Atlctiekinterland Is mijlpaal Opa De Rijcke wandelt, als het moet zelfs op krukken KRULLEBAKJES Si 180-26898. Ht; "erbum -? 12375 (,assen 6 en 7 t h. A 35 /25'"- Monipue Pul- nen Adidas mt. 38 25, KRULLEBAK IN DE KLAS 'IK KRIJG ER NOOIT GENOEG VAN, HEERLIJK KRULLEBAK DINSDAG 10 SEPTEMBER Allee sa voor particulieren tot 16 jaar. Prijs 25 cent per regel. Bij te koop of verkoop verplichte vermelding van het totaalbedrag, max. 50,-. Krullebakjes worden alleen ge plaatst als er een naam, plus adres of telefoon nummer in staat. Opgeven bij de PZC-kantoren óf een formulier invullen (verkrijgbaar bij de meeste lagere scholen) en opsturen. Dan geldige postzegels LOS bijsluiten. Te koop: j. konijntjes 5,- Te koop gevraagd: judo- Te koop: hockeyschoe- p. stuk. Venu Breel, tel. pak 12 jr. Wilma Malle- nen Le Cocq Sportief, mt 01180-23940. koote, tel. 01180-28768. 37-38 ƒ25,-. Saskia Huij- - zr~. A{. 777 bregtse, tel. 01180-25960. Te koop: Puma voetbal- Te koop: ski-jack 45,-Ift. -- schoenen mt. 36V2, wei- 7 jr. Tel. 01184-66056. Te koop: judopak mt, nig gedragen 25,-. Den- MariskaBoone.164, ƒ25,-. Martin v, nis Wanjon, Westerzicht Te koop: ski broek 45,-, 815, tel. 01184-79193. |ft. Py jr. Tel. 01184- Yaoik Te koop: z.g.a.n. Zeelan- 66056. Mariska Boone. dia voetbalshirt mt. 30, Te koop: hand-strandkar T® HriiïïLk mfS ƒ15,- en kousen, ƒ40,.. Marius Lievense, ?n nmmv Knt nS schoenmt. 34, 5,-: voet- E Vetermansstr. 4, Mid- E^my Kot, tel. 01100- balschoenen mt. 36, delburg. zuojb. 10,-; kinderdriewieler - Te koop gevraagd: Leqo ƒ15,-. Natasja Stadhou- Te koop gevraagd: spel- brandwHeearkazerae. ders, Rynstr. 21, M.'burg, letjes voor Aten spelcom- che! Sommeyer, tel tel. 33939. puterMmke Priester, v. 0i 180-27781. Hogendorpln. 24, Goes, Te koop: voetbalschoe- 01100-20597. Te koop: rollerskates nen Adidas mt 31 33 Te koop: kinderfiets, Ift. 25' f 1"." P- Paar. Michel Ac- 5.8 jr f 35 Garage met Tel. 01184-65621. da, tel. 01180-11361. automatische lift 15,-. Te koop: aquariurr Te koop: rollerskates mt. Joyce. Tel. 01184-19687. 50x30x30 cm, me- 30 i.pr.st. prijs 20,-. In- Te koon- orote hiiskraan p0mp en andere ,oeb5- grid Houterman, tel. met afstandsbediening horen' f 50'" TeL 01W Te koop: cap mt. 57 prijs s-oe'tJe met aan de bin- Te koop gevr.: kleine-;, 10,-. Te koop qevraagd: nenziJ'de schoolbord rieten poppenwagen., rijlaarzen mt. 39/40. Ma- 25''- J°yce- Tel- °1184" M- Louisse, tel. 0118C- rian Griep, tel. 01186- 1968726579- 2204.Te koop gevraagd: rol- Te koop: scannerantenne Te koop: kinderfietsje 3 'erskates mt. 37 en 38. 20,-; handmike 10,-; tot 5 jr., 50,-. Cindy Ter- Anita Bustraan, Thi- Quartz horloge 5,-; Ed- 'louw tel 01180-15672 bautstr. 24, Aagtekerke, win Willems, tel. 01180- 1tel. 01188-2916. 15085. Te koop gevraagd: mo- torcrosskleding Suzuki koop gevraagd: rol- Te koop: Eppo's 1978, met toebeh., leeft. 10 jr. 'erskates mt. 36. Ramona '80, '81, '82, 10centp.st, Tel. 01180-16232, Tho- de Bruine, tel. 01107- Arjan Rooze, tel. 01180- mas Adriaanse. 2101.29263. I Te koop: meisjesfiets 9 Te koop: 2 judopaki'es, f-ot» f°Kn' lT,I?ennSir?nn" t/m 12|r" 7 50'"- Monibue mt. 110, p.st. 7,50 ei iwU Martin WattJi Pjl' Beenh0uwerssn9eI peuterduwkarretje ƒ15, 13932. Martin Wattel.,g Middelburg, tel. G. Schouten, Spint» Gratis afhalen: wande- 01180-27075.weg 109, Middelburg lende takken. P. van Dij- Te koop: rollerskates mt. Te koop: voetbalsct» s-Heer Hendrikskinde- Beenhouwerssingel 19, Jeroen Huijbregtse, ti rfin Middelburg, tel. 01180- 01180-25960. Te koop: kinderfiets met 27075. - zijwieltjes Ift. 3 jaar, Te koor.