„Vrederust" heeft gezellig vooropleidingscentrum jjlrovinti^ffiaw BEURS MARKT VEILING Huiselijke sfeer, toezicht en veelzijdige vorming Ongeanimeerde markt VRAAGT BRAND IN GRONINGS GRAANPARHUIS BEROEPINGSWERK Kans voor jongeren Honderd ringrijders op folkloristische dag Zeeuwse ploegwedstrijd in Wilhelminapolder In de,Jour van alle dag" Phoenix steeds aan de kop Ruim 47000 leerlingen volgen b.lo.'onderwijs U MAAR...... Nederland op wereld kampioenschap kappen Wedstrijd tegen Israël gaat niet door Antitankraket met 100 pCt. trefkans Nagekomen advertentie Dinsdag 19 augustus 1958 ZEEUWSCH DAGBLAD PAGINA 5 SLOTKOERSEN AMSTERDAMSCHE EFFECTENBEURS medegedeeld door de AMSTERDAMSCHE BANK N.V., GOES 3% Ned. 1953 93% 93% id. 6 pr. 157% 157% Aniem 3-3% Ned. 1947 91% 91% Unilever 369% 369% Born. Sum. 45 44% 3:4 Ned. 1953 94 94 W. Feijenoord 180 Internatio 43 3 Dollarl 1947 92% 92% Bill. II rubr. 162 162% Can. Pac. 28 27% 3 Ned. 1962-4 36 36% Dortsch Petr. 667 663 Intern. Nickel 82% 82% Nat. Handelsb. 91% 90% id. pref. 676 663 Am. Motors 17% 16% N-d. H. Mij 169 169 K. O. «100) 167 164.90 Am. Radiator 14% 14 Amst. Rubb. 69% 68% id. (f1000) 167.20 165.00 Am. Smelting 44 43% Ver. Del My 115.80 115.50 Aand. M. En. 1125 1120 An. Copper 50% H.V.A. 106 105 H. Am. lijn 136% 136% Baltimore 35% Jav.Cult. 31 29% Jav. Ch. Pvrt 128 127 Beth. Steel 44% 44% N.I.S.U. 87 87)4 KLM 101 Chesp. Ohio De Oostkust 92% Kon. Boot 141% 139% Cit. Service 61% Senembah 85% 82% K. Pkvrt 133% 131% Cont. Oil 61% 61% Serbadjadi 22% 22% St. M. Ned. 135 135 Curt. Wright 28% Vorstenl. 14% 14 Nievelt 121 120% Gen. Motors 43% 43% A.K.U. Berkels Pat. 195% 195% Omm. Sch. 234 232% Jon. Steel 48% 48 194% 194% K. R. Lloyd 121 121% Kenn. Copp. 95 91% Calvé Delft 308 305 N. Sch. Unie 124% 124% M. K. Texas Ned. Ford 172% 173 5 Ph. Gl. 135 134% N. Y. Centr. 18% 18% Geld. Zn 178 181 Tel. Electr. 12% 12% Penn. Sp. 14 13% K Hoogov. 329 327% Amst. Bk 226 226 Phil. Oil 46% Miiller Co 305 304 Rott. Bank 194 193% Rep. Steel 81% 81% Ned. Kabelf. 269 269 Tw. Bank 167 169% 6 B. N. G. 57 108% 108% Phil. Gloeil. 314% 312% Albert Heyn rentesp id. 111% 111% Nieuws om de markt te stimuleren heeft het weekeinde niet gebracht. 0e slotprijzen van Wall Street waren, vooral voor aandelen Kon. Olie, aan de lage kant en deze vonden haar terugslag in de notering voor de olie aandelen in Europa. Kon. Olies wer den gisteren in Amsterdam op f 165,50 bij de opening verhandeld, tegen f 167,20 als slotkoers van vrijdag j.l. en een New-Yorkse pariteit neer komende op f 166,40. De handel had niet veel te betekenen en dan te weten, dat deze aandelen de grootste omzetten in het eerste half jaar heb ben gehad in Wall Street. Parijs had gistermiddag een enkel stukje aan de markt, waardoor de koers in het ver dere beursverloop inzakte tot f 165,10. De gedrukte stemming voor de Olie-aandelen werd geenszins door de overige internationale waarden over genomen. Aandelen Philips ondergingen een kleine reactie en waren slechts op 314 een puntje lager. De