Nieuws uit de Provincie Nationale Woningraad ontstemd over medewerking van gemeentebesturen M u m m Collega's namen afscheid van adj. der rijkspolitie P. Hendrikse Kerkvoogdij vraagl verdubbeling gemeentelijke subsidie NIVEA Rillandia kreeg in Axel de kous danig op de kop (4-0) Filmtoernee Zeeuwsch Dagblad Cefa Spektuculaire oefening van hel Rode Kruis in Vlissingen SPORT I Aid. Zeeland vergaderde fe Vlissingen Critiek werd vooral geleverd op het gemeentebestuur van Middelburg Dodelijk verkeersongeval St. Maartensdijk De Koeyer kampioen zaterdagvliegers Zeeuw werd nationaal ploegkampioen Wederom grote zege voor Swiftenaren voorkomt 'n pijnlijke scheerhuid Vele verschuivingen in bijna alle klassen B. en w. stellen voor verzoek af te wijzen „In Zuivelland" trok 24.000 bezoekers Ut Uei luwt Maandag 29 oktober 1956 ZEEUWSCH DAGBLAu VLISSINGEN, 27 oktober. Tijdens de onder voorzitterschap van de heer A. C. van de Velde in „Britannia" gehouden vergadering van de afdeling Zeeland van de Nationale Woningraad, werd besloten een schrijven naar het hoofdbestuur te zenden, waarin uitdrukking wordt gegeven aan de ontevredenheid over de wijze, waarop door tal van gemeentebesturen medewerking wordt verleend. Critiek werd vooral geleverd op het gemeentebestuur van Middelburg, dat de bestaande woningbouwverenigingen opzij heeft geschoven en zelf de woningbouw ter hand heeft genomen. Wielrijder door vrachtauto gegrepen en gedood ST. MAARTENSDIJK, 27 okt. Hedenmorgen is de 50-j. land arbeider J. B. uit St. Maartensdijk in zijn woonplaats door een tra gisch verkeersongeval om het le ven gekomen. B. fietste om half tien 's morgens op het Kapoenwegje, toen een vrachtauto van de firma T. uit St. Annaland, ge laden met graan en bestuurd door de chauffeur Van D., hem inhaalde. Op het moment, dat de vrachtwagen met zijn voorste gedeelte de wielrijder was gepasseerd, is B. vermoedelijk ge slipt en met zijn fiets gevallen. Hjj werd gegrepen door de auto, kwam met zijn hoofd onder een der achter wielen, en was op slag dood. Het slachtoffer was gehuwd en va der van vier kinderen. Eerste prijs in landelijke etalagewedstrijd MIDDELBURG, 27 okt. De heer P. J, C. Castenmiller (Herenmode magazijn „Peca") heeft de eerste prijs gewonnen in de landelijke etalagewed strijd, welke was uitgeschreven door het importbedrijf van herenmode „Sir Edwin". Niet minder dan 125 heren modezaken in het gehele land namen aan deze wedstrijd deel, waarvan twintig in Rotterdam en een gelijk aantal in Den Haag. De jury bestond uit een aantal landelijke experts op het gebied van herenmode en reclame wezen. Zaterdag is met enige plechtig heid de eerste prijs (een geldsbedrag) aan de heer Castenmiller overhan digd. GOES, 27 okt. Tijdens de zater dag gehouden najaarsvergadering van de afdeling Zeeland van de Ned. Bond van Zaterdagvliegers, die onder lei ding stond van de heer S. Kodde te Veere, werden de kampioenen van het afgelopen seizoen bekend gemaakt. Generaal kampioen 1956 werd de heer C. de Koeijer te Yerseke. De verdere uitslagen zijn: hokkam- pioen Vitesse: J. Quist te Dreischor; duifkampioen Vitesse: M. Geuze, Sint Philipsland; hokkampioen fond: J. van Es, Yerseke; duifkampioen fond: W. Schroevers, Arnemuiden; hokkampi oen jonge duiven: J. Quaak, St. Phi lipsland, die ook de titel duifkampioen