Jongens en meisjes zijn even belangrijk bij korfbal Lezers schrijven KRULLEBAKJES EVEN PUZZELEN D EEN ECHTE FAMILIESPORT Vuil Strandvervuiling Kernwapens Actief Vogeltrek KRULLEBAK IN DE KLAS Televisie Chili Oplossing 2 U ff) 9' n d i J k f b p Ol c h b e 1 d V O* "Z p O e 9 d h V a s O- q q d r h b w P b P e <x 0 h k n r\ a w 1 2. 9 a 1 e b k a u i V e e X r h 0 r u t u P e. O 0 b r 1 S k s r t u h b f L s >n O s e a 9. a b O 0 X t 0 a i n e k n e b P b 2 e y' e k e i r e P k tr s X varia DINSDAG 11 OKTOBER 1983 Tijdens een bezoek aan Zweden in het begin van deze eeuw, vond de Am sterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen wat hij allang zocht: een idee voor een nieuw spel. Een spel om met de leerlingen te spelen. Het spel moest voldoende lichaams beweging geven. Het moest leuk zijn om te doen. En jongens en meisjes moesten het samen kunnen spelen. Het in Zweden gespeelde 'ringbal' werd de voorloper van dat nieuwe spel: korfbal. Voor dit snelle balspel is niet meer nodig dan: een veld, verdeeld in 3 vakken, een bal en voor beide ploe gen een doel bstaande uit een mandje aan een hoge paal. Samenspelen Binnen een jaar waren in en rond Amsterdam 7 clubs. En nu in 1983, 80 jaar na het begin, zijn er in Nederland 100.000 korfbalspelers en -speelsters. Want nog steeds be staat een team uit mannen én vrou wen. ,,Dat maakt korfbal tot een bijzondere sport", zegt voorzitter F. Schreuders van de Middelburgse club Swift. Jongens en meisjes staan samen in het veld. En ze zijn even belangrijk. Korfbal is een spel van samenspelen. Je hebt elkaar nodig. Iedere speler moet aanvallen en verdedigen, wantje plaats in het veld wisselt voortdurend". Nederlands Korfbal is nog steeds, een typisch Nederlandse sport, al krijgen steeds meer landen er belangstelling voor. België was het eerste land dat korf bal als sport invoerde. Daarna volg den Engeland, Duitsland, Spanje en Frankrijk. Zelfs in Papua Nieuw Guinea zijn enthousiaste korfbal spelers. Van de 20 Zeeuwse clubs spelen Tjoba en Swift in de le klasse. En de In het stukje over 'vuil' in de vorige Krullebak stond dat de Rijn erg vuil is. En ook: "Voordat de Rijn Neder land binnenstroomt is er al heel wat rommel geloosd. Nederlandse be drijven doen daar een stevige portie bij. Milieugroepen en regeringen vinden dat het zo niet langer kan. Fabrieken moeten zuiveringsinstal laties bouwen. Toch gebeurt dat nog haast nergens". Die laatste zin is gewoon een leu gen. Zo heeft b.v. Hoechst in Frank fort de laatste 10 jaar voor meer dan 800 miljoen uitgegeven aan water zuiveringsinstallaties. In een rap port van de Rijncommissie Water leidingsbedrijven staat dat de zuur stofhuishouding van de Rijn tussen 1978 en 1980 is verbeterd. Dankzij de bouw van vele zuiveringsinstal laties. Het kan en het moet natuurlijk nog veel beter worden. Jammer dat de Krullebak in dit stuk niet helemaal eerlijk was. Verder vind ik het een leuke krant. M. A. Mondeel, Hoechst Holland n.v., vestiging Vlissingen. De grote fabrieken langs de Rijn