converteerbare obligaties Phi lips werden een half puntje lager op 134% vernomen. Unilevers werden bij de opening gekocht op het bericht over een samenwerking van dit con cern en het oprichten van een fabriek voor de vervaardiging en verkoop van chemische produkten in West- Europa met de emery industries ine. cinimatie, ohio. De opening lag een punt boven vrijdag, doch deze winst moest, bij Sebrek aan belangstelling, later wor- en prijsgegeven. Aku's lagen op 195%, plus een pet. bizonder goed in de markt. K.L.M. werd een halve gulden lager geadviseerd. De overname van de Oranjelijn, die door de beurs als een verstandig be leid van de directie van de K.P.M. werd beschouwd, is blijkbaar in de koers van de aandelen K.P.M. verdis conteerd. De aandelen openden giste ren op 133, gering aanbod maakte dat hiervan nog een puntje afging, zodat het totaal dagverlies anderhalve punt bedroeg. THOLEN, 18 augustus Bintjes bonken 11.36; gewone I 88.58; II 6.70 7.75; Witte Eigenheimers bonken 5.50 gewone I 8.509.89; II 7.58-7.63; Po ters 4.98; aanvoer 40 ton. SINT ANNALAND, 18 augustus Doré gewone 11.10; Drielingen 5.80; Eigenheimers bonken 6.80; gewone I 9.61—10; gewone II 7.25—9.44; Drielin- fen 5.075.30; Bintjes bonken 10.51 1.01; gewone I 8.60—8.80; gewone II 7.90—8.40; Drielingen 4.54; aanvoer 142 ton. SCHERPENISSE, 18 augustus Do ré bonken 5; gewone 10.7911.20; Eigenheimers 5.90; gewone I 99.38; gewone II 8—8.54; Bintjes bonken 10.01; gewone II 7.54—8.11; aanvoer 70 ton. BERGEN OP ZOOM, 18 augustus Andijvie 7—12; Bloemkool 10—68; Snij bonen 25—34; Stambonen 2545; Kom kommers 821; Rode kool 3,57,5; Sa- voye kool 723; Bospeen 1028; Was- peen 715; Sla 35,5; Tomaten 20 31; Prei 10—20; Witte kool 15—24; Staakprincessen 3763; Reine Claudes 15—73; Ontario 11—56; Washington 27 73; Belle de Louvain 1960; Czar 15—60; Reine Victoria 33—74; Précose 9—46; Clapps 1844; Suikerpeer 6— 41; Zomerappel 829; Yellow Tr. 9 37; James Grieve 30—40; Zigeunerin nen 19—26; Melba 9—32; E. Victoria 1021; Meloen 1685. GOES, 18 augustus Export- en industrieveiling: Earley Victoria h 70- 80 1920; h 60-70 16—17; h II 10—11; Perzikrode zomerappel h 70-80 23; h 60 -70 23—24; h II 18; Clapp's de Fav. 65 -75 47; 55-65 32—33; h 65-75 45; h 55- 65 27—29; h 60-65 30; h 55-60 24; Pree. de Tr. 60-70 44—49; 55-60 26; 50-55 20 —21; h 60-70 46; h 55-60 26; h 50-55 19—20; h II 12; Beauty of Bath h 75-80 45- h 55-65 22; h II 9; Div. appels val en kroet 6—7.50; Dubb. pr. bonen II 25—27; Bramen I en II 92; Bramen m doosjes I 114—129; II 83—85. Gewone veiling: h 65-75 2526; h 55-65 17 20; h II 13; keuken 22; fabriek 13; Perzik rode zomerappel k 1725; fabr. 12 15- Pree. de Tr. k 12—17; fabr. 7—12; Cl.' de Fav. k 19—23; Druiven I 200— 210; Pruimen: Czar I 4146; grof 33— 57- II 29—32; fabriek 30—41; Ontario gróf 73; fabriek 54; Washington I 65— f7grof 54—78; II 47—54; fabriek 46— 61; Mon. Hative I 72-85; grof 61-84; II 65; Reine Claude Verte grof 79—89; Groenten: Kropsla A I 8—12; A.II 9— 12; Bloemkool A II 2436; B II 21— 22- afw. 