Poppenkast zoekt publiek Nepal krijgt 60 Zeeuwse schooltjes Vele dieren beestachtig vermoord krullebak in de klas GEEN EEEST VOOR JAN KLAASSEN Geen feest Pijnloos Rommel Medicijnen ctffif zo /os te knippen, of uit de krant te halen MIDDELBURG - Ruim 650 duizend gulden, goed voor 60 schooltjes. Dat is het voorlopig eindbedrag dat de provincie Zeeland bij elkaar heeft gebracht voor de actie 'Zeeland helpt Nepal'. Vrijdag werd de actie officieel afge sloten. Dat gebeurde tijdens een slotavond in de Concert- en Gehoor zaal in Middelburg. De commissaris van de koningin in Zeeland, de heer C. Boertien, maak te aan het eind van deze feestelijke avond hét eindbedrag bekend. 661.766 gulden, om precies te zijn. Bijna twee jaar geleden ging de actie 'Zeeland helpt Nepal' van start. Dat was vijf jaar na de actie 'Zeeland helpt Rwanda'. De Zeeuwse bevol king bracht voor Rwanda 800.000 bijeen. Van dat geld werden water putten gebouwd. Eén miljoen De actie voor Nepal was voor het on derwijs. Zoveel mogelijk nieuwe schooltjes en lesmateriaal zou Zee land voor zijn rekening nemen. De opbrengst zou vast meer zijn dan die van Rwanda. Misschien wel 1 miljoen gulden. Zoveel is het niet geworden. Toch kunnen er nu 60 schooltjes worden gebouwd en ingericht. En dat is heel wat. Mevrouw Jantien Kuiper, die de ac tie heeft helpen verzorgen, is er blij mee. Zij heeft in Nepal gezien hoe no digde nieuwe schooltjes zijn. De kin deren moeten nu soms twee uur lo pen naar school. Daar moeten ze dan op de grond zitten. En schoolspul letjes zijn er bijna niet. Mevrouw Kuiper is niet alleen blij met het geld. Ze vindt het vooral fijn dat veel volwassenen en kinderen zich ingezet hebben voor kinderen in een arm land. „Wij zijn blij", vertelt ze, „met ieder bedrag dat is gegeven. Soms was dat een groot bedrag, soms een klein. Er was vaak enorm veel werk voor ver zet. Er waren rommelmarkten en ba zaars. Er werd oud papier opgehaald en met bloemen gevent. Wafels, olie bollen en pannekoeken verdwenen tegen betaling in hongerige magen. En stickers, pennen en kaarten wer den voor het goede doel verkocht. Tot slot organiseerden de Scouting groepen en andere verenigingen een sponsorloop. Iedereen kon mee doen, als je maar betaalde". De actie is afgelopen. Het geld is doorgegeven aan Unicef. Dit kinderfonds van de Verenigde Naties zal zorgen dat het geld goed wordt gebruikt. Dat de schooltjes er mderdaad komen. En dat èr verder goed voor wordt gezorgd. Scholen die ook dit jaar voor één of meer klassen De Krulle bak willen bestellen graag bin nen 14 dagen bellen naar de PZC in Vlissingen: 01184-84000, toestel 131. MIDDELBURG - Kast gezocht door vrolijk en nog steeds verliefd echtpaar. Hijongeveer 30 cm lang, houdt van lekker eten en drinken, liever lui dan moe, niet op zijn mondje gevallen en oost-indisch doof. Zij: ongeveer 30 cm lang, meestal dronken, scheldt graag en zoekt het liefst van al ruzie. Het zal nog niet meevallen voor Jan Klaassen en Katrijn om ge schikte woonruimte te vinden. Want driehonderd jaar na hun hu welijk zijn er weinig poppenthea ters meer waar ze het publiek mo gen vermaken. Eigenlijk kunnen ze tegenwoordig alleen nog terecht op kermissen en braderieën. In een echt theater of heuse schouwburg kom je Jan Klaassen, zijn 'innig geliefde vrouwtje', de huisbaas, de agent, de duivel en de Dood van Pierlala niet tegen. En dat, terwijl zoveel jaren lang jong en oud genoten heeft van deze echte Nederlandse volkshelden. Of het verhaal van Jan Klaassen en Katrijn waar is, weten we niet. Maar er wordt gezegd dat ze in 1686 in Amsterdam getrouwd zijn. Jan was ooit trompetter in het le ger van stadhouder Willem H. Toen die in 1652 stierf nam Jan ontslag. Hij wilde niet dienen on der de tegenstander van de prins. En omdat hij niet kon lezen en schrijven, geen vak geleerd had en ook nergens voor deugde, timmer de hij een poppenkast. Hij maakte „van zichzelf' een pop en liet die zeggen wat je in die tijd niet mocht zeggen. Nu, in 1986 is er voor Jan Klaassen en Katrijn weinig reden tot feest vreugde. Het gaat namelijk slecht met het poppentheater: er komen veel te weinig toeschouwers. 'Volgens poppenspeelster Elles Sayers uit Zierikzee komt dat, om dat veel mensen denken dat pop pentheater alleen voor kleine kin deren iets is en altijd over Jan Klaassen gaat. „Volwassenen voelen zich al gauw te groot en brengen het liefst hun kind mee," zegt ze. „Het gekke is dat ze na afloop wel vaak naar me toe komen en zeggen dat ze zo genoten hebben. Van het spel en de sfeer, van de poppen, de decors, de mooie dingen De Provincie Zeeland wil graag dat meer mensen naar poppen theater gaan kijken. Ze wil er ook geld voor beschikbaar stellen. Daarom hebben de poppenthea ters in Axel, Colijnsplaat, Middel burg en Zierikzee enige weken ge leden de handen in elkaar geslagen om samen te kijken hoe 'de pop penkast' in Zeeland nieuw leven ingeblazen kan worden. Wie weet wat de toekomst Jan Klaassen nog te bieden heeft. kort kort kort kort kort kort kort kort i kort Plas - Een nieuwe schoolregel heeft in het stadje Wish- ram in de Verenigde Staten voor grote opschudding ge zorgd. Het schoolhoofd heeft besloten dat scholieren die tijdens de les moeten plassen een pasje krijgen. Met dit pasje mag je driemaal tijdens een les naar de w.c. Het pasje is drie maanden geldig. Alleen wie een briefje heeft van de dokter hoeft zich niet aan de piaspas te houden. Dieven - Er was al verscheidene keren ingebroken bij een echtpaar in het Engelse Birmingham. Voor ze dit jaar op vakantie gingen legden ze wat geld op tafel met daarbij een briefje. Op het briefje stond: ,f)it is het enige van waarde in ons huis. De rest is al gestolen". AMSTERDAM - Jaarlijks worden miljoenen dieren op beestachtige wijze vermoord. Het gaat hier onder andere om muizen, ratten, mollen en muskusratten. Om deze dieren te bestrijden worden middelen zoals het gif strychnine, fosforwatergas en slechte klemmen gebruikt. Strychnine is vrij te verkrijgen en wordt ook vaak gebruikt om honden en katten te vergiftigen die een an der zogenaamd tot last zijn. Deze verdelgingsmiddelen laten de dieren erg lijden. Soms duurt het da gen voor ze dood zijn. De Nederlandse Vereniging tot Be scherming van dieren wil hier iets aan doen. „Of een dier nu schadelijk is of niet, elk dier heeft gevoel. Als ze gedood moeten worden moet het snel en pijnloos gebeuren, al zijn ze volgens de mensen nog zo vies, lelijk of las tig", zegt Peter Eichholtz van de Dierenbescherming uit Den Haag. Liever nog wil de vereniging dat de dieren helemaal niet gedood hoeven worden. Daar kunnen de mensen zelf aan mee helpen. Zo zouden de huizen ge bouwd moeten worden zonder aller lei kieren en gaten waar ratten en muizen door kunnen. „Bovendien werken we de aanwezig heid van deze dieren vaak zelf in de hand", zegt Peter Eichholtz. „We la ten allerlei rommel rondslingeren. Vogeltjes voeren tegen de avond bij voorbeeld. Goed bedoeld, maar de helft van het voedsel blijft liggen. Dit is dan een heerlijk hapje voor de familie rat." De Dierenbescherming is druk bezig met allerlei onderzpeken op het ge bied van de geboortebeperking. Er worden medicijnen ontwikkeld die er voor moeten zorgen dat de dieren geen jongen meer krijgen. „Van die middeleeuwse middelen zoals strychnine moeten we af. Zelfs de 'pijnloze' ratten- en muizenkor rels zijn marteltuigen. De dieren lij den soms dagenlang voor ze ster ven", besluit Peter Eichholtz. Kinder&JeugdTelefoon Zeeland Als er iets is: 01180 38080 Elke dag van 4 tot 8 uur. Toen het echtpaar terugkwam was er inderdaad weer ingebroken. Op tafel lag nog steeds het geld. De dieven waren echte heren. Zij schreven: ,J3esteedt het geld aan vernieuwing van de ingeslagen ruit. Het spijt ons". Achtentwintig - In de dierentuin in het Westduitse Stuttgart vond een bijzondere gebeurtenis plaats. Een grote Tanrek kreeg maar liefst 28 kleintjes. De grote Tanrek is een soort stekelvarken dat eigenlijk in Madagascar leeft. Het gebeurt zelden dat gevangen Tanreks zwanger worden. In Stuttgart was men dan ook erg blij toen het wijfje zwanger werd. Maar dat de dierentuin in één klap 28 biggetjes rijker werd had niemand verwacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1986 | | pagina 1