Wie wil lijnen kan ook een lijntje lopen Puzzelen tot je in slaap valt KRULLEBAKJES utxi Dieren RUGBYCLUB OEMOEMENOE ZOEKT MEISJES DE PUZZELAARS VAN DE IMMANUELSCHOOL 4 DINSDAG 13 JUNI 1989 Te koop: surflaarsjes mt. 40/41 25,-; judopak plm. 7 jr. 25,-. Te bevr. Mark Verhulst, tel. 01184- 720888. Goed tehuis gezocht voor jong poesje en katertje, Arianne, tel. 01180-11410. Gezocht: gezellige mei den 10-13 j. voor de zater dagochtend die onze scoutinggroep 'de Golf brekers' te Vlissingen willen versterken. Heb je zin, spring d'r in! Info: 01180-27624. Gevraagd: kindersurf- tuig. Martijn Minderhoud, tel. 01186-1874. Te koop: driewieler 15,-. Jeroen, 01184-66981 Te koop gevraagd: wel penpet en bloes, ±8 jaar. Pieter Boone, 01180- 35618. Te koop: kinderslaapzak als nieuw, 25,-. Jeftha Spaeter, tel. 01189-3029. Te koop: 2 toegangsbe wijzen voor Hellendoorn a 9,-. Tel. 01189-3029. Te koop: fietsje Ift. plm. 3 jr 50,-. Miriam tel. 01180-37419. Te koop gevr.: poppen wagen, Rianne Jobse tel. 01188-3456. Te koop: bl.-zw. bureau stoel 20 plus bl. bu reaulamp 10,-, prulle- bak 5,-. Sandra tel. 01185-1685. Te koop: platenspeler ra dio en cassetterec. in één ƒ25,-. Tel. 01180-37857. Te koop: driewielfiets, Winther met bakje 35,-. Adriaan tel. 01180-34757. Te koop: kinderfiets 4 a 5 jr. 50,-. Adriaan tel. 01180-34757. Te koop: beginners foto toestel merk Fujica, prijs ƒ17,75 tel. 01184-63918 Linda Broodman. Gezocht: meisje plm. 11 jr. cornet/trompet spe lend, 2e jaars om mee sa men te spelen in Middel burg e.a. Tel. 01180- 27262. Te koop gevr.: tafelten nistafel Dicky tel. 01100- 12379. Te koop gevraagd: spel letjes voor de Atari 800 XL computer, als je liever wilt ruilen kan dat ook! heb je iets voor me? Bel: 01180-11835. Te koop: 2 Lego handwis sels (niet voor 12-volt), 13,50. Ruud, tel. 01106- 2268. Te koop gevraagd: peu- terfiets op luchtbanden of step, i.g.st. voor 3-jarige. Willemijn Huiszoon, tel. 01184-63273. Te koop mijn goede drie wieler, pr. 20,-. Dennis Sommeyer, tel. 01102- 42449. Ik ben M. de Swart. Ik maak met mijn vriende een krant die zwart/wit krant voor meer informa tie kunt u naar deze tele foonnummers bellen tel. 01180-28504 of 01180- 15572. Te koop: 2 duivenhokken, 1 15,-en 1 25,-. Johan, tel. 01180-11104. Te koop: kleutermotor op accu 50,-; Johan tel. 01180-11104. Te koop: judopak mt. 180 z.g.a.n. 50,- en te koop gevraagd paardrijbroek mt. 40. Petra tel. 01184- 14319. Te koop: judopak maat 170, 25,-, 1 Kiai T-shirt mt. M 5,00. Petra tel. 01184-14319. Speenkonijnen te koop a 5,-. Ring Franke tel. 01186-2070 Meliskerke. Te koop: Fisher price ga rage 30,-. Claudia tel. 01184-71617. Te koop: Philps pick-up m. boxen 50,-. Claudia tel. 01184-71617. Te koop: surfpak met los jasje plm. 1.60 m, 50,-. Claudia tel. 01184-71617. Te koop: kleine step 20,-. Miriam tel. 01180- 37419. Te koop: Little pony stal en 2 pony's en kapsalon alles compleet 50,-. Tina Coppoolse Schoutstr. 8, Middelburg. Te koop: zwemvest Helly Hansen junior 50-60 kg 50,-. Patrick tel. 01186- 1427. Te koop: pro-line trapeze 50,-. Rudy van Gelderen tel. 01184-68164. Te koop: judopak maat 160 30,-, Rudy van Gel- deren tel. 01184-68164. Te koop: poppenwandel- wagen 10,- na 18 uur. Brigitta tel. 01180-13412. Te koop: crossfiets 8-12 jr. 50,-, na 18 uur. Brigit- ta tel. 01180-13412. Te koop: cap mt. 54, 20,-, witte katoenen rij- handschoenen 5,-. Lide- wy tel. 01184-63974. Te koop gevr.: disk-drive voor de Commodore 64, Arjan Maljaars tel. 01180-11104. Te koop: groot konijnen hok met buitenren 35,-. Judith de Jong tel. 01196-12769. Te koop gevr.: goede skelter en een poppen- wandelwagen Joost en Erna tel. 01180-11010. Te koop: surfjasje plm. 12 jr. 10,-, duikflappers m. bril plm. 10 jr. 5,-, pony borstel 1,50. Erik tel. 01180-28421. Alleen voor particulieren tot 16 jaar. Prijs £5 cent per regel. Bij te koop of verkoop verplichte vermelding van het totaalbedrag, max. 50,-. Krullebakjes worden alleen ge plaatst als er een naam, plus adres of telefoon nummer in staat. Opgeven bij de PZC-kantoren óf een formulier invullen (verkrijgbaar bij de meeste lagere scholen) en opsturen. Dan geldige postzegels LOS bijsluiten. 