Olie ramp voor vogels Sticker voor emmer vuurwerk Een eer om oma te zijn Kies zelf het beste jeugdboek Brief Strips Formulier ACTIE BRANDWONDENSTICHTING Nadelig DUIZENDEN SLACHTOFFERS Dag en nacht Wijsheid MIDDELBURG - Jarenlang heeft men er over gepraat en ver gaderd, maar in 1988 gebeurt het. Dit jaar wordt voor het eerst aan kinderen gevraagd wat zij het beste kinderboek vinden. In dit geval van 1987. Kinderjury's bestaan al langer, maar het ging daarbij altijd om kleine groepjes kinderen die een stuk of tien boeken lazen. Soms kwam hun keuze in de krant, maar meestal bleef het bij een ge typt lijstje in een hoekje ergens in de bibliotheek. Het echte oordeel over de beste kinderboeken van een bepaald jaar werd altijd gegeven door de volwassenen van de Griffel- en Penseeljury. Dat volwassenen de dienst uit maakte bij het beoordelen van kinderboeken, is voor veel kinde ren iets heel raars. Sommige "kin deren maakten zich er zelfs erg boos over. In een ingezonden brief aan een krant schreef een twaaljarig meis je onlangs: 'U kan helemaal niet weten wat kinderen van dat boek je vinden, want kinderen kijken daar heel anders naar dan u'. (De man die in die krant elke week over kinderboeken schrijft, vond een bepaald boek maar zozo). Je boos maken hoeft nu niet meer, want vorige week is De Neder landse Kinderjury van start ge gaan. Daar zitten alle Nederland se kinderen in van zes tot en met zestien jaar. Als ze dat willen dan. De voorzitter van een van de orga nisaties die de Kinderjury hebben opgericht, verwacht dat veel kin deren mee zullen doen. Hij hoopt vooral dat er veel kinderen in de jury zitten die lezen moeilijk vin den, of zelfs helemaal niet leuk. Dat kinderen echt hun eigen keu ze mogen maken, blijkt uit wat een ander zei: „Van mij mogen ze ook strips bekronen. Het is hun keuze. Als ze maar met boeken en lezen bezig zijn". Je wordt lid van De Nederlandse Kinderjury door een deelname formulier te halen bij de boekwin kel, in de bibliotheek of op school. Het kost niets en je kunt altijd nog besluiten niet mee te doen. De lijstjes moeten ingestuurd worden vóór 1 maart, en over de zeven boeken met de meeste stemmen wordt in april nog een keer gestemd. De prijs van De Nederlandse Kin derjury voor het beste kinder boek van 1987 wordt in de kinder boekenweek uitgereikt. Met min stens evenveel spektakel en tam tam als de uitreiking van de Grif fels en Penselen. Links Daaf Eggébeen, rechts Wim de Rijder GOES „Zelf steek ik met Oud en Nieuw geen vuurwerk af. Ik kan mijn geld net zo goed meteen in de lucht gooien". Wim de Rijder (11) en Daaf Eggebeen (12) uit Goes verzamelden rond de jaarwisseling niet-ontploft vuurwerk. Ze deden dit na de oproep van het Goe- se brandweerkorps. Dit korps en vele anderen in Neder land deden mee aan de actie van de Nederlandse Brandwondenstichting. De stichting vroeg aan de brandweer korpsen om de kazernes na Oudjaar open te houden voor het inzamelen van niet-ontploft vuurwerk, omdat hier elk jaar veel ongelukken mee ge beuren. „Sommige kinderen vonden het flau wekul wat we deden", vertelt Daaf, „Ze zouden het liever alsnog aansteken. Ook de rotjes die nog erg korte lontjes hadden. Als je die afsteekt is dat erg gevaarlijk". Thuisgekomen deden de jongens het vuurwerk meteen in een emmer water. Dit op advies van de brandweer. Twee maal brachten ze hun vrachtje naar de kazerne. Als beloning kregen de jongens een sticker. „Wel een erg karige beloning", vindt de Goese brandweercomman dant. D. de Kok. „Mochten we dit jaar weer mee doen dan kunnen we mis schien een prijsvraag organiseren, zo als in Middelburg". Toch twijfelt de Kok of de actie her haald zal worden. „Er zitten voor- en nadelen aan" vertelt hij. „Voorheen waarschuwden we om niet aan het niet-ontplofte vuurwerk te komen. Nu vragen we de mensen om het in een emmer naar de kazerne te brengen. Aan de andere kant: als het blijft lig gen bestaat de kans dat roekeloze kin deren het alsnog aansteken. Met alle gevaren van dien. Toch is De Kok niet ontevreden over de actie. Er is meer vuurwerk ingele verd