Gillette o, Najaars- schoonmaak Het volte pond! is m 33 ®DE SPAR Tandarts van derlfeen Tandarts De Koning Fa GEBR. MULDER, Kerkstraat 17, Goes OnderwijzereslHooftl) Een sensationele Gillette aanbieding Lees dit met aandacht s.i/.p. Rinso Kalzan-Tabletten BREÏWOL VEEMACHINES Hulpkracht P. K. DE HAAS Tandarts BLAAUW Vrijdag geen spreekuur TANDARTS SMIT G. H. VAN BERGEN Donderdag 14, Vrijdag 15 en Zaterdag 16 September geen practyk. Tandarts Van Laer en Vrijdag en Zaterdag a.s. afwezig. Anthraciet, 20/30 Eierkolen, 1e kwaliteit. L. K. VERHULST, Westkapelle H.H. Bietenleveranciers van de H.V. Centrale Suiker-Maatschappij Twee-persoons kapokbedstellen, compleet 3-deIig f 134,75 Een-persoons kapokbedstellen, compleet 3'delig f 102,80 Eenpersoons kapokbedstellen, compleet Heiig f 102,45 Twee-persoons binnenveermatrassen, gegarandeerd f 125,30 Wollen Dekens, Overgordijnen, Glasgordijnen, Tafelkleden, Divankleden, Kussendekjes (zeer mooi), Karpetten, Lopers, Gocosmatten, Biezenmatten, Ledikanten, Spiraalmatrassen, Opklapbedden, Balatum, Linoleums A. WILKING, GOES, Tel. 2687 &a.«f Wat wast - wordt N. V. VAN BOVEN, 200 gram KRAKELINGEN 60 cent en thans 12 Sparzegels extra 200 gram VERSNAPERINGEN, diverse soorten met 10% voordeel in Sparzegels Boekhandel VAN BENTHEM JUTTING N.V. PIET BULTHUIS Steenhouwerij en Machinale Zagerij J. DE KUIJPER Donjerdag 14 Sept. 1950 PROTESTANTS CHRIST1I IJK DAGBLAD Pagina 4 Burgerlijke Stand VLISSINGEN: Bevallen M. C. A. SpeckensLamb, z.; W. N. ProvoostHaaij, z.; P. Andries Klopmeijer, z.; C. A. M. Borst Aernout, d.; J. SanstraVisser, z.; J. Kempede Nooijer, d.; G. C. Hamelinkde Paepe, d. H. J. de Witde Regt, z.\ J. M. W. KerkhoveEschler, d.; N. Hame- llnkde Ruijter, z. Ondertrouwd: J. de Vin, 33 j. en H. Steenland, 27 j.; A. Brugge, 45 j. en L. M. van Gemert, 36 j. Gehuwd: J. G. Kleinman, 25 j. en J. Meulmeester, 21 j.; H. F. Janssen, 26 j. en .W. A. M. Hans- sen, 27 j.; H. Hesketh, 29 j. en G. H. Veldhuis, 22 j. Overleden: W. C. H. Klijnsoon, 79 j. wed. v. W. Maas; J. Bijle- veld, 82 j., echtg. v. C. Moerland; A. E. Engelse, 64 j., echtg. v. A. B. Roelse; C. Bakker, 60 j. echtg. v. E. J. Bouman. KOUDEKERKE. Bevallen: J. S. Patenierde Fe ij ter, z. Ondertrouwd: J. Dingemanse. 23 j. en P. S. de Groot, 18 j. Gehuwd: A. Sonius, 31 j. en C. Schout, 26 j. Overleden: Wed. Wielemaker Koppejan, 78 j.; Wed. Marsille- - van Dixhoorn, 80 j.; J. J. Cal- jouw, 72 j.; A. Kleinepier, 76 j.; S. Jasperse, 57 j.; Wed. van KloegBotting, 77 j. KRUININGEN. Ondertrouwd: J. P, M. Rooze, 30 j. en H. C. Lits, 25 j. te Amsterdam. Overleden: S. de Smidt, 66 j.. echtg.e van A. Krijger; J. Kos ter, 81 j., wednr. van M. Boone; A. den Boer, 43 j„ echtg. van G. E. Schipper. ZIERIKZEE. Geboren: Elisa beth E., d. v. X. de Spirt en J. M. Sehillemans; Cornelia H„ d. v. J P. Verwest en E. Saman; Jan