1425; Komkommers A I 15; A'H 13—16; B I 8—14; B II 11—15; q I 9ii; Meloenen 147; alles p. stuk; Tomaten A 3237; B 33—35; C 25— 28; Augurken A 123; B 91; C 47—65; D 6' Uien 12; Gr. Sav. kool 8—14; R. kool 4-/6; Dubb. pr. bonen 25—35; Stoksnijbonen 45—51; Pronkbonen 27 29' Rentegevers 4142; Aardappelen bonken 9-11; grote8-10; Andijvie 7 15; alles per kg. Uien 11; Kroten 9, beiden per bos. KRABBENDIJKE e.o., 18 augustus - Précose de Tr. 60-65 48; 55-60 23—25; 50-55 19—22; h 60-65 44--45;h 55-60 26 -27; h 50-55 19-20; h II 12; keuken 9—17; fabriek 6—10; kroet 6—11; Cl. Favourite 65-70 46; 60-65 36—38; 55-60 33; h 70-75 47; h 65-70 44; h 60-65 32; h 55-60 28; keuken 17; fabriek 1417; kroet 11; Yellow Tr. h 65-70 21; h 60- 65 18—19; h 55-60 13; fabriek 8; M. Codlin h 80-80 12; h 70-80 18; keuken 15; fabriek 9; kroet 3; Perzikrode zo merappel h 70-75 2223; h 65-70 21; h 60-65 20; h II 16; keuken 16—19; fa briek 15—16; Melba h 65-75 23; h 55- 65 18; Bramen I 2428 p. d.; II 1920 p. doos. Ontario h I 5776; h II 38; Reine Cl. d'Ouillins h I 63. Verpakt fruit: Précose de Tr. 60-65 50; 55-60 29; h 60-65 50; h 55-60 33; Perzikrode zo merappel h 75-80 21; h 70-75 27; h 65- 70 29; h 60-65 28! St. Earliest 75-80 82; 70-75 85. KAPELLE-BIEZELINGE e.o., 18 aug. Industrie- en exportveiling van ap pelen en peren: Perzikrode zomerap pel h 70-80 23—24; h 65-70 23—25; h II 20; keuken 1920; fabriek 17; Yellow Tr. h 65-75 20; h 55-65 18; h II 11; k. 18; fabriek 10/15; Earley Victoria h 70-80 16; h 60-70 14—18; h II 8,5—9; keuken 11; fabriek 7,5; Zigeunerin h 75 -85 32; h 65-75 20—23; h II 16; keuken 16; fabriek 11; Manks Codlin h 70-80 14; h I 11; Précose de Tr. 60-70 47; 55- 60 26; 50-55 20;; h 60-70 38—44; h 55- 60 25—26; h 50-55 18—19; h II 11—12; keuken 17; fabriek 1011; Clapps F. 65-75 45—48; 55-65 28—29; 65-75 42; h 55-65 2526; keuken 18; fabriek 14. 15; Noordhollandse suikerpeer h I 11; II 67,5; Beauty of Bath h I 36; St. Earliest keuken 30; fabriek 14; Bramen industrie, aanvoer 11 ton 99-103; II 75; val kroetappelen doorgedraaid; ge plukte kroetappelen 5; Dubb. pr. bo nen II 27; Verpakt appelen en peren: St. Earliest 75 82; 70 92; 65 69; 60 61; Gewone aanvoerveiling: Pruimen Czar pruimen I 4965; II 3442: grof 39 50; fabr. 2437; Reine Cl. d'Ouillins I 64—80; II 45—55; grof 52—70; fabr. 37 55; Belle de Louvain I 5883; II 40 49; grof 4558; fabr. 3237; Reine Victoria I 73—94; II 43—57; grof 61— 67; fabr. 39—42; Mons. Hative I 8291; II 42—49; grof 55—69; fabr. 32—41; Tonneboers I 50; Ontario I 6881; II 4348; grof 5278; Wijnpruim I 56; Utillity I 42; Boerewitte I 5671; II 41 49; Gescheurde pruimen 3151; Bra men per doos I 2735; II 2630; Lo- ganbessen I 7286; Moerbeien I 59; al les per doos; Rode bessen II 56 per kg. Groenten veiling: Bloemkool 10; Andij vie 77,5; Komkommers 1012; To maten 23—34; Snijbonen 2543; Sabo- bonen 27; Zilveruien 11; Sav. kool 8 10; Spinazie 38; Sjalotten 16; Pronk bonen 21; Augurken I 9599; II 40; Aardappelen I 58,5; Bonken 1011. THOLEN, 18 augusus Doré 