besteden ongeveer een tiende deel van hun uitgaven aan het zuiveren van afvalwater. Daardoor is de kwa liteit van het Rijnwater inderdaad verbeterd. Wat we wilden aantonen is het stukje over 'Vuil' is, dat de Rijn op dit moment nog steeds erg vervuild is. Fabrieken (als Hoechst) blijven daar giftige stoffen aan toe voegen. De zuiveringsinstallaties, die er al zijn, kunnen nog lang niet al die stoffen wegwerken. Er had dus eigenlijk moeten staan: „Toch gebeurt dat nog haast ner gens goed genoeg". Redactie Wie naar het strand gaat moet eigenlijk zelf een vuilniszak meene men. Dan kun je je eigen rommel erin doen. Konnij van de Sande, 11 jaar, Goes. Kinderen blijven schrijven dat ze zeehondjes en walvissen zo zielig vinden. Maar daar help je die dieren niet mee. Dus. kom wordt actief. Schrijf een brief naar Greenpeace VVoiTOPtl en geef je op als lid. Dat kost 10,- ,,Wil per jaar en dan krijg je nog informa tie ook. Van dat geld helpen ze de zeehonden, de walvissen en ook nog boten als de Sirius. Doen joh! Het adres is Greenpeace, Damrak 83, 1012 LN Amsterdam. Kristel Veijgen, Vlissingen. Scholen die (kosteloos) voor één of meer klassen De Krul lebak willen bestellen kun nen bellen naar de PZC in Vlissingen: 01184-15144, toe stel 44. Nu het september is begint weer de vogeltrek. Wij in Zeeland kunnen dat goed zien. Want hier komen veel vogels bij elkaar om zich klaar te maken voor de grote trek naar het zuiden. Rond Hulst zie je nu veel ganzen in de polder. Heel mooi om te zien. Michiel Smit, Hulst. Buiten zie je al veel vogels in groe pen wegtrekken. Ze gaan weg om dat het hier te koud is. En omdat ze niet genoeg voedsel kunnen vinden. Op school hebben we er een werk stuk over gemaakt. Niet alle vogels trekken weg. Mus sen en mezen b.v. blijven hier. Als je die vogels wil helpen kun je een voederplank neerzetten. Corinne van den Berg, Hulst. Wie over deze Krullebak iets wil schrijven kan dat doen tot woens dag 26 oktober. Daarna maken we de krant en kan er niets meer bij. De redactie Ik vind het helemaal niet nodig dat er nog al meer televisie komt. Ik gun het die bedrijven heus wel. Maar er is al zoveel t.v. Ik vind ook dat er minder van die soort films moeten komen zoals Dallas. René Jongepier, 10 jaar, Serooskerke. Alleen voor particulieren tot 16 jaar. V Prijs 25 cent per regel. Opgeven bij het PZC-kantoor in Vlissingen of Middelburg óf een formulier invullen (verkrijgbaar bij de meeste lagere scholen) en opsturen. y LET OP: zetje naam en/of telefoonnummer IN de advertentie en sluit de postzegels IN de envelop (dus niet opplakken). juniorenploeg van Swift is al zo vaak kampioen geworden dat het tot ver buiten de provincie moet reizen om clubs van gelijke sterkte te kunnen ontmoeten. F amiliesport Vanaf 6 jaar kun je lid van een club worden en korfbal leren spelen. „Het is een echte familiesport", zegt de Middelburgse voorzitter. „Om dat het een gemengde sport is, zijn vaak hele families lid van een club. En dat is reuze gezellig". Korfbal kun je het hele jaar spelen, 