Irakezen komen in opstand na nederlaag in Golfoorlog Jeugdafdeling blijft buiten schot bij aanpak geldzorgen Zeeuwse pop krijgt steuntje Zakgeld: voor wat hoort wat Amerika: geen hulp zolang Saddam de baas is Opleiding VC Vlissingen kost ton per jaar 11E JAARGANG - NUMMER 2 - DINSDAG 12 MAART 1991 utSU ApuCA *99"" DEN HAAG Iedereen haalde opgelucht adem. De Golfoorlog is afgelopen. Kuwayt is vrij! Maar hoe gaat dat nu verder in het Midden-Oosten? Verdwijnt Saddam, is er nog olie, komt er hulp voor Irak? „Amerika zal zeker niet helpen zolang Saddam Husayn er is. Ik hoop, dat hij uit zichzelf vertrekt", zegt Marianne van Leeuwen, werkzaam bij het instituut Clingendael in Den Haag. Ze was een paar keer in het Jeugdjournaal als Midden-Oosten-deskundige. „In Irak vecht men nu tegen elkaar. Dat komt, omdat er twee opstandige groepen zijn: de Koerden in het noorden en de Sji'iethen in het zuiden", zegt Marianne". „Ze hebben allebei de pest aan Saddam. Want in de vorige oorlog van Irak tegen Iran hebben beide volken erg geleden onder de bombardementen. Ze zijn het meer dan zat en vechten nu voor een andere regering". „Het beste zou zijn, als er een regering komt van hoge mensen uit het leger", meent Marianne. „Mensen, die zich niet politiek opstellen en goed kunnen organiseren. Zoiets als een zakenkabinet". Voorlopig lijkt het erop dat Saddam nog steeds aan de macht kan blijven in Irak. Olie De olieputten branden nog steeds. Vaak liggen er mijnen rondom. Die moetje eerst opruimen, dus er is moeilijk bij te komen. Marianne: „En als de oliekranen kapot gemaakt zijn, wordt het heel moeilijk de branden te blussen. Bovendien wordt de lucht rechtstreeks verontreinigd en dat waait naar het oosten!". Het echte verhaal over de oorlog moet nog komen. De slachtoffers komen in beeld. Zoals die Irakese soldaat, die met een kogel in zijn been, werd achtergelatendoor zijn kameraden. Hulp „Natuurlijk moet er hulp gegeven worden", vindt Marianne. „De V.N. zijn al bezig met plannen voor noodhulp van voedsel en medicijnen. En Saoedi-Arabië zal ook helpen bij de wederopbouw". De terugkeer van de geallieerden is een gigantische operatie en kan nog wel maanden dpren. En wie houdt dan de boel in de gaten? Marianne: „Het beste kan er een V.N. vredesmacht komen, die bestaat uit Arabische troepen. Bij voorkeur Egyptische en vooral geen Syrische!". De tafel voor de jeugdvoetbal is beter gevuld dan de clubkas foto Oscar van Beest MIDDELBURG - In Zeeland wordt prima popmuziek gespeeld, maar het moet nog beter. Daarvoor is onlangs de Stichting Popmuziek Zeeland opgericht. „Wij organiseren bijvoorbeeld cur sussen voor popbandjes", zegt Peter Wessel van de popstichting. „Over reclame maken voor je eigen band je; hoe vind je je publiek". „Veel popgroepjes maken eerst een demo. Dat is een demonstratie-cas settebandje. Leuk hoesje erop met een foto van de band. Boekje erbij over de soort muziek en en de leden van de band". „En dan opsturen naar de verschil lende podia. Bijvoorbeeld Het Beest in Goes, Midgard in Middelburg, Brogum in Zierikzee of Walk Inn in Vlissingen. Hopelijk wordt je bandje dan eens gevraagd voor een optre den". Muzikaal land „De gemiddelde leeftijd van popmu zikanten is 26 jaar. Maar ik ken ook gastjes van 13 die een bandje willen beginnen. Wij kennen nu zo'n 70 groepen in Zeeland. Er zijn er waar schijnlijk nog meer". „We zijn wel een muzikaal landje. In één op de vijf gezinnen is een instru ment te vinden". Geld is voor de bandjes het grootste probleem. Peter: „Als je wilt optre den heb je al 1.000,- nodig: 800,- voor de geluidsinstallatie die je moet huren en 200,- voor de licht show". Het publiek vindt hij ook een pro bleem. Alle popmuziek wordt verge leken met de grote namen van t.v. Als de Rolling Stones optreden staat daar voor 900.000,- aan spul len. Daar kunnen kleine bandjes niet aan tippen. Een ander probleem vindt hij de clips. Het maken van een videoclip is nog duurder dan het opnemen van een plaat of c.d. Het verschil tussen beroepsbands en amateurbandjes is daardoor erg groot geworden. „Vooral het jonge publiek heeft geen weet van ama- teur-popmuziek", meent Peter. Jonge beginnende bandjes kunnen bellen: 01180-82500. Vraag naar Hu- bert Leenman van de Stichting Pop muziek Zeeland. Hij kan je verder helpen met tips.) VLISSINGEN - Trainen, dou chen en daarna een warme hap. Drie keer per week vaste prik voor de A- en B-jeugd van de voetbal club Vlissingen. In tegenstelling tot de clubkas is de tafel goed ge vuld. En ondanks de geldzorgen hebben ze zeker niet het gevoel lid zijn van de VC Kommer en Kwel. „Integendeel", zegt Michel Janse (16) vastberaden. „Het voetbalkli maat is hier meer dan uitstekend. Natuurlijk zijn we op de hoogte van de problemen, maar op het veld of in de kleedkamer wordt al leen over voetbal gepraat. Preste ren binnen de lijnen staat bij ieder een hier aan tafel voorop". Hoofd jeugdopleiding, Harry Tijs- sen, bekijkt twee tafels verder met genoegen de gretig toetastende voetbaltalenten. Harry: „De jeugdopleiding van de VC Vlissingen staat als een huis en loopt als een trein. Dat geldt zowel voor de organisatie als de presta ties op het veld". Een ton De toekomstige jonge profs(?) ko men uit de hele provincie. Gratis gehaald en gebracht mét het eigen Rood-Wit-busje. Zelfs de studiebe geleiding wordt kosteloos door de club verzorgd. Sponsors zorgen voor de aankle ding van de diverse elftallen. Toch kost het één en ander de club een lieve duit. „Voor de totale jeugd (300 spelers) naar schatting een ton per jaar", zegt Harry. Het gat in de clubkas stemt hem, voor wat de jeugd be treft, geenszins somber. „Een tekort van vele tonnen is na tuurlijk niet plezierig. Maar voor alsnog wordt de jeugdopleiding niet de dupe. De begroting voor het komende jaar is sluitend. Ook het bestuur ziet, dat de jeugd het toekomstig kapitaal van de club kan gaan worden". „Het-toekomstige-kapitaal'krijgt intussen het sein tot vertrek: De vrijwillige chauffeur, met het rood witte supportershart op de juiste plaats, toetert ongeduldig. Buiten de lijnen dus geen kopzor gen voor de voetbaljeugd. Sterker nog: er is geen centje pijn! ZONNEMAIRE Basisschoolkin deren krijgen wel zakgeld, maar ze moeten daarvoor vaak nare klusjes opknappen zoals afwassen, bood schappen doen en de auto wassen. Dat blijkt uit een onderzoek. Andrea Dogger (10), Alinda Pauwe (10) en Richard denHaan van basis school De Zonnewijzer uit Zonne- maire vertellen hoe dat bij hen gaat. Alinda: „Ja, ik krijg 15,- per maand. Van m'n pa. Daar hoef ik weinig of niets voor te doen. Ik dek wel de tafel en haal wel eens wat. En uit mezelf spaar ik 7,50 per maand bij de bank". Andrea krijgt ƒ5,- om de week. „Boodschappen doe ik gewoon", zegt ze. „En als ik medicijnen voor m'n oma haal, krijg ik 1,-. Mijn moeder geeft het zakgeld en ik spaar er 2,50 van". Oma Bij Richard is het weer anders. Hij krijgt geen zakgeld. „Ik ga wel naar de winkel en hoewel ik er geen zin in heb, doe ik wel de afwas". Toch is Richard niet blut. „Ik heb nu wel ƒ26,- in m'n portemonnee", glundert hij. „Ik krijg wel eens wat van oma en laatst vijf gulden van m'n oom, zomaar voor de leut. Ik kom echt niks tekort". Alinda is prijsbewust. Ze spaart knuffels, lekker zacht, voor de sier in haar slaapkamer. „Als ik iets wil hebben, dan gebeurt dat ook", meent ze. „Wat ik in m'n hoofd heb, gaat er niet meer uit!". Andrea besteedt haar geld weer an ders. Ze koopt zelf kleurpotloden, pennen en een pennenbak. Andrea: „En ik koop weieens een bloemetje voor de buurvrouw. Daar kom ik el ke avond en af en toe blijf ik ook wel eens slapen". Luchtmacht Richard gaat later werken voor z'n geld door de krant rond te brengen. Hij wil naar de L.T.S., leren over mo toren. Alinda en Andrea weten nu al, dat ze straks kledinggeld krijgen. Alinda wil later in de meubelzaak van haar vader gaanwerken en An drea weet ook al wat ze gaat doen: bij de luchtmacht!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1991 | | pagina 1