n n n ff 35 ra 3 a 03 |?|S 0 c ra "Ir ra ft ra ft ftft rl f/l - i ft. w vg-- °-K|5; - j -i L» n> =3 3 Cu* !.^!.S|S3Ï3 Ct sr n Ö8W fit 5» 5K B S gr B. S. ft - <jL «k A tf k fi fi'&S t 2 2 -«334:, 3 3 ±3 a» r ra 9- a, -« ?T ra 2 - a* 3- a a ~s 3| ft 3» *1 |L 5 1>-B,-3 is ar» -i 5 3 3 <jr 2 - n \z 3 a» M M TO 1-5 I* ft" 5 Sa *■<3 85 esr^ «fi« ah ra ra c O !u o ^-, T sr c> e 2^ - -5: S g. ii - - 3 =.3 *t "O 3 -JU T3 ft-, 3 -J 3 'i 3 n 3 '3 3 a a- ra S CL. 3 W v» Sb»;? C. 1 1 O '1 S a* a. O 7- vr ra iW O CD Pi r r J S o» c- ra 3 -", «T Ue 3 c. - «s x. a O» 3 3 3. 'A 3 O. 3 V-r 5 a V) I 5 P3 3 a. rr as r* ji> a« SB Uk 7? "r S" ra jJ 2 u- ra ra 3 ■**»- g- 5T S* 5 o. r- s.f 3 s s>*; è"r,| ;?3 S - s ra •§-ƒ. 3 2 aj'3. S s w oc ra a rr* 3 O. Os 2 yN' ft a» C - - 3 fS 3T-C a 3 *5 ft. O f» 3. TO -» n ra N Z 'f? <3 2 3 a.? S - I 13 m a a 5 r» a. iv rt 3 - «s*>» O S a 3 c>* Sï evi^ 5™ r®-j p» w P5 -i t P3 JO in cfcA; n 3* -» C 3-3 OKt 2 3 C? O a! Q 3 5- e 3 S o - s 3- =5 33 Q. w ft- O.* O Q. TSÜ n a 0 2 0 a ffs 3 3 (I ft -. 'A 5 3 T33 <1 5 2 T" O» O O. O O ?3 2 -O 3 1» 3 n G ft ft S xW i, 3. 5 S 'JA 3 - J.S k 3 4 3 3' HO 'fS ft W "sï= w s PT O S -1 V& .M g II Sf 3* -1 s." 5. 3 s 5. - w S. gr .- a-,5* 3 O rx 3 5'n s 5 a «ft. 5r 3 rx s 3# 3 ft 3 =r a e 3 3 k. ft. -* 2. 1 2 ex nj O 3 3 3 s =r 3 v 3 G y i S. 2 n S c t» as s 2 2. JO ra O O a ?3 w a $9 Z3 Ci. r» -O tf S. Cfo O p i? -è. Cö 9^| o- a. 9T f» ft* iu .n 3 2. - 03 bi™ 3 t- »j» 3 3 <V 31 vi a 3 N •J ri. ra 3? 3' 5 ■w-. W N N3- tft. a i, rft 35 5^ 3 r> :=!»=- 5?^'S 2. i» 2?s? •*-' f: ,*k y li ,«N« ra f3' w5 w f O KT 2 O ^a2v a» - a. - 3 a 13 T_ ra ra *3 7 O a a TS s«5 2 A 5 c/i ra ra J* 2 a «v |?.?i tss-' atf# <50 ra 3 T3 3 a. -o ra 1?- ra si ■if» Ci_ •3 :???so -1 3 -1 ïc« a w* s s% I - O. K* 5 ra 3 5 P rr v» 2. 5- s 2 ra ."u a ra ra a: =r r: ra ra -3 ry 3- ra m ra q d 1al° **"^58 5 -■?. ra t -P ra 3; y 3 a ra D 3 3 ra P "3 2 ra ar 3 z. s; k> 3 S* ft c 3 5. a. ca 2 p ra ra a. s I 3 j, V 5*=:»5 ra 3 ra 'q' 2 a 4 5-ra w ?T ^2 2 ra 3 ts; ra >="•1 3 ra O.»® TO ra 2 2. - TO ra rr» £3- g O - r M O «- 3 TO ai* ra - a 5? C/S 5J. a. 2 ««1 .if a ra 9 ïa 3^§ 1» rV ra* b a. ft. 3 2 y 5 f W -w a ra 2 3 SU" P S N 3. 3 f» m i 3: 3 ra y 3 ra 5 3 S: 3 3 3 3 ra 5 E> f* 3. ra ^«T36 P" 3i - 3 g. s s er 2 rn 2* ra 3 1^, 2" M a. 5 5* S 3 S ra -fti -s* a> s 5 1 O S! - ra iL- «2 5* 9. ra ra J 3 3 f 2.W 2 C rT-ro /ÏJ 2 ra a ft t a 91 ;f-ra ra ra y 3 H w I i« oj».r i 2» 3?S fb m 3 g- 2 J 3 Pft O. 3 2; ÏSê cr 5* 9» P. -» fo ra 'T P. :33 -i v. TO r ra 5. 