HONTENISSE-RCS TOPPER IN 4H Sfeer bij HVV is erg goed TWEEDE ZESDAAGSE OP ROLLEN IN TERNEUZEN sport Paul Taelman: Belfortral Ij gaat niet door zilveren Voetbalwedstrijd RTC Middelkamp Volleybaltoppers O sport Districts - strijd driebanden Aangepast DOS 2 aan de leiding dit weekeinde Finale vierde klas lib re De Stem DE stEM VAN ZATERDAG 8 NOVEMBER (Van on» sportmedewerker) AXEL - KLOOSTER- 7ANDE - HULST - In de vierde klasse H is zondagmid dag de wedstrijd Hontenisse - R C S. de topper die dit wee keinde op de Zeeuwsch- Vlaarase voetbalvelden wordt afgewerkt. Beide ploegen heb ben ach op deze wedstrijd in tens voorbereid, want zowel spelers, trainers als bestuurs leden zij" ez van overtuigd dat deM wedstrijd beslissend is voor Het verdere verloop van de competitie. Bij winst van g C.S. TELT Hontenisse reeds zes punten achterstand. Bij winst van Hontenisse wordt de achterstand terugge bracht tot twee punten. De wedstrijd is voor beide ploe gen dan ook van groot belang. Hontenisse-voorzitter Cor Schelfout: „De jongens leven er eigenlijk al een hele week naar toe. We hebben gelukkig geen blessures zodat we op volle sterkte kunnen aantre den. Ik heb dan ook goede hoop. Als we winnen blijft de spanning er natuurlijk hele maal in". Hontenisse speelde het afgelopen weekend uit tegen Koewacht 1-1-gelijk, maar liet niet alleen verdedi- fend maar ook aanvallend een ijzonder sterke indruk ach ter. Voor spelers en trainer re den genoeg om de wedstrijd met optimisme tegemoet te zien. „Maar het wordt een moeilijke wedstrijd", besluit Schelfout, Die mening deelt ook R.C.S. -secretaris Vermeu len. Hij zegt: „Ik hoop dat we in Kloosterzande een punt kunnen pakken. Met een gelijk spel ben ik dan ook al dik te vreden". R.C.S. komt over igens „gehavend" naar Kloos terzande. Jan de Lange is voor een wedstrijd geschorst. „Het is jammer dat die wedstrijd net komende zondag komt. Vorig jaar deed hij het voortreffelijk door Piet van Waterschoot te schaduwen. Hij is een bijzon der gevaarlijke speer. Dat was ook zijn opdracht voor de ko mende zondag", zegt Vermeu len, „verder is ook Anton Meerman niet van de partij. Hij sukkelt met een enkelbles sure. Cees de Nooyer staat ech ter weer in de basisopstelling". Belangrijk is verder ook de wedstrijd Philippine - Koe wacht. De thuisclub kan de punten best gebruiken, maar ook Koewacht, anders gaat de aansluiting met de kop verlo ren. Philippine zit momenteel zonder trainer. Philippine- voorzitter Paul Wissenkerke: „Piet Penne heeft zijn taak als trainer wegens studieredenen moeten neerleggen. Het is jammer maar we hebben er alle begrip voor". Men is al druk doende om een vervanger te krijgen, maar voorzitter Wissekerke kon de naam niet vrijgeven, Toch heeft hij goede hoop voor de wedstrijd tegen Koewacht. Wissekerke: „On danks dat we Peter Spuesens met een rugblessure en Van Veldhoven moeten missen, verwacht ik toch zeker wel een gelijk spel. We hebben ver schillende „ongelukkige" wedstrijden gespeeld, maar nu moet het maar eens lukken". Koewacht-trainer Levien Die- leman verwacht een sterk spe lend Philippine. „Vooral nu ze zonder trainer zitten. Neen, het zal voor ons een moeilijke wedstrijd worden", aldus Die- leman. Ivo Wouters is er weer terug bij, maar Berty Suy (liesblessure), Tonny Hend- rikse (op vakantie) en Eddy Rietjes (geschorst) moeten