aanbieding die boven alles uitsteekt GRATIS bij 2 pakjes OETKER juwelenserie DESSERT COUPE HANDIG GEREEDSCHAP H. S. DRIJFHOUT LEKKER ZOMER Ogni pietanza diviene piü saporita con Livorno di Duyvis JONGEMAN GEMEENTE GOES DIENSTMEISJES keuze uit 5 betoverende kleuren Ds. MALAN uunisr WIL JE WAT BEREIKEN? Pijpfifiers CsV.-mon!eurs Fyplassers Lassers Constr.-bankwerkers Montagewerkers ADVERTENTIES BEKIJKEN WINKELEN ...daarom is natuurzuivere Pianta zoveel smakelijker en gezonder U proeft de natuur in Natuurzuivere Pianta Zeeuwsch Dagblad Zeeland Woensdag 24 juni 1959 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 6 Heden overleed op dins dag 23 juni 1959 zacht en kalm in zijn Heer en Hei land, onze geliefde Va. der, Behuwd- en Groot vader MARINUS DEN BOER in de ouderdom van ruim 81 jaar. FAM. DEN BOER De begrafenis zal plaats hebben op vrijdag 26 juni a.s. om 12 uur te Nieuw- dorp. ZIJN PREDIKBEURT te Yerseke op woensdag avond GAAT WEGENS ZIEKTE NIET DOOR. voor uw bloemen en groentetuin. ZAADHANDEL- BOOMKWEKERIJ WIJNGAARDSTRAAT 35 GOES NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ De Nederlandsche Heide maatschappij te Arnhem zal namens de Herverkavelings commissie Zeeland, bureau van uitvoering Tholen, op woensdag 8 juli 1959 des voormiddags 11.00 uur in hotel „De Gouden Leeuw" te St. Annaland in het open baar aanbesteden: Bestek T.D. no. 1905, codeno. 2214.59. Het aanleggen, verbete ren en verharden van wegen, ter totale lengte van ±2.1 km, het egali seren en draineren van percelen, ter totale op pervlakte van 350 ha en het graven van water gangen en sloten, een en ander met bijbehorende werken in Blok L, com plex 3, 5 en 6 en Blok G, complex 5. Bestek T.D. no. 1906, codeno. 2214.60. Het aanleggen, verbete ren en verharden van 1 wegen (totale lengte 3 km), het egaliseren en draineren van percelen (totale oppervlakte 350 ha) en het graven van watergangen en kavel- sloten, een en ander met bijbehorende werken in Blok L, complex 7. De bestekken met bijlagen zijn van donderdag 25 juni 1959 af verkrijgbaar ten kan tore van het hoofd van het ambtsgebied der Nederland sche Heidemaatschappij te St. Maartensdijk, Veerhoek- seweg, telefoon no. 125, tegen betaling van resp. 19.50 en f 19.per stel, franco per post resp. 20.50 en 20.-. Restitutie heeft niet plaats. Inlichtingen worden alleen aan bestekhouders verstrekt bij de aanwijzing, welke wordt gedaan door voor noemd hoofd van het ambts gebied op maandag 29 juni 1959. Plaats van samenkomst ho tel „De Gouden Leeuw" te St. Annaland des namiddags resp. 3.00 en 2.45 uur. De nota's van inlichtingen liggen gedurende kantoor uren ter inzage op het ambts gebiedkantoor voornoemd van zaterdag 4 juli 1959 af tot de dag van aanbesteding. geniet er van als U kunt, aan zee en strand, doch haal eerst nog iets in BADDOEKEN BADPAKKEN BADBROEKEN BADMUTSEN Klokstraat 21 GOES Lange Delft 8 MIDDELBURG j Grijpt deze kans en werkt in een prettige omgeving. Gratis lessen, 2 x per maand reisgeldver goeding boven 2,50 salaris volgens de rijksregeling. Solliciteert nu als leerling-verplegende bij de Chr. Psychiatrische inrichting „Vrede rust" te Bergen op Zoom. Brieven aan de Geneesheer-Directeur. -i WORDT SMAKELIJKER MET LIVORNO DUYVIS Een bekende Italiaanse lekkernij is „Pomodori ripieni", oftewel gevulde tomaten. U kunt die als volgt makenSnijd een tomaat in 3 plakken en doe daartussen een mengsel van kleine blokjes kaas, wat selderij, wat peper, aroma en Livorno. Ook óp de tomaten nog wat Livorno gieten en daar wat geraspte kaas over strooien. Opdienen op een met sla bedekt schoteltje: een heerlijk, zomers gerechtRode rijpe tomaten en romige rijke Livorno, die horen bij elkaar. Daarom: op tafel, die fles! Duyvis' Livorno is een romige saus met 50% slaolie.Wilt u een lichtere kruidige saus. kies dan Duyvis' Salata(25% slaolie). Prefereert u een vollere rijke smaak, neem dan Duyvis' mayonaise (80 slaolie), met GRATIS Italiaanse servetten! Oude bontmantel veran derd in modern kort jasje vanaf 55.-. Lombardstraat 4, Goes. Biedt zich aan: 22 jaar, i.b.v. 2e monteur Middenstand, studerend voor V.M.T.O. en Engels. Brieven onder No. A 5520, Bur. v. d. blad, Goes. Koninklijke Fatfrieken T. Duyvis Jz. N.V. - Koog a/d Zaan HOEDEKENSKERKE GER. GEMEENTE VRIJDAGAVOND 7.30 UUR dhr. BOSSCHAART OPENBARE BEKENDMAKING Woningwet. Het hoofd van het gemeente bestuur van Goes brengt ter openbare kennis, dat vanaf 25 juni 1959 gedurende veer tien dagen ter secretarie van voormelde gemeente voor een ieder ter inzage is neder- gelegd de herziening 1959 van het uitbreidingsplan in onderdelen Zuid met de daarbij behorende kaarten en bebouwingsvoorschriften, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 juni 1959 no. 7. Binnen zes weken na afloop van deze termijn kunnen belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de raad hebben gewend, bij Gedepu teerde Staten van Zeeland te Middelburg bezwaren tegen dit plan indienen. Goes, 24 juni 1959. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, H. K. MICHAËLIS. In klein particulier ziekenhuis in het westen des lands is plaats voor enige nette inwonende Salaris voor 21-jarigen en ouder 201,75 mnd. bruto. Voor kost, inwo ning en bewassing wordt 65.p. mnd. ingehouden. Netto salaris 105,51. Eigen kamer met radio. 1 x p. mnd. reiskosten vergoeding naar ouderlijk huis. Sollicitatie ond. no. A 5521 Bur. van dit Blad, Goes. BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor haar montagewerken in het BOTLEKGEBIED 'elektrisch (autogeen) Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden op donderdag 25 juni a.s. tussen 19 en 20 uur bij bij het Gewestelijk Arbeidsbureau. Oostsingel te GOES, alwaar een Werkspoor-vertegen woordiger aanwezig zal zijn. Eventueel gemaakte reis- en verzuimkosten zullen worden vergoed. !S even prettig werk als Overgangsleel'tijd? Mi- i graine? Ongezonde teint? Jeugdpuistjes? Verstopping? Vetzucht? Nattermann's Bloedzuiverende thee no. 8 helpt! Groot pak ƒ1.85 bij elke drogist.' Uw adres voor alle soor ten Kienzle uurwerken. D. Lievense, Lange Vorststraat 87, Goes. Telef. 3280. Wij hebben aan de Nieuwe Vlissingseweg 366 te Mid delburg een nieuw leslokaal ingericht, wat als een uni cum voor Zeeland mag gel den. Autorijschool Jasperse, telefoon 01180—3387. Te huur gevraagd: een vacantiehuisje voor vier öf vijf personen in de buurt van Westduin of Dishoek te Vlissingen in de week van 15 aug. tot 22 aug. Br. met prijsopgave te richten onder no. A 5519 bur. v. d. blad te Goes. Bontreparaties binnen 14 dagen klaar. Bontwerkerij Kuyper, K. Noordstraat 16. Middelburg. Tel. 4270. Thuis te ontbieden. Te koop: 10.000 spruit- koolplanten. M. Fraanje, Kruiningen. Tel. 234. JA, ZIJ KAN LACHEN met die schaal vol vruchten voor zichZe weet daarin ligt 't geheim van gezondheid en jeugd, 't Is een geheim dat alle moderne vrouwen delenook bij U staat immers natuurzuiver voedsel aan de top? Met zorg kiest U dagelijks groente en vruchten. Doel bewust neemt U bruinbrood, rauwkost en... natuurlijk Pianta! Want Pianta, uit zuivere plantenvetten bereid, is immers ook puur natuur! Waar U 't ook mee wilt vergelijken, zó zuiver smaakt Pianta alleen' PM.H2 300 '60. 65 Fotografeer nu in de na tuurlijke kleuren. Even ge makkelijk als in zwart-wit. En de afdrukprijzen zijn verlaagd. Wij hebben ver schillende merkkleurenfilms voorradig. Fotohandel Piet Vreke, Korte Delft 2, Mid delburg, hoek Nieuwstraat. Tel. 2731. Biggen te koop. St. Jans- kerke 21, Zoutelande. Tico Huis, Lange Delft, Middelburg. Speciaalzaak in Trix- en Markiin electrische treinen. De predikbeurt te Yerseke van Ds. Mallan gaat niet door wegens ziekte. Green Lemon. Fijnste En gelse Limonadesiroop. Voor deliger in gebruik door haar hoger zoetgehalte. Zeer ge schikt voor cocktails, per fles 2,15< Fa. Denevers, Slijterij, Lange Delft 84, tel 2415, Middelburg. Biggen te koop. St. Jans- kerke 21, Zoutelande. Te koop: Hercules en Al bion grasmaaier, 2 Deering I hooiharken. 2-wielige trek ker, kar met verlichting. Fa Hillebrand. tel. 01180—2348. St. Laurens. Wij maken van Uw oude mantel een moderne man- I tel door deze met bont te I garneren vanaf 12.50. Lom- i bardstraat 4, Goes. Motvrij maken bontjas f7.50 met opglanzen samen 12.59. Lombardstr. 4, Goes. Wasmachinefabriek heeft machines met schoonheids foutjes 135.-. 149.- en 195.-. Centrifuges 135.-. Stuur kaartje of bezoek adres.' Jacob Catsstraat 14, Goes. Nu nog tegen zomerprijs bontmantel reparatie Lom- I bardstraat 4, Goes. Wagen Plaids 12.90—15.65. Lakentjes met sloopje voor i de wieg 4.154.9815.65 voor het ledikant je 5.256.65 enz. Speciaalhuis „De Weefstoel", i Langeviele 3, tel. 4108, Mid- I delburg. Te koop: Jonge hennen Hyline. Geven meer winst, ook W. -f R. en Reds. L. Wouters. Mariekerkseweg 23, j Meliskerke. Tel. 01186—365. OETKER te Stuur f2.- aan postzegels (in gesloten enveloppe) of maak dit bedrag over per postwissel of op postgiro 1 10190 lnhama, Amsterdam, dan krijgt V franko het Dr.Oetker receptenboek „Bak met plezier" - de hogeschool voor 't zelfbakken - toegezonden - onmisbaar voor elke huisvrouw. O. CINJMAi IUMAU voo» eouiMfiNFuiKemit het ochtendblad voor

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 6