3* L - r 0 X^'l O n a fs;; -* ra o. to n '5 e •y Tf m S' 3- f 5 2» 4 J R 2 3 ra 75 ra Ci. -t c 3 TO -% M n 5'2 ft «Ti 3 O «"- 3 2L N sr ra ft S 3 2? ra ra a -T. ra ra P ra to i J C - ?T I* ft 5-5 cc J t* r'" |o l |s? Ir'«s rl s rx r, 5..* O K '^12 y ?p t* cr a. 3 2 a. 2. 4 ffa 2 P- 3 ra TO rft. «rara Kli «(S O- ra e d NJM 3 ft ra tt -•■ 2. 2 3 u. ■a« 2 w 3» ft W* IQ 3 a ss 5. 3 «F =-9- J"'Im3 TB ra af SR a H r*. I S S3 x" "J- w ft- fl" •w cm 3 3. 2 3* ra 3 r. a x ra s 3 ra' tr 5. w rr-TO 3- 3" T3 y o ra 3' 5. B i ffft; S s 2 I 3 3 N 5 J2 Te :-» ra -5_ 9 to rs rr. - 9" a. S 2. 5 5 .?ft g 11 ;s.3 Jj 2 3 9 to cr *0 5. 5 ft a» a ft-\ 3 ra ra" q 3 1 ra •5* ft a s-i 3 sr" O ft TO ras S-TO cr -r- -- 5 2to to 5 CU X' 1 i" -S 3 - TO - X3 JS n. -ft fT TO J? 7 3 S- 3 1 "1 3. ra ra '-si» TO rr a - |- s«ISi-S Q. 3 O. "j «ft- ra 3 a.1* si ÖTO 3 - K a - S s=;a Q. ft ir2 5" F 3 O a a- 2 «ra ra ra a 1 s ix? as-? C f-1 O. c 3. u <K>_ C TO Si ft X ■W. ra H 2. ftp - ra -• y 3 3 CT tU O. TO 5J S 5 r N 351 ter o 5^- ra 3 "- Z. p M 2.**: s n 2 S ft" 5^ c-. c- *f O 3 .-> O s »C3- 2- Ï2 ft tr ra O «r ra 5? cro ra a ftT CL ff H r 3 o, -R« Tv. -U 09 TO 3 3- 5 S? sr o ft 5 TO -*J d (A Q»33 «j -P ra g" to ra ft- TO J ra toto 9 i 9 - ra -. 3 2fy Cv 3i O to xr C/> X ra" r C A ra ci 2. to ft 3 ra 11S5»- -3 s-5.= >5 TO -» 3 O ■»s" u3- §■?- r§ a V. 6» Q. L N -• 5T a S -.TO - 1 ft s .- «3-° 2. CX 5 3 W-f;o ra TO w S o r w it 3 2> 5 3» g s TO ra 3' 3 TO CM |.l|l f» 3 cr r sr ft WU/ ra m S ft ru 2-S to «"S1® 0 3 5 5 o» -fit. 3 S S 2 S-" s- 9 o_ -* S" o -t|'_ fS'loia^ n. a _w 3 f;Af 3 :.S j a S S-»-. '2a* S»1 r .0 TO s c 2" sïïoï =ïïf?i 1 O- 3 2 5' 1*to 3 5 =r*- a ra O ra cr ra e ft xu 3" ft TO Q. ra «a S«- 3 c c p; h ra 0 3 ra TO g*V-« 3 *r- TO vv, CU 3 TO S2CS s-r 9 TO te ra S 3- n - B s- Sr I: ,S£af '7 ^*S -S; 3 if 5 oi ra 1 cg a I CS* B5". PI 7* pi O H3 pi o O G P 2 H lexnriiU'r IJ<! jorvcooed rsn Z. Rei*. M?J. 5. Héi m'nifén va" 'ritn nverWeren Keizer, wear- üB'de *f|'*n4 Wn Z fC- H #..rdt betliiChiigd, co y«ii 3ÏS opvolger W'.fdeït erkend^ 4 D; nsisfi vm 7. R'iz. H., Mil H. 61 dc Ke 'ffio, ome ze"r seiiefie mopder; De aso ons feri^i-1 niis.siet ran Z fóeiz H. 0"e"»néoi!i='i* a!le iter.e o rk-ineen en de heilaan. de r öks - f*r. .ndwei Hor reis keliib de or-1e van troonsop. V">ïiii!T, hefelimmen W'i -ha'5, vo! eerbied v -or de ondnorfffond iüfre rp;-''ah. TiM'en der ors b (Inretïdc V o-rie óeheid,, der? t-o n onzer voorvade en den fro- n o" be- n't af?er fï rssen, zoolef a!a den daar. th r,mfsrbe'.fheren rro m van he' K mincrRh P"len, ook vati