o- G «f cc g X eu 43 N &C 03 Cd 1 4) X 2 Cij O C/D r c Cr- C. n t. ?r Ïs2 43 0 G Sr 03 TJ T r Ti ©- T3 O G i2 C X 6 X van vc 00 X 3 H 5 5» 03 C= 4> :s 13 "Cl N re 0 i° CXI "ca b^K F> H n.- .4» X w W w S -5 E 4> X CX - .1 Cu w H 'S. S c jp? c Sci.i; 2- -StS ggcïogcSLKS.SS'-ö.ro 4» -— ro c£~ v OJ JJ 2 (u x t M 5>^S*<U^>' 5, .v" c 4t 4— «-s a. eM tacTC 85 MWAIM P M* -JS £,,s «AO «3 P "th ;y MS JS er ci r~\ *j c <M S3 W4« 4-* n ««èaN £j ,:Si^)ja «8,0=5^3 ^53;-3 S, S'S-SrS.»-*»«ira,TB;Ö'«-»' ftfM"oi-Jr^ A" 5» <G o B En c a 5 I c CD e «S «W M C sn *3 o JÖ T 3 Sz^-s -s - ■2 s cQ «3 X «5 43 e -o n S» -tf *S ir .o 4) be •~- s I 4J o C3 C3 ,*o Bc «-> «3 X 1 e «J S j ^x n e s 73 5 s= F3 43 ttJ "S g>"o 1 5 o a JD j* o J eg O -B 5? <is c f x ~- 10 «3 S» «j.SPg «j "5» r*^ O c G~ etc &s~s OJ a_ 4> s O r Z? u O i O «J c P r*- r> G£ x e« c c - .c 6 - to cw 4» Z. a 4» "c rs «J' to x; uQJ.ii.V3 P P *5 2-° f flj a> 0£X s s B S-g C B a 4» C X -O <u a w ■5-3 o - (O - - g; 12 o w -- i; x: o U- 52 V Ü3 '2 OJ 4/ «s -T vi n_ J*» r-. f- v—-T"! Z= "^5 N 5 -S 6 -5 c3 cr S 6 O tt a C2 V E 5. .2 6 ?3 «J S O 2 ta O 2 feD Ld Cx2 Ê2 SP c 4» - X w C cd 'E 0 tj ■=t a Cd X. E Sla - G ei CJ CC G4 v> X- c/: 'T 03 Cl 5 CJ N n g üs ol 4' S' O ex> O c 43 X £3 cd "C C u D c Cr} 4» brX N3 3£ bi. O C 43 co 5> 33 4 M »-> a P ca CxJ u c J> 1 -.-3 QJ a r- o H O -3 o to Q «o c -> •J Q CC £ïi t-t Q ai Z -S S i g? JO r<~ to TO Mill o CO s I I i fx «1 fx I c; 5a Cd M ca cS W Ol D Z -3 O O KJ w z aa 0, Cd a z o '5 x -x W O \j x M—-x r. 5 >-' 01 -Q v, k S -5 n- t K„ n f- 'X K X -|5 M 5 s-§ Si jc s; - 5 s 1 s 7 - 5: -H c c - t- s ÖJ 2 r: 2 S S5 i *3 <U r- CO e Jr £f-= 6 Q 3 N "X - 8 4 2; .P '2 ®o a.-; 3 -S O «J *J «g.»» SLS 60 E «i 5 «56 t- S -o -p'-S 8 11 w 4/ CX. öC n 1 T. X '".Vc -Vt 3— -Si 1 o z 5 oj Z1 ex n tj L- C d - c e 4» X X 5B _f U *••'-'■ Gil. fc. Qj c -9 - c X C I - tVx'-= o* - r <u c F gS E 5U c B u to ex_f3 C <3J 6"H u. )r ce 2 - o c 4J Cj l) c c y o 4) w J 2 - «- c «u a-:: -o O'5 n •- S S. ;3r e m C «1 co rt c «•- n b o CT IT. 4» 4= ef) 0 B a - KJI iifi c i o ex X 4» O r> C: i B m!> j -S co I J 8 <jj 6 8 a p 2 x x 6 '1^' S5 «C m •- t-K. at QJ O- tX^ X i u G» a# «j J*-, o !r ".w, S X— K— w C? J— F c i; s -< x: c to «j - O c U cx C «ÏS rs cf S *l eg G- B -o 4) c X r~ Zl £Z <L) CL> i u 5 e 1 X x *ï- >3 üi3 r> r> ex. F ^r« i» x to CO C n C o 5 c N c CO to 2: O 4> X w'e - S=f O X 3 5 <U C4 C 5 c-" ■StS-s s <D O CJ X 4» a 4» X NX C g C >li t_ Ci tl N t C C S X. <- ^kCO c "B -i> CJ U £- x -ex 5 c - 1 51 5 I «j o -£ j .- 4» iol *b c w fl tt"<U X a - t CJ - g ÖJD S 'C aS oj r; fcC •- O o -C c n 8 Is X A£ JaC »- 'S c Ot a C <ur •J J N OI Q a-. c c :p S 3 -C C> k c; qj f>; - u~ c- V 4) b« S s c s en 4» 5= »C x. es -D - ex 4» ec oj x; CU f8 OJ rx «en t- K x c 5 s _S j~ CO - fcz- r> b B x> g j OJ 4. ;2a '5 s «J u -r: X •r ct: f üf - 4. qj Gl~ ocX S -3 2 <u - s: i: v iz; .1 4» 2 i- to x r .