11.3010.50; Eigenheimers I 89.65; II 6.608; Bintjes 5.70; Drielingen 5.52; Bintjes I 88.72; II 78; Bonken 10.32 —10.35; Drielingen 3.50; Voer 1.90; aanvoer 105 ton. MIDDELBURG, 18 augustus Aardappelen: Bintje bonken II 10.50 11.20; groten II 7.608.10; Drielingen 3.50—3.80; Kriel 2—2.20; Div. aard. bonken I 8.3010.70; II 10.10; groten I 6.40—12.20; II 8.50—11.40; Drielingen 5.50; Kriel 2. Aanvoer aardappelen 22 ton. Fruit: Netmeloenen 1991; Ana nasmeloenen 31107; Suikermeloenen 27120; Frankenthalers I 211217; Perziken per stuk 638; Bramen per doos 1862; Tomaten bonken 21; A 22 —30; B 24—27; C 20—24; Pruimen: Czarpruim I 5162; II 3438; fabriek 2040; Reine Cl. d'Ouillin I 5977; II 4158; fabriek 3754; Ontario I 63; fabriek 43. Appels: Yellow Tr. h 55-60 21; 65-70 28; II 15; keuken 15—18; fa briek 918; Perzikrode zomerappel h 50-60 15—19; h 60-70 16—29; h 70-80 2629; II 15; keuken 1624; fabriek 1114; Zigeunerin h 70-80 18; II 20 41; Earley Victoria: fabriek 18; Appels val en kroet 618. Peren: Précose de Tr. h 50-55 19—21; h 55-60 21—27; h 60 -65 26—34; II 14—21; keuken 7—27; fa briek 14—22; Clapps Fav. h 55-60 28 38; h 60-65 34—35; h 65-70 31—38; II 27; Peren val en kroet 612. Groen ten: Dubb. pr. bonen 3543; Stok- princessen 3664; Snijbonen 3757; Pronkbonen 1831; Andijvie 69; Prei 30ƒ34; Bospeen 1024; Waspeen 8 24; Breekpeen 67; Boskroten 410; Kroten per kg 512; Postelein 1428; Rabarber 12; Uien per kg 618; Spi nazie 1425; Sav. kool 615; R. kool 815; Spitskool 21; Witte kool 2024; Kropsla 311; Bloemkool 4 stuks per kist 42—52; (6) 27—38; (8) 18—27; Komkommers A 815; B 8—12; C 8 11; Augurken A 4762; B 1951; C 4—40; D 2—19. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM, 18 aug. Kleiaard- appelen 35 mm. opwaarts: Eigenhei mers f 8,50f 9,80, Bintje f 8,50 f9,50. Bintje van de kleigrond in twee maten gesorteerd met quarantaine f 11,50." Prijzen berekend per 100 kg. en op de handelsvoorwaarden vastgesteld voor de verkoop van conseumptie- aardappelen op wagon, schip of auto. oe/mg:lK aan.nd ijijaahe GROTE VAART ABBEKERK 18 van Hongkong nr Shanghai. DIEMERDIJK 18 te Bermuda. DORIS 18 aank. Antwerpen. KERKEDIJK 16 te Newport News. MUIDERKERK 17 van Marseille nr Genua. TIBIA 17 350 m NO Montevideo. WILLEM RUYS 16 570 m ONO Bella Isle. Ned. Herv. kerk Beroepen te Woudrichem Jac. de Vries, voorg. bij de hervormde evan gelisatie te Oostvoorne. Aangenomen naar Perth (Austra lië) C. J. P. Mackaay te Rotterdam- Charlois. Benoemd tot vicaris te Soest J. G. Beerthuis, vic. te Zoelen, die voor be noeming te Delft bedankte. Geref. kerken Beroepen te Nieuwlande (Dr.) D. Bouwknegt te Wolfaartsdijk; te Tho- len-Poortvliet S. van der Linde, kand. te Lemele; te Maassluis L. H. Kwast te Hoogeveen; te Schagen G. J. van de Burgh, kand. te Den Haag; te Gees G. de Jong, kand. te Nijenga. Aangenomen naar Emmen W. Wier- singa te Bleiswijk; naar Meeden H. Dijkslag, kand. te Epe, die bedankte voor Echten, Houwerzijl, Niezijl, Oos terend en voor Oudehorne. Bedankt voor Vollenhove-St. Jans klooster