's Zomers gebeurt dat buiten en in het najaar verhuizen de teams naar binnen. Daar zijn de regels iets aangepast. Het veld heeft in de zaal maar 2 vakken. Daardoor gaat het spel nog sneller en is het nog leuker om te bekijken. Vandaar dat de sportzalen bij een topwedstrijd vaak stampvol pu- bliek zitten. Smakelijk Italië Naderen Grapefruit Andijvie Pindakaas Ogenblik Rekenen Everzwijn Plaatsnaam: Singapore. Ik vind kernwapens erg gevaarlijk. Ik ben er bang voor. Soms droom ik van kernwapens en oorlog. Daarom hoop ik dat er in Genève een oplos sing komt om kernwapens te ver minderen. Maar ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Vooral nu dat Koreaanse vliegtuig is neergescho ten. Maar tegen kernwapens zullen we protesteren. Roeland Hulst. Op school zijn wij ook bezig met wormen. Ik doe het op mijn eigen manier: Ik pak eerst een doos met losse grond. Dan doe ik er wormen in. Dan leg ik er bladeren op. En dan kijk ik elke dag of de bladeren al weg zijn. Jacoline v. d. Kreeke, 10 jaar, Goes. Te koop-gevraagd: mili taire auto's, matchbox, majorette e.d. Kristian Coppoolse, St. Jorisstr. 12, Middelburg. Tel. 01180-35889. Te koop: transformator pr. voetbalschoenen mt. plm. 35, plm. 39. Tel. 01185-1685. Te koop gevraagd: Club nummer van sept., tel. 01184-78156. Te koop: aquarium, afm. 70 x 30 x 30 cm, compleet met lichtkap, pomp, filter enz., tel. 01189-1818. Te koop: rolschaatsen 15,-. Lili.th de Jonge. Tel. 01180-26223. Te koop: kinderfiets, merk 'Polly', 4 9 jaar, bijl Johan Wedts de Swart, Zanddorp 138, Middel burg. Tel. 01180-14112. Te koop gevr.: judopak, leeftijd 6 jr., Joeri Coppe- jans. Tel. 01180-16492. Te koop: z/w tv met klein defect, t.e.a.b. Tel. 01100- 28313. Te koop gevr.: strijkstok voor viool, tel. 01100- 28313. Te koop: sterrekijker te gen elk aannemelijk bod. Chris Lems, tel. 01184- 15109. Té koop gevraagd: rieten poppenwagentje, Liselot- te Bolier, 01198-1794. Te koop: Fleischmann ra cebaan, 1 jaar oud, com pleet 125,-. Tel. 01180- 29583. Te koop gevr.: muziek standaard, tel. 01180- 28637. Wie wil mijn judopak overnemen, het is prima in orde. Leeft. 12 jr., over prijs worden we het wel eens. Paul Huizer, Goes. Tel. 01100-31120. Te koop: radiograf. best. auto.incl. zender accu cellen; elek. trein, 2 loc. trafo, merk Lima; 1 judo pak, maar 120, 2 paar nieuwe noren maat 35- 37. Tel.: 01106-2513. Te koop: jongens-race fiets 5 jaar, voetbal schoenen mt. 371/2 en 39V2, 1 paar schaatsen, Noren mt. 36, gratis wan delende takken. Tel. 01184-67377. Wie wil lid worden van de vogelgroep 'Tyto Alba'. Inlichtingen bij Alex van Bourgondiëlaan 22, 4351 NS Veere. Te koop: jonge mankana ries 12,50. René Pieters, J. v. Beierenstr. 9, 4472 BA 's-Hr. Hendr.kinderen. Te koop: z.g.a.n. pick-up boxen, ingeb. lichtor- gels microfoon. Tel. 01106-3172. Te koop gevr.: rijlaarzen mt. 38, tevens te koop: paardrijbroek mt. 146. Tel. 01189-1804. Te koop: step, Caroline de Wolf, Vlissingen. Tel. 01184-66215. Te koop: cassetterecor der, puzzels, spelletjes. Tel. 01184-12832. Te koop: paardrijbroek, beige, m. 12 m. 15, vraagpr. 