'Oe-moe-IK-noe?' dacht de Middel burgse Annechien Bouwens (13) drie jaar geleden. Het antwoord op die vraag was vlug gevonden. „Twee broers van mij speelden in die tijd rugby bij de Middelburgse rugbyclub Oemoemenoe", vertelt zij. „Ook mijn moeder 'kickte' er lustig op los bij het damesteam". De keuze lag voor de hand: binnen de kortste keren speelde ook zij in de zwart-witte clubkleuren. Echter, er was - en is nog steeds maar één probleem. Annechien: „Er zijn te weinig meis jes om een team te vormen. Blijk baar hebben veel meisjes een ver keerd beeld van deze sport. Voor de toeschouwers lijken de tackles vaak veel erger dan ze zijn. Er zijn strakke spelregels en het aantal blessures valt reuze mee". Jongensteam Gelukkig voor haar was er een nlaats in een jongensteam. /mnechien: „In het begin zag je wel eens verbaasde blikken. Zo van: Die meid zullen we eens te grazen ne men. Daar kwamen ze gauw van te rug, want ik deed geen stap opzij". Ook bij het duiken naar de benen, het duwen in de scrum staat zij haar 'mannetje'. Annechien: „Lekker laag in de scrum, het koppie naar beneden en dan maar duwen om terrein te win nen. Dat mag ik graag doen". Het trappen van de ovale bal (de kick) is bij de mini's niet het belang rijkste onderdeel. „Wij oefenen vooral op het snelle overgooien en samenspelen", ver telt zij. „Wij noemen dat een lijntje lopen. Eén van de rugbyregels is, dat je de bal altijd schuin naar achteren moet gooien. De kunst is dan om zo'n vreemd stuitende bal te pakken te krijgen. Dan grabbel je vaak mis". Omdat de rugbysport in Zeeland maar weinig wordt beoefend, speelt Oemoemenoe vaak buiten de pro vincie. Annechien: „Dat is wel jammer, „Wij vonden de Krullebak een beetje saai", zegt Wouter. „Toen hebben we gevraagd of er niet een puzzel bij kon", vervolgt Edwin. „En nu maakt onze groep elke maand de puzzelrubriek", besluit Stefan vol trots. Als op de Immanuëlschool in Kou- (lekerke een nieuwe stapel Krulle- bdkken wordt uitgedeeld kijken de kinderen van groep 8 eerst hoe de puzzel eruit ziet. En ze vullen die ge lijk in. Daarna wordt de hele krant aan dachtig gelezen en besproken. Ten slotte maakt iedereen een puzzel voor de volgende krant. „Als iedereen daarmee klaar is wor den er twee of drie uitgekozen om op te sturen", zegt Wouter, „op de krant kiezen ze er één uit om te plaatsen". Meester Kesteloo vindt dat de kin deren de puzzels helemaal zelf moe ten maken. Hij haalt er alleen wel eens wat fouten uit of komt met ideeën. „We verzinnen de puzzel voor onze eigen leeftijdsgroep en proberen die dan zo moeilijk mogelijk te maken", zeggen de kinderen. De spreekwoor denpuzzel van vorige keer is van Ed win en Said. Said kwam op het idee om de letters te verwisselen. „We Rebben hem in anderhalf uur ge maakt", vertelt hij glunderend. Prijs „Toen kwam de meester op het idee om de woorden ook nog door elkaar want nu moeten we vaak lange rei zen maken. Gelukkig zorgen de ou ders altijd voor vervoer en begelei ding". op te schrijven. We zijn best be nieuwd of veel kinderen de oplossin gen hebben kunnen vinden". Volgens de kinderen zou het leuk zijn als er een prijs te winnen was: „Dan gaan misschien nog meer kin- Graag zou Annechien haar aparte kleedkamer voortaan met meer meisjes willen delen. Maar hoe- moe-ze-dat-doe? deren de puzzel maken, dat zou een goeie trekpleister zijn!" Ze willen er in ieder geval graag mee doorgaan: „We hebben nog ideeën genoeg, bovendien is het wél onze rubriek", zegt Carin nadrukkelijk. En we zouden best een hele pagina kunnen vullen", doet Sid er nog een schepje bovenop. Of de kinderen wel eens wakker lig gen van al dat gepuzzel? „Nee hoor, maar soms moet je wel zo lang na denken datje vanzelf in slaap valt!" Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B.V. Eindredactie: Anneke van den Doel, en Willem Verstuijf. Redactie: Marina van den Boog- aart. Jaap Clement, Leen van Dui- vendijk, Sam Karstens, Hans Seg- boer en Jan Smeekens. Adres: Oostsouburgseweg 10, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Tel. (maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur): 01184-84000. Advertenties: (per brief) admini stratie PZC, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Het benodigde be drag aan LOSSE postzegels bij sluiten of afgeven bij de PZC-kan toren. In elk van de vijf zinnen zitten drie dierenamen verstopt. Kun je ze alle vijftien vinden? 1. Okki pakte haastig een paar drop jes uit de kast 2. Peter at onderweg een dikke bo terham. 3. Timmi ergerde zich behoorlijk aan het hinderlijke geluid van de koelkast. 4. Hoe kom jij toch aan die schram, vlegel? 5. Er zijn wel honderd paden in het bos. De puzzelaars (v.l.n.r.) Wouter de Vries, Edwin Jobse, Stefan Meesen, Said Remsamani en Carin Jobse. Annechien Bouwens: het aantal blessures valt reuze mee.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1989 | | pagina 4