jonge duiven behaalde. Alle kampioe nen ontvingen een medalje, evenals de acht en twintig andere prijswin naars in de diverse afdelingen. Het concept-vluchtprogramma voor 1957, dat enige uitbreidingen heeft on dergaan en daardoor voor de midden fond- en fondspelers aantrekkelijker is geworden, kreeg aller goedkeuring. Bij de aanvang van de vergadering zei de voorzitter o.m., dat 1956 een ab normaal seizoen was. Eenmaal was het weer zo slecht, dat de duiven per trein werden teruggezonden, hetgeen nooit eerder is gebeurd. Vier keer kon niet gelost worden. RILLAND, 27 okt. Zaterdagmid dag werd op het bedrijf „Middendorp" van de Landbouw Mij „De Bathpol- ders" de nationale trekker-ploegwed- s'rijd gehouden, die vrijdag wegens 't slechte weer moest worden uitgesteld. Deze wedstrijd, waarvoor de publie ke belangstelling niet zo groot was, eindigde in een fraaie overwinning voor een Zeeuwse deelnemer, t.w. A. van Dijke uit 's-Heer Arendskerke, die 348 punten wist te behalen en zodoen de beslag wist te leggen op de beker. De verdere prijswinnaars waren: 2. Preure, Dinteloord (321 p.), 3. W. de Lindt, Zevenbergsche Hoek (318), 4. G. de Jager, WoÖaartsdijk (315), 5. J. Mulder, Coevorden. Zij ontvingen een medalje. Deze prijswinnaars mogen volgend jaar weer meedingen om het kampioenschap. De heer Van Dijke ontving bovendien nog een beker voor de best geklasseerde Zeeuwse ploeger. De prijzen werden na afloop in „De Koophandel" te Krabbendijke uitge reikt, waar o.m. het woord werd ge voerd door de heer A. Hartman uit Groningen. De opgave was: een perceel stoppel- land, groot 30 are, omploegen in drie uur tijds. Tot Zeeuwse afgevaardigde in de commissie „Berekening onderhouds kosten" werd benoemd, de heer W. de Ridder te Vlissingen. De voorzitter deelde o.m. mede, dat het te Vlissingen gehouden congres der Nationale Woningraad tot volle tevre denheid van alle deelnemers is verlo pen. Helaas werd de stemming tijdens het congres beïnvloed door het voor stel van het hoofdbestuur: woning bouwverenigingen op chr. grondslag zich naar wens te doen groeperen, doch tegen een verlaagde contributie lid te doen blijven van de Woningraad. Men kwam niet tot een oplossing, zo dat een enquête onder de congressisten werd gehouden. Hieruit bleek, dat het overgrote deel der aanwezigen voor aanneming van het voorstel was. Na rijp beraad heeft het hoofdbestuur dan ook besloten het voorstel voor de tijd van drie jaar aan te nemen. Tijdens de vergadering'van de afde ling Zeeland bleek, dat verschillende verenigingen echter geen enquête-for mulier hebben ontvangen, zodat men het hoofdbestuur opheldering zal vra gen. Ds. P. Homburg deed zijn intrede te Vlissingen VLISSINGEN, 28 okt. Zondag morgen werd in de Geref. kerk door drs. A. Verschoor in het ambt beves tigd de nieuw beroepen predikant ds. P. Homburg. Drs. Verschoor had zijn preek gebaseerd op Joh. 1., verzen 29 en 36 en Joh. 3 vers 30. In een overvolle kerk deed ds. Hom burg des avonds zijn intrede met een predikatie n.a.v. Col. 4, verzen 3 en 4, met als thema „Gebed om een open deur". Na de prediking werd hij namens de kerkelijke gemeente toegesproken door de heer C. van Alten, waarna de ge meente de nieuwe predikant Gez. 29 (tweede deel) toezong. Namens de classis Walcheren voerde hierna het woord ds. H. R. Poelman uit Arnemui