C., z. v. J. C. Baart en D. J. Schults; Arie, z. v. A. B. van Vliet en A. Lammers; Cornells W., z. v. J. Verwijs en J. den Boer. Gehuwd: P. F. Schoonen, 23 .j en A. van Dongen, 22 j.; J. G. Braam, 26 j. en L. Kwaak, 26 j. Overleden: J. G. Schürman, 71 j., echtg. van F. A. Papegaaij; W. Berrevoets, 89 j., wed. van C. IX. de Graaf; A. van der Schee, 2 j.; A. C. Anker, 80 j., wednr. van W. C. Snijder; N. K. van den Bout, 77 j., wed. van W. H. de Morn; M. W. Quist, 3 j. ST.-MAARTENSDIJK. Gebo ren: Pieternella, d. v. M. A. Hage en P. de Graaf; Izaak P., z. v. H. de Jonge en A. M. Beeke; Leendert M., z. v. C. J. Poot en W. van Zetten; Jan J., z. v. L. M. Heijboer en A. J. Murre; Dina, d. v. P. Overbeeke en E. N. van Zetten; Lena J., d. v. P. M. Ge luk en H. J. Polderman; Pieter nella J., d. v. P. van 'tHof en J. van Burgh. Ondertrouwd: J. H. Franke, 24 j. en H. E. de Haan, 23 j. Overleden: D. Janse, 79 j., wed. van J. Knuist; W. J. Janse, 87 j., wed. van J. A. op den Brouw. SCHEEPSTIJDINGEN PASSAGIERS- EN TROEPEN TRANSPORTSCHEPEN OP INDONESIË KOTA BAROE 12 pass. Kp. Bon naar R tterdai.i ORANJE pass. 12 Gibraltar naar Amsterdam. RANCHI 13 te Suez verw. naar Amsterdam. WILLEM RUYS 12 van Rotterdam naar Djakarta. FAIR- SEA 12 200 mijl O.Z.O. Aden naar Rot terdam. GOYA 10 van Aden naar Am sterdam. INDRAPOERA 12 ran Port Said naar Djakarta. GROOTE BEER pass. 12 Pantellaria naar Djakarta. Officiële Publicatiën Kosteloze Inenting en herlnenting tegen pokken. P. en W. der gemeente Middelburg brengen ter openbare kennis, dat op Don derdag 21 Sept. 1950, des voormiddags van 10—11 uur, gelegenheid bestaat tot koste loze inenting en herinentin^ tegen pokken in bet Consultatiebureau, Eigenhaardstr. 2. Er wordt in het bijzonder de aandacht op gevestigd, dat de leeftijd beneden de 2 jaar als de meest geschikte voor inenting moet worden beschouwd. Vocnr een juiste vermelding in de vacci natiebewijzen van de namen en geboorte data der kinderen is het gewenst, dat bij de aanmelding wordt medegebracht het trouwboekje der ouders. DUIVENSPORT. P.V. „Oost West Thuis Best", te Kapelle. De P.V. „Oost West Thuis Best" te Kapelle organiseerde een na- vlucht vanaf Vilvoorde voor oude en jonge duiven. Hieronder volgen de uitslagen: 1 A. Blok; 2, 4, 10 P. van der Vliet; 3, 14, 16 A. van Driel; 5 P. C. Bruinzeel; 6, 7, 15 J. Mol; 8, 13 W. C. Hundersmarck; 9 P. I. Butler; 11 J. Hens dijk; 12 M. de Waard; 17 Gebr. de Schipper. P.V. „De Bruse Trekker" te Bruinisse. Door de P.V. „De Bruse Trek ker" werd deelgenomen aan de wedstrijd uit Maastricht. De uitslag was als volgt: 1 C. J. Maas; 2, 5 en 10 L. Capelle; 3 J. van den Berge; 4 G. Bal; 6, 7 en 11 A. J. IJzelenberg; 8 D. van Duivendljk; 9 A. de Koning. P.V. „Nooit gedacht", Anna Jacobapolder. De P.V. „Nooit gedacht" hield een wedvlucht vanuit Maastricht, waarvan de uitslag is als volgt: De afstand was plm. 138 km. 1, 4, 7 M. A. Neele; 2, 5, 8, 9 J. v. d. Reest; 3 J. Quist; 6 L. v. d. Sluis; 10 H. Deurloo. De eerste duif arriveerde om 1.35.12 u.; de laatste om 2.13.37 u. Wat brengt de Radio? Vrijdag 15 September 1950. HILV. I (402 M.): VARA 7.00 Nieuws. 