aan de kant blijven. Verder komt ook de naam van Ivo Buys (knieblessure) voor op de „zie kenlijst". „Toch hoop ik op een kleine overwinning, al zal het niet gemakkelijk zijn", besluit Levien Dieleman. Corn Boys beeft de gelegen heid om de rode lantaarn aan een andere vereniging over te dragen, maar dan moet wel van Zeeland Sport gewonnen worden. Biervliet is duidelijk favoriet in het duel tegen Domburg, terwijl Clinge in staat moet worden geacht om het thuisspelende Noorman nen de punten afhandig te ma ken. In de derde klasse zal de wedstrijd H.V.V. '24 - Bres- kens zeker de nodige belang stelling trekken, vooral na de 0-1-zege afgelopen zondag van HVV uit tegen Zierikzee. HVV-trainer Voet: „Ik heb goede hoop, na drie zware wedstrijden. Maar we mogen ze zeker niet onderschatten. Die 3-0-zege van Breskens op DOSKO van afgelopen zondag mogen we beslist niet uit het oog verliezen. Voor mij zegt dat wel voldoende". Binnen enkele weken kan trainer Voet ook weer beschikken over Ró- ger Rottier, die al enkele we ken in training is. Breskens- secretaris Van Hecke: „Tegen HVV hebben we goede wed strijden gespeeld. Een plus punt is verder dat we de laatste wedstrijden duidelijk beter zijn gaan draaien. Ook kunnen we volledig aantreden". STEEN dat samen met Bres kens de rode lantaarn in zijn bezit heeft, zal het uit tegen DOSKO bijzonder lastig krij gen, en datzelfde geldt ook voor Goes, dat bij Jong Ambon op bezoek gaat. Leider Meto moet in staat worden geacht bij ODIO beide punten te pakken Dat geldt ook voor tweede klasser Terneuzen dat het bij zonder goed doet en zondag RWB op bezoek krijgt. Vlis- singen ziet koploper VOAB met gemengde gevoelens ko men. Maar kansloos is de thuisclub beslist niet. In de eerste klasse gaat Middelburg uit tegen Sparta '25 een moei lijke wedstrijd tegemoet. lontenisse-voorzitter Schel fout: optimistisch. (Van onze sportmedewerker) WEMELDINGE - Wielren ners van de ren- en tourclub Theo Middelkamp gaan zater dagmiddag in Wemeldinge de strijd aanbinden met leden van de tourclub van genoemde ver eniging. Dat gebeurt echter niet op een race- of tourfiets. De Middelkampers trekken dit keer voor de variatie de voetbal schoenen aan, wat trouwens de afgelopen jaren al meer is gebe urd. In het team van de coureurs spelen onder andere Henk de Jong, Cees Spaans, Wim Westdorp, Jan Raas, Ko Tolhoek en Tonny Huyzen. Voor de tourclub komen op de gras mat: Giel Raas, Frans Wassink, Dick Rentmeester, Bram Slab- bekoorn en anderen. De wedstrijd, die om half twee begint, op het voormalig terrein van de voetbalvereniging We meldinge, vangt aan om half twee en staat onder leiding van Middelkamps tweede voorzit ter, Piet Scheers. (Van onze sportmedewerker) HULST - „Er is bij mij momenteel een kleine terugval te bemerken. Die terugval is begonnen na de enkele weken geleden op eigen terrein geleden onfortuinlijke 0-1 neder laag tegen Goes. Maar iedere normale jonge speler krijgt naar mijn mening wel eens met een dergelijke kleine terugval temaken", zegt de 19-jarige Paul Taelman, die dit seizoen debuteert in het eerste elftal van de Hulsterse KNVB- zondag-derde klasser HVV '24. Het gezin Taelman is hele maal weg van de voetbalsport, want het grootste gedeelte van het gezin neemt momenteel nog actief aan de voetbal sport deel. Paul Taelman, één van de vele voetballende