den. De burgerlijke gemeente was ver tegenwoordigd door burgemeester mr. B. Kolff, wethouder W. Poppe en ge meentesecretaris A de Beijl. GOES, 27 okt. In de derde klasse A van de landelijke korfbalcompetitie heeft Swift weer een grote overwin ning behaald. Ditmaal moest Over- kanters met een 140 nederlaag naar Rotterdam terug. Duidelijk blijkt, dat in deze afdeling enkele zeer zwakke clubs zijn ingedeeld. De overige ulsla- gen in deze klasse waren: Unicum Merwede 04; ODOSucces 72; CharlolsOns Huis 24. Voor de promotie naar de tweede klasse van de Zeeuwse competitie wer den twee wedstrijden gespeeld. Swift 4 bleef met 100 baas over het bezoe kende Blauw Wit en staat nu met flin ke voorsprong aan de kop. Swift 6 en Vopo 2 deelden de buit eerlijk (33). De stand is nu: Swift 4 Vios 2 Blauw Wit Vopo Swift 6 Ingezonden Mededeling (adv.) Alleen NIVEA bevat Eucerit het voedingsmiddel voor de huid Zeeuwse voetbalcompetitie GOES, 27 oktober. Colpl. Boys is ook na zaterdag nog onge slagen koploper. Overigens wisten de Noord-Bevelanders slechts met 21 van Tern. Boys te winnen. Arnemuiden wist zich op de tweede plaats te handhaven door een 41 overwinning op Zaamslag, maar Rillandia zakte maar eventjes van de derde naar de zevende plaats. En dat allemaal vanwege de verrassende 40 nederlaag, die de Rillanders van A.Z.V.V. kregen te slikken. Daarentegen steeg Nieuw- dorp, dat Wemeldinge een 20 nederlaag bezorgde, twee plaatsen op de ranglijst, evenals Krabbendijke dat het bezoekende V.C.K. met 60 inmaakte. De stand luidt: Colpl. Boys 5. 5 0 3 10 22— 8 Arnemuiden 4 3 1 0 7 19— 5 Krabbendijke 5 3 0 2 6 11—10 A.Z.V.V. 4 2 1 li 5 11—12 Nieuwdorp 3 2 0 1 4 9— 4 Tern. Boys 4 .1 2 1 4 8— 7 Rillandia 4 1 2 1 4 9—10 Wemeldinge 5 1 0 4 2 14—12 Zaamslag 3 0 0 3 0 2—12 V.C.K. 3 0 0 3 0 6—22 TWEEDE KLASSE A In deze klasse zorgde Wemeldinge voor een verrassing door Krabbendij ke II eèn 31 nederlaag toe te bren gen. Desondanks behouden de Krab- bendijkenaars de leiding, terwijl We meldinge van de vijfde naar de derde plaats verhuisde. Rillandia staat, on danks het feit, dat de wedstrijd tegen 's-H.H.Kinderen werd afgelast, nog op de tweede plaats. Wissekerke II, dat met 71 van Kapelle II won, steeg van de zevende naar de vijfde plaats. Kloetinge nSerooskerke II moest ook afgelast worden. TWEEDE KLASSE B Meeuwen kwam niet in het veld, maar behield desondanks toch de lei ding. Veere kwam op de tweede plaats door een 41 zege op Nieuwdorp II, terwijl Arnemuiden II door een 45 overwinning op Zeeland Sport VI van de zesde naar de derde plaats steeg. Ook Serooskerke, dat Nieuwland met 40 versloeg, klasseerde zich enkele plaatsen beter, evenals trouwens Oost kapelle, dat V.C.K. II met 25 de baas bleef. R.C.S. IVMiddelburg IV werd afgelast. TWEEDE KLASSE C Kapelle had met Mevo weinig moei te (5—1) en bleef dan ook aan de lei ding. De tweede en derde plaats wor den resp. ingenomen door Kats en S. V.D., die overigens vanwege het af keuren van 't terrein van S.V.D. niet tegen elkaar in het veld kwamen. Voor een enigszins opvallende uitslag zorgde Bevelanders door Wissekerke de halve winst te ontnemen (22). Wissekerke steeg daardoor enkele plaatsen op de ranglijst, terwijl Beve landers de onderste plaats overdeed aan Heinkenszand, dat met 06 van Kloetinge verloor, waardoor laatstge noemde