7.18 Gram. 8.00 Nieuws. 8.18 Gram. 8.50 Voor de vrouw. 9.00 Gram. VPRO 10.00 Causerie. 10.05 Morgenwijding. VARA 10.20 Gram. 10.30 Voor de vrouw. 10.45 Piano. 11.15 Voordracht. 11.35 Orgel en zang. AVRO 12.00 Lichte muziek, 12.30 Mededelin gen. 12.33 Sport. 13.00 Nieuws. 13.15 Orgel. 13.45 Voor de vrouw. 14.00 „50 jaar Groene Kruis". 14.30 Kamerorkest en solist. 15.10 Voordracht. 15.30 Gram. VARA 16.00 Filmprogramma. 16.30 Voor de jeugd. 17.00 Pianoduo. 17.20 Muzikale causerie. 18.00 Nieuws. 18.15 Felicitaties. 18.40 Dubbel- kwartet. 19.00 „Denk om de bocht". 19.15 Trio. VPRO 19.30 Causerie. 19.45 Causerie. 19.55 Berichten. 20.00 Nieuws. 20.05 Boekbespreking. 20.15 Viool en piano. 20.35 Godsdienstige cause rie. VARA 21.00 Verzoekprogr. 21.40 De Ducdalf. 22.00 Buiten lands overzicht. 21.15 Gram, VPRO 22.40 Causerie. 22.45 Avondwijding. VARA 23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Gram. .HILV. H (298 M.): KRO 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Gram. 7.45 Morgengebed 8.00 Nieuws. 8.15 Gram, 9.00 Voor de vrouw. 9.45 Schoolradio. 10.05 Gram. 11.00 Voor de zieken. 11.40 Gram. 12.00 Angelus. 12.03 Pro- menade-orkest en soliste. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws. 13.20 Lunchconcert. 13.45 Voor de vrouw. 14.00 Piano. 14.15 Gev. progr. 15.00 Schoolradio. 15.30 Amusementsorkest. 16.00 Voor de zieken. 17.00 Voor de kinderen. 17.15 Kinderkoor, 17.45 Omroep orkest. 18.30 Voor de strijdkrach ten. 19.00 Nieuws. 19.15 Rege ringsuitzending. 19.35 Brabant» halfuur. 20.00 Nieuws. 20.05 De gewone man. 20.12 Opera. 21.15 Hoorspel. 22.15 Actualiteiten. 22.25 Lichte muziek. 22.45 Avond gebed. 23.00 Nieuws. 23.1524.00 Gram Kinderarts - Goes Vrijdag 15 en Maandag 18 September GEEN spreekuur MIDDELBURG. MIDDELBURG VRIJDAG GEEN spreekuur. Consul tatieboreaux Geestelijke Volksgezondheid, uitgaande van het Groene Kruis. GEEN ZITTING te Goes, Middelburg en Vlissingen op de Dinsdagen 19 en 26 September 1950. Eerstvolgende zitting Dins dag 3 October op de beken de uren. Tandarts Middelburg, KRUININGEN. Vrijdag en Zaterdag afwezig. MIDDELBURG. Ook Vrijdagmorgen geen spreekuur in Noord-Beve land. SOUBURG Volop verkrijgbaar: en Woonhuis met boomgaard en bouwland, voorkomende In het „Zeeuwsch Dagblad" onder No. A 2987, is VERKOCHT, met dank voor de aanbie dingen. C. SINKE, Elle- woutsdyk D 13a. Besteed elk dubbeltje goed Ook U W reclame-dubbeltje Maak DdfjbldCl-rec/a/ne/ Hierdoor berichten wij U, dat de bietenont vangst op Zuid-Beveland en Walcheren zal beginnen op WOENSDAG 20 SEPTEMBER a.s. Overeenkomstig de voorwaarden van de koop brief zijn de premietermijnen dan als volgt le termijn van 20 tot en met 22 September f3.