U vraagt en wij draaien Spelen met sloten water Meer rokers Als je niet rookt sta je er zo raar bij Verloren dier via chip op te sporen PZC krullebak 16e JAARGANG NUMMER 5 DINSDAG 14 mei 1996 Voor het eerst sinds jaren is het aantal rokers in Ne derland weer gestegen. Vooral de jeugd steekt steeds vaker een sigaretje op. Zo rookt een op de zes kinderen tussen tien en veertien jaar. Minister Borst van Volksgezond heid is van plan om de verkoop van rookwaren aan jongeren onder de achttien te verbieden. Ook voor reclame voor si garetten komen er stren gere regels. Op elk pakje staat dat roken de ge zondheid schaadt. Waar om doen jongeren het dan toch? MIDDELBURG - Praten met rokende kinderen over waarom ze roken is niet zo eenvoudig. De meeste kinde ren die roken willen niet in de krant komen. Hun ouders mogen het meestal niet we- ten. Vaak weten ze eigenlijk niet eens waarom ze roken. Een jongen van zestien uit Mid delburg: „Ik ben begonnen met een sigaar van m'n va der te pikken. M'n vader was gestopt met roken, dus er la gen er genoeg. Zo begon ik te roken". Oefenen Peter 14) wil verder niet be kend worden. Hij zegt: „De ouders van m'n vriendje rookten. Wij wilden dat ook wel eens proberen. Voor ƒ4,75 kochten we een pakje sigaretten. Ik rookte nog niet over m'n longen. Meer dan kuchen was het niet. De eer ste sigaret vond ik niet lek ker. Maar ze hadden me ver teld dat je door moest gaan met oefenen, dan werd het vanzelf lekker. Dat deden we. Ep de smaak werd inderdaad lekker. Nu rook ik één pakje shag in anderhalve week. Maar ik ben niet verslaafd. Ik kan zo stoppen. Maar dat doe ik niet want het is zo lek ker". Gezellig Ook een rokende groep brug klassers op een willekeurige school in Middelburg kan maar moeilijk uitleggen wat er nu zo lekker is aan roken. Een meisje (13) uit Koude- kerke zegt: „Het is juist zo gezellig om in een groepje te staan roken. Als je niet rookt sta je er zo raar bij". Een andere jongen. Wouter (15) uit Goes doet er niet moeilijk over: „De smaak van de nicotine vind ik over weldigend". Daarna valt de groep van het lachen, en kuchend, vooral kuchend, om van het lachen. WEMELDINGE - Zo simpel zit het leven soms in elkaar. Niels Colijn uit Goes wilde een drive-in show beginnen. Hij had de apparatuur maar zocht iemand met discolam pen. Zijn vriend Roeland de Rijck uit Wemeldinge wilde ook wel eens voor DJ spelen. Hij had de lampen en zocht nog iemand met appara tuur! Schuurfeest Sinds april is het dan echt zo ver, toen draaiden de vijftienjarigen hun eerste show op een schuurfeest in Kattendijke. Daarna volgden op drachten bij familie en vrienden. Ze draaien wat men maar wil. Roeland: „Nu hebben we een vraag voor stijldansmuziek en op het eer ste feest wilden ze jaren '60-mu- ziek. Die mocht ik toen van m'n ou ders lenen". Ook op andere manieren helpen de ouders mee. Zo rijden zij met de ap paratuur, want zo'n hele installatie bind je niet even onder je snelbin ders! Natuurlijk stelden de ouders één voorwaarde, en je kunt wel ra den welke: school mag er niet onder lijden! Examenjaar Beide jongens zitten in de derde klas van de mavo, dus wacht hen een examenjaar. „In elk geval kun nen we in het weekeinde draaien en als we vrij van school zijn," stel len de kersverse deejays. Ook al beginnen ze nog maar net, hun spullen zien er professioneel uit. Pick-ups, CD-spelers, mengpa neel en versterker, zelfs een black light en een rookmachine behoren tot de uitrusting. Voor vier uur draaien vragen ze slechts 50 gulden. Doordat ze veel singletjes en lampen moeten kopen is het voor henzelf een dure hobby. Tussen de muziek door praten doen ze nu nog niet, maar dat kan nog komen. „Voorlopig mixen we het af" zeggen ze geroutineerd. Niels vertelt dat him klas het plan eerst niet serieus nam. „Het begon als een grapje. Maar nu is het dan toch echt geworden!" foto Dirk-Jan Gjeltema Deejays Niels Colijn (links) en Roeland de Rijck: voorlopig mixen we het af. NEELTJE JANS Wel eens een klokkenspel laten klinken door middel van water? Of over geluidmakende water stenen gelopen? Wat