Mevrouw, er is nog HOOP PRIJS-SLAG »E H9IP TEBNE9ZEN kassières leerling kassières bedienden aankomende bedienden VEILIGHEID UOÜK? 6002 KERCKHAERT B.V. óberliet Speel met ons mee 1PLA I J: PIPLOM, i l\>lill<£' 'n Hypotheek heeft soms veel weg van een slechtzittend pak Bouwfonds want.... bij DE HOOP TERNEUZEN staat uw nieuwe keuken! GARAGE KERCKHAERT B.V. 100 JAAR FRANCISCANESSEN OPENBARE VERGADERING HEEFT HOOG IN 'T VAANDEL GESCHREVEN! Kom dan naar een van onze bedrijven in Hulst of Terneuzen voor een uitgeleidde GRATIS VEILIGHEIDS-INSPECTIE REMMEN VERLICHTING STUURINRICHTING BANDEN MOTOR-TUNING UITLAATSYSTEEM Deze dktie duurt t/m 15 november" Hartelijk welkom bij garage JAC. HERMANS B.V. Wij hebben voor u keukens in vele prijsklassen van eenvoudige keukenblokjes tot de modernste aanbouwkeukens van: BRUYNZEEL, ALNO en SIEMATIC Ook vindt u bij ons bijpassende tegels in vele maten, vormen, kleuren, structuren en prijzen 1. HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 2. VERPLEEGKUNDIGE MET A-DIPLOMA TECHNOLOGISCHE DIENST ZEEUWSE WATERSCHAPPEN FA. VAN DEN DOOL OP WEG NAAR SUCCES IN NEDERLAND VRACHTWAGENS. TREKKERS, KIPPERS HOEGEN DIJKHOF HANDELMIJ. B.V. TE KOOP DE VVD-VROUWEN VAN GEHEEL ZEELAND Breng een abonnee aan op DE STEM en u verdient daarmee twee spellen kaarten in handige cassette, De nieuwe abonnee ontvangt ter kennismaking De Stem eerst twee weken gratis! DANSSCHOOL BILDERBEEK TERNEUZEN DISCO-AVONDEN DANSSCHOOL BILDERBEEK TERNEUZEN Voor een hypotheek die u lekker^ >p de ra nd van 5n vulkaan (I) Bp de rand van een vulkaan DE STEM VAN ZATERDAG 8 NOVEMBER JEM VAN ZATERDAG 8 NOVEMB KERKHOFLAAN 73 TEL 01150-7940 Werken in een van onze konsumenten-markten betekent, samenwerken met jonge kollega's, altijd een gezellige drukte om je heen en afwisselend werk met een behoorlijke mate van zelfstandigheid en verantwoordelijk heid. Aktieve jonge mensen, die zo n werkkring zoeken kunnen bijv. in ons filiaal te SAS VAN GENT geplaatst worden als: (ervaring is niet noodzakelijk, u krijgt alle steun van ons bij de opleiding) Tevens kunnen wij plaatsen in ons filiaal te SAS VAN GENT enige: (in ons snelgroeiende bedrijf zijn goede vooruitzichten duidelijk aanwe zig) Belangstellenden kunnen voor inlichtingen een afspraak maken bij onze bedrijfsleider te: SAS VAN GENT adres CANADALAAN 4 Of rechtstreeks bij ons HOOFDKANTOOR te BERGEN OP ZOOM, tele foon 01640-36750 van maandag t/m vrijdag tussen 8.30-17.30 uur. Op 15 november aanstaande is het 100 jaar geleden, dat de congrega tie van de Zuster Franciscanessen van Aerdenhout destijds: van Salzkotten - haar werk te Vlissingen begon in het toenmalig „Roomsch Catholiek Weeshuis", waaruit later het St. -Josephziekenhuis is voort gekomen. Het bestuur van de Stichting Streekziekenhuis St.-Joseph nodigt u gaarne uit voor een feestelijke herdenking van dit feit op ZATERDAG 15 NOVEMBER A.S. Om 15.00 uur begint in de r.-k. kerk aan het Stadhuisplein de plechtige Eucharistieviering in concelebratie van bisschop H. Ernst met enkele pastores. De gezangen tijdens deze viering worden verzorgd door de Zeeuwse Koorschool. Hierna zal tot 19.00 uur in de grote zaal van ..Bachten Komme", ingang Badhuisstraat, gelegenheid zijn de zusters persoonlijk geluk te wensen. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest van de zusters Franciscanessen zal een cadeau worden aangeboden. Na overleg met de zusters is een bestemming hiervoor gevonden in de vorm van een ondersteuning van het missiewerk van hun medezuster André Lemmers op Irian Ja/a (v/h Sumatra). Daartoe zijn de volgende bank- en gironummers geopend: giro 20395 Vlissingen, Neder landse Credietbank Vlissingen 23.19.04.061 en Nederlandse Middenstands- bank. Vlissingen, 68.05.14.031, t.n.v. Stichting Bethesda-St.