Nieuw wonder-werkend tablet U op in een ommezien NOURYTIEN PERSONEEL gezond „ademen PER BUISJE VAN GEND Sc LOOS 100% Douwe Egberts Koffie in oplosbare vorm! een vrouwelijke wM j administratieve kracht 1 U bereikt dit door een volmaakt zuivere toiletzeep. witheid Verkrijgbaar bij alle apotheken en drogisten In vele gevallen van hoofdpijn, kiespijn, periodieke pijnen, rheumatische pijnen, zenuw pijn en verkoudheid. De wetenschap staat niet stilNu is er Nourytien, een schitterende compositie van vijf geneesmiddelen in één klein tablet geconcen treerd, dat in een ommezien afrekent met elk gevoel van luste loosheid en pijn. Neem dadelijk, als veilige voorzorg, een buisje in huis. Met Nourytien gaat U als herboren door het leven - altijd fit - altijd opgewekt! U MERKT HET DADELIJK Smetteloze van Lux Toilet Zeep bewijst haiar volmaakte zuiverheid Uw huid is pas werkelijk mooi en gaaf als ze wordengezuiverdtotzekristalhelderzijn.Vandaar gezond kan „ademen" door poriën die volmaakt dielelieblankekleur.Vandaarookdatpureromig- gereinigd zijn. Hiervoor is een absoluut zuivere witte schuim dat Uw huid zo zacht reinigt en zo zeep noodzakelijk. Laat Uw tere huidweefsel aantrekkelijkmaakt. Wees veeleisend bij iets, dat slechts in aanraking komen met een toiletzeep, U dagelijks nodig hebt die smetteloos wit van tint en dus volmaakt zui- voor de verzorging van ver is. Volkomen zeker bent U van fijn geurende Uw huid. Vraag om witte, fl WÊ Lux Toilet Zeep: de voor Lux geselecteerde oliën zuivere Lux Toilet Zeep. H p- ff# Zo wit - zo zuiver - zo zacht voor Uw huid LIJl JCTOILET ZEEP HnfTlBilIi'M*. Tuinieren in de herfst is een pret tige bezigheid en een lekker kop koffie geeft nieuwe moed. Wat een genot, als er Moccona in huis is, echte Douwe Egberts koffie in direct oplosbare vormEen theelepel Moccona per kop heet water erop en de koffie is klaar! Goede, lekkere koffie, vol geur en vol pit, zoals U dat van Douwe Egberts zo gewend is! GEVRAAGD VOOR ONS KANTOOR TE AMSTERDAM: De N.V. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ „DE SCHELDE" te VLISSINGEN vraagt voor haar afdeling Bedrijfs administratie Mulo-opleiding gewenst. Zij, die kunnen typen, genieten de voor keur. Mondelinge of schriftelijke aanmeldingen dienen te geschieden op de Afdeling Personeelszaken van het Hoofdkantoor, Glacisstraat 165. voor laad- en loswerkzaamhederu Leeftijd tot 50 jaar. Pensionkosten worden vergoed. Voor gehuwden wekelijkse ver goeding voor reiskosten voor gezinsbezoek. Voor ongehuwden reisgeldvergoeding voor ouderbezoek 2 X Per maand. Voor jongere flinke krachten mogelijkheid tot opleiding tot vorktruckrijder. In het bezit van rijbewijs ook opleiding tot chauffeur-besteller. Vrije dienstkleding. Aanmelding bij van GEND LOOS, van 920 uur, te GOES, Vrachtgoederenloods N.S. MIDDELBURG, idem, VLISSINGEN, idem, of schriftelijke sollicitaties te richten aan VAN GEND LOOS, Afdeling Personeelszaken, Mo- reelsepark 1, Utrecht. 'e~extract po* Thans ook in grote bussen van minstens 140 koppen f 9.15 In potjes van minstens 35 koppen ff 2.45 Woensdag 12 October 1955 v ZEEUWSCH DAGBLAD pagina 8

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1955 | | pagina 8