— per 1000 Kg. netto. 2e termijn van 23 tot en met 29 September f2.— per 1000 Kg. netto. De regeling der levering wordt U door het ontvangstpersoneel van Uw leveringsplaats bekend gemaakt, met uitzondering van de laadplaats Middelburg. „Zeeuwsch Dagblad" telt zijn abonné's met duizen den! Zijt Gii daar ook bij? Een precisie Gillette Scheerapparaat en 2 Blauwe Gillette Mesjes Zij behoren bij elkaar! Sinds 10 jaar hebt U geen precisie scheerapparaat kunnen kopen. Wij weten dat U zicb perfect zult scheren met de Gillette '32' omdat de Gillette acbeerappa'raten en mesjes bij elkaar horen. Blauwe Gillette Mesjes zijn de beste die ooit geslepen zijn en Gillette Scbeerapparaten zijn nauw keurig gecontroleerde precisie-instrumenten. Met deze ideale combinatie scheert U zicb perfect Een „goeie morgenbegint al met Gillette IMPORTEURS: N.V.GILLETTE SAFETY RAZOR CY OF BOLLAND WETERINGSCHANS 10. AMSTERDAM overal^ verkrijgbaar &al uwidl malt een u-eAlou-inyi,- behicM. in ons blad van morgen 15 WOORDEN 95 CT. ELK WOORD MEER 10 CT. TE KOOP: 4 gebruikte AUTOBAN DEN, maat 34x7. Molen, Serooskerke (W.). Houten Schuurtje, 2x214 m., Eterniet Kippenhok met loop, Nissenhut 50 m2. W. de Voogd, D 68, Domburg Z.g.a.n. Bim-Bam HANG KLOK, een koopje, ƒ50. J. HENGST, 67, Westkapelle - 2 beste KALFVAARZEN, t.b.c.-vrije stal. W. SAN- DERSE, Serooskerke (W.). - Mooie HAARDKACHELS en electrische WASMACHI NE, merk „Vele". P. BOONE, Oude Vliss. weg 26, Middelburg. Prima eiken Wastobben, roestvrije Handwasmachine, Spekkuipen, 14 p.k. 220 V. Motor en één Wasmachine motor, 127 voet, Waterkui- pen. Let wel: Kuiperij L. DE KONING, Oostkerkplein 4, Middelburg. - 1 paar WERKSCHOENEN z.g.a.n W. GABRIËLSE, Koestraat 35, Westkapelle. Prima blauwe CONSUMP TIEAARDAPPELEN en plu che JASJE. A. GESCHIERE, Biggekerke. I. g.s.z. electr. KOOK- STEL met bijbehorende pannen en een grote UIT- TREKTAFEL. - R. KOETS, Molenstraat 14, Zoutelande. Prima jonge Fokvoedsters, Franse Hangoor en Grote Chincilla, leeft. ca. 6 maan den. 's Avonds na 6 uur. P. DE VISSER, Aagtekerkse- weg 9, Oostkapelle. - Een WERKPAARD, mak en geschikt om alleen te werken. A. DE VISSER, Middelburgsestraat 104 Souburg. PERSONEEL: Gevraagd: PAARDEN KNECHT en AARDAPPEL- RAPERS. GEBR. ROUW, Goes. Wegens ziekte geVraagci een DAGMEISJE of een WERKVROUW voor een paar dagen in de week. Korte Noordstraat 18, Mid delburg. - Welk degelijk MEISJE, boven 22 j., wenst keurige betrekking in een wijkhuis te Hilversum. Aanv. salaris 70.p. m. Elke avond vrij. Aanm.adres: Zr. LUTEIJN, B 80, Wilhelminadorp, Tel. 3100. - Mevr. DUVEKOT, Grote Kade 20, Goes, vraagt nette HULP voor hele of halve dagen. DIVERSEN: Gevraagd zo spoedig mo