- G. I t - i a 3 - QJ i- C n w. M cc X CT '- X to CJ r 3 F, E O - p 5 g s s >-«s ttf X-. Qj CJ B -P B 4i O ;o s .5i I reel J; 8 «rfi S J C 4» 5 3 O 4» O 4. 0 4» b O X en 4t X T. eo cr voj w -~ - 5j n ej #5 >J= g"P I 'c.D8E? s_.8 S X X C'2' S-i S-0 X - J r- CO CO <u C X "ój •- v- «u C 4) r- b. 43 f r x |r o: •g c-E •i= et o r" Sss «3- eo C xi 4. J l er!Z c o c c - - cv E 4* CO X M et a.. e a/ r - C -E a »j Gi.C^ 4» i~ t eo c X -o 3 ex. e 4' Qj s 2 s u c: 4; o o ex c j- P IE 43 L, C ec 43 C/3 (3. s> C 4. e 03 43 CO CL. c OC 43 C d CX O 43 CX c c «w W ca C e 1 X e s c 0- tÈ «3 C 3 C. 43 ^cij o t e u 5 3 j= aj -C M*|g ce t- 4? JSC 5» 5 C eg •J <w «ro •C f« N -i£ CX' N ',.4Dë -- c S w 6 4J .«2 li x O- c g X f w c. '- u ï5,al 3 nÜ'ï 5 «j o 4»a; 4< o. to Clfc«c 5 I a> 4> T3 or fc 5 s ex n 4» C 4» CJ Sj ex x _p 43 x 4» J-> x SJ 5 r r «3 ex.8 a ex jour, een man die eenen zwerm bijen in eenen biien- korf wilde werpendoof dezelve zoodanig gedoken, dat hii aan de worden overleed. Pij btfluit der regering van Namen, van den e6 IWei, is een concours geopend voor alle bouw kno digen des Rijks, tot het vervaardigen, van een teeke- nings'plan eii bedekkenv< or het herbouwen van den voorgevel van het did huis. Eene premie van 500 gulden zal aan de beste teekening worden toegedaan. De abdij van Sr. Lambert, bij Lui Irwordt ia eene zeer groore glasfabrijk herschapenwelke over de duiz'end werklieden zal bezig houden. Middelburc, den 21 Junij. Van Rio-Janciro den 5 MH, schrijft men Pii akte van den 2 Mei heeft de Keizer van Pra- ïilië' afdatrd van de Kroon van Portugal gedaan, en tyne tegteo op dat Rijk, overgedragen aan zijne doch ter, Dort! Maria da GloriaPrinses van Beira, welke aan haren oom. den Infant don Michttielza'l Worden uitgehuwelijkt." Zierikzf.E, dtn co Junij. F.r ziet her licht een brief van den burggraaf rh Chateaubriand, die zich thans te Lausanne in JCwhseriaiid bevindt en bekend is als een groü' v -.■dn !-.-r der Grieken, ge- schreven aan den heer C.harics Durand i'e'Oei ève", redacteur van het dagblad le courier du Liman. In' Idezen brief, gedagreekend uit Lausanne den 28 Mei 1)., roemt hij zeer de pogingen welke die Rad, als mede Geiève, voor.de zaak der ongelukkige Grieken aanwendt. Hij geeft ook den gr om Hen J f aan den lieer Eynard, agent van he' Gricksche comi té in Ita- lie, die deze zaak zoo krachtig door zijnen ijver en zijne eigene middelen bhdefteunt. Verder zegt hit: MiSsoInnghi j» gevallen, taaar haar vuotfceeid 3> S"S» a 'v, 2 r, -a 3 t=ry> *t~ 2 cü «xj a-cs 42 .8 *>4 "c - 33 'J? e 43 3 oj >.E» 2 ,8 jo Sd t3 43 <u -c -O e#3 VJ 8 ■g u -4- r> rr 5 -3 £-5 c g U S bL S :o 3 ?j 2 tx.~ ex P c i nj r". 11 B 3 00 »®kIS;»2,MI 2J? te» -5 S ■- E U E .5 S - Sta .^125?.»" a - P ,Bi)iu - 03 c 'X c 2 0 4» 03~r i x i:?' v< 43 A g 3 13} fi c: ^"2 '5 m 43 VO 4» W CU Q - 03 w 2 QC - o jo .2 -M -« -5.