bei gioolVvSlleudom Finland, sa tcve. Ier,: s. Dar de eed ven getrouwheid lan nn» en ian Oneen ir-iunsopvnlgcr Z KieH. de grootvoist yHtxanicf on*en *eer geliefden 200.1worde afge legd a, Da' bet tiiddip van nt sr troonsbeklimming van den !9 November (1 December} (f25 af", gerekend worde. Etndelyk vorderen wii vrn alle onze getrouwe rn- derdaiien, dat zji hunne gtiberen met nn» tot den Altllagiigen opzenden, opdai Hij ons de krach' ver- leeneom den aan ons door iiine COitdrlijke V or- ïienigiieid ópgelegrten last te dragen, en in ons den vastet) Wil belioudevan alteen voor ons dierbaar va derland te leven, en de vee Rappen vqn den door ons fce-reur fen mon reb te betre en. Moge onze regering niet dan eeoe vt orfart'trig v-n de anne wezen, en rno- ftn wij slie wcuscbsu vei vullen, ivtik, deugiueu voot CO u> Pk Rualsnds geluk bezielden wiens heilig aindenken in ons he' llreven en dc ho >p behouden zal, om den tegen des hemels en dc liefde onzer volkeren te verdie. «en. Gegeven in onze Keizerlijke refidentie-stzd St. Peters- burg, den 12 (24) 0 cerober, van het jaar antes Heeten een duidend ach. bnuderd vijf en twintig, en van ou.se regering het cerilc. GctcfkentiNjc laas. De Rukken, met dit manifest puhl'ek ■■■••maaktzijn: 1. De brief van den grrmivorst Ktri/lantijn, onder «He-eek en in r van den 14 Juinarij lbs* van Keizer A- htandtr geschreven, en waarin hij, zich noch den geest, n.'Chde kundigheid, nofb de kracht toevertr nWen d,, noodzakelijk jnd'.en hij eemnsaldie horge waardigheid beltlee feu moe»' 0,1 welke' zijne geboorte «egt zouden hebben, diingeuu veuucht ca dat regt otrenearagen aan dengenen die het ns bto toehoortalzoo uit ei- gen beweging naoer bevestigende zijn'bii zijn tweedea huwelijk reeds gedane afstand van den troon, en zijn verlangen te kennen gevende om, in den kring des pri» vaatlevens, lleeds ten voorbeeld te Rrekben aan alle ge» trouwe onderdanen en die met lielue voor bet dierbare vaderland bezield aijn. 2 Her antwoord van Keizer Ahxaniiervan den 2 F.-bruarij 1832, de bt/uiging behelzende, dat bij s .owel als de Keizerin -moeder, san welke hij de brief des gromvorRen volgens diens verlangen had tnedege» deeld, in de verhevene denkwijze zijns broeders een nieuw bewijs 2»gen|vau zijne opreg'e gehechtheid aaa den ftnai en van 2'j >e b 2 rgdheid voor disselfs on. grftoorde rusten dat zij met dankbaarheid de ede4e dfijlvcct eikeadch welke bcm geleid had,- h-r» de voj. {fiét vervelt ef d* idc

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Courant | 1826 | | pagina 1