PZC krullebak Als je niet rookt mag je dus slaan Moeder holding levert veel geld op Eerste verkeersweek in Zeeland k k VEfl RE&EN 0. K. /AAAR PIT G, Aat toch 18e JAARGANG-NUMMER 10- DINSDAG 10 NOVEMBER 1998 GOÈS - Wie van spelle tjes houdt kan nu zijn hart ophalen bij het Zeeuws Bedrijven Spel dat de rotary Club Goes- De Bevelanden op de markt heeft gebracht. Initiatiefnemer Bart Schot uit Zierikzee: ,.We hebben er wei behoorlijk- aan moeten trekken, maar het is de moeite waard en kan goeie winst opleve ren." Het spel lijkt een beetje op het békende monopoly, maar duurt wat korter. Je speelt met twee dob belstenen, pionnen, kaartjes en geld. Op het speelbord staan vijftig namen van Zeeuwse bedrijven. Die hébben samen het geld op tafel gelegd om 2500 spellen te laten maken. Bart: „Er zijn zes kleuren en als je van elke kleur een bedrijf hebt, dan heb je een moeder holding en krijg je veel geld, als ze op je komen." Handelen Bart heeft het spel natuurlijk uitgeprobeerd en was er enthousiast over, „Kinderen vanaf een jaar of 11 kunnen al meedoen en leren meteen een beet je handelen en rekenen," meent hij. De sponsors hebben 1500 spelen en de overige 1000 gaan naar verschil lende clubs en verenigin gen in Zeeland. Bart: „Ze kopen het spel bij ons voor 32 gulden en ze moeten het verkopen voor 40 gulden. Als ze 100 spelen nemen, verdienen ze lekker 800,voor de club." Goede doelen Met de opbrengst van het spel steunt de Rotaryclub een drietal goede doelen. Restauratie van de Grote Kerk in Goes; onderhoud van vakantiebungalows voor kankerpatiëntjes in Renesse en een natte snoezelruimte in huize De Rank in Goes. Peter van den Berg van De Rank: „Wij verzorgen verstandelijk gehandicap te volwassenen. Ze moes ten even wennen aan de nieuwe natte snoezel ruimte, maar nu vinden ze het formidabel." Bij snoezelen probeer je zovéél mogelijk de zintui gen op aangename wijze te prikkelen. De nieuwe ruimte heeft een groot bubbelbad met licht onder water, verschillende douches en een voetenbak. „Zonder geld van deze actie hadden we dit nooit kunnen realiseren," lacht Peter. Barbara Rammeloo (links) en Pien van der Weel: teletubbies zijn gewoon weer eens wat anders.foto D. J. Gjeltema MIDDELBURG - „Oh-oh!" klinkt het lieijes in basisscho len. Alle kinderen imiteren het brabbeltaaltje van de Tele tubbies, de nieuwste rage van de televisie. Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa en Po. Vier schattige, felgekleurde wezentjes die in Teletubbiesland rondwaggelen alsof ze een heel dikke luier aanhebben. De serie komt uit Engeland en is daar al een paar jaar enorm populair. Zelfs volwassenen kijken 's morgens voor ze naar het werk gaan even naar de Teletubbies. Sinds kort zijn ze dan ook in Nederland te zien. Niet alleen op TV, maar ook in de speel goedwinkels en boekhandels. Etuis, rugzakken, bekers, boekjes en sloffen. Alles met de Teletubbies! Po favoriet Eigenlijk was de serie bedoeld voor kleintjes, maar het slaat dus ook aan bij ouderen. Pien van der Weel en Barbara Rammeloo zijn allebei negen jaar en zij kijken naar de Teletubbies. Barbara had er vorig jaar al over gehoord van een vriendinnetje dat in Enge land was geweest. „Smurfen en Winnie de Pooh of zo zijn gewoon niks voor mij. Teletubbies zijn weer eens wat anders", vindt Barbara. Pien kijkt met haar kleine zusje mee en vindt Po het leukst. „Die is het kleinst, heeft een grappig stemmetje en is gewoon hartstikke lief'. In de winkels is de kleine rode Teletubbie het eerst uitver kocht. De gele Laa-Laa loopt ook goed, maar de groene en paarse poppetjes blijven staan. Net als de rugzakken van tachtig gulden. Teringtubbies Voor nog iets oudere kinderen heeft Bart de Graaff de Tering tubbies gemaakt. Dezelfde vier figuurtjes, maar dan met grof taalgebruik. Sinds vorige week mag dat niet meer overdag uit gezonden worden, omdat het te schokkend zou zijn voor de kleintjes. Tijd om dag te zeggen... MIDDELBURG - Harde boeren laten, een monteur in z'n kruis grijpen of je vader knock-out slaan. Maar ik rook niet! De nieuwste anti-rookcampagne roept veel reacties op. De makers ervan zullen bedoeld hebben te zeg gen: ook niet-rokers zijn stoer. De campagne is ge maakt voor jongeren als Henri van den Hoven (13) uit Middelburg. Hij rookt al sinds z'n negende jaar. „Mijn ouders en zus rookten en vrienden waarmee ik toen omging rookten", legt Henri uit waarom hij er mee begon. „Na m'n eerste trekje liep ik helemaal wit naar huis toe en kotste ik de voordeur onder!". Stoer Henri geeft toe dat hij het in het begin deed om stoer te zijn. „Nu niet meer, maar ik kom er niet zo makkelijk vanaf. Ik heb eens een jaar niet gerookt, en een keer een maand niet gerookt". Henri zal andere jongeren niet aanzetten tot roken. „Het is goed als ze niet roken. Beter voor je gezond heid". Dé anti-rookcampagne vindt hij belachelijk. „Die is dus echt dom. Als je niet rookt, mag je gewoon slaan. Ik kan ook wel een lange boer. laten! Hier door ga ik dus echt niet stoppen met roken". Die reactie hoort hij van anderen ook. Als je niet rookt mag je a-sociaal zijn, zeggen de fimpjes. Geld Veel ouders en leerkrachten proberen kinderen te laten stoppen met roken of er niet aan te beginnen. Vaak wordt er geld beloofd als de jongere voor bijvoorbeeld de achttiende verjaardag niet gaat ro ken. Hierdoor roken veel jongeren stiekem, en de dag na hun achttiende verjaardag voluit. Henri: „Voor honderd gulden zou ik wel een jaar stoppen. Ik denk toch wel dat ik een keer ga stop pen, ik zal niet heel m'n leven roken. Ik merk het aan mijn conditie, aan m'n ademhaling. Als er iets met m'n longen zou zijn stop ik ook". Daar hoefje dus niemand voor neer te slaan! VLISSINGEN - Deze week is het verkeersweek in Zeeland. Dat ge beurt voor de eerste keer en het idee voor een verkeersweek is afkomstig van de stichting Slacht offerhulp Zeeland. „We hebben ontdekt dat veel mensen niet weten wat het betekent om verkeersslachtoffer of nabestaande te zijn," zegt Marion Verhoosel. Zij is verkeerscoördinator bij de stichting. De problemen waar slachtoffers van het verkeer mee te maken krijgen, zijn erg ingewikkeld. Marion: „Je krijgt te maken met allerlei instanties zoals justitie, de verzekering, de politie en met de familie en je omgeving." In geval van overlijden ten gevolge van een verkeersongeluk komt daar ook nog een rouwproces bij. Het verwerken is erg moeilijk. Daar heb je hulp bij nodig. „Wij hopen dat de verkeersweek de mensen aanzet om hun ver keersgedrag te veranderen," zegt Marion. Buitengebied Zeeland staat nummer één als het gaat om de provincie, waar de meeste verkeersslachtoffers vallen. „Dat zijn doden en ziekenhuisge wonden," legt Aart Lodder uit. Hij is secretaris van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zee land. Zware ongevallen gebeuren meestal buiten de bebouwde kom. „Wij hebben in Zeeland veel buitengebied en veel 80 km. wegen," zegt Aart. „Daardoor wordt er vaak te hard gereden. Dat is een oorzaak het hoge aantal verkeersslachtoffers in Zeeland." Aart pleit er voor dat kinderen best hun ouders mogen waarschu wen als ze te hard rijden of geen gordel omhebben. „Elk jaar zijn er weer kinder slachtoffers te betreuren," zegt hij. „Vooral de fietsende jeugd is een kwetsbare groep." Markt Zaterdag is er een verkeersmarkt in Kruiningen met heel veel informatie. Op enkele scholen voor Voortgezet Onderwijs wordt op indringende wijze aandacht besteed aan de jeugdslachtoffers. „Het gaat om bewustwording van je gedrag," vindt Marion. „Sinds ik bij slachtofferhulp werk, rijd ik heel anders auto, dan daarvoor!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1998 | | pagina 1