gelijk gemeubileerde of on gemeubileerde ZIT-SLAAP. KAMER voor meisje alleen, zonder pension. Brieven on der No. 1926, Bureau van dit blad te Middelburg. Aankomen lopen klein CYPERS POESJE met witte borst en pootjes. Terug te bekomen Vlissingsesingel 38, Middelburg. - GELDBELEGGING. Voor- uistrevende zaak vraagt voor uitbreiding van particulier, ter leen 10.000.tegen be hoorlijke rente en jaarl. af lossing. Br. No. A 3005, Bur. v. d. blad te Goes. WIE RUILT mijn woning in Bouwplan II, Goes, huur ƒ4.25 p. week, voor grotere woning met garage in of aan de rand van Goes? Huur mag hoger zijn. Br. No. A 3006, Bur. v. d. blad, Goes. - RADIO-AGENTSCHAP aangeboden op elke plaats in Zeeland. Aantrekkelijke voorwaarden. Br. met uit voerige inlichtingen onder No. A 3007, Bur. van dit blad te Goes. Voor 'n prima gebr. Phi lips RADIO slaagt U reeds vanaf 60.bij Radio BAREMAN, Goes, Zuidvliet- str. 13, Tel. 2.3.2.0. (K 1100). - In nieuwe STOFZUIGERS hebben wij ruime keuze. Fabrikaat: „Efa", „Ruton" e.a. In prijzen vanaf 94. Vraagt gratis demonstratie, ook bij U thuis aan: Radio- BAREMAN, Goes, Zuidvliet- str. 13, Tel. 2.3.2.0. (K 1100). - RADIOLAMPEN en goed kope onderdelen voor „knut selaars" vindt U in ruime keuze bij Radio-BAREMAN, Goes, Zuidvlietstraat 13 Tel. 2.3.2.0 (K 1100). - RADIO-KOOPJES! Mo dern toestel, slechts 6 maan den oud, van 185.nu voor slechts 125.en niet van nieuw te onderscheiden. Modern salon-apparaat met afstemoog, prachtig geluid, eveneens slechts 125.bij Radio-BAREMAN Goes, Zuidvlietstr. 13, Tel. 2.3.2.0. (K 1100). Nieuwe Aardappelrooier, 2-schar Wendplotg Melotte, tegen verlaagde prijs; nieu we Bietenlichters, Molbor- den en Gazelle Bakfiets. Smederij St.-Laurens. Mooie BIGGEN en 2 KALFVAARZEN, 1 op rek. W. GELDOF, 81, Oostkapelle - Mooie BIGGEN. P. POPPE, Westhavendijk Middelburg. Ingeschreven RAM. J. J. LOUWERSE, Buttinge 26, Grijpskerke. TE KOOP GEVRAAGD: - HOOI, STRO en derde snede KLAVERS. Adres: GEBR. WIELEMAKER, Mid delburg. Beste luxe AUTO te koop, direct van particulier, le klas Amer. merk. In prima staat. Motor gerevi seerd. 4-deurs, 4-persoons. Gebruikt geen olie. Aantrek kelijke prijs. Br. No. A 3004, Bur. van dit blad te Goes. Onze nieuwe RADIO'S zijn 'n lust voor oog en oor en laag in prijs. Reeds van af 185.koopt U een kwa liteitstoestel. Bezoek of schrijf aan 't adres met 25- jarige ervaring. Radio- BAREMAN, Goes, Zuidvliet str. 13, Tel. 2.3.2.0 (K 1100). - RADIO-KOOPJES. Hebt U geen electr. licht? Wij hebben enkele mooie Phi lips ACCUTOESTELLEN voor slechts 150.geheel compleet. Radio-BAREMAN, Goes, Zuidvlietstraat 13, Tel. 2.3.2.0 (K 1100). - DAT IS GOEDKOOP!. Beste gebruikte Zakstofzui- ger ƒ40.grote keuze ge bruikte Gramofoonplaten vanaf slechts ƒ1.Luid sprekers vanaf 10.nieu we Kookplaat] es, compleet 7.50 bij Radio-BAREMAN, Goes, Zuidvlietstr. 