); baby-sokjé (wit); sterduit h.Ango- den afgevaardigd naar de Nationale We garant moeten stellen voor het eind van dia's. Zes nieuwe leden traden toe tot ra"): rood zakkammetje: ring w.a. 4 kleine strijden, die op 24 september in Hilver- Mh garant moeten stelten voor het eind van de afdeling sleuteltjes: gele plastic bal. sum worden gehouden. een jaarlijks huurbedrag van 925.1 820.398,66. kg en de overige landen 132.000 kg. Voor het seizoen 1960 zal 500 ton koel- ruimte gereserveerd worden voor de handel. Gestreeft wordt naar hel laten vallen van de zaterdag- en maandagvei- lingen. Het afgelopen jaar werd weer een aan zienlijke hoeveelheid emballage aange kocht. Op initiatief van de Goese veiling is een plastic interieur ontworpen dat past in de pootjes-bakjes. Zij worden zo doende geschikt voor de aanvoer van zgn vat-frambozen. Slaagt deze proef KOUDEKERKE. De gemeente Het staatsbedrijf zal aan dit alles aan zullen ook de moeilijk hanteerbare Koudekerke krijgt, zoals wij zaterdag echter nog zijn goedkeuring moeten cn dure tubs uit het veilingbeeld ver- reeds konden melden, een nieum post- geven. dwijnen. kantoor. De noodzaak hiervan ligt /jet nieuwe postkantoor zal een be langrijke verbetering betekenen, vooral met het oog op de badgasten in het zomerseizoen. te m west-Europa. Daarnaast speelt och- beraliseerd. De andere'landen van de ter ook een rol de stijgende welvaart. Euromarkt blijven van de regelin" uit- Van de voor de export goedgekeurde i gezonderd, als tenminste de boter" niet appels (8.252.000 kgi werd het grootste'\s bestemd voor buitenlandse ambassa- deel afgezet in het binnenland (4.336.000 des buitenlandse legeronderdelen in kgL daarna volgt West-Duitsland met dle landen. 2.477.000 kg. België en Luxemburg met 1.250.000 kg. Engeland met 32.0000 kg en, Uoo,r de verhoging van de toeslag tot de overige landen met 157.000 kg. xeventis; cent zal de prijs van de Né- De export van peren was groter dan ndse boter op de Engelse markt ooit. Het binnenland nam 1.866.000 kg af. :bor Nederlandse boter de enige West-Duitsland 1.227.000 kg. België en P£r;m?ff1 van betekenis ongeveer Luxemburg 657.000 kg. Engeland 183 000 hetzelfde niveau komen als de prijs van de Deense boter. Hij blijft nog'iets boven de prijzen van de boter uit Aus tralië en Nieuw-Zeeland. iüi GOES, 4 jui doos: I 30—43. Regina per 15—22. Mach voor de Hand; de wachtruimte in hel bestaande kantoor aan de Tramstraat is te klein geworden. Het nieuwe ge bouwtje verrijst aan de Bergstraat westzijdewaar het zal worden ge- later met koppeld aan twee woningwetwoningen. Die I u GgES Qe Firma Gebrs. Duvekot Smareiifere in Rnrscelo 1 zaterdagmorgen een nieuwe zaak ivaarvan er eén beschikbaar zal komen ul'dtutljlcrs lil DUrs„Cie opengesteld m de Lange Vorststraat. voor de kantoorhouderDe bouw van „„„„.„t p 5„r ls. e,en prosco Wensbedieningsbe- h"t oostkantoor -annex woninaen V, B9RbSELE. - In mei werd ingelegd; drijf, dat voldoet aan alle eisen van n-i posiKanwoi annex woningen is blJ de spaart,^ van dc Coop Boeren- kooplustige dames. Al oo de eerste gegund aan de aannemer J-W- leenbank „Borssele" 68.913,89 en te- morgen baanden talloze dames zich een Christiaansen voor .f 14.151. De P.T.T.rugbetaald 1.9762,35. Het saldo aan weg door de moderne, grote zaak waar eind van de maand bedroeg de levensmiddelen zo zijn uitgeslaid, dat zij gemakkelijk voor ,,het grijpen" zijn. jkand. te Den Haag. NE». llERV. KERK Beroepen te Hoevelaken P. J. F. La- mens te Kamerik, te Wijk bij Heusdcn J. den Hoed te Tholen, te Spijkenisse M. G. L. den Boer te Chaam Bedankt voor Veen J. C. Schuurman le Eleskensgraaf; voor Lunteren Job v. d. Velden te Dordrecht. GEREF. KERKEN Beroepen te Bowness-Montgoméry (Canada) C. Padmos te Geesteren-Geï- selaar te Schiedam G. Heyerman Te Nijverdal. GEREF. KERKEN (VRUGEiVJ) Beroepen te Vlaardingen P. Lok 'le Ijmuiden. BAPTISTEN GEMEENTEN Beroepen te Almelo P v d Werf,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1960 | | pagina 4