25,- p.st; paar- drijcap, m. 55 m. 57, vr.pr. 12,50 p. St., Loui se van 't Hof, tel. 01180- 12573. Te koop: rollerskates mt. 37 25,-. Tel. 01184- 60755. Te koop gevraagd: rol lerskates mt. 35, Vincent van Eenenaam, Spoorstr. 15, 's-H. Arendskerke. Tel. 01106-2506. Te koop: legotrein met toebehoren. Steenwijk straat 7, Oost-Souburg. Tel. 01184-63011. Te koop: 1 paar rol schaatsen. Sandra Boog aard. Tel. 01180-16662. Gevraagd: skateboard 10,-. Tel. 01184-18141. Wie heeft voor mij een step te koop. Wilbert Din- gemanse, tel. 01180- 11147. Te koop: Mac-Truck met opbouwbare brug, speel goed van het jaar 1982, als nieuw 30,-. Inl. tel.: 01102-1609. Te koop: Puma Spa Kem- pes voetbalschoenen z.g.a.n., mt. 39 nw.pr. 100,- nu 45,-. Jorge Sereno, Stadhouderslaan 57, M'burg. Tel. 01180- 28824. Te koop: z.g.a.n. gympak- je 'Astrow' (nieuw mo del), 12-14 jr. 15,-; 1 paar schaatsen met zwar te schoenen maat 35 15,-. Sacha Froeling, Wittezeestraat 37, Oost- Souburg. Tel. 01184- 62854. Te koop: z.g.a.n. sport schoenen Patrick Univer sal maat 37, prijs 25,-; pick-up boxen 100,-. Bel: 01188-3358. Te koop: Fabuland- en duploblokken van Lego. Tel. 01180-35735. Gevraagd: technisch Le go, poppenwagentje. Tel. 01184-79165. Te koop: voetbalspel. Te vens te koop gevr.: sjoel bak. Tel. 01180-26149. Te koop gevr.: typema chine. Leonard de Rijke, tel. 01186-1249. .Te koop: 1 paar voetbal schoenen maat 39, nog niet vaak gebruikt, tel. 01105-2327, Borssele. Te koop: Lego handtrein rails 27,50. Robin óe Kam. Tel. 01186-1858. Te koop: voetbalschoe nen mt. 391/3, Adidas Su fiella, rollerskates 25,- skateboard 10,-; Dau wendaele voetbaltenue. Tel. 01180-28287. Te koop gevraagd: liefst jonge, dwerggeitjes. Ca- rolien Bierens. Tel. 01189-1659. Te koop: rijlaarzen mt. 35 15,-. Jel. 01180-27711. Te koop: 1 paar rollerska tes mt. 39, 2 computer spelletjes p. st. 25,-; 23 Kameleon boekjes p. st. 2,50. Tel. 01100-11313. Te koop: techn. Lego-ter- reinjeep. Bouwens. Tel.: 01180-27802. Te koop: rolschaatsen, tel. 01185-1685. In deze puzzel zijn twaalf vogelnamen verstopt. Ze staan horizontaal, verticaal en diagonaal. Soms wordt een letter tweemaal gebruikt. Kookt je moeder ook weieens zo'n lekker recept dat Chili heet? Dat eten heet naar het land Chili. Maar terwijl wij zo lekker smikkelen ge beurt er daar een heleboel ellende. Zo'n 11 jaar geleden was Chili nog een democratie. Dat betekent dat het volk uiteindelijk regeert. Maar een jaar later was Chili een dicta tuur. Toen moest er naar de militai ren geluisterd worden. Allende, de vroegere minister werd afgezet en vermoord. En Pinochet, de nieuwe dictator kwam aan de macht. Het is daar nu nog steeds hetzelfde. Ik hoop dat het eindelijk afgelopen is. Ik schrijf dit omdat ik over Chili gelezen heb. Anne-Mieke Veldhoen, Hulst. 0 Ol. Ol c*. CL. z V Ol w vJ c Tt 0 c c s f 1 0 1 1 O OL 1 c 1 w 0 i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant katern Krullebak (1981-1999) | 1983 | | pagina 4