dan gevreesd werd. De brandwondenstichting houdt een enquête onder de deelnemende korp sen. Aan de hand daarvan wordt beke ken wat het resultaat van de actie is. VLISSINGEN Voor duizenden watervo gels aan de kust van Zeeland en Zuid-Hol land is de enige toekomst een afschuwelijke doodsstrijd. Door een olielozing van een nog onbekend schip zitten ze onder een dikke laag smurrie. Tientallen vrijwilligers en vogelbeschermers proberen de doodsbange dieren te vangen. Tot nu toe kregen ze er 'slechts' 800 te pakken. Het me rendeel belandde in het noodasiel van dierenarts Buth uit Burgh-Haamstede. Voor 9 van de 10 slachtoffertjes kwam deze hulp al te laat. Buth kon hen nog slechts een laatste dienst bewij zen. Namelijk een injectie met een sterk slaapmiddel waardoor ze uit hun lijden waren. Buth is er razend om: „Je zou de kapitein van dat schip graag zelf door de olie halen". Bij vogelopvang De Mikkein Middelburg werden sinds vorige week maandag al 250 'teervogels' binnenge bracht. Woordvoerster Lia ten Hoorn: „Hier blijft het vast niet bij. Er is alweer een olievlek op komst. Dit is gewoon ramp op ramp. Gelukkig heeft camping De Zandput in Vrouwenpolder voor ons een schitterende wasplaats gemaakt. Met 10 vrijwilligers draaien we daar en hier tot in de nacht compleet continuedienst". „Die vogels kort kort kort kort kort Schelden Wie wil kan zich tegen betaling de huid vol laten schelden. Sinds kort bestaat namelijk de scheid- lijn. Wie dit 06-nummer draait wordt voor twee kwar tjes per minuut voorzien van allerlei verwensingen. De scheid-lijn schijnt het vooral goed te doen op kanto ren. Mensen bellen op en verbinden het gesprek dan door met een collega. Zogenaamd omdat de chef ze wil spreken. Om de twee dagen wordt de scheldkanonna de vernieuwd. V.l.n.r.: Jan, Marion en Tessa Mostert, oma en opa 'Koudekerke' met daarachter oma Bosch. ARNEMUIDEN - "Welke lie ve opa of oma wil met mij leu ke dingen doen? Zoals loge ren, spelen, winkelen en zo. Wie o wie schrijft mij?" Deze noodkreet komt van de 4-jarige Tessa Mostert uit Ar- nemuiden. Pappa Jan en moeder Marion zetten hem voor haar in De Krullebak. Ze dachten dat 50-plussers daar vast ook in snuffelen. En jawel. Nog diezelfde dag lag de eerste reactie op de mat. Binnen een week haalde een gloednieuwe oma Bosch uit Goes alvast kleurboeken in huis. En stond er bij opa en oma 'Koudekerke' weer speelgoed op de plank. „Ik ben blij dat er niet meer opa's en oma's geschreven hebben", zegt moeder Ma rion. „We konden niet eens kiezen uit deze twee. Ze zijn zo verschrikkelijk lief en leuk. Daarom besloten we maar om ze allebei aan te houden. Je moet toch afwachten of er wat uit groeit." In de korte tijd van het opa- en omaschap is er in de drie gezinnetjes al veel veranderd. Twee jaar terug verhuisden de Mostertjes vanuit Lim burg naar Arnemuiden. Ver weg van de vele ooms en tan tes. Te ver ook voor de opa en oma's ginds. Andere kleuters hebben hun grootouders om de hoek. Ze maken cadeautjes als ze ver jaren, een tekening als ze ziek zijn. Wandelen, schootje zit ten, fijn. „Tessa werd er echt verdrie tig van", zegt moeder Marion. „Wijzelf zitten hier trouwens ook best alleen. Ik vind het fijn eens bij oudere mensen te zijn. Het klikt helemaal. Ze hebben meer levenswijsheid. Je kunt over alles met ze pra ten." Opa en oma-'Koudekerke' zijn er reuze van opgefleurd. „Het wordt toch wel stil als je tegen de 70 loopt. Ook als je nog volop fietst en een auto hebt. We hadden graag een groot gezin gehad. Nu zijn we hier heel erg blij mee. Het verrijkt ons leven. We kijken er ge woon naar uit." Oma Bosch (57) zegt ervan: „Het is heel belangrijk een opa en oma te hebben. Ik vind het een eer dit nu te mogen zijn. Mijn kinderen vinden het trouwens net zo leuk als ik." Vader Jan en moeder Marion: „Dit zouden veel meer men sen moeten doen. Want de meeste reacties kregen we van jonge ouders die met het zelfde probleem zitten. Kijk dus naar ons en durf ook eens wat. Wie niet waagt die niet wint."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1988 | | pagina 1