fami lieleden, kan de voetbalsport geen moment missen. Dat hij in hart en nieren een „echte" en „trouwe" HVV-er genoemd mag worden, mag wel blijken uit het feit dat hij al vanaf 10-jarige leeftijd deel uitmaakt van HW'24. Zijn „eerste" eerste elftal debuut maakte hij reeds op 18- jarige leeftijd. Hij maakte toe- ndertijd nog deel uit van het i Al-juniorenelftal dat toen nog volop in de slag was voor de competitie in de junioren- 1 hoofdklasse van de KNVB- afdeling Zeeland. Maar dankzij de vele blessures dat het eerste elftal teisterden kreeg hij zijn kans. In de door het eerste op eigen terrein verloren 0-2 com petitiewedstrijd tegen Steen heeft hij een halve wedstrijd meegespeeld. Men zag toen al wel wat in deze jonge speler. I Zijn „eerste" veelzeggend de buut maakte hij op net laatst van dezelfde competitie en dat was in de uitwedstrijd tegen Goes. Men speelde daar met 2-2 gelijk. Het eerste H W-doe] punt nam hijzelf voor zijn rekening en het tweede bereidde hij voor. Dit seizoen zal hij ongetwij feld willen bewijzen dat hij zeer zeker in het eerste thuishoort. „Ofschoon hij daar zelf nog niet helemaal zeker van is. Paul Taelman daarover: „Er zijn op dit moment wat betreft ons eer ste nog enkele spelers gebles- (V an onze sportmedewerker) SAS VAN GENT - Van 8 t/m fa november organiseert de bil jartvereniging Het Groene La ken uit Sas van Gent het dis- tnctskampioenschap tweede klasse driebanden klein biljart m haar lokaliteit biljartcentrum Reseda te Sas van Gent. De deelnemers aan dit dis- «ictskampioenschap zijn: E. Aerts biljartvereniging H.B.C. h i imge' L' v d' Hooft van de biljartvereniging B.Z.N. uit erneuzen, JLeraert van de bil jartvereniging P.O.P. uit Hulst, l„ eiJn van de biljartver bond ;,C', Uit Sluiskil, R. H R p Va? biljartvereniging van dé tvi ®e' N' CoosfenS uit KJ Jartvereniging W B S. hövïï eriaIïde' J' v'd- Kerk- Dpt, n 1" biljartvereniging steen rfr,Arend St.- fan- teen en P. Rammeloo van de bil jartvereniging S.B.C. uit Sluis- kU. Reserves zijn: P. Paart van WaiblariVer™g>ne W-B C. uit Walsoorden, T. Nevevan de bil- "enigmg W B C'ui*Kloos lart^ e" Baart van de bil onl7enifm8 W-B.C. uit Wal- nen I™,' ^,e wedstrijden begin- 14 00 Sur g 8 november om seerd en als die spelers weer ge heel van hun blessures bevrijd zijn, zullen zij er ongetwijfeld van alles aan doen om anderen uit het eerste te verdringen. Daarom zal ik alles in het werk stellen om mij waar te ma ken en mij van een vaste eerste elftalplaats te kunnen verzeke ren". Deze nog jonge competitie is Paul Taelman sterk begonnen. Het goede spelen van hem is naar zijn zeggen vooral te dan ken aan de goede opvang en de goede sfeer aie er momenteel in het eerste heerst. Paul Taelman daarover: „Als beginneling moet je altijd eerst ondervinden of je door de andere spelers op genomen wordt als clubmakker of niet". Spitsspeler Paul Taelman heeft zich tot nu toe al ontpopt als een goede stoorder in het elf tal. Hij is er dikwijls vlug bij als de tegenpartij in de defensie een levensgrote fout maakt en van die kans maakt hij tevens ge bruik om die in een doelpunt om te zetten. Zijn „eerste" hattrick heeft hij er al opzitten. In de thuiswedstrijd tegen het Os- sendrechtse Odio scoorde hij drie van de vijf HVV- doelpunten. De Hulstenaren wonnen uiteindelijk met 5-1. Dank zij zijn goed storen had