club van de achtste op de vijf de plaats terecht kwam. Ook Yerseke HlWolfaartsdijk werd afgelast. In de tweede klasse D. en F. werd niet gespeeld, terwijl in de tweede klasse E. slechts een wedstrijd door ging en wel Tern. Boys HSpui, die in een 1—4 zege voor de bezoekers eindigde. UITSLAGEN JUNIOREN Groep A I: Middelburg A 2R.C.S. A I 15; Serooskerke A 1Vlissingen A 1 17; Walcheren A 1Zeeland Sp. A 1 2—5. Groep B I: Zeeland Sport B IAr nemuiden B 1 11; Vlissingen B 1 Bevelanders B 1 40; Walcheren B Middelburg B 1 26. Groep B H: Domburg B 1Middel burg B 2 42; Vlissingen B 2Zee land Sport B 2 140. Groep B Hl: Middelburg B 4Mid delburg B 3 61. Groep B V: Krabbendijke B 1Goes B 2 7—1. Groep B VI: Nieuwdorp B 1Lewe- dorpse Boys B I 24. De volgende filmvoorstelingen zijn: Dinsdag 30 oktober: St. Annaland, zaal Havenzicht, aanvang 7.30 uur. Woensdag 31 oktober: St. Maartensdijk, zaal De gouden leeuw, aan vang 7.S0 uur. Donderdag 1 november: Oostkapelle, Gem. Ver. gebouw, aanvang 8 uur. Vrijdag 2 november: Kortgene, zaal Stadswijnkelder, aanvang 7.30 nur. Zaterdag 3 november: Kamperland, zaal Renata, aanvang 7.30 uur. 15- 6— 7 7—10 5— 8 3— 7 In de derde klasse E besloten Elto 2 en Luctor 2 de competitie. Elto 2 zag zich op eigen veld met 23 geklopt. Bij0 de D-adspiranten werd Volhar ding kampioen door een 42 overwin ning op Togo. Bij de E-adspiranten moeten Luctor A en Volharding B een beslissingswedstrijd spelen. Luctor A won namelijk met niet minder dan 110 van Blauw Wit B en kwam daar door gelijk met Volharding B. Elto verloor met 01 van Luctor B. Goed materiaal, goede organisatie VLISSINGEN, 27 okt. De districten Walcheren en Zeeuwsch- Vlaanderen van de Kring Zeeland van het Ned. Rode Kruis hebben zaterdagmiddag in Vlissingen een grootscheepse oefening gehouden, die tot de best geslaagde van de tot op heden in Zeeland gehouden oefeningen mag worden gerekend. Materiaal, mensen en organisatie, het bleek alles in zeer goede conditie en zeer goed voorbereid. Over ste Meulman uit Den Haag, speciaal overgekomen om deze oefening bij te wonen, toonde zich na afloop zeer tevreden over de geleverde prestaties. De leiding van de oefening, waarbij op spektaculaire wijze van het mo dernste materiaal gebruik werd ge maakt, berustte bij de colonnecomman dant Vlissingen, dokter J. Stumphuls, „Ik voel me als een verlegen jongen" GOES, 27 okt. In de Prins van Oranje te Goes is onder aanwezigheid van vele zijner collega's afscheid ge nomen van de adjudant der Rijkspo litie de heer P. Hendrikse. De districts commandant, majoor W. H. van Balle- gooijen de Jong sprak aan het begin van de middag enkele waarderende woorden uit. Hij noemde de scheiden de adjudant een op en top politieman, die zich met hart en ziel aan zijn taak heeft gewijd. Hij bood hem een spe cifiek Zeeuws boek aan en richtte zich met enkele woorden tot zijn opvolger, de heer A. M. van Poeijer te Vlissin gen. Hierna sprak majoor F. M. C. Offer man namens de korpsleiding en spe ciaal namens de inspecteur generaal. „Moge Uw lichtend voorbeeld door alle reservisten nagevolgd worden", aldus spreker. Hij bood hem de zilve ren insigne voor buitengewoon geoe fende reservisten aan. Namens zijn collega's sprak de adjudant A. van der Kreke, die het betreurde dat zijn vrouw niet aanwezig kon zijn. Hij bood haar bij