13, Tel. 2.3.2.0. (K 1100). vraagt weer de aandacht van de huismoeders 11 We zijn nog in staat U het beste te bieden voor de laagste prijzen Laat NU Uw bedden nog repareren 11 't Is UW voordeel, en laat 't verzorgen door Burgemeester en Wethou- ders van Vlissingen zullen trachten aan te besteden 01) Donderdag 28 Sept. a.s., des namiddags te 13 utuk ten Gemeentehuize, kamer 8, de volgende werken Het aanleggen van enig» rioleringen en straten- complex met voetpaden. Het egaliseren van daar, bijgelegen terreinen me» graven van greppel. Bestek en tekeningen ver krijgbaar ten kantore vaft Gemeentewerken a 3.50» Restitutie bij ongeschonden inlevering 1.Inschrij vingen op verstrekt inschrij vingsbiljet. De wol wordt duurder. Dus nii kopen. Grote sortering Segeerstraat 46 MIDDELBURG Wilt U voorkomende klach ten en aanmerkingen op de bezorging van ons blad melden aan ons bureau in Goes? ONTVANGEN de van ouds bekende bij Lange Noordstraat 45, tegenover Postkantoor MIDDELBURG. f\ pn maef waf fpvrpripn daf 7tin Vrnnv en maat wat tevreden dar zijn vrouw bij de Spar altijd het. volle pond krijgt! Terwijl ze bovendien GULDENS extra heeft... door de Spar-spaarzegels I Artikefert met bet Spar-waarborjmerf. saaiaai Bij artikelen met het SPAR-WAARBORG- MERK bent U verzekerd van prima kwaliteit en U krijgt altijd zoveel Sparzegels extra, dat U steeds een voordeel hebt van 10 - 12 xiftap zelfstandige kruideniers LANGE DELFT 64 MIDDELBURG. Anno 1801. - NIEUWE BATTERIJ RADIO'S. Geen accu's meer te laden. Pracht meubels. Prijzen slechts ƒ235.en 275.compleet met batte rijen bij Radio-BAREMAN, Goes, Zuidvlietstraat 13, Tel. 2.3.2.0. (K 1100). - ANODE-BATTERIJEN 120, 135 en 150 Volt. Alleen de beste kwaliteit en altijd vers bij Radio- BAREMAN, Goes, Zuidvlietstraat 13 Tel. 2.3.2.0. (K 1100). Zonder PRIJSVERHO GING kunt U door bemid deling van onze Admini stratie, Uw advertentiën in alle bladen laten plaatsen. Administratie „Zeeuwsch Dagblad" L.S., Hierbij hebben wij het genoegen, U uit te nodigen tot het bezoeken van een tentoonstelling van Schilderijen, Aquarellen en Gouache's van de Kunstschilder uit Zierikzee, welke expositie gehouden zal worden van 14 September tot en met 7 October. TOEGANG VRIJ. DE ORIGINELE zijn binnen enkele dagen weer verkrijgbaar. MIDDELBURG. Vanaf heden is onze zaak verplaatst van SCHOORSTEENVEGERSSINGEL 1 naar ST. BARBARAGANG No. 6 Ingang poort Nieuwstraat. Sterk concurrerende prijzen, zowel voor bouwwerk als voor grafwerk. worden opge» Sollicitanten roepen voor en aan de Hervormde Kleuter school te Rilland-Bath. Sol licitaties vóór 1 October a.», te richten aan Ds C. DEN ENGELSE. ïliet cdieen de oplage bepaalt de publiciteitswaarde van een blad, maaA cw-fo het verlangen om van de inhoud dadelijk kennis te nemenl

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1950 | | pagina 4