hij ook een groot aandeel in de door HW'24 op eigen terrein be haalde 2-1 overwinning op het Middelburgse Jong Ambon. In de uitwedstrijd tegen Steen, die daarop volgde, werd hij match winnaar door het winnende HW-doelpunt te scoren. De ne derlaag tegen Goes baseert hij op een kleine misstap. Over HW's nieuwste aanwinst, de 20-iarige Hans Kanters (ex- Valkenswaard, ex-FC Oude naarde en ex-Waregem) is hij vol lof. Hij zal hem geen moment willen missen. Met betrekking tot Hans Kan ters zegt hij: „Ik vind hem een voortreffelijke speler die zich hier van begin af aan goed heeft aangepast. Hij heeft hier hele maal geen aanpassingsmoei lijkheden gehad, ofschoon hij toch van een profclub afkomstig is. Hij is mijn vaste steunpilaar in het elftal". Paul Taelman heeft veel waardering voor de wat oudere spelers in net eerste, omdat zij de jongere spelers goed begelei den. „Vooral laatste man en te vens de pudste eerste elftalspe ler Frans Vlassenrood is zijn vaste plaats in het eerste nog steeds volledig waard", aldus Paul Taelman die het verder bij zonder op prijs stelt dat de lei ding van HVV'24 vele jongere spelers de laatste jaren de kans i Paul Taelman: knokken voor een plaats m het eerste. heeft gegeven om zich waar te maken, zoals Frank Lammens, Guido de Schrijver, Peter Mac- taggart en Taelman zelf. Zijn verwachting over de lo pende voetbalcompetitie: „Ik zie ons hoog eindigen. Onze zwaarste concurrenten zijn naar mijn mening debutant Zierikzee en rivaal Axel. Onze trainer Gust Voet, die de trainingen uit stekend verzorgt, stelt al het mogelijke in het werk om die hoge klassering te kunnen be reiken. (Van onze volleybalmedewerker) TERNEUZEN - Roelofs/- Scheldesport wordt vandaag voor de eerste zware opgave ge steld in de eerste klas heren van de Zeeuwse volleybalcompeti tie. Roelofs/Scheldesport ont vangt dan thuis Blok '73, dat er op gebrand zal zijn de teleurstel lende prestatie van vorige week tegen Herstaco weer goed te maken. Roelofs/Scheldesport blijft echter favoriet, al is een verrassende prestatie van Blok niet onwaarschijnlijk. IJVC krijgt het thuis waar schijnlijk moeilijk tegen een in de lift zittende Herstaco. Morres Hulst krijgt de mogelijkheid om in de uitwedstrijd tegen Kikkers een goede prestatie te leveren. Marathon kan tegen de Lange/- Dynamo de wat geschonden re putatie weer wat opvijzelen, al zal Dynamo alles op alles zetten, om de eerste punten die nu bin nen bereik komen te bemachti gen. Morres Hulst zal in de eer ste klas dames geen problemen ondervinden tegen Wiska. Dit zelfde mag gezegd worden van PZEM en Ardito, die respectie velijk tegen WIK en Marathon 2 in het veld komen. De meeste spanning zal er waarschijnlijk zijn in het duel tussen Even Kij ken en Ovisa, die beide strijden om een hogere plaats in de mid denmoot. (Van onze sportredactie) SLUIS - De Belfortrally die morgen in Sluis verreden zou worden gaat niet door. Wegens organisatorische moeilijkheden heeft de WZA deze rit voorlopig moeten schrappen. De eerstvol gende rit van de WZA is „De Wildrit" in Zuidzande op zon dag 14 december. (Van onze sportmedewerker) len die aan de orde komen zijn TERNEUZEN - Van 24 tot en met 29 november barst het wie- lergeweld op rollen los in café La Belle Vue in Terneuzen. Want dan immers organiseert de rolienclub La Belle Vue in sa menwerking met Dagblad