afwezigheid een fruit mand aan, terwijl de heer Hendrikse een cassette met vulpen- en potlood ontving. „Ik voel me als een verlegen jon gen", begon de heer Hendrikse zijn afscheidsspeech. „Ik voel mij nog jong en heb eigenlijk geen zin nu al te verdwijnen. Maar het eind is in zicht en daar zal ik genoegen mee moeten nemen. Een jongere kracht zal mijn plaats in moeten nemen." Na zijn korte en sobere toespraak blijk gevend van zijn karakter, werd nog enkele uren gezellig doorgebracht. Ingezonden Mededeling (adv.) VapoRub De restauratie der Middelburgse Oostkerk MIDDELBURG, 27 okt. B. en ft. hebben de raad voorgesteld het terzoek van de kerkvoogdij der ïerv. Gemeente om een aanvul- end subsidie uit de «gemeentekas n de kosten van restauratie der Dostkerk in te willigen voorzover iet betreft een verhoging als ge volg van de stijging der geraamde restauratiekosten tot f 122.100. ;n af te wijzen wat betreft de ver- ïoging van het gemeentelijk aan- ieel in de kosten van tien tot :wintig procent. De oorspronkelijke raming bedroeg f94.300.Zij dateert uit 1953. Als gevolg van de stijging der lonen en materiaalprijzen is dit bedrag ver hoogd tot f 122,100.buiten beschou wing gelaten een post van f5.500. voor aanleg van een elektrische ver warming, die niet voor subsidie in aanmerking komt. Voorgesteld wordt dit deel van het verzoek in te wil ligen door het gemeentelijk subsidie te bepalen op tien procent van de kosten met een maximum van tien procent van f 122.100.of f 12.210. B. en w. bljjven het betreuren, dat het college van kerkvoogden in 1953 geen gebruik heeft willen ma ken van het aanbod om de kosten van deze restauratie voor te finan cieren tegen een redelijke rente vergoeding. Dit had stijging van deze kosten kunnen voorkomen en zou in het voordeel zijn geweest èn van de gemeente èn van de kerkvoogdij. BEZWAREN. Bezwaren hebben b. en w. tegen een verhoging van het percentage tot twintig. De financiële positie der ge meente is zodanig, dat zij geen vrij moedigheid kunnen vinden de raad voor te stellen het gemeentelijk aan deel te verdubbelen. Bovendien zijn zij van oordeel, dat de Herv. Ge meente in staat moet worden geacht het voor haar rekening blijvende deel der kosten zelf te dragen. Ver moedelijk zal dit een bedrag van f31.467.zijn. De totale kosten zijn n.l. f 122.100.het rijkssubsidie f70.818.dat der provincie f7.605. en dat van de gemeente f 12.210. B. en w. stellen zich in het algemeen op het standpunt, dat een subsidie van tien procent voor deze restaura tiedoeleinden voldoende moet worden geacht. GEMEENTEREKENING 1953. Een tweede voorstel betreft het voorlopig vaststellen van de gemeen terekening c.a. over 1953. Zij sluit met een voordelig dienstsaldo voor de gewone dienst van f22.051.82 en met 'n nadelig saldo van f3.563.113.06 voor de kapitaaldienst. Ook wordt voorgesteld de rekening 1953 van de Godshuizen goed te keuren met een nadelig saldo van 153.957.17 en de rekening 1953 van de burgerlijke in stelling voor de maatschappelijke zorg met een gemeentelijk subsidie van f361.056.65. LEVENSLOOP De heer Hendrikse werd op 22 okto ber 1887 geboren. In 1917 kwam hij te Bergen op Zoom als wachtmeester bij de veldartillerie. Hierna kwam hij in 1909 als agent van politie te Middel burg. Na tien jaar verhuisde hij naar Yerseke waar hij rijksveldwachter werd. Te Oude-Tonge werd hij briga dier. In 1939 kwam hjj weer naar Mid delburg, waar hij tot brigadier van parket werd benoemd. Hierna bezocht hij als groepscommandant der Rijks politie achtereenvolgens de plaatsen Zierikzee, Hardinxveld en Sint Lau rens. In 1947 kwam hij voor de derde maal naar Middelburg, nu als adju dant. In 1950 werd hij gepensioneerd en ging hij direct over naar de reserve. Hierbij werd hij aangesteld als adju dant voor werving en binding in het district boven de Westerschelde. die ze tevens ontwierp. Ruim 160 helpsters en helpers namen aan dez» oefening actief deel. De oefening was als volgt geënsce neerd: ramp bij de buitenhaven het Rode Kruis rukt uit het transport van de licht en zwaar gewonden, dat deels over water moest geschieden. Dit onderdeel van de oefening was bijzon der spektaculair, omdat hier gebruik werd gemaakt van een kabelbaan, waardoor de „gewonden", op bran cards, naar de walkant konden worden vervoerd. De gewonden werden In eer ste instantie naar een stationsperron vervoerd, waar de selectie tussen „zwaar" en „licht" geschiedde en waar beslist werd, op welke wijze iedere ge wonde het best kon worden behandeld. Het transport, dat van hieruit dus per spoor zou moeten geschieden, was denkbeeldig: in werkelijkheid werden de gewonden overgebracht per zie kenauto naar een in een loods aan de buitenhaven ingericht noodhospi taal, waar mevr. Teurlings-Bouwens, conmandante Middelburg, de scepter zwaaide. Hier was zelfs een bloed- transfusiegroep aanwezig. De oefening heeft zeer voldaan. Er is prettig, vlot en goed gewerkt. De ma rine stelde enkele boten bereidwillig ter beschikking. Tegenwoordig waren tevens de gewestelijk commandant, dr. M. Huygens uit Westkapelle, mr. J. A Heyse uit Middelburg (kringcomm.). dokter H. P. de Jong uit Oostburg, co lonnecommandant West-Zeeuwscl> Vlaanderen en de heer A D. Com- standse, de kringsecretaris. B1GGEKERKE Afscheid. In de kleuterschool Is af scheid genomen van mej. Mol, onder wijzeres aan deze school, wegens haar vertrek naar Heinkenszand. De voor zitter sprak een dankwoord uit, waar na de heer Bolhof een film vertoonde en eveneens een dankwoord sprak. Hierna wenste het hoofd der school, de heer Prins, haar geluk. Mej. Eek man uit Vlissingen hoopt haar op te volgen. Dijkverzwaring. Het verzwaren van de Zeedijk tussen de dijkpalen 11 en 15 aan de waterkering van het waterschap Sta- venisse is deze week gereed gekomen. Deze verzwaring sluit aan op de nieuwe Scheldse dijk en loopt tot de betonnen muur. Het werk werd uitgevoerd door de firma J. M. Dekker Zn. te Papen- drecht. COL1INSPLAA T Jubileum „Rustoord". Vrijdag 16 no vember zal het 40 jaar geleden zijn dat het tehuis voor bejaarden „Rust oord" werd geopend. Het ligt in de be doeling dit met de bewoners feestelijk te herdenken. Men hoopt de bejaarden een televisietoestel aan te bieden. Een comité is opgericht welke zal trachten bij de burgerij voor dit doel geld in te zamelen. Serenade. Vrijdagavond bracht het muziekgezelschap „Wilhelmina" een se renade bij het echtpaar C. Fortuin- Brouwer in verband met zijn 35-jarige echtvereniging. De heer Fortuin is lid van het gezelschap; 37 jaar lang reeds fungeert hij als grote tromslager. KAPELLE Dammen. Voor het damkampioenschap van de damclub Kapelle werden deze week