Hebben is nog geen houden Ook het weer komt uit de computer Tlli „Er wordt heel veel over het weer gepraat. Iedereen heeft er verstand van. En de boer en de molenaar nog een beetje meer". Dat zegt meteoroloog Johan Hoogstrate uit Zierikzee. Het begon voor hem in 1961. De Deltadienst van rijkswater staat was volop bezig met het plaatsen van caissons. (Veerse- dam, Brouwersdam enz.). Om dat het weer daarbij een grote rol speelt, wilde men een be trouwbare weersverwachting. Hoogstrate: „Dus waterstaat stapte naar het KNMI in de Bilt. En daar zeiden ze oké, wij ko men als jullie maar betalen!" Zo kwam de KNMI-dienst in Zierikzee. Het gaf vooral berich ten over de te verwachten wind, golven en deining. Hoogstrate legt het verschil tus sen golven en deining uit. „Je hebt wel eens, dat er bij windstil weer toch flinke golven op het strand komen. Die zijn dan af komstig van een stormveld voor de Noorse kust en 75 uur onder weg. Dat is deining. Voor de gol ven is wind nodig". Verhuizing De dienst breidde zich snel uit, want steeds meer mensen maakten er gebruik van. Hoog strate: „Eerst belden de sluis wachters op. Die vertelden het weer door aan de zeilers in de sluis. Toen gingen de zeilers zelf bellen, daarna volgden de sur fers en talloze vakantiegan gers". Met het gereedkomen van de stormvloedkering in de Ooster- schelde kwam er een eind aan de Deltawerken en werd de Del tadienst in Zierikzee opgehe ven. „Maar dat betekende niet, dat onze KNMI-dienst ook moest verdwijnen", vertelt Hoogstra te. „Wij hadden onze 'onmis baarheid' bewezen en we zitten nu met het KNMI in Middel burg". Computer Tegenwoordig is het beroep van weerkundige heel wat anders dan vroeger. Nu tekent de com puter feilloos allerlei weerkaar ten. Vroeger moest de meteoro loog dat allemaal zelf met de hand doen. „Maar ons eigenlijke werk blijft natuurlijk hetzelfde", zegt Hoogstrate. „Kijken waar de depressies komen en de hoge drukgebieden. En aan de hand van de bewegingen van beide yoorspellen we het weer. En de onze is voor 80 betrouwbaar!" Dus als je er een dagje op uit wil, bel je het Zeeuws weerbericht: 06-91122353! Vijftien miljoen overnachtingen in 1989: Zee land is een vakantieland waar toeristen graag één of meer nachtjes blijven slapen. In een ho tel, op de camping, bij de boer, op de boot of zomaar langs de weg. Zeeland in de zomer is dus vooral lawaaierige drukte, want bij alle lo gés moet je ook nog de mensen optellen die hier 's morgens komen en 's avonds weggaan. Waar al die vakantievierders vandaan komen? Voornamelijk uit de Randstad, Noord-Bra bant, België, West-Duitsland, Frankrijk en En geland. En bijna allemaal zijn ze overdag aan het water te vinden. Als het mooi weer is ten minste. Maar dat is hier vaker dan ergens an ders in Nederland. De Provinciale VW maakt er zelfs reclame mee: Zeeland 160 uur meer zon, 40 uur minder neerslag „Zo veel zon en zo weinig regen', zijn er de oor zaak van dat er aan de kust eigenlijk niemand meer bij kan. Men probeert daarom al een paar jaar toeristen ervan te overtuigen dat Zeeland meer te bieden heeft dan zee, zon en strand. Mooie steden en dorpen, bijzondere land schappen, interessante musea, ....en dat je daar het hele jaar door van kunt genieten; wandelend, op de fiets, per kano of vanaf hoge torens. Rekening Wie denkt dat de reclame die de zon maakt 'ons geen cent te veel kost' vergist zich. Er moet wel degelijk een rekening betaald wor den. Over een maand of drie, als iedereen naar huis is, en Zeeland weer een provincie van rust en ruimte is., en van minder natuurschoon. „Zo veel mensen bij elkaar in het kleine gebied langs de kust is funest voor de natuur", zegt Karei Begeer, natuurgids bij de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging. „Je weet hoe dat gaat. Als er op een pad plaats is voor vier loopt nummer vijf er naast. Zonder erg wordt zo heel wat kapotgemaakt dat bo- vendien geen kans krijgt zich te herstellen, om dat daarna nog talloze keren hetzelfde ge beurt. Je kunt niet overal bordjes zetten met 'Verboden toegang', maar na de zomer is de Zeeuwse natuur een grote puinhoop". Karei Begeer is niet iemand die met spandoe ken protesteert tegen onbedoelde en moedwil; lige vernieling. Hij leert toeristen (en Zeeuwen) liever beter uit hun ogen te kijken en mooie dingen op te merken. „Als mensen meer van de natuur afweten zul len ze daar zuiniger mee omspringen. Daarom houden we dit vakantieseizoen op heel veel plaatsen rondleidingen. Iedereen die belang stelling heeft kan onder leiding van een na tuurgids orchideeën en zeldzame vogels be wonderen. Meedoen aan excursies in de dui nen en waterwingebieden. Of op het laatste stukje schor zien hoe Zeeland ontstaan is. Wat we hebben willen we heel graag houden. Ook voor toeristen".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1989 | | pagina 1