VOOR f P Het is altijd spannend Bloederig toneelspel Pure klasse in de bossen We slapen zelfs in de kantine Jan Nu zijn de Bevers ook al bedreigd 2 DINSDAG 13 JUN11989 Sandra, Jeanne, Scott en Miranda van kindercir cus 'Hogerop' uit Goes kijken triomfantelijk naar beneden. Alsof ze net de hoogste berg ter wereld hebben beklommen, zo zitten ze bovenop hun cir- cusfiets, die voor geen centimeter beweegt. „Helemaal niet moeilijk", volgens Sandra (12), „gewoon je evenwicht bewaren!" Binnenkort gaat ze oefenen in 't jongleren met bordjes: „Eerst gebruik ik natuurlijk kunststof bordjes en later pas echte. We hebben er al 500 van in voorraad". Het kindercircus bestaat uit ongeveer 35 kinde ren van 6 tot 20 jaar. Jeanne (10) is er ook al 4 jaar bij: „Als het voor stelling is loop ik op een grote houten bal van 50 kilo. Ondertussen spring ik touwtje en kruip ook nog door een hoepel, - dat is het moeilijkst". Opperstalmeester Scott (12) is het oudere broertje van Jeanne. Met 6 jaar ervaring heeft hij de taak van 'opperstal meester'. Bovendien doet Scott de goocheltrucs: hij tovert echte duiven te voorschijn en steekt scherpe messen door een kist waar iemand in zit. Hij kan zich in al die jaren geen saaie voorstelling herinneren: „het is altijd spannend en je leert steeds weer nieuwe dingen". De groep treedt op waar ze maar gevraagd wordt: op scholen, feesten, braderieën, campings en in ziekenhuizen. Ze oefenen elke week in een oud schooltje van de gemeente. „Alleen met verjaardagen slaan we wel eens over, voor de rest zijn we er altijd. Maar we doen het wel voor ons plezier, we denken niet dat het later ons beroep wordt". Miranda (12) is nog maar 2 jaar bij het gezelschap: „Eerst wilden ze op school niet geloven dat ik bij een echt circus was". Als je bij een circus wil hoef je ook niet speciaal lenig te zijn: „Ik ben ook niet de beste in gymnas tiek, we doen op school trouwens nooit moeilijke dingen, zeker niet de handstand, want die kan de meester zelf niet". Op 29 juli begint het zomerseizoen met een optre den op de braderie in Serooskerke. Komt dat zien! V.l.n.r.: Sandra, Jeanne, Scott en Miranda. „Het ene toernooi maakt het an dere, zeg ik altijd. Als het nu goed is, komen ze volgend jaar weer", zegt Huub Joziasse. Hij is de voorzitter van de Middel burgse korfbalvereniging Swift. Al vanaf 1945 houdt de club een korfbaltoernooi op Hemel vaartsdag. Inmiddels is dat toernooi uitgegroeid tot het grootste korfbaltoernooi in Ne derland. Er zijn maar liefst meer dan 2500 deelnemers! Het orga niseren van zoiets is natuurlijk een hele klus. Joziasse: „We beginnen al in no vember. We maken een lijst, van alles wat er moet gebeuren. We hebben heel veel vrijwilligers nodig. En omdat Swift een en thousiaste lub is met een goede organisatie en actieve leden, kunnen we altijd rekenen op veel medewerkers". En die zijn nodig ook. Er moeten 27 velden uitgelegd worden voor de ongeveer 400 te spelen wedstrijden. Voor het leiden van de wedstrijden zijn 120 'vrij willige' scheidsrechters nodig. „De inwendige mens mag na tuurlijk niet vergeten worden", vertelt voorzitter Huub. „We hebben zoveel voorraad in de kantine, (o.a. 150 kg door eigen leden voorgebakken frites!) dat er in de nacht voor het toernooi vier vrijwilligers in de kantine slapen". Al om 6.30 uur zijn het bestuur en de toernooicommissie op het veld aanwezig. Allereerst wordt beslist of het toernooi wel door gaat en vervolgens wordt alles gecontroleerd. Wordt het verkeer geregeld, is de EHBO er, is de geluidsinstal latie goed opgesteld, wordt de kassa bemand. „Het is onvoorstelbaar hoe snel alles na afloop opgeruimd is", zegt Joziasse trots. „Dat doet de jeugd vrijwillig onder leiding van hun trainers". De Bevers verdwijnen uit Vlissingen. Het gaat hier niet over een bedreigde diersoort. De jongsten van de scou tinggroep heten de Bevers. Marije Berendsen (16) is hulp bij de Bevers van de M. A. de Ruytergroep. „Als leiding moetje 18/19 jaar zijn. Ik ben hulp omdat ik te jong ben voor leiding". „We kunnen geen vrijwilligers krijgen voor de leiding van de Bevers. Dat zijn jonge padvindertjes tussen 5 en 7 jaar. De groep bestaat uit 15 kinderen. We hebben zelfs een wachtlijst van 8 kinderen". „Als er geen vrijwilligers komen voor de leiding, moeten de Bevers verdwijnen. En dat zou heel erg zijn!" Beverlied Wat doen jullie dan zoal? Marije: „Elke zaterdag hebben we opkomst van half 3 tot half 5. We doen vooral spelletjes en knutselen". „Als de kinderen binnenkomen, hijsen we eerst de Be- vervlag. Daarna zingen we het Beverlied. In een kring vertellen de kinderen wat ze die week gedaan hebben". „Meestal spelen we daarna buiten. Daarna krijgen ze limonade met een koekje". „Dan gaan we lekker knutselen in de Scoutingboerde- rij. Tot de ouders de kleintjes komen halen. Het is erg leuk om met kleine