zeg je, nooit van gehoord? Klopt, maar na vandaag kun je deze dromen waarmaken. De vlag gen op Neeltje Jans gaan in top, Delta Expo heeft er een fonkelnieuwe attractie bij: de waterspeelplaats. De 'hoge pieten', die de ope ning verrichten, zijn in dit ge val leerlingen van de Theo Thijssenschool uit Vlissingen. Da's niet toevallig. Samen hebben zij twee jaar geleden nagedacht over wat je zoal met water kan doen. En dat is héééél veel. Tientallen plak-, teken- en kuntselwerkjes wa ren het resultaat. De architect, Sybolt W. Mein- dertsma, was er mee in zijn nopjes. Zo kreeg hij een idee, wat kinderen eigenlijk willen en kon hij aan de slag. En vandaag is het dan zover. Na maandenlang keihard werken is de waterspeelplaats klaar voor de bezoekers. „Het is een half voetbalveld groot", vertelt Frans Walra ven, die de bouw begeleidde, „het geheel is een grote kuil, waardoor per uur 600.000 li ter water wordt gepompt". Dat is een flinke slok. Het leuke is, dat iedereen met het kletterend, stromend, kla terend en spetterend water iets kan doen. Via schuiven in een soort rivier kun je het te genhouden of een andere richting opsturen. Met een looprad kun je met z'n drieën een waterrad in beweging zet ten. Of je maakt zelf een wa terval. En op het waterorgel speel je je eigen compositie. Wie moe is kan zittend op een betonblok kijken hoe een an der een paar natte voeten haalt, als de rivier zich plot seling vult met water. Naam De waterspeelplaats heeft nog geen naam. Misschien is 'Waterdroom' een idee. Want zelfs Neptunus, de zeegod, heeft nooit kunnen dromen, dat dit allemaal mogelijk was. Misschien komt hij vandaag of morgen persoonlijk een kijkje nemen om te zien wat wij mensen met 'zijn' water doen. Niet alleen Neptunus, maar ook de Krullebaklezers zijn van harte welkom, je hoeft echt geen geld als water te hebben, want met de speciale bon in de PZC kunt je tot no vember van dit jaar gratis naar binnen onder begelei ding van een betalende ouder. Als vandaag het water komt is de speelplaats af. BURGH-HAAMSTEDE - Is je hond of je kat weggelopen? Is je vogel gevlogen of je paard ge stolen? Als ze een Back Home (terug naar huis) Chip hebben, kunnen ze met een afieesapparaat herkend worden. We praten erover met de die renartsen Saskia van Rooy en Ken Buth. Saskia werkt bij de firma VIRBAC (VIRussen en BAC- teriën). Zij probeert de chips aan de dierenartsen en asiels te verkopen en Ken werkt op Schou- wen-Duiveland en zal in de toekomst de chips inspuiten. Ken: „De chip is een zendertje met een batterij tje. Die gaat werken als je het afieesapparaat er bij houdt op een afstand van 20 tot 30 centime ter.'' Om het opzoeken makkelijker te maken worden alle chips aan de linkerkant van het schouder blad geplaatst. Saskia: „De chip is van bioglas. Dat zorgt er voor dat de chip op zijn plaats blijft en niet door het lichaam kan gaan zwerven. Het inbrengen met een injectiespuit is vrijwel pijnloos." De code, die afgelezen wordt, bestaat uit de let ters NLD en vijftien cijfers. Saskia: „Zo weet je meteen uit welk land het dier komt. Die vijftien cijfers vertellen wie de eigenaar is, welke ken merken het dier heeft en wie de dierenarts is." Databank Elke chip moet worden gemeld bij de databank in Amsterdam. Dat is een computer die alle ge gevens van de dieren registreert. Niet alleen bij honden en katten wordt er straks gechipt, ook bij paarden. Vooral tegen diefstal. Ken: „Vorig jaar zijn er op Schouwen een paar Friese paarden gestolen. Die hadden |een tatoe age op hun tong. De paarden zijn wel terugge vonden, maar het stuk tong, waar de tatoeage op stond, was er afgesneden." Er staan nu al ongeveer 800 dieren ingeschre ven, en er komen er elke week 100 bij. Saskia: „We hebben nu een wachtlijst voor de afleesap- paratuur." Ken denkt dat de chip het helemaal gaat maken als overal dezelfde apparatuur wordt gebruikt: „Als een huisdier uit Nederland in Portugal wordt gevonden, moeten ze daar ook kunnen af lezen waar het dier vandaan komt."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1996 | | pagina 1