PEIJNENBURG Jbrengt Amstel Uw 4» bier in een. koelkast Dezemaaud thuis! 1 AMSTEL Ga ook zuiniger afwassen! Met één fles LUX - vloeibaar méér dan ÏOO x een sprankelend-schóne vaat. Aanmelding van nieuwe leerlingen AVONDOPLEIDINGEN 20 koelkasten als beloning Nu! Tijdelijk extra verrassing van Peijnenburg DEZE LUXUEUZE DOOS (stralend -helder kristalplastic) LEERL. VERPLEEGSTERS NM Slootreinigen, egaliseren, etc. BIER 90 ct per 100 gram en deze heerlijke orangeade-koeksamen 1.60 Huilen-rijm ft zelf heerlijke jam maken Zeeuwsch Dagblad voor al Uw familieberichten 8 FA. GEBR. DEN HERDER ft i 2 x knijpen is genoeg Woensdag 24 juni 1959 ZEEUWSCH DAGBLAD Een verrukkelijke thee, speciaal gemêleerd voor fijnproevers. ASSAM is een echt Engelse melange: krachtige afschenk, fijne geur, kleur en smaak. Van ASSAM zegt ieder: „Héérlijk, - geef me nóg 'n kopje!" Neem morgen ASSAM in huis, U blijft er bij Pag. 8 Van y- Aiwat een prachtige doosStralend - helder kristalplastic, speciaal voor Peijnenburg gemaakt om er mee te verrassen. Wat u dadr niet allemaal mee doen kuntkoekjestrommel, ijskast-set, picnic-doos, enz. enz. Maar vraag dan nu direct uw leverancier van Peijnenburg's koek om zo n heerlijk orangeade-blok in de mooie luxe plastic doos. Doos èn koek samen voor maar 1.60. Terwijl nota bene de doos alléén al meer waard- is. Direct doen dus! de fabriek die zoveel honing in haar koek doet INSTITUUT VOOR TECHNISCHE OPLEIDINGEN te VLISSINGEN voor de cursus aanvangende 7 september a.s. kan thans geschieden tot uiterlijk 25 juli a.s. op een daartoe ver krijgbaar inschrijvingsformulier. De opleidingen bestaan uit: EEN V.T.O.-CURSUS EEN CURSUS WERKTUIGBOUWKUNDE EEN CURSUS SCHEEPSBOUWKUNDE Voor de toelatingseisen wordt verwezen naar het prospectus, dat op aanvraag gaarne zal worden toegezonden. De duur van deze bedraagt: Voor de V.T.O.-cursus 1 jaar. voor de cursussen Werktuikbouwkunde en Scheepsbouwkunde 4 jaar. Voor de laatstgenoemde cursussen wordt na 2 jaar het A-diploma uitgereikt en na 4 jaar het B-diploma. Per week worden 3 avonden van 3 lesuren gegeven. Het lesgeld bedraagt 90. per jaar. Voor de V.T.O.-cursus worden de boeken in bruikleen verstrekt. Prospectus, inschrijvingsformulier en inlichtingen zijn verkrijgbaar op het I.T.O.. Verlengde Hobeinstraat, Vlissingen. J Stichting „.Groot-Sehnylenbarg'9 te Apeldoorn (Chr. Inrichting voor geesteszwakken) Voor meisjes van chr. huize in de leeftijd van 17 jaar en ouder bestaat de mogelijkheid te worden geplaatst als die zich willen wijden aan de verpleging en opvoe ding van geesteszwakken (voornamelijk kinderen). De opleiding voor het Diploma Zwakzinnigenver- pleging (tevens gedeeltelijke opleiding voor het Rijksdiploma Ziekenverpleging B), die in september aanvangt, is kosteloos. Aansluitend is voortgezette studie voor het Diploma Kinderbescherming A en B mogelijk. Aanvangssalaris 105,14 per maand plus vrije kost en inwoning. Vakantie 3 weken per jaar. Vergoeding reiskosten naar huis (boven 2,50) 2 x per maand. Huisvesting in gezellige kamers met centrale ver warming en stromend water in paviljoenen op een 1 bosrijk terrein. Sollicitaties onder opgave van referentie-adressen te rich- ten aan de Geneesheer-Directeur, Zutphensestraat 106. Apeldoorn. De Amstel Pullenrijmen, die regelmatig in de dagbladen verschijnen, hebben ongevraagd een stroom van enthousiaste reacties veroorzaakt. Dat bracht ons op het idee om deze maand (en bovendien fOO troostprijzen) te geven voor degenen, die op de beste en meest originele wijze nevenstaand Pullenrijm met twee regels voltooien. Een bekwame jury, bestaande uit Mies Bouwman, Mr. J. Bossard en Mr. E. Elias zal beslissen, wie in laatste instantie voor een prijs in aanmerking komt. U HEBT AL KANS OP EEN KOELKAST INDIEN U ÉÉN AMSTEL PUL BESTELT Wie Amstel schenkt een rijm bedenkt iets leuks verzint krijgt als hij wint een koelkast thuis j dan klinkt door 't huis: l' Zó bestelt U de Amstel Pul: Etiket van Gold-, Pils-, of Oud Bruin flessen verticaal middendoor snijden en uit achterzijde waardemerk knippen Plak 12 waarde- merken op adreszijde brief kaart en 95 cent extra aan postzegels naast de frankeer zegel van 8 cent Geef de 'kleur op die U wenst Schrijf Uw naam en adres uitsluitend in blokletters Adresseer: Amstel Brouwerij, Post bus 4444, Amsterdam-O. De Amstel Pul hebt U binnen een week franco in huis. Vifl zó d* briefkaart in: 000S 30E0 0300 HLEin. /VOO* ACl.-J'- PROOST fisejpa TPAAT/j" - WSTSVSrAP tecViua£MHOi.LMt> Ejnn AAisrev- RROUW0LV pnsraus 4-444 AHsreet*H-o •Attentie! Stuur alleen een briefkaart wanneer U één Pul wilt hebben (voor schrift P.T.T.). Wenst U meer Pullen tegelijk? Aleer Pullen tegelijk bestelt U heel een voudig per aangetekende briefplak 12 waardemerken per Pul op een velletje papieren sluit per Pul 95 cent aan geld bij (geen postzegels inzendenVermeld tevens de gewenste kleuren en Uw naam en adres uitsluitend in blokletters. Adresseer de envelop: Amstel Brou werij, Postbus 4444. Amsterdam-O. Dan ontvangt U alle bestelde Pullen te gelijk. Voor de complete serie Pijllen in 6 verschillende kleuren dus f 5.70 in sluiten met 72 opgeplakte waardemer ken. Uw kans op dö koelkast; Bestel Uw Amstel Pul(len) Handel geheel als hiernaast is voorge- schreven. Schrijf wn de blanco zi,de van de briefkaart de twee regels, waar mede U dit Pullenrijm wilt voltooien. DE SIERLIJKE AMSTEL PUL, van solide kunstaardewerk, is geglazuurd in 6 prachtige pastelkleuren: crème, azuur, ivoor, zeegroen, lavendel en oud rose. Vraag Uw leverancier de gratis kleuren- folder. Een belangrijk voordeel van de Amstel Pul: het houdt Uw Amstel Bier kelder- koel. BLOKleti&rsl LEWEDORP TELEFOON 01196—352 U krijgt meer jam van betere kwaliteit. U is sneller klaar, spaart tijd en geld indien U met Opekfa k slechts 10 minuten kookt ^eKcelkmi- het bier met X*rtktvrr~ s

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 8