- Josephziekenhuis onder vermelding van: 100 jaar Franciscanessen. Het ST. LIDUINA-ZIEKENHUIS te Hulst (Z.VI een algemeen ziekenhuis met een capaciteit van 175 bedden, zoekt contact met belangstellenden voor de vakature van: op de afd. Neurologie/Psychiatrie, in diensttreding per 1 febr. 1976. De sollicitanten moeten in het bezit zijn van een A- en B-diploma en dienen over een ruime ervaring op een dergelijke afdeling te beschikken. op de afd. Intensive en Coronary Care. Sollicitaties richten aan het St. Liduina-ziekenhuis, Wilhelminalaan 2 te Hulst, t.a.v. het Hoofd van de Verplegingsdienst, tel. 01140-2651, toestel 222. De voorzitter van de Technologische Dienst Zeeuwse waterschappen brengt ter algemene kennis dat een van het algemeen bestuur van genoemde dienst zal worden gehouden op vrijdag 14 no vember 1975, des namiddags 2.00 uur, in het waterschapshuis te Goes, Grote Markt 3. V Hoek, 5 november 1975. De voorzitter voornoemd, J.B. Becu. Voor levering en reparatie van kleuren-t.v zw.- wit t v., hifi-stereo en antennes naar v. Waesberghestr. 15, tel. 01140-4002 b.g.g. 2195 HULST Wij zullen U d.m.v. een speciaal veiligheids-rapport informeren over: Maak snel 'n afspraak (Hulst 01140-3451 of Terneuzen 01150-35531. U voorkomt daar mee onnodig wachten. Nog iets=Tijdens de aktie hoge kortingen op accessoires! Absdaalseweg 41, Hulst, tel. Oi 140-3451 Rooseveltlaan (nabij Rotonde Driewegen) Terneuzen, tel. 011 50-3553 11111! M I1111 M 11111111111111111 M I M 11111111111111111111 in alle klassen met motoren van 80, 124. 184, 260 en 305 pk verkoop en servicepunten nu ook dicht bij huis NOORDWEEGSEWEG 15 'S-HEER ARENDSKERKE tel. 01106-1592/1502 Door bijzondere omstandigheden, i.z.g.at.: 2 si. kamers, 4 keukenstoelen tafel, 1 salon- kast, 1 bergmeubel, 1 bureau, 1 marmeren sa lontafel, 1 staande schemerlamp, schilderijen, 1 kamerlamp, 1 gasfornuis enz. enz. Te bevragen maandag 10 en dinsdag 11 nov. Stationsweg 18, Hulst. houden een bijeenkomst op Maandagavond, 10 november, 8 uur in „De Post" (naast het postkantoor) in Terneu zen. Hier kunt U; a. Een inzicht krijgen in wat de VVD- vrouwen-groepjes doen in diverse Zeeuwse af delingen en in het land, en b. hoort U hoe de VVD in elkaar zit. Verder is bestuursverkiezing aan de orde. (Gevraagd worden vrouwen die zich hiervoor beschikbaar willen stellen). Desgewenst inlichtingen: Terneuzen: tel. 3921, Middelburg: tel. 27701. O] (Van onze redactie buitenland) „n/ZAVIIXE-NAIROBI ^geveer tachtig landen naar verwachting de JL",'republiek Angola", die November onafhankelijk L, erkennen, zo heeft een 'ïdvoerder van de bevrij- Loheweging MPLA Slsteren Jrazzaville (Kongo) ge- deel van deze landen L in boodschappen aan LA-voorzitter Agosthinho meegedeeld dat ze de Lè Staat zullen erkennen «vertegenwoordigers zullen woonplaats: en wil het abonnementsgeld betalen per maand (12.06) per kwartaal (35,80) Bovenstaande nieuwe abonnee wordt opgegeven dog ommenfaar Naam: Adres: Plaats: Deze bon in open enveloppe (zonder postzegel) opsturen naar: Dagblad De Slem, antwoordnr. 112. Breda organiseert voor alle leerlingen en oud-leerlinger van onze dansschool met een geheel nieuwe disco-installatie, met gewel dige lichteffecten. ZONDAG 16 november in Hulst, Den Dullaert ZONDAG 23 november in Terneuzen, Zuidlam) theater Het verdere programma voor dit jaar is verkrijgbaï op deze disco-avonden. Aanvang 20.00 uur, einde 22.30 uur. Entree ƒ3.