VERTEGENWOORDIGER SIPS B.V. rik ziekenhuis opticien (Als u de prijs even vergeet.) Braun special f89,- Accountants VERLE opleiding tot verpleegkundige een baan die voldoening geeft! BRflUfl Hf ervaren assistent accountant STEM VERTEGENWOORDIGER een zelfstandig BOUWKUNDIG UITVOERII| Vrl. administratie" kracht helpt u bouv BEHANDELEN! zzoek aan 1 uitgesloten PUBLICATIE VAN J. ABAS belangrijke openbars verkoping voor de lederverwerkende industrie wegens failiissement van vedeha schoenfabrieken b.v. ARNHEM,Velperpleiri19,(085)-421385. GEMEENTE HALSTEREN BEKENDMAKING Bankstellen HOUTSNIJWERK De Braun special. Op en top een echte Braun. Met het ongeëvenaarde Braun-scheersysteem; een rondge bogen scheerblad met daaronder een heen en weer razend messenblok. Het scheerblad is soepel en flinter dun. Dat is belangrijk, want hoe dunner het scheerblad, des te beter geschoren. Toch is er één ding bij de Braun special anders dan bij alle andere Braun scheerapparaten. Dat ene is: de prijs! Want had u ooit gedacht een echte Braun beneden de negentig gulden aan te kunnen schaffen? Braun special - in alle eenvoud toch volmaakt Braun. Dus óók met drie jaar interna tionale garantie. s. WSË Kunstgebitten- reparaties Bouwbedrijf HEYNEN B.I. SPEEDDRY MAGIC MiH BENELUX B.V. 'F® VRIJGELATEN DIRECTEUR: mtvoerders net ^|'andaag B DE STEM VAN ZATERDAG 8 NOVEMBER Voor onze modern gelelde en expansieve groothandel die een aantrekkelijk assortiment vleeswaren aan grootverbruikers (ziekenhuizen, Instellingen etc.) en de detaillisten levert, zoeken wij een ervaren In het bestaande werkgebied zal hij enerzijds de verkoop bij bestaande relaties moeten kunnen opvoeren en anderzijds over het vermogen moeten beschikken om nieuwe relaties aan te trekken. Dit is een unieke kans voor een enthousiast verkoper tot 40 jaar, die over grote persoonlijke verkoopkwaliteiten beschikt, een pioniersmentaliteit heeft en ervaren is in de verkoop van vleeswaren. Tegenover deze niet geringe eisen staat voor een werkelijk bekwame man een aantrekkelijk inkomen, goede secundaire voorzieningen en het gebruik van een auto. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan: PROF. ZEEMANWEG 19, WAALWIJK. Ons middelgroot en algemeen ziekenhuis, gelegen in het cen trum van Dordrecht, biedt een opleiding tot verpleegkundige aan jonge mensen die wat meer van hun leven willen maken. Die er niet tegenop, zien een inte ressante maar pittige studie te volgen en bereid zijn in team verband te werken aan de gene zing van onze patiënten. 1 maart a.s. begint de nieuwe cursus voor meisjes en jongens die tenmin ste 17, jaar en 7 maanden oud zijn en een opleiding Havo, Mavo-4, INAS of gelijkwaardig hebben gevolgd. Interne huisvesting is mogelijk. Schrijf een briefje of bel onze afdeling Personeelszaken (toe stel 243), die je graag alles zal vertellen over salaris, vergoe dingen, huisvesting enz. dordrecht Houttuinen 10 Telefoon 078-40044 GEMULLEHOEKENWEG 52, OISTERWIJK N.BR. B.V Makelaarskantoor J. Abas, Velperplein 19, postbus 150, Arnhem, telef. (085) - 42.13.84 42.13 85 zal op dinsdag 18 november 1975. 