kinderen te werken". Die ouders van die kinderen kunnen toch helpen? „Dat hebben we gevraagd", zegt Marije. „Maar ze den ken dat hun kinderen dat zelf niets leuk vinden". Wat moetje kunnen als leiding? Marije: „Je moet dus minstens 18/19 jaar zijn. Je moet goed met kinderen kunnen omgaan. En je moet verant woording kunnen dragen". Het verdwijnen van de Bevers zou een ramp zijn voor de hele scoutinggroep van Vlissingen. Als kinderen te groot worden voor de Bevers kunnen ze naar de Welpen of de Kabouters. Maar als er geen Be vers meer zijn, zullen er later ook geen Welpen of Kabou ters meer zijn. Wie redt de Bevers? Het echte kamp begint zodra Tonny op zaterdagmorgen met de vrachtwagen het terrein op rijdt. Er wordt nog eens in de handen gespuugd. Een ongelooflijke berg kam- peerspullen komt uit die auto. De rest van de dag bouwen de vrijwilligers met veel lol en li ters koffie Kinderkamp Borsele op. Kindertenten, staftenten, de materialen- en circustenten. En niet te vergeten de keuken. Want anders kunnen er geen pannekoeken of andijvie met spekjes gegeten worden. Het kamp wordt al vijftien jaar georganiseerd door het B.O.S. (Borsels Orgaan voor Samenle vingsopbouw). Het is speciaal bedoeld voor kinderen uit de ge meente Borsele. Uit alle 14 dor pen mogen kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 meedoen. Bossen Het B.O.S. krijgt een deel van het benodigde geld van de ge meente. Verder wordt het kamp helemaal door vrijwilligers be dacht en uitgevoerd. Jan Koopman (35), jarenlang een enthousiast vrijwilliger: „We kamperen midden in de bossen van Ossendrecht. Het is echt onmogelijk je daar ook maar één minuutje te vervelen. Er is een speeltuin, een voetbal veld, een kampvuurplaats en zelfs een zwemvijver". „Het terrein is van de abdij 'On- ze Lieve Vrouwe ter Duinen'.) Als het slecht weer is, kunnen we daar binnen zijn. En we dou chen ook in de abdij". „Ze zijn daar erg aardig. Ons vlees mag bijvoorbeeld bij broe der-kok in de diepvries". „En hartstikke fijn is natuurlijk het bos. Echt te gek voor sluip- spelen. Ik ga mee omdat ik het zelf ook hartstikke leuk vind. Trouwens, iedereen". Safari Toch is dit allemaal niet hetge- ne wat Kamp Borsele zo bijzon der maakt. Want dat is de sfeer. Wie een keer meegeweest is op safari, de kluizenaar heeft ge zien. Het geheim van de geest uit de waterlelievijver heeft ont rafeld of een weekje zigeuner of Indiaan is geweest, weet dat wel. Van maandag tot zaterdag la chen, griezelen, schminken. Sporten. Chips in je slaapzak. Verkleedpartijen en verliefdhe den. Of zoals Sven Lens uit 's-Gra- venpolder het op de kampvideo zo mooi zegt: „Pure klasse! Als je vakantie hebt, moet je hier naar toe komen. Anders kun je 't wel schudden". De kampen vallen in de eerste drie weken van juli. Kosten: ƒ110,-. Wie alsnog zin heeft gekregen, moet maar eens bellen of er nog een plaatsje vrij is. B.O.S.-kan- toor, Ad Boonman, 01193-296. Weer ging de eer niet naar degene die nu het laatste kopje wast, die in z'n schuurtje menig uurtje onmogelijks weer in mekaar past Gewoon, iemand die iedereen kent. Een stille werker waaraan iedereen allang is gewend. Misschien tè lang: 't is toch niet mis zo iemand die er altijd is. Marina van den Boogaart Jacco van Dalen (25) uit Kapelle voelt zich kiplekker. Zelfs als het bloed langs zijn armen stroomt geeft hij geen kik. Glimlachend kijkt hij naar een grote brandblaar op zijn been. „Het hoort er allemaal bij", legt hij uit. „Bij de Landelijke opleiding tot uit beelding van slachtoffers (Lotus) le ren wij levensechte wonden te ma ken. Het lijkt echt, maar het is nep. Ook het flauwvallen is maar toneel spel". In zijn vrije tijd is Jacco actief als EHBO-er bij het Rode Kruis. Jacco: „Alle EHBO-ers zijn vrijwilli gers, die overal waar nodig hulp wil len aanbieden". „Wij zijn aanwezig bij schoolsport- dagen, bij wielerwedstrijden en vele andere sportontmoetingen. Ook bij grote popconcerten lopen onze men sen rond". „Flauwgevallen fans worden door ons weer snel op de bèen geholpen". De helft van zijn leven heeft Jacco al besteed aan de EHBO. „Op de basisschool kregen we 12 jaar geleden een opleiding voor het diploma EHBO-A. Ik vond dat zo leuk, dat ik na de lagere school door ben gegaan". Na het Jeugddiploma-B volgde hij de basisopleiding. Jacco: „Behalve de theorie leren moest ik ook veertig uur meewerken in een verpleegtehuis. Dat beteken de patiënten wassen en aankleden, helpen bij de therapie en bij goed weer een eindje met hen gaan wan delen". Een deel van zijn diensttijd zat Jac co in de Libanon. „Vooral daar heb ik pas goed gemerkt hoe fijn het is om mensen, die hulp nodig hebben, te kunnen helpen". De leidsters (v.l.n.r.) Christine de Vries, Marije Berendsen en Sandra Castel met hun Bevers.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1989 | | pagina 2