De Stem voor de tweede maal in Zeeuwsch-Vlaanderen een wie- lerzesdaagse op rollen. De eerste maa) dat de wielerfanaten ken nis mochten nemen met dit to taal nieuwe onderdeel - althans voor Nederland was begin dit jaar in Kapellebrug. De entourage rond een rollen- zesdaagse is totaal anders dan in een piste, de onderdelen van de zesdaagse op zich blijven echter grotendeels hetzelfde. Van 's avonds 19.30 tot ongeveer 23.00 zijn de vier beschikbare rollen constant bezet. In dat tijdbestek zijn er of vier renners van ver schillende ploegen of twee maal twee renners (tijdens de ploe- genkoers) in actie. De onderde- (Van onze sportredactie) OVEZANDE - In de klasse driebanden klein gaat het reser veteam van DOS in de competi tie voor biljartteams nog steeds aan de leiding. Terwijl het eerste team met Delta in de onderste regionen vertoefd. In de C-klasse heeft HBC de leiding overgenomen van Onda dat eenter een wedstrijd minder heeft gespeeld. In de C2-klasse heeft de nieuwe vereniging LBV de eerste plaats voor zich opge ëist. BVW lijkt in de C3 klasse regelrecht op de titel af te ste venen. In de C4-klassen gaan Onder Ons en BVW aan de lei ding. De standen: 1. DOS 2 4-21, 2. LBV 1 4-14, 3. OBK 4-14, 4. LBV 2 4-13, 5. DOS 1 4-11, 6. Delta 4-9. Cl-klas: 1. HBC 4-19,2. Onda 3-16, 3. ABIM 3-10, 4. KOT 3-7, 5. ABV 3-7. C2-klas: 1. LBV 2-12, 2. On der Ons 3-12, 3. 't Raedthuys 4-11,4. OHGL 3-8,5. OKK 2-6. C3-klas: 1BVW 4-34, 2. DOS 3-13, 3. HBC 3-12, 4. CIOS 3-8, 5. KOT 3-6. C4-A klas: OnderOns 4-24, 2. VEG 3-20, 3. OKK 4-19, 4. De Toekomst 3-18, 5. OBK 4-15, 6. TOG 4-14, 7. DOS 3-11, 8. BVW 4-10, 9. ABV 3-8. C4-B: 1. BVW 2-24, 2. BVW 1 4-22, 3. De Toekomst 3-21, 4. Delta 3-13, 5. HBC 3-13, 6. OHGL 3-11. 7. VEG 3-11, 8. ABV 4-10, 9 't Raedthuys 3-7. Dames 2e divisie C: Morres Hulst - Brevok, NDI Valuas 2 - Marathon, Heren 2e divisie C: Herstaco EVVC - Odulphus, Dames 3e divisie F: Morres Hulst 2 - Bermi VIG, Dames le klas: Morres Hulst 3 - Wiska, Blok 73 - Kikkers, Even Kijken - Ovisa, WIK - PZEM, Marathon 2 Ardito. Heren le klas: Roelofs Scheldesport - Blok 73, IJVC - Herstaco EVVC 2, Kikkers - Morres Hulst, Marathon - de Lange Dynamo. Dames 2e klas A: Marathon 4 - Ardito 2, Mara thon 3 - Ovisa 2, Herstaco EVVC 2 - PZEM 2, Herstaco EVVC 3 - Blok 73 2. Dames 2e klas B: Roe lofs Scheldesport - Athanatos 1, Dourieyn Sluiskil - Savok 1, SVV - Athanatos 2, IJVC - Ver- degem Oostburg. Heren 2e klas A: Ardito 1 - Ruiterschool, Ar dito 2 - Wiska. Blok 73 3 - Blok 73 2. Ovisa 3 - Herstaco EVVC 3. Heren 2e klas B: Savok - Verde- gem Oostburg, WIK 1 - Roelofs Scheldesport 2, WIK 2 - De Ster- re. Heren 3e klas B: Savok 2 - Dourieyn Sluiskil 1, Dourieyn Sluiskil 2 - Verdegem Oostburg, Athanatos 1 - SSV, Kikkers 2 - de Sterre 2, Voorwaarts - VCG. JUNIORENCOMPETITIE Hoofdklas A Steen Al - Ter- neuzen Al, Patrijzen Al - Vlis- singen Al, Kloetinge Al - Wal cheren Al, Jong Ambon Al - Zld. Sport Al, H.V.V.'24 Al - Arnemuiden Al, Axel Al - Zie rikzee Al. Groep A2 - Brou wershaven Al - Bruse Boys Al, Mevo Al - S.K.N.W.K. Al, D.F.S. Al - Z.S.C Al. Groep A3 - Oostkapelle Al - R.C.S. Al, Serooskerke Al - Noormannen Al, V.C.K. Al - Nieuwland Al, Middelburg Al - Veere Al, Zee- landia Al -G.P.C. Al Groep A4 Vlissingen A2 - R.C.S. A2, Breskens A2 - Zld. Sport A2, Middelburg A2 - Jong Ambon A2. Groep A5 - Domburg A2 - Serooskerke A2Noormannen A2 - Meeuwen A2, R.C.S. A3 - G.P.C. A2, Middelburg A3 - Vlissingen A3. Groep A6 - Wol- faartsdijk Al - Apollo Al, Wis senkerke Al - Bevelanders Al, Nieuwdorp Al - Cortgene Al, Luctor Al - 's H. Arendskerke Al, Kwadendamme Al - Hein- kenszand Al. Groep A7 - We meldinge Al - Kloetinge A2, Volharding Al - Lewed. Boys Al, S.S.V. Al - Luctor A2, Ro- bur A2 - Patrijzen A2. Groep A8 - Rillandia Al - Kapelle Al, Hansw. Boys Al - Robur Al, Yerseke Al - Wemeldinge Al. Groep A9 - Hoofdplaat Al - IJ- zendijke Al, Hoek Al - Terneu zen A2, Corn Boys Al - Oostburg Al, Breskens Al - Philippine Al. Groep AIO - Koewacht Al - S.D.O. Al, Tern. Boys Al - H.V.V. A3, Tern. Boys A2 - H.V.V. A2, Hontenisse Al - Vo gelwaarde Al, Clinge Al - Axel A2. de volgende: sprint, 1000 meter afvalrace na 500 meter de eerste rennei' er af, na 750 meter de tweede en na 1000 meter de der de, 1000 meter en de ploegen- koers over 300 meter. Voor de onderdelen sprint, 1000 meter en 1000 meter afvalraces zijn er vier punten te verdienen voor de winnaars, alleen op het onder deel 3000 meter ploegenkoers krijgt het winnende koppel 8 punten. Aan het eind van iedere avond wordt dan het puntentotaal van iedere ploeg opgeteld. Het idee om dit wielerfestijn in huize La Belle Vue te houden gaat uit van medebostuurelid van de rollen- ciub La Belle Vue en uitbater Jan van Tiel. Jan van Tiel: „Be gin dit jaar hebben Klaas Neef en ik deelgenomen aan de rol- lenzesdaagse te Kapellebrug. Ik was toen na afloop zo enthou siast over de sfeer en entourage van dat gebeuren, dat ik direct het voorstel deed om het in het najaar weer te doen. En dat voorstel kende geen tegenspoed, want het bestuur van onze ver eniging (Klaas Neef, Piet Boone, Adri van 't Westeinde en Adri van de Wege) was er direct voor te vinden. Daarnaast beschik ken wij hier over een vrij aan trekkelijke ruimte zodat wij dit gebeuren in eigen huis kunnen houden. Dit is de tweede maal dat een rollenzesdaagse in Zeeuwsch-Vlaanderen maar ook in Nederland plaatsvindt. In België waar wij ook de rollen met alle technische details erbij, vandaan halen kennen zij derge lijke zesdaagses al langer. Mede doordat de ontwerper van deze rollen Rupske Lauwers, met alle benodigdheden - want geloof mij, zij wijken vrij veel af van de normale rollen - uit België komt is deze tak van wielrennen hier nog onbekend. Het is de bedoe ling dat wij met zestien sponsors die tevens een ploeg afvaardigen van start gaan. Tot nu toe ben ik al zeker van vijftien gespon sorde teams: eafe Dalling Sluis kil. Amstel leverancier Wauters Hulst, Flamingo Bar Terneuzen, Esso servicecenter Kreekzoom Terneuzen, café La Belle Vue Terneuzen, cafe Marinet Philip pine, slagerij J. de Theve Ter neuzen, het Keldertje Terneu zen, de Kledingbokser Terneu zen, Assurantiekantoor R. Witte Terneuzen, café Fabie Kapelle brug, waar begin dit jaar de eer ste zesdaagse gehouden werd, edelgasvulstation M, Walhout Heikant en El Gringo Bar Ter neuzen. Tussen de wedstrijden door hebben wij nog tal van at tracties bedacht, het pro gramma voor deze dagen ziet er als volgt uit: maandag 24 no vember beginnen wij met de voorstelling van sponsors en renners; dinsdag houden wij tussen de wedstrijden van de zesdaagse door wedstrijden voor dames; woensdag komt Jan Janssen het geheel wat opluