xtra s! J-SPA 3 RIJKSPOSTSPAARBANK LEERLING-VERPLEEGSTERS humeur? Goede reis „Zeeuwse Huisvrouwen zijn fijnproefsters VéGé Margarine SUPERIOR. Kruidenier doet meer!! Meubelmagazün E. J. Sinke-de Graag GOES HI. GOEDDLOED ZONEN Grafkistenfabriek De gouden PAMIR shag van Douwe Egberts in een mooie, handige doos. Golden VIRGINIAShasTobacco L. MINDERHOUD 100 pCt zijn geld waard! is een echte B. D. HAARD! VAN ROON, L. Viele 62, MIDDELBURG Adverteer! Dan verkoopt ge meer. Gemeente Waarde September-aanbieding SERIE 1 SERIE 2 2-delig costuum 72.50 3-delig costuum 82.50 SERIE 3 3-delig costuum 91.50 Gisfslraai 15, Tel. 2563, MIDDELBURG Zaterdagmiddag 2 2 September WIELERWEDSTRIJD voor PROFS achter DERNY-MOTOREN Zaterdag 15 September 1951 ZEEUWSCH DAGBLAD Pagina 6 Want een gotd glas bier op zijn tijd schenkt U de glimlach van een wijs man, die de kleine vreugden van het leven weet te genieten. Versla Uw zorgen met het brouwerswapen. Les Uw dorst en drink de zon in Uw hart met koel, blond-schuimend bier. Vaagt Uw winkelier De Provinciale afzetcom- missie voor Zeeland deelt hierbij de telers mede, dat op de veilingen de volgende rassen kunnen worden aan gevoerd, vanaf: Maandag 17 September: Cox's alle maten, Alling- ton Pippin, 60 mm en op, Laxton's Superbe, 60 mm en op, Bramley's Seedling, Princesse Noble, Sterap pel, geheel rood gekleurd. Woensdag 19 September: Notarisappel, alle maten, Danes Prince Albert, Le- moenappel, Glorie van Holland, 65 mm en op, Groninger Kroon, Present van Lunteren, Bismarck, Conference, 55 mm en op, Beurré v. d. Ham. Te koop bij inschrijving: HET WOONHUIS MET ERF te Middelburg, Molenwater 25, groot 3 A. 18 cA. in huur bij J. Schrijver voor ƒ4.60 per week. Bezichtiging te bevragen bij de bewoner. Inschrijvingen in te leveren ten kantore van Notaris JONKERS te Goes vóór of op 19 September 1951. Adverteert in dit blad Jeugdspaaractie no.3van deNationale Spaarraad is op weg met honderd duizenden enthousiaste lucht- passagiers. Het gaat heel de wereld rond, over oceanen, over woestijnen en sprookjesachtige steden Dit alles staat beschreven in het fijne boekje „Vleugels voor Jan en Ineke", de attractie voor trouwe en volhardende jeugdspaarders 1951/52. Jongens en meisjes, er gaan nog meer vliegtuigen, je kunt nog mee. Voor een spaarinleg vóór 30 Sept. krijg je de omslag van het boekje en als je trouw door blijft sparen, van 1 Oct. af elke halve maand een nieuw hoofdstuk met mooie, ge kleurde plaatjes. najaarstijd brillentijd Ook voor Uw bril naar firma Zuldslraal 66 - Telef. 352 WESTKAPELLE Wij hebben een keurcoiiec- tie monturen en U krijgt een prima vakkundige af werking van Uw bril. Leve rancier aan Ziekenfonds leden. Besteed elk dubbeltje goed Ook V W reclame-dubbeltje Maak Ddgbldd-rfc/a/ne/ „HEBRON" en „ZON EN SCHILD" Ned. Herv. Inrichtingen voor Zenuw- en Geestes zieken te Amsterdam, vragen VROUWELIJKE KRACHTEN voor de CENTRALE KEUKEN en het RECREATIEGEBOUW Leeftijd niet boven 40 jaar. Inlichtingen te verkrijgen bij en sollicitaties te richten aan de Geneesheer-Directeur. 14 DAGEN WARMTE VAN 1 HL KOLEN Het hoofd van het ge meentebestuur van Waarde brengt ingevolge artikel 10, achtste lid, van de Weder- opbouwwet ter openbare kennis, dat vanaf heden ge durende een week ter ge meentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt het raadsbesluit d.d. 11 Septem ber 1951 tot onteigening van 6 a. 87 c.a. van het perceel bouwland, groot 43 a. 40 c.a., kadastraal bekend gemeente Waarde, sectie B no. 227, gelegen aan de Grindweg (Kerkweg). Waarde, 15 September 1951. Het hoofd van het ge meentebestuur v.n., M. VAN FRAASSEN, wnd. Zuiver als goud! VAN SLOOTEN - LEEUWARDEN Zo vertelde ons onlangs een bekend kooklerares met grote nationale ervaring. Dat zal ook wel de reden zijn, waarom de ZEEUWSE HUISVROUW steeds meer de voorkeur geeft aan de Zij is immers bevoegd om te vergelijken en de smaken tegen elkaar te proeven Endan komt de VéGé met glans uit de bus!! Toch kost VéGé allerfijnste margarine slechts 52 cent per 250 gram met nog 5 waardezegels gratis. VéGé allerfijnste Superior MARGARINE wordt U gegarandeerd als het beste dat in Nederland te (tfp Ook hier geldt dus de slagzin: Holtap Karpet 47.50. Tafelkleed 10.95, met bij passende Schoorsteen- en Dressoirloper a ƒ4.95. Divankleed 19.95. Huiskamer (2 armstoelen, 4 stoelen, schuiftafel, dressoir), terra pluche en ve ren, compleet ƒ250.Gobelin voor gordijnen en stoelbekleding 6.95. Handweef, per m. vanaf ƒ2.85. Pluche Gang- en Traploper ƒ5.30 per m. 6 Stoelen met leer ƒ90.—. Ligstoel, compleet met kussens, ƒ45.Eiken Theemeubel ƒ49.75. 2-per- soons Engels Ledikant met bed, compleet ƒ109. 1-persoons, compleet 82. KLOKSTRAAT 7 GOES TELEFOON 2527 Wij zijn deelnemers aan de Winkelweek. II Nederland: WIM VAN EST GERRIT VOORTING THEO MIDDELKAMP HENK FAANHOF België: STAN OCKERS NESTOR STERCKX VALEER OLIVIER GERARD BUYL Gangmakers: Karei Kaers Dervaes Cesar Bogaert Dewandel G. Ronse Dewoli Balemans Deboevere 100 km. Drie manches 30 - 50 - 40 km. Start en finish: Hotel „Tivoli", t.o. het Station Entrée f 1.20 (bel. inbegr.) Aanvang 3 uur. Ingangen: Jubileumbank en Station. Voorverkoop: Sigarenmagazijn Sinke, Markt, Goes. attentie. attentie. Inwoners van Goes, Middelburg, Vlissingen, e.o. Bonthuis ,,'T VOSJE", Kortemeestraat 14, Bergen op Zoom, Tel. 1024, bezoekt U persoonlijk aan huis voor het opnemen van reparaties en moderniseringen van Bontmantels, Vossen, e.a. Pelterijen. Onzichtbaar stoppen van alle kleding, maar dan ook werkelijk onzichtbaar, zoals brand-, m scherfgaten; winkelhaken, dunne knieën en zitvlakken, enz. Schrijft ons s.v.p. tijdig, U kunt dan op ons bezoek rekenen. Te Goes op Dinsdag 25 Sept. e.k. vanaf 9.30 uur. Te Vlissingen op Donderdag 27 Sept. e.k. van 10-16 u. Te Middelburg op Donderdag 27 Sept. e.k. na 17 uur. Alle bontreparaties worden op eigen ateliers vak kundig behandeld. Vóór de nieuwe cursus begint, kunnen in het Sanatorium „Sonnevanck" te Harderwijk nog enkele geplaatst worden. Van pos. Prot. Chr. begin selen. Intern. Mulo-dipl, niet vereist. Aanvang- salaris ƒ540 per jaar met periodieke ver hogingen. Hulp bij eerste aanschaffing van dienstkleding. Sollicitaties met uitv. inl. aan de Geneesheer-Directeur. Veersesingel 28, 5! Telefoon 2040 (na Veersesingel 28, Middelburg, Telefoon 2040 (na kantoortijd 26632877) eiken-, iepen-, beuken- en vuren kisten. Onze jarenlange praetijk staat borg voor kwaliteit en prima afwerking. Levering uit voorraad door geheel Zeeland met eigen auto.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1951 | | pagina 6