VANAVOND FILMVOORSTELLING ..CT?ro.. Sawaca 'jflasa* Kabouters Harkt Souburg, Zaal »De Zwaan» - Toegangsprijs f 1.-- Aanvang 8 uur Kwekerij H. H. Dekker Damesmantels Tricot pakjes Japonnen Sturka sportkleding Lange pantalons Suedine kleding Tweed mantels Gabardine en Popline mantels PULL-OVERS VESTEN Voorstad 33A - Goes Bloembollen Voor de Siertuin Voor de Kamer Zeeuwsch Dagblad I G&ZlCHï Voor prima collecties Smaakvolle modellen Lage prijzen Komt naar Goes, Lange Vorststraat 80-82 Zeeuwsch Dagblad geeft het allerlaatste nieuws! ZEEUWSCH DAGBLAD Pagina 6 GEEN SPREEKUUR aankomende Bakkersknecht of leerling Nieuw adres: LIEN LOUISSE o.- Dagelijks verse snijbloemen LIKDOORNS verwijderd met WONDEROLIE 9«et un) geld Vlet) DagklaJ Hoeveel merken cigaretten zijn er Maandag 29 oktober 1956 Voor dff vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze ge liefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder CATHARINA WISSE- POPPE, Wed. van Simon Wisse Pz., betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam: K. WISSE. Oostkapelle, 29 okt. 1956. Op donderdag 1 november a.s. Allerheiligen van de heren doktoren in het Ziekenhuis „St.Joanna" te Goes. Gevraagd Bakkerij DE VISSER Oostkapelle. Het le klas Zwitsers fabrikaat Mooi en apart Ook voor oudere dames Korte en lange modellen Fijne en grove weefsels Grote Markt 5 - GOES Telefoon 2326 Officiële Publikatie Gemeente Middelburg Gemeenterekening 1953 Burgemeester en Wethou ders van Middelburg ma ken bekend, dat de reke ning van de inkomsten en "itgaven der gemeente, als mede die van de bedrijven en diensten over het dienst jaar 1953 ter gemeente secretarie (afd. financiën) voor een ieder ter lezing zijn nedergelegd en tegen betaling der kosten in af schrift algemeen verkrijg baar zijn gesteld. Middelburg, 27 oktober 1956 XE KOOP: Voederbieten, driewielskar en Utrechtse tentwagen, i.g.st. Dekker, Breeweg 14 bij Mid delburg DIVERSEN: Uw adres voor Kienzle uur werken. D. Lievense, Lange Vorststraat 87, Goes SCHOONHEIDSSPECIALISTE-PEDICURE, Telefoon 3526 Alleen 's maandags GEEN PRAKTIJK Gevraagd voor K.H.V. (kustvaart): STUURMAN, gedipl., gage ƒ398,80 p. m.; le MACHINIST, gedipl., gage ƒ501,40 p, m.; 2e MACHINIST, gedipl., als disp., gage 350,40 p, m. of 328,90 p. m.; KOK, gage ƒ274,10 p. m.: MATROOS, gage 259,90 p. m. Brieven onder No. A 4757 Zeeuwsch Dagblad te Goes. KNIP UIT KNIP UIT Dinsdag Goes Woensdag Oostburg Donderdag voor het stadhuis en Zaterdag markt Middelburg en Vlissingen VEILING EN W.-SOUBURG Nu is het de juiste tijd om bloembollen te planten in Uw tuin of voor de kamer. Miniatuur Hyacinten 10 voor ƒ1.Glas hyacinten, wit en blauw, 3 voor ƒ1.—, Paperwhites (Franse grintnarcissen) 5 voor 1.10, Crocus voor tuin 35 voor ƒ1.—, Crocus voor pot 20 voor ƒ1.—. Darwintulpen, gemengd, vanaf 20 voor {1.Voorts Kievitseitjes, Sneeuwklokjes, rissen. Blauwe Druifjes, Lelie's, Narcissen, Scilla's Sparixis, Anemonen, Winter-Aco- nieten, Botamichse, Parkiet, Dubbel vroe ge en enkel vroege Tulpen. (Schaaltjes v.a. 25 ct. Hyacinten-glazen en Crocus-potten.) Bestel nu Populieren en Rozen, Ligustrum, Heesters, Randpalm, Vruchtbomen, Bessen enz., levering vanaf november. Turfmolm, Rietmatten, Potaarde. Varentjes vanaf 40 cent, Klimplantjes van af 60 cent. Ficus vanaf 3.—, Cyclamen vanaf ƒ0.65 tot ƒ3.—. Primula's, Begonia's. Alle soorten bonte en yroene planten, hang en klimplanten. O.a. Dahlia's, Chrysanten, Cyclamebloem- pjes, grote sortering Sierpotten, Hang- en Wandpotten, Rode Schaaltjes vanaf 25 cent. Ook opgemaakte manden en schalen. Palmen enz. voor zaalversiering. Bruidsboeketten tegen scherp concurrerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Langevielesingel 38, lel. K 1180-2661, Middelburg. Notaris B. A. VAN VERRE te Middelburg is voorne mens op woensdag 31 okto ber 1956, des namiddags 2 uur, in café „Korff" in het openbaar te verkopen: EEN HUIS met tuin aan de Nieuwe Vlissingseweg 141c, groot ongeveer 2 a. 70 c.a. Huur ƒ42.50 p. m* Lasten ong. 52. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris, Rouaansekaai 35 (telef. K 1180-2123). Weg met onhandige lik- doornringenengevaarltJke scheermesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXA- CORN, neemt de pijn weg in 60 seconden. Eeltplek- ken en eksterogen ver schrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde wonderolie, jodium en het pijnstillende benzocaïne. Een flesje NOXACORN Antiseptisch Likdoorn- middel van f. 1.35 bespaart U veel ellende. VERKOOP STRANDGOED. De Burgemeester-strand vonder der gemeente Zou- telande is voornemens om op zaterdag 10 november 1956, des namiddags om 4 uur, op het terrein bij „Middendorp", Smidsstraat, in het openbaar te verkopen: Een aantal BADDINGS EN PLANKEN alles nieuw. Zoutelande, 29 okt. 1956. De Burgemeester strandvonder voornoemd, D. KODDE. niet weg aan adverten ties in alle mogelijke blaadjes en programma's Adverteer uitsluitend in Waarschijnlijk weet niemand het juiste aantal. Maar veel kunt U er zo opnoemen Waarom Omdat er regelmatig voor wordt ge adverteerd Hebt U daar al eens over nagedacht? Doe dat eens. Het zal U overtuigen, dat met Dagbladadvertenties uitstekende resultatenworden bereikt Bedenk, wat dagbladreclame vermag BRENGT DE NAAM ER IN? u ZULT OPZETTEN MET EEN BRIL VAN OP uw GANZEPOORTSTRAAT 3 - GOES VAKOPTICIEN V»

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1956 | | pagina 6