- voetbalsch mt J® c°p: dwer9kon,'l" 50,-. Jessica Stroo tel. Jf fO°0P'. voetbalsch m t|CS' ,°Uv' /5' °1184-60688-I!/?6--'; ja^f, DuinwegC8, Zoutelan- Te koop: 2-pers. schom- stoel (8 jr.) 5,-. Van Gor- de, tel. 01186-1213. mei 25,-. Tel. 01100- kum, v. Kleffensln. 87, tel. 13706 01180-16808. Te koop: Walkman 35,- --L. Grootjans, tel. 01182- Te koop: kinder pick-up Te koop: stereo platen- 3022, 20,-; rollerskates mt. 37 speler met boxen 30,-. 25,-; lolobal 10,-. Ramon van der Weele, koop gevr.: autorace- Sandra Smolders, tel. tel. 01180-36649. baan. Christian van B°'- 01185-1685 -r i Z zen' *e'- 01180-36040. u 1 100 1000.je koop gevraagd: een - Te koop: stripboeken M. hamsterkooi. Corien 'e koop: kindernaaima- Vaillant ƒ1,- p.st.; voet- Struijk, Bisschopstr. 10, phine (Singer) 40,-. It balschoenen Adidas Se- Serooskerke, tel. 01189- Hanssen' tel- 01180- villa mt. 10 ƒ25,-. Carlo 2576. 33347 Smolders, tel. 01185- Gevraagd: i.z.g.st. verke- Te koop: jongensfiets,7- 1685-rende dubb. LP Alchemy 12 jr. 50,-. M. Hanssen, Te koop: voetbalschoe- van Dire Straits en een tel. 01180-33347. nen Quick Topstar, mt. klein vismolentje. Pieter je koop: voor beginners 11, ƒ40,-. Carlo Smol- Olyslager, tel. 01189- ongesorteerde afgeweek- ders, tel. 01185-1685. 2597.postzegels Nederland: Gevraagd: CBMC16spel- Te koop: mini flipperkast 25 stuks 1,20; 50 stuks letjes. Tel. 01102-1840, na op batt. ƒ12,50, zond. f 1r70; 100 stuks 2,70; 18.00 uur, Peter van Os. batt. Pieter Olyslager, tel. 200 stuks 4,70; 500 Wie wil er spelletjes rui- 01189-2597-*?ufks/"'f' f"es i"f len voor de CBM C16. Tel. Te koop gevraagd: een ^,ef bPed Óo rek 01102-1840, na 18.00 uur, i.g.st.z. trompet. Arnold „«„.ÏÏL .„„p., Peter van 0s-01184- vaffoenen MacS Te koop: laarzen 25,-; 'zozu- straat 75, 4384 EC Vlissin- skibrillen 20,- Ift. 7 jr. Te koop gevr.: judopak, gen, tel. 01184-61062, gi- Tel. 01184-66056. Maris- leeft. 9 tot 11 jaar. Davy ronummer bank 5120, ka Boone. Veen, tel. 01180-60583. Ver. Spaarbank. Wie over deze Krullebak iets wil schrijven kan dat doen tot woens dag; 25 september. Daarna maken we de krant en kan er niets meer bij. De redactie Scholen die ook dit jaar voor één of meer klassen De Krulle bak willen bestellen graag bin nen 14 dagen bellen naar de PZC in Vlissingen: 01184-15144, toestel 44. De eerste Krullebak krijgt u nog volgens de oude opgave! Uitgeverij Provinciale Zeeuw- 'se Courant B.V. Redactie: Marina van den Boogaart, Anneke van den Doel, Leen van Duivendijk, Cor de Jonge, Sylvia Scheers, Jan Smeekens, Ineke Timmerman en Willem Verstuijf. Adres: Walstraat 56-60, 4381 EG Vlissingen. Tel. (maandag t/m vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur): 01184- 15144. Advertenties: (per brief) Admi nistratie PZC, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Het benodigde bedrag aan LOSSE postzegels bijsluiten of afgeven aan de PZC-kantoren. Stijf en oud Eén ding is zeker: voor dat zelfde hart is het een heel gezonde sport. „Het is best wel gemakkelijk om in je luie stoel te blijven zitten", zegt de bejaarde wandelaar, „maar dan word je stijf en oud". Toch heeft opa De Rijcke (want zo kent de wandeljeugd hem) nog geen speldje voor 50 jaar trouw lid. Want hij ging pas na zijn pensionering, toen hij 65 was, sporten. Eerst op de fiets en later te voet. Hij liep dagelijks en doet dat nog. Al zijn de wedstrijdafstanden nu geen 50 of 70 km meer, de avondvierdaag se heeft hij vorige maand toch weer uitgelopen. Opa De Rijcke doet zijn club eer aan: als een echte vrolijke tippelaar kan hij met pretlichtjes in zijn ogen vertellen over zijn wandeltochten. Op krukken „Altijd leuk", zegt hij enthousiast, „ik krijg er nooit genoeg van. On derweg drink ik gezellig een pilsje en wandel weer verder. Heerlijk". Toen hij 78 jaar was kreeg hij tij dens de huldiging van sportkam- pioenen in het stadhuis een oorkon de voor zijn wandeltocht van 120 km, achter elkaar...! Twee jaar later liep hij de vierdaag se noodgedwongen op krukken mee. want hij had toen net een nieuwe heup gekregen. Ze mochten zaterdag hardlopen te gen Duitsland-Westfalen. Karen bij de B-junioren. En Revelino in de C-categorie. Karen werd eerste bij de meisjes. Ze liep haar 1500 meter in 4 minu ten.4531 seconde. Revelino werd op de 800 meter nummer twee. Hij deed er 2 minu ten .0041 over. Voor zover hij weet is dat de snelste tijd die een Zeeuwse C-jongen ooit liep. 'Hun' V.S.V.-Marathon is zonder meer apetrots. Tenslotte lever je niet elke dag twee 15-jarige hardlo pers op de middenlange afstand. Zelfs niet ieder jaar. „De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas". Een echt wandellied, gezongen door heel wat wandelaars. De jonge wandelsporter van nu zingt het niet meer. De liedjes zijn veranderd. De wandelsport is geble ven. Lopen over dijk en duin, door stad en dorp en langs menig fraai ge bouw. Dat is het fijne van de sport, je komt overal en je bent lekker buiten. „Het is vooral gezellig, zegt meneer P. de Rijcke uit Oost-Souburg. „Jong en oud trekken samen op. Daar hou ik van". Meneer De Rijcke zal het lied 'de paden op' nog wel goed kennen want hij is niet meer zo piepjong. Hij is het oudste lid van 'De Vrolijke Tippelaars' uit Vlissingen. Hij is 86 jaar en houdt nog steeds met hart en ziel van zijn sport. Het hele jaar door zijn er wandel tochten. Duizenden wandelaars doen daar aan mee. De één loopt stevig door en de ander loopt genie tend van de natuur op het gemakje. De bekendste tocht is de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar werd de tocht voor de 69-ste keer gehouden. Er deden ruim 23.000 mensen uit 36 landen mee. En nog eens duizenden mensen kwamen ook dit jaar naar Nijmegen om de deelnemers fluitend, zingend, gek-verkleed, marcherend of strom pelend over de finish te zien komen. Dit jaar was mevrouw Klaver-Bud- ding uit Burgh-Haamstede de eer ste deelneemster die de tocht voor de 50-ste keer meeliep. Het is een gezonde en goedkope sport. Als je schoenen en sokken maar goed zijn, kom je al een heel eind. Voor Karen Glerum en Revelino Rijk uit Oost-Souburg en Vlissin gen was het een spannend weekein de. Als enige Zeeuwen werden ze uitgekozen voor de Nederlandse jeugdploeg Atletiek. geweldig leuke contact met de traingroep van alledag blijft toch nummer één. Want vooral daardoor zouden ze hun sport voor geen goud willen missen. Mijlpaal Het snelle tweetal zelf vindt het een hele eer om deze kans te krijgen. „Zo'n interland is een ervaring apart. Een soort mijlpaal in je hard- loopbaan". Tijden en presteren zijn heel be langrijk voor de twee. Maar het Revelino Rijk en Karen Glerum fep

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1985 | | pagina 4