Een nier sta je uit liefde af Een tikkeltje te wild tIW Antennes van 't dak, tv-schotel in opmars Virus slaat vrijdag de dertiende toe in computers BLESSURES, BLUF ZE DE BAAS ik k k k k 9E JAARGANG-NUMMER 9-DINSDAG 10 OKTOBER 1989 WaEP"»V UjotrtEK PfuLi NISSE - Grote koppen in de kranten: „800 Neder landers op wachtlijst om nier te verkopen; Nier donor uit geldnood". Ineens wilden honderden gezonde landgenoten een nier afstaan voor een zieke medemens. Wel in ruil voor tachtigduizend piek. Niet na hun dood via het bekende donor-codicil. Maar bij leven en welzijn, liefst nog deze week. Dat zegt ene meneer Beverborg uit Hengelo. Met kassagerinkel in de oren gaan ze ergens in het buitenland onder het mes. En binnen 14 dagen zwak, ziek en misselijk maar met een dikke porte monnee naar huis, de ziektewet in. Er ontstond verontwaardiging bij patiëntenorga nisaties, in de politiek en bij het publiek. Zo heeft Tanja Kopmels (13) uit Nisse haar mening hier over reeds lang doordacht. Begin 1986 vertelde ze al in de PZC „hoe goed het is als iemand na je dood wat aan jouw onderdelen heeft". Ze werd hiermee het PZC-jurylid van de landelij ke verkiezing krantefoto. Tanja was toen 10 jaar. Moed „Ik vind het nog steeds heel goed als iemand zo'n codicil invult", zegt ze nu. „Daar heb je best moed voor nodig. Maar voor 'de heb' een nier verko pen? Dan ben je volgens mij compleet gek. Ik dacht trouwens eerst dat het een grapje was. Maar toen zag ik die zogenaamde handelaar op de tv. Hij kletste zich aan alle kanten vast. En van elke nier stak hij zelf wel 10.000,- in zijn zak. Ge woon asociaal. En denk maar niet dat het die vent wat schelen kan als jou iets overkomt met je ene nier. Dat zag je zo". Intussen lijkt deze handel in nieren gewoon ver zonnen te zijn. Die Beverborg is een fantast. Dus lopen er nu 800 teleurgestelde mensen rond. Geen nieuw bankstel, kleren, speelgoed en vakanties. Werklozen houden hun onbetaalde re keningen. De jonge knul moet nog even in z'n ou de karretje crossen. Wel met twee gezonde nie ren, maar niet in die blitse slee. En de echte rade lozen blijven echt radeloos. Tanja: „Dit soort handel kan gelukkig niet in ons land. Dan zou gezondheid enkel voor rijken zijn. Als je duur wil doen dan moet je er maar voor werken, en als dat niet lukt dan heb je pech. Een gezond lichaam dat vind ik een geschenk. Daar moet je verplicht goed voor zorgen. Wie la ter ooit een nier afstaat moet dat gewoon uit lief de doen". GOES - „Een schotelantenne met een middellijn van 60 cm is al groot genoeg. Daarmee krijg je een haar scherp beeld", zegt de heer Koppe- jan. Hij is directeur van een spe ciaalzaak in telecommunicatie in Goes. Hij legt precies uit, hoe de schotel werkt. „In de studio wordt een programma gemaakt. Dat programma wordt door een grondstation naar de satel liet gestuurd. Dat is eigenlijk een soort spiegel, die de programma's terugkaatst naar de aarde. Het wordt opgevangen door de schotel en via een kastje in de huis kamer, de tuner of ontvanger, op het tv-scherm gebracht". De schotel kost, met afstandsbedie ning, bijna duizend gulden. Hij moet altijd buiten geplaatst worden, ge richt op het zuiden. „Vaak is de vakman niet eens nodig om de schotel te plaatsen", vertelt Koppejan. „Als je een beetje handig bent, neem je 'm onder je arm mee naar huis, doe je het zelf. Met een schotel ontvang je commer ciële televisie (betaald door de recla me) zoals Sky-Channel, en sinds vo rige week Veronique. Ongeveer 36.000 km boven Zaïre in Afrika hangt de satelliet Astra. Die kan 16 verschillende programma's naar de aarde terugkaatsen. Miljoen „Maar pas op", waarschuwt Koppe jan, „de schotel kan de gewone an tenne of de kabel niet vervangen. De drie Hilversumse, Belgische BRT's en de Britse BBC's worden vanaf de grond uitgezonden en kunnen dus alleen maar ontvangen worden door de gewone antenne of via de kabel". Koppejan ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. Hij denkt, dat er wel een miljoen schotels ge plaatst zullen worden. „En nu maar hopen, dat ze betere kinderpro gramma's gaan maken", zegt hij. MIDDELBURG - In de computer wereld zijn de zenuwen hoog ge spannen. Zal vrijdag de dertiende oktober wederom een ongeluksdag worden? Zal het Datacrime-virus dan zijn vernietigende werk doen? Volgens de heer J. Stout van Rijks waterstaat in Middelburg valt het in Zeeland nogal mee. „Wij hebben ruim 200 PC's (Perso nal Computers) en bij controle heb ben we gelukkig geen virus gevon den", zegt hij. Ook de politie, de PZEM en de gemeente Middelburg hebben nog geen spoor van het ge vreesde virus ontdekt. Wat is nu een computervirus? Stout: „Als mensen met elkaar om gaan, kunnen ze elkaar ziek maken en dat geldt eigenlijk ook voor com puters. Als je officiële programma's ge bruikt, is er niets aan de hand. Maar als je illegale kopieën gebruikt of via de telefoon programma's binnen laat komen, dan is het oppassen ge blazen. Zo'n virus (een program maatje) hecht zich aan een ander programma en eet die als het ware op!" Medicijnen Men heeft intussen natuurlijk niet stil gezeten. En het is gelukt om me dicijnen tegen het virus te vinden. Hoe werkt dat? „Bij IBM-computers en bij een com puterblad en bij de politie kan je een diskette bestellen", vertelt Stout. „Met die anti-virus diskette kan je niet alleen het gevreesde Datacri me-virus ontdekken en vernietigen, maar ook 37 andere bekende virus sen opsporen". En nu maar hopen, dat er vrijdag niet plotseling een vrolijke opmer king op je scherm verschijnt zoals: Een prettige dag verder"! Want dan weetje zeker, dat het virus heeft toegeslagen. Wie nog iets over deze Krullebak wil schrijven kan dat doen tot en met woensdag 1 november. Daarna maken we de krant en kan er niets meer bij. De redaktie WEMELDINGE - Wie sport, moet tegen een stootje kunnen. Een por, een tik of een trap heb je zo te pak ken. Aanpakken, opstaan en weer doorgaan. Helaas, soms gaat het net een tik- kie te hard. Verder spelen kun je dan wel vergeten. Ronald Zuijd- wegt (17) uit Wemeldinge weet er alles van. Deze voetballer van Kloetinge hoorde pas in het zie kenhuis de uitslag van zijn voet balpartij. Ronald: „Tijdens een kopduel ging de tegenstander aan mijn arm han gen. Ik kwam daardoor ongeluk kig terecht op de grond. Mijn arm schoot hierbij uit de kom. Een hele pijnlijke ervaring". In de kou De arm van Ronald zit weer op de plaats waar een arm hoort te zit ten: in de kom. Met hulp van fysio therapeute Helen Hollestelle in Kapelle wordt er gewerkt aan zijn terugkeer op het voetbalveld. Helen: „Met oefeningen proberen we Ronalds arm weer kracht te ge ven. Maar alles bij elkaar duurt zo'n herstel toch al gauw 4 a 5 we ken". Ronald is niet het enige 'sportslachtoffer'. Per jaar komen er zo'n 1,2 miljoen sporters met een blessure in de spreekkamer van de dokter terecht. Verstuikingen, kneuzingen, spierscheuringen, botbreuken, het kan niet op. Actie Onlangs ging daarom in ons land de actie: 'Blessures, blijf ze de baas' van start. Ook in Zeeland wordt sinds 12 september volop hieraan meegedaan. Met folders, brochures, voorlichtingsavonden en cursussen wordt geprobeerd om van 'blessures geen sport te ma ken'. Tot 1991 zal telkens één tak van sport de speciale aandacht krij gen. Deze maand is dat de voetbal sport. Niet zo verwonderlijk. Want juist bij deze sport vallen de mees te slachtoffers. Vooral de sporter zelf kan veel doen om blessures te voorkomen, vertelt de heer C. Jiskoot. Hij is arts bij het Sport Medisch Advies centrum in Vlissingen. Een goede warming-up, goed schoeisel, rekkingsoefeningen en een sportieve instelling kunnen daaraan meehelpen. Ook de 'blessure' van onze vader landse portemonnee (680 miljoen gulden per jaar!) zal door deze ac tie hopelijk sneller genezen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1989 | | pagina 1