G. de Zeeuw te Schoonoord. Chr. Geref. kerken Tweetal te Nieuw Amsterdam T. Brienen te Mussel en J. J. Rebel te Murmerwoude te Zaandam W. Ruiter te Baarn en J. M. Visser te Dokkum. Bedankt voor 's Gravendeel W. van 't Spijker te Drogeham; voor Korn- horn M. Vlietstra te Eemdijk. Geref. Gemeenten Tweetal te Nunspeet J. B. Bel te Krabbendijke en W. C. Lamain te Grand Rapids van wie eerstgenoemde is beroepen. Na een korte inleiding over het tot standkomen van dit nieuwe centrum, vertelde dr. v. d. Beek over het doel. ST. LAURENS Meisje gewond bij verkeersongeval In Sint Laurens is gisteren het zes jarig meisje J. C. van haar fiets geval len. Op vrijwel hetzelfde moment pas seerde een auto, waarmede het kind in aanraking kwam. Het meisje liep vrij ernstige verwondingen op en moest, nadat ter plaatse eerste medi sche hulp was verleend, naar het zie kenhuis worden vervoerd. Wij geven dit bericht onder voorbe houd. De groepscommandant der rijks politie te Sint Laurens wenste ons gis teravond zeer tot onze spijt en om voor ons begrijpelijke redenen geen nadere inlichtingen over dit ongeval te verstrekken. BIJNA honderd Zeeuwse ringrij ders zullen dit jaar deelnemen aan de Middelburgse folkloristische dag, die, zoals wij reeds hebben bericht, a.s. donderdag wordt gehouden. O.a. zal worden gestreden om het bezit van de koninklijke bekers, 's; Morgens om acht uur beginnen de voorrondes op de banen bij de Schouwburg en de Huishoudschool. Na de pauze wordt een optocht gehou den door een groot gedeelte van de stad, waarbij de Walcherse kleder drachten van de rijders ongetwijfeld weer veel belangstelling van de toe risten zullen trekken, waarna 's mid dags de finale plaats vindt. Direct na afloop worden de prijzen uitgereikt: de koninklijke bekers door een van de leden van het provinciaal bestuur, de beker van de gemeente Middelburg door weth. J. W. Kögeler. De andere prijzen zullen 's avonds om half na- gen in de Schouwburg worden uitge reikt. Het ligt in de bedoeling de provinci ale ploegwedstrijd dit jaar op zater dag 27 september te houden in de Wil helminapolder. Vooraf zullen gewestelijke selectie wedstrijden worden gehouden. Uit elk gewest komen de drie best geplaatste ploegers naar de provinciale wedstrijd Deze regeling is ontworpen om te voorkomen, dat grote aantallen ploe gers naar de provinciale wedstrijd zullen komen, waarvoor het moeilijk is een terrein te vinden. Het peil van de provinciale wedstrijd zal, als ge volg van de selectie, die in de gewes ten reeds heeft plaatsgevonden, onge twijfeld hoger zijn dan voorgaande jaren. De provinciale regelingscommissie bestaat uit de volgende personen: L. I. v. d. Linde, Kortgene (voorzit ter) (L.J.G.); S. P. Dekker, Oostburg (C.J.B.T.B.); F. de Groene, Wilhelmi napolder (Z.L.M.); M. D. den Hollan der, Goes (N.C.L.B.); J. G. van Liere, Goes (R.L.V.D.) (adv. lid); W. v. d. Linde, Goes (penningmeester); J. L. Lukaart, Goes (A.N.A.B.); M. v. d. Maas, Wissekerke (C.B.T.B.); P. Vink, Kuitaart (N.K.L.B.); J. Weststrate Goes (B.O.V.A.L.); A. Vingerling Goes (adres Dam 11) (secretaris). De R.K.J.B. zal dit jaar niet aan de provinciale wedstrijd deelnemen. Stuurinrichting van auto defect Brommende scholier in de sloot Op de provinciale weg te Zoutelan- de raakte gistermiddag, als gevolg van een defect aan de stuurinrichting een personenauto, bestuurd door de Vlissingse journalist M. J. N. aan het slingeren. De auto reed het aan de linkerzijde van de weg gelegen rij wielpad op, nadat rakelings een zich daar bevindende wielrijdster was ge passeerd. De 17-j.arige Goese scholier J. L. bracht het er minder goed af. Hij werd door de auto aangereden en kwam met zijn bromfiets in een (dro ge) sloot terecht. De jongeman liep diverse kneuzingen en ontvellingen op en werd per auto naar Goes ver voerd. Bromfiets en auto werden be schadigd. EEN TWAALFTAL jongens en meisjes zat maandagmiddag gezellig in de voormalige villa van de directeur-geneesheer van de Psychiatrische inrichting „Vrederust" bijeen, het nieuwe vooropleidingscentrum van deze bekende Zeeuwse inrichting, nabij Bergen op Zoom. Het waren jongeren, die er sinds maar tverblijven, om hun eerste vooropleiding te krijgen voor verpleegster of verpleger. Begin maart werd de voormalige directeurswoning in gebruik genomen. De voorzitter van de vereniging tot Chr. verzorging van geestes- en zenuw zieken in Zeeland, de heer A. H. S. Stemerding, burgemeester van Oost- en West-Souburg, vertelde gisteren een en ander over de oprichting van dit voor opleidingscentrum en de geneesheer-directeur, dr. M. v. d. Beek, de geestelijk verzorger der inrichting ds. J. F. v. d. Berg en de leidster van dit nieuwe cen trum, mejuffrouw T. Dekker, vulden hem hierbij aan. Het centrum is o.m. gesticht om de mogelijkheid te krijgen meisjes en jongens, die nog geen 18 jaar zijn en in de verpleging willen gaan, in de ge legenheid te stellen zich voor te be reiden op hun werk. Het kwam in de laatste jaren meerdere malen voor, dat zich sollicitanten aanmeldden, die 16 en 17 jaar waren en die, na hun schoolopleiding in de verpleging wil den gaan, maar moesten worden afge wezen omdat zij vanwege hun jeugdi ge leeftijd niet als leerling-verplegen de geplaatst konden worden. Volgens de Wet op de opleiding tot het diploma B ziekenverpleging moet men 18 jaar zijn om hiermede te kun nen beginnen. Wanneer het dan niet mogelijk was tijdelijk in andere diens ten, huishouding, linnen- of naaika mer, te plaatsen, dan kozen zij vaak een ander beroep en waren voor de verpleging verloren. In de tweede plaats werd de behoef te gevoeld om door de vooropleiding een betere voorbereiding en aanpas sing te krijgen aan de eisen die het lesrooster voor de verplegingsoplei- ding tot het diploma B stelt. In de derde plaats is het vooroplei dingsinstituut bedoeld als een opvang centrum, waar de meisjes en jongens ST. ANNALAND Gouden echtpaar. Op woensdag 20 augustus hoopt het echtpaar H. Moer land en J. MoerlandRijnberg zijn 50- jarige echtvereniging te herdenken. De heer Moerland, rustend landbouwer, is 