§2 c O. 53 nj N tXi Ed H 2 tXJ H a 4. Q> -Sb v. *0 c a 9 a ca od 4> "S - 5 5 B s o" I c^ J ï-8 4ix §f^ a -1- -X bC m - r/ «J c CC ,v o <u o f u o -O ïi o :=- E «EgSs cS« ?a £-0-0 f^ S.S 9 0 ar - - m 43 O *0 t- 43 P- C O X O.' /c* -4 O -D tv S - O V,0 'c -° c»®?;# - nïï a o ■E dj V.3 S F 5 c H E -3 •a K g b-b ta ra Q -é .t« f4 •s v. 4) U 4» cc c ""5 o ex B x £3 -J" C Cr «<2 tCr £0 -•— '- C/, 4) O - CX 1 C4 c c 4) B 2» S P^ -= O J CL 43 .3 <C c c o 0j E o O JÜ. C x «y 4» 43 -rj 5 13 :s C J 25 M.h 5ï-= üJ c 'n N «T:» O iT" fC! n 3 - 8 Jd z Cf 1-T 2^ 2: 4» 13 Xï 5 ^-S=s< ü^s-gSfS - S - v c SoeZ J =2 1- «X r 43 QJ -Q ^«ss?llïlé?glfs I n%ti z%tZ£B~-- 7 tu rr u ,Ji c o K5i '-SP C .B- rj M|?« ==SJ,S'x "gs T. F. FF. _X g|j B «C U-SJ G w N B c -ë 03 e x r*, u 'r* c n c 03 C X v r. c 01 J, 3 U. Jr ~a *<s O fe; S o -) ad K| k. c 43 f-. X a> C ""-e 4 N 43 - - F. F 2 4» 43 E rB- f! - x .8 I—03 O - ?-g5 u Ji ex c 43 rTr ft 5 js ra •- <r 43 w re 'wc 00 8 P c P c u e :G <2 "a S 43 jft OX P. N 03 43 •fi - X in <2= 43 ÏST-^ CP E f 4» J;" 03 C 7 e «p 43. Xt ■o" S "S '4! Si ,F V- - S «■2 -S 'Só <U I- c C2 0 _g N Sf 'se u 'C fv .5 O- CL r- 43 5 5 i N "tj t— i> Cu". G g4 fa» N fi- fo go a' kJ eci so c 9 43 l»> X F- 43 V- CJ %..X c E c OJ 43 -T3 cc 4. !=1 cc blijft of geld zulk een voorbeeld niets bij een dap. per volk, dat nog van wapenen, veeringen en sche pen is voorzien Laten wij niet moede worden den Grieken ter hulp 1» komen, zoo larg zij niet moede worden re firijden; zij reilen hunne dunden nier, be rekenen wij ons geld niet. Ik begrijp hoe eene kort- ztg'ige liaaitunde den vrede der wereld vhidtin dien handel van ingezouten menschen-hoofdenwelke Ibra him naar Konftamjnopel zendtin de schending der vropwen, en in het verkoopen der kinderen; maar nimmer zsi ik kunnen begrijpen hoe-het mogéliik zij, dat een Christen de halve maan huldigen en het kruis verwerpen Itarr. Hopen wii, dat de Rem van den godsdienst zxli aan de Christen Vorflen zal doen hooren. Te lang heeft he; flagtoffer onder de oogen van het onverschillig Ru. rupa geleden, oor uiei eindelijk eenig medelijden ie vet- 3 O «9 O S esS CS- «m °tj wekken. Viif jaren van heldenmoed en ongeluk dit ware genoeg, om de flcchiRezaak wettig re maken, hoe veel re meer zulks dan de heiligde zaak." De heer de tl.ilaubriat.d eindigt zijnen brief met deze woorden; De ciiadel van Athene, Acm-CorimheNapoli-di Romani, HijdraSaurus, de vestingen van Cre'a en de schepen van Miattlis en Canaris zien nog de Chris, ten-vlag wapperen. 'Wat mij betreft, wat er onk ge- leure, ik zal als Griek flerven. Indien re Hellenen, bij wien ik weleer zoo gas vrij werd ontvangen, van het tooneel der weield mngten verdwijnen, zou ik op hun ne graven de Christelnke gouvernemen'en nng toeroe pen: Gij hebt eene groo e fout begaan, en hel on schuldig bioed komt op u."

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 2