Een têêltuun..? Redden wat er nog te redden is KEES KRUL die verkeerd zijn Vechten tegen dingen Hekel BOEKJES OVER ZEEUWSE niAUXJEN Je zult zien dat er genoeg te doen is als je er eenmaal bent", had zijn moeder gezegd. „Ik ga de hele dag zonnebaden. En ik neem mijn hoogtezon mee voor als het slecht iveer is. Daar word je trouwens mooier bruin van dan gewoon in de zon. En je vader kan lekker gaan vissen, want in Wales zijn natuurlijk een heleboel rivieren. We zullen ons prima vermaken" Maar William verwacht niets van deze vakantie. Als het aan hem gelegen had. waren ze weer ge woon in dezelfde caravan en in de dezelfde plaats met vakantie ge gaan. Daar had hij zijn vrienden en kende hij op het strand en de kliffen de beste plekjes om te spelen. Hier in Wales zijn alleen boek boek boek maffe schapen en groene bomen. Ja, en Gwyn, maar hem vindt William een oen. De twee jongens hebben vanaf het eerste ogenblik een hartgron dige hekel aan elkaar. Maar omdat William alles beter vindt dan zomaar wat rondlum- melen en voortdurend op zijn kop krijgen, trekt hij er toch met Gwyn op uit. Bovendien komt hij zo te weten waar die zo geheim zinnig over doet. Gwyns geheim is een zeehondje dat hij gevangen houdt in een grot. Hij heeft grootse plannen met het dier, maar als William daar van hoort besluit hij er alles aan te doen die te verhinderen. Rode vlekjes Of William zich deze vakantie echt vermaakt heeft kun je lezen in Het geheim van de grot dat geschreven werd door Aidan Chambers. Hij houdt er in ieder geval wel een paar vage rode vlekjes op zijn huid aan over. En die zullen hem zijn leven lang vertellen hoe hij voor het eerst in zijn eentje iets belangrijks deed: vechten tegen dingen die verkeerd zijn. Het geheim van de grot door Aidan Chambers. Uitgeverij Querido, Am sterdam. Prijs 17,50. KRULLEBAK DINSDAG 8 JANUARI 1985 „Als ik maar één zin hoor in mijn dialect schakel ik meteen weer over op het Noordbevelands. Zo ben ik opgegroeid. Zo heb ik mijn halve leven gesproken, gedacht en ge scholden. Het is mijn moedertaal". Dat zegt de heer L. Eikenhout uit Middelburg. Hij vertelt het in het 'beschaafd Nederlands', zoals dat heet. De taal waarmee je overal terecht kunt. Want dialect is plaatselijk, soms heel plaatselijk. Eén Zeeuws dialect bestaat er niet. Het dialect van Noord-Beveland is zo heel anders dan het Zeeuws- Vlaams. Zelfs heel anders dan het Zuidbevelands. Vakantie Steeds minder wordt het dialect gebruikt. Vroeger kon dat ook ge makkelijker. De meeste mensen woonden hun hele leven op één plaats. Met vakantie ging men niet en in een andere plaats kwam men alleen om boodschappen te doen. Een groot deel van Zeeland was alleen per boot te bereiken. De afgelopen jaren is er veel veran derd. Er zijn veel niet-Zeeuwen in Zeeland komen wonen. En lang zaamaan ging men neerkijken op het dialect. Het werd minderwaar dig. Boeken Om het dialecten niet verloren te laten gaan. wordt er hard gewerkt aan een serie boeken. Mevrouw E. J. van den Broecke-De Man verzamelt daarvoor alles wat ze maar te pakken kan krijgen: woorden, uitdrukkingen, verhalen en stukjes geschiedenis. Daarna zoekt ze iemand die dat dialect goed kent om met die gegevens het boek te schrijven. Zo verscheen pas het vierde boekje in die serie: 'Dialect op Noord- Beveland'. De heer Eikenhout schreef de tekst. En dat viel niet mee. Want dialect is een spreektaal. En hoe schrijf je dat op? Er zijn bijvoorbeeld veel klanken die geen ee zijn, maar ook net geen aa. Uiteindelijk werd de bijna-aa in het boek geschreven met ae. En er kwam een streepje boven de letters die langer aangehouden moeten worden. Deze schrijfwijze bleek ook nog het meest te passen bij de manier waar op de heer Verschuur de klanken notuurde. Hij deed dat in 1902 in zijn boek 'klankleer van het Noord- Bevelands'. In het boek staan ook de woorden die inmiddels verdwenen zijn. Want wie kent nog het woordje wurfel (houtje achter houten deurknop), of een têêltuun (rek bij boerderij om emmers omgekeerd op te zetten). Zo verdwijnen er steeds meer woor den. en nieuwe komen er niet bij. Dialect is iets prachtigs dat zeker bewaard moet blijven, vindt ook hoofdonderwijzer Eikenhout. Maar voor de klas spreekt hij Nederlands. „Nee, in de klas is dialect niet meer op zijn plaats. Teveel kinderen zou den zich buitengesloten voelen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling". Hoofdonderwijzer L. Eikenhout: Nee, in de klas is dialect niet meer op zijn plaats. pVr^ïóïö<5<3 rKEES doe EENS /i|||!j| EVEN OPEN l VOL&ENS J MIJ IS DAT DE Q |B ,,Ik had wel een beetje op een prijs gehoopt", zegt Tamara Oostendorp (B) uit Oost-Souburg, „maar toch was het een verrassing toen de buurman de krant met de uitslag liet zien". Tamara won de eerste prijs in Zeeland in een teken wedstrijd ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Disneyland in de Verenigde Staten. De opdracht van een nieuw vriendje voor Donald Duck en de andere Disneyfiguren te bedenken en te tekenen. Tamara tekende met kleurpotlood een groen-roze rups. Ze heeft ruim een dag aan haar tekening gewerkt. „Hij heeft nog geen naam. Daar moet ik nog even over nadenken", zegt Tamara. Met haar tekening wint Tamara een gezinskaart voor de eerste openingsdag van De Efteling in april. Tekenen is een hobby van haar. Het liefst zet ze slakken, vogels en andere kleine dieren op papier: Tamara vindt het niet erg dat ze de landelijke hoofd prijs (een reis naar Disneyland) niet heeft gewonnen. „Zo'n reis naar Amerika vind ik nogal ver. Nu ga ik met mijn vader en moeder naar De Efteling. Dat is zeker net zo leuk". HEERLIJK heons Nieuwe huis. kees». lekker in DE kelder SPELEN .DAAR HEEFT niemand LAST VAN IEN HELE AARDIGE^ Buren, het Schijnt^ PAT ZE een WIJNKEL DER hebben VOL met dure WIJNEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1985 | | pagina 3