de volgende partijen gespeeld: O. v. d. EndtC. van Overloop 02; L. SchipperC. van Overloop 0—2; M. de JagerL. Schipper 20; C. de Blaey C. van Overloop 02; C. Blankenburgh G. J. Lepoeter 11; C. de Blaey—C. v. d. Schraaf 02; J. J. GansemanH. v. d. Vrie 20; J. de NeefC. van Liere 11; C. V. d. SchraafC. v. d. Endt 20; H. V. d. VrieL. Schipper 20; M. de Jager C. van Overloop 20; A. v. d. Schraaf Chr. Korstanje 11; J. LindhoutC. Sulsters 02. Fruitkwekers bijeen. Tijdens een don derdagavond in de afmijnzaal van de veiling gehouden vergadering van fruit kwekers welke appels van het ras Gol den Delicious telen, is besloten dit jaar weer vier gascellen, elk met plm. 80 ton appels van dit ras te vullen. Met het Het Nederlands bondselftal tegen Rotterdam DEN HAAG, 27 okt. Het Nederl. bondselftal, dat op zaterdag 3 novem ber op het Sparta-terrein te Rotterdam tegen het Rotterdams elftal zal spelen om de gouden onafhankelijkheidsbe ker, is als volgt samengesteld: Doel: Van der Wind (S.C. Enschede); Achter: Busscher en Odenthal (beiden S.C. Enschede); Midden: Walhout (NOAD), Van Bun (MW) en Brooy- mans (Willem II); Voor: Angenent (Fortuna '54); Timmermans (ADO); Rutten (MW); Klein (Elinkwijk) en Clavan (ADO). vullen van deze cellen zal a.s. maandag een begin worden gemaakt en de vier cellen zullen dan onmiddellijk nadat z» vol zijn, worden gesloten. ST. ANNALAND Brandweersirene. Op de toren van de Ned. Herv. kerk is een brandweersirene geplaatst. Over de wijze van inwerking stelling zal nog nader worden besloten. MIDDELBURG, 27 okt. Zaterdag heeft de tentoonstelling „In Zuivel land", die het Ned. Zuivelbureau op de Middelburgse Markt organiseerde, de poorten gesloten. Ongeveer 24.000 bezoekers hebben de tentoonstelling bezocht. De eerste zaterdag bleek eeil topdag; 4000 belangstellenden brach ten toen een bezoek aan de zuivel-ex- positie. De woensdag bleek eveneeiw een beste zuivel-dag: 3500 bezoeken passeerden toen de controle. 0 De 20-jarige zwemmer George Breen, lid van de Amerikaanse olym pische zwemploeg voor Melbourne, heeft tijdens trainingswedstrijden in het 55 yards bad van New Haven, Connecticut, twee wereldrecords ver beterd, nl. op de 800 meter vrije slag en 880 yards vrije slag. De berichten als zou Ferenc Pus kas, majoor in het Hongaarse leger en aanvoerder van het Hongaarse elftal, het leven hebben verloren bij dé straatgevechten in Boedapest, zijn be vestigd door twee Hongaarse insurgen- ten die, zwaargewond, in een hospita&l in Oostenrijk zijn opgenomen. In Amsterdam is zondag op bijna zestigjarige leeftijd overleden de heer Tom Schreurs, hoofd van de reporta- gedienst van de AVRO. De heer Schreurs, die op 9 november 1896 werd geboren en die later inspecteur van politie te Den Haag werd, begaf zich in 1927 in de radiojournalistiek. Sinds dien heeft hij o.m. een zeer belangrij ke rol gespeeld bij het verzorgen van de sportrubriek en de sportreportage van de AVRO. Nagekomen advertentie Heden ontsliep in haar Heer en Heiland, na geduldig gedragen lijden, onze geliefde dochter, zus ter en tante WILHELMINA JOBSEN, in de ouderdom van 65 jaar. Uit aller naam: Familie JOBSEN. Wemeldinge, 27 oktober 1956. De begrafenis zal plaats hebben a.s. dinsdag. Vertrek van 't sterf huis één uur.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1956 | | pagina 2