's morgens om 11.00 uur in een nader te bepalen zaal, t.o.v. deurwaarder P A. Neve, Tilburg, t.v.v. mr. H.P.P.M. Gerritse te Tilburg, curator in b.g. faillissement, de navolgende goederen en machinerie- én in openbare verkoop brengen Hierbij komen o.a. voor: 6 hydraul. overlederstansmachl- nes fabr. Sandt, hydr. stansmachine fabr. USMC, hydr. pers fabr. Schbn type 100T, lijmzwikmachine fabr D.V.S.G., bwj. 1973, dito fabr. Astra type 78, doorschuifband fabr Earltram, ca. 40 mtr., compl. met schakelpaneel en 44 stopplaatsen, 3 stikmachines fabr. Ptaff, kl. 463-4-900/2BL en 34-0-4, 2 st. twee-naalds zuilmachines fabr. Ptaff, kl. 472-755/01-900/01 AL en kl. 195-317C-H3LMN, llnksarm stikmachine fabr. Pfaff, kl. 28-10-92-ICL, trensautomaat fabr. Pfaff, kl. 3334-22, syst. 34. boordbandstikmachine fabr. Pfaff, kl. 595-H3-317/ID-LMN. Zwaardraadstikmachine fabr. Adler. kl. 166/3102, dito fabr. Singer, kl. 45K25, platstikmachine fabr. Mitsubiski, kl. DB 4. 2 dito fabr. Pfaff, kl. 144-4B, 43 diverse stikmachines, perfo- reermachine fabr. D.V.S.G., plm. 50 m' montageband fabr. Pfalz, 3 etages, omboekmachine fabr. V.S.M., twee-naalds speciaalmachine fabr. Pfaff, kl. 38-10/115/6-245/254/1- CLx4-0, rondstikmachine fabr. Pfaff, kl. 471-755/0, schalmmachine fabr. Fortuna, ringeninzetmachine fabr D.V.S.G., activeerapparaat met schakelpaneel, geleng- lijmmachine fabr. Schoenmakers, hielzwikmachine fabr. Svit type 02038 P 2, droogtunnel fabr. Pflaz type 1R-128- AL, opzoolpers fabr. U.S.M. type 3, dubbele opzoolpers fabr. Schön tvpe 65D, 3 spuitkasten fabr. Mortier met T L verl., 2-cyl. luchtgekoelde compressor fabr. Atlas Copco type KE4RA-S, dito type KE4/B2, R.E.S. etiketteermachine type CBC2MEI, hielvormmachine fabr. Sastra, div. trans portmaterialen, de complete leestenafdeling, compl. met stansmessen, dlv, kantoormatenalen, o.a. factureerma- chine fabr. Olivetti type Mercator 150 E, 2 elektr. rekenma chines fabr. Olivetti type Divisumma 24 en Multisumma 24, elektr. schrijfmachine fabr. Facit, fotokopieerapparaat fabr. 3 M, brandkast fabr. Lips, afm. 160 x 90 x 74 cm, diverse stalen bureaus, stalen kasten, houten stellingmateriaal labr. Bruynzeel, stalen stellingmateriaal, enz. Alsmede: plm. 25.000 ft. over- en voeringleder, plm. 11 000 kg platen crêpe, 15.000 paar courante zolen en hakken, partij fournituren, 8 moderne heaters. Tevens zal worden meeverkocht: ca. 20 ton Bixley materia len, t.w.: Bixlon, MBL, Super en Durabix. Kijkdagen: zaterdag 15 november van v.m. 10.00 uur tot 15.00 uur: maandag 17 november van v.m. 10.00 uur tot 16.00 uur en dinsdag vóór de veiling van 09.00 uur tot 10.30 uur, bij b.g. firma te Oisterwijk. Inlichtingen: B.V. Makelaarskantoor J Abas, Velperplein 19, postbus 150, Arnhem. Telef. (085) - 42.13.84. 