76 jaar en zijn echtgenote is 73 jaar. KAPELLE Wedvlucht. Met 93 jonge duiven nam de P.V. „O.W.T.B." deel aan een wed vlucht vanuit St. Denis. De uitslag was 1-3 W. C. Hundersmarck; 2-5-6 J. op 't Hof; 4-11 B. Ridderhof; 7-8 P. I. But ler; 9. J. de Schipper; 10. C. Slabbe- koorn. Ingezonden mededeling (Adv.) Geen wonder I De (iets, die op snelle gang is berekend. De (iets, die onmiddellijk uitloopt. Wie op een Phoenix zit blijft altijd heerlijk fit. PHOENIX Keuzo uit Tour- «o Sportmodellen Ook in moderne kleuren, waaronder het gedistingeerde grijs-groen Gratis prijsfolder bij Uw plaatselijke Phoenix-deoler of rechtstreeks van de fabriek te Leeuwarden. Op 1 januari van dit jaar waren' er in Nederland 467 scholen voor Buitengewoon Lager Onderwijs, met 47.047 leerlingen en 3303 hoofden en onderwijzers. Dit blijkt uit de dezer dagen verschenen publikatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek „Statistiek van het buitengewoon lager onderwijs, 19551958". De meest omvangrijke groep van het B.L.O., het zwakzinnigenonder- wijs, telde 34.643 leerlingen. GLYCERINE. Vlekken van glycerine kunt u doodge woon met lauw water verwijderen. U leeft In de foute veronderstelling (een fout, die de meeste mensen ma ken) te denken, dat glycerine vet of olie ls. Het heeft daar niets mee te maken, omdat het een drie-atomlge alcohol ls. De betekenis van dat laatste kunnen we hier niet uiteen zetten. De Nederlandse kapperswereld heeft een ploeg afgevaardigd naar de wed strijden om het wereldkampioen schap, die gisteren en vandaag door de Confederation Internationale de la Cofifure in de Messe-Halle te Keulen worden gehouden. Een dameskapster uit Dordrecht, de landskampioene mevr. R. van Pelt- Wessels, zal met vier mannelijke col lega's uit Amsterdam, Utrecht en Roermond ons land vertegenwoordi gen. Verder nemen nog drie heren kappers uit Amsterdam en Utrecht aan de wedstrijden deel. De beste kansen op het wereld kampioenschap worden gegeven aan Oostenrijk, dat in 1956 kampioen werd, Duitsland en Frankrijk. In het vorige tournooi eindigde Nederland op de achtste plaats. De kampioene van Nederland, me vrouw Van Pelt-Wessels, is uitgeno digd om voor de Duitse televisie op te treden. onder goede leiding staan, hun vrije tijd leren nuttig en goed te besteden en waar aan hun algemene vorming en ontwikkeling veel aandacht wordt geschonken, zodat de ouders, die er tegen opzien dat hun kinderen op zo jeugdige leeftijd het ouderlijk huis verlaten, weten, dat zij onder toezicht staan. Jongens en meisjes, die 16 jaar of ouder zijn, kunnen zich nu reeds voor deze vooropleiding melden. Nadat zjj gekeurd en getest zijn en geschikt be vonden worden zij in het prettig in gerichte centrum opgenomen. Mej. Dekker, die eerder hoofdleid ster was van een kleuterschool te Den Haag, heeft de leiding van het cen trum. Gezellig In gezellige kamers worden prakti sche en theoretische lessen gegeven. Naast de lessen in de verpleging - ook de principiële zijde wordt niet verge ten wordt aan handenarbeid ge daan en aan sport. Er is een keur van boeken en voorts staan geregelde excursies op het pro gramma voor de jongeren, die aan het prachtige werk van de verpleging wil len deelnemen. In het graanpakhuis „IJlst" aan de Eendrachtskade te Groningen ls maandag kort na middernacht een hardnekkige brand uitgebroken. Vijf personen zijn na een explosie in het Academisch ziekenhuis opgenomen. De brand is ontstaan bfj het drogen en zwavelen van koolzaad. Waar schijnlijk is het stof onder de eest ge raakt. Toen de brandweerlieden, die door omwonenden gewaarschuwd waren, het brandende pand binnendrongen, ontstond een explosie, waarbij vier brandweerlieden en een meester knecht werden gewond. Om vijf uur was men het vuur meester, maar het nablussen duurde nog vele uren. Het pakhuis is verze kerd op beurspolis, de schade valt nog niet te ramen. De voetbalinterlandwedstrijd Neder landIsraël, die voor woensdag 17 september op het programma stond, gaat niet door. De KNVB zal trachten voor dezelfde datum een andere tegen stander voor het Nederlands elftal te vinden. Zowel van de zijde van de KNVB als van Israëlische zijde is alles gedaan om de ontmoeting tussen beide landen mo- den, waarvoor de Israëlische voetbal bond zich zag geplaatst, bleken on gelijk te maken, doch de moeilijkhe- overkomelijk. Tijdens de derde Aziatische spelen, die enige maanden geleden in Tokio zijn gehouden, heeft de Israëlische ploeg zich na een goede start in het voetbaltoernooi zo ernstig misdragen, dat de bond het nodig oordeelde alle spelers voor de tijd van een jaar van internationale wedstrijden uit te slui ten. Het is de Israëlische bond niet ge lukt tijdig een nieuw representatief elftal op de been te brengen. De KN VB heeft het verzoek ontvangen de invitatie voor 1959 te herhalen. Bij uitgebreide proefnemingen is ge bleken, dat de in Australië ontwikkel de antiraket van de maan Malkara een trefkans van bijna honderd procent heeft. Dit is officieel in Canberra mee gedeeld. Met de aflevering van 150 door Engeland bestelde wapens van dit type is een begin gemaakt. In Schot land zullen er volgende maand nieuwe proeven mee worden genomen. Het is een gemakkelijk mee te nemen wapen en er is weinig oefening nodig om het te bedienen. Maandag is te Leirvik de grootste scheepshelling in Noorwegen in ge bruik genomen. Deze is geschikt voor de bouw van schepen tot 65.000 ton en kan geschikt gemaakt worden voor schepen tot 120.000 ton. Na een kortstondige ziekte werd van onze zijde weggenomen onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder HELENA VAN ZWEDEN, geb. Lobbesoo, in de ouderdom van 73 jaar en drie maanden. Krabbendijke: J. M. HOUTEKAMER— VAN ZWEDEN. M. HOUTEKAMER. Waarde: H. VAN ZWEDEN. J. VAN ZWEDEN DE BAT. Klein- en Achterklein kinderen. Waarde, 18 augustus 1958. Gawege. De begrafenis zal plaats vinden op donderdag 21 augustus op de algemene begraafplaats te Krab bendijke. Vertrek vanaf het sterf huis 12.30 uur. I

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1958 | | pagina 5