- Wilt U echt nog eens dansen, zoals U het opoffl lessen geleerd heeft? Kom dan naar Want de ene hypotheek is de andere niet. En uw omstandigheden zijn die van uw buurman niet. Daarom moet u een hypotheek zoeken die u past. Die u zit. Als een maatpak. Dus moet u zich tijdig en grondig informeren. Weten wat een Bouwfonds-hypotheek voor u kan betekenen. Op basis van annuïteit. Wat inhoudt: dat uw woonbedrag de eerste jaren veelal lager uitkomt dan bij andere hypotheekvormen. Waaraan u bovendien het unieke Bouwfonds voordeel kunt koppelen om de rente voor 30 jaar vast te zetten, zodat uw woonbedrag nooit meer kan stijgen. Het Bouwfonds verstrekt zulke hypotheken op nieuwe woningen, op wel- en niet-Bouwfonds-huizen. Maar ook op bestaande woningen, zelfs tot 97% (met gemeente-garantie) Aan iedereen. Aangepast aan uw omstandigheden. Vraag de verhel derende hypotheek- brochure aan. U ontvangt dan tevens een speciale krant met algemene informatie over het kopen van een huis. Of kom bij ons langs. Bouwfonds-infocentrum Middelburg, Korte Delft 2 tel (01180) 2 71 58 dagelijks van 10.00-16.00 uur maandagavond van 18.30-20.30 uur zaterdag van 11.00-16.00 uur COUPON in envelop zonder postzegel opsturen iff1 Antwoordnummer 4 Middelburg Naam: Straat PlaatsTel WH gebeld worden voor een persoonlijke afspreek Wil eerst de brochure ontvangen. nv Bouwfonds Nederlandse Gemeenten pnleuw is gebleken dat er in gebieden zijn, waar men aantoon aan leeft. De explosie van de naftc K heeft falale gevolgen gehad, at hebben we de afgelopen jat mtsnappingen in het Botlek-gebie ifiek te Muiden, gekantelde tankwa aan op scherp gestelde bommen. B vol ledig. J)e protesten zijn telkens nief vai ■iter waar het geluid ervan blijft. Ve ^Mnieuwe dag ons met weer ar Bpfronteert, of wordt er te lichtvaa wroord van de deskundigen, war ^pn dat de angstige leek de bevei Blen door dure en rampzalige eid in pach» heeft gekregen, ke week lieten t.v.-beelden on: fent in enkele weken een atoomfc Plutonium ligt als het ware BjB dachten Enfin. Nu is een at pen nafta-kraker, maar d^ laconieke ft gevaar omspringt en de dingei E angstig universeel te worden, de ramp in de Limburgse mij nsn voor wat betreft de houd drijifcleven in eigen land? We wager verdrag tegen niet-verspreidei Frnenü uit de Kennedy-Kroestjev-j; ^■hteu voorzichtige pogingen dede pfenning in de wereld te komen, i eerste stap op de weg naar een Jwapening. pen onrechte, blijkt achteraf, want ^H^hdige handel in nucleaire techno *£aal, dan is het een koud kunst per oven cm de bom te makjen. Rr f®'d van: Canada leverde in ^■*uik" eer, kernreactor aan India, re een paddestoelwolk boven I ^■hexplosie werkte als een internatic kernreactoren en splijtstoffen te be Ilanden bleven intussen actief om ko: LJ f''k Wl1 Ar9'entinië, Pakistan, ^K[9!e verkopen. Amerika wil kei en E3VPfe (voor 1% miljard Km, 9?,WOrden)' Engeland verkooj W" y^est"E)uifsl<ind en Nederlan P» uid-Afrika. Rusland blijft niet e kte ruster, met complete installaties. e van deze landen, die zelf w< ET' z.''n °P Elet ogenblik op een gef BLa sve" 9eheime conferentie a K 'sPre|d.ng van kernwapens over m Praten over vier (Britse) voorste I riiler zekerheid krijgen dat land I I mgs- en opwekkingsinstallat I Kernwapen* zullen maken, li rf(beVCH,gdhed:en uitbreiden van I ap. voor Atoomenergie in <- e Clviele nucleaire activiteiten I sn?r,Tterdifhte re9'stratie van I jjTa8r materiaal, die door ordt verhandeld. Adlai sT»ar n'et eenvoudi9 tf wetensrb St®v®ns°n zou men kunr ftw kke,ePrPeÏf re.volutie nodi9 O' ?nder rr i i een poütieke 'ole }e brengen".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 8