42.13.85. Catalogus op verzoek verkrijgbaar. De burgemeester van Halste ren maakt bekend, dat vanaf 12 november 1975 gedurende een maand ter gemeentesecretarie voor eenieder ter inzage ligt het bestemmingsplan „De Melanen 1974" zoals vastgesteld door de raad In zijn vergadering van 26 september 1974 en het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 22 oktober 1975 G nr. 225.537, afdeling II tot gedeeltelijke goedkeuring van het plan en gedeeltelijke goedkeuring van de voorschrif ten. Bij hun besluit hebben Ge deputeerde Staten goedkeu ring onthouden aan het op de kaart met blauw omlijnde ge bied, gelegen ten westen van de Langstraat en ten zuiden van de Fort Roverweg, aan de artikelen 4.4.21, 4.5, 7.4, 8.4, 11.4, 12.4, 14.3 en 21 en aan een gedeelte van de artikelen 4.14.4.2.2. en 19.1.2. Een ieder die bezwaren heett tegen de gedeeltelijke onthou ding van goedkeuring door Ge deputeerde Staten kan gedu rende die maand beroep instel len bij de Kroon. De beroepschriften worden aan H.M. de Koningin gericht en kunnen worden ingediend bij de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Halsteren, 4 november 1975. De burgemeester voor noemd. Drs. A.L. Heidens. uit eigen fabriek. Grote sorte ring kwaliteitsstoffen. 5 jaar garantie op binnen werk. Norm. prijs 1400.- voor 795.- DEM Meubelfabriek. Toon zalen: Culemborg, fabriek Houtweg 8, Bergen op Zoom, Wassenaarstraat 15, Drunen. Grotestraat 98. Geopend di. t/m zat. van 10-18 uur. Vr. tot 21.00 uur. Voor alle inlichtin gen: Culemborg, tel. 03450- 2602. Uitgebreide collectie origineel Balinees en Javaans HANDWERK, t.w. beelden, maskers, reliëfschide- rijen. dekenkisten, tafeltjes en curiosa, w.o. enkele kostbare stukken. B. IN 'T GROEN - St. Josephstraat 90, Dongen. Telefoon 01623-2328 Firma Herbers te Oudenbosch zoekt voor spoe dige indiensttreding een vakbekwame voor winkel en werkplaats. Gedacht wordt aan een moderne praktijkman. Hij moet het prettig vinden zelfstandig te werken. Een goed vakman betalen wij graag een goed salaris. Sollicitaties te richten aan: HERBERS, Markt 24 - Tel. 01652-2688 - Oudenbosch. Na 7 uur tel. 01670-3400. Volmaakt Bram \:«ïv -.i® Mil (Richtprijs) behalve in zwart ook in rood enoi Sneller, beter en.. goedkoper! Ook gouden tanden Kapsalon Sandrini. Vloos- wijkstraat 4, Terneuzen. Voor onze kantoren Breda en Antwerpen zoeken wij een Het betrett een ambulante funktie met een gevarieerde taakinhoud waaronder het in samenwerking met anderen geven van adviezen. Voor iemand met een NIvRA studie tot en met het algemeen deel of iemand op SPD niveau die als leider van een klein team mee kan werken aan controles, zijn goede carrière mogelijkheden aanwezig. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan VAN DIEN 4-CO Langendijk 34, Breda tel.:076-12 4511 Industrieweg 1, Biadei zijn gerenommeerde fabrikanten/importeurs van genees- en voedingsmidde len, die via ziekenhuizen, apotheken, en drogisterijen worden verhandeld. Tot de bekendste produkten behoren: Nattermann hoestpreparaten, Finimal pijn stillers en Biovital krachtwijnen. Therapeuticon en Mepros bezitten een voor aanstaande positie op het gebied der zelfmedicatie. Ter handhaving c.q. ver sterking van die positie worden door eigen vertegenwoordigers de distribu teurs van geneesmiddelen bezocht. In dit sterke team bestaat een vacature voor: farmaceutische produkten voor het rayon Rotterdam/West-Brabant/Zeeland Gezocht wordt een representatieve enthousiaste medewerker (25-30 jaar), die aantoonbare resultaten heeft geboekt in de buitendienst. Specifieke bran che-ervaring is niet vereist doch kan een pré zijn. Geboden wordt de vertegenwoordiging van een attractief assortiment produk ten (in hoofdzaak merkartikelen) in een rayon, waar in vaste 5-weekse routes ca. 450 apothekers en drogisten worden bezocht. Naast het primaire doel: het verwerven van orders, vormt het adekwaat verschaften van produkttech- nische informatie aan apothekers en drogisten eveneens een belangrijk aspect van deze functie. De honorering (hoofdzakelijk vast salaris) alsmede de secundaire arbeidsvoor zieningen zijn uitstekend. Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een recente pasfoto, worden belang stellend ingewacht op de afdeling personeelszaken van Therapeuticon/Mepros Industrieweg 1 te Bladel Met spoed gevraagd Ervaring in de utilitelts- en woningbouw» Sollicitaties uitsluitend schriftelijk té richtena» t.a.v. dhr. C. van Meel Nispensestraat 22 - Postbus 316 Roosendaal - Tel. 01650-41940. Mauritsstraat 18 Postbus 2181 B vraagt per 1 januari 1976 voor part-tlméH'j tenden per week) Schriftelijke sollicitaties aan bovenstad® QÏNNEKENWEG 282-292 BREDA piRfcCl EUR, DR. W. A. J. M. HARK> (Vit» onze correspondent) ITfoillEM Dr. Tiede Herre- I nu t h zaterdagmiddag d reet na (k± persconferentie op Zes- i tienliëvén met een snelle wa gen onder politic-escorte naar j j,et Uadboud-ziekenhuis in Jiijnteffen overgebracht. De Fiensca-directeur, die 36' da- Hen in Ierland gegijzeld was, vjérd ter observatie opgeno. [Jnen i" de afdeling neurologie van het Nijmeegs universi teitsziekenhuis. Hij staat on- (der behandeling van prof. dr. Prick. Volgens de behandelen- j (Van onze correspondent) DUBLIN-ZESTIENHOVEN 1 Dr zaterdag in ons land te- I ruggekeerde dr. Tiede Hcrro- Ima acht het niet uitgesloten (dat hij zijn beide ontvoerders |Ed:'y Callagher en Marion I Coyle gaat opzoeken in hun ge Itangeiiis in Dublin, zodra hij 1 weer in letland terug zal zijn. IDe twee ontvoerders zajn zo tjert' in de Ierse hoofdstad vour i en 1 eciale reebtbanjs Ie rjeleld. Zij werdén beschut jttgd van ongeoorloofd wapen- fez i en chant; 6e van de Iers? j regering. Tijdens de korie zitting zei ICki'Iaghor dat hij „ven-alen' was door twee hoge IRA-le- (den, d o de autoriteiten zijn Ischulplaats hadden onthuld. Bkp de vra-ig of hij op borg- (tocht vrijgelaten wilde worden, pep CoTagher: „Ik weiger de ze rechtbank te erkennen, die «staat uit drie politieke sohof- me er bewolking, regen of natte sneeuw Aan d? kust harde noordoostenwind, - Maximumtemperatuur: I ^es graden. STAD EN STREEK Bath en Hoedekenskerke uitverkoren als plaat; voor nieuwe kerncentrales. Pagina 3 binnen- en buitenland Den Uyl: Enka moer internationaal overleg aanvaarden. Pagina 5 radio en televisie trots van Rooie Haan. - - van rvuuie na. Voorpaginanieuwb !r,„ kraaien. MERIJN Pagina' 4 Hahah assan? ter dai he< toe ve Sp en kii eei de acf vr ne Sp gei ro du sp ui ko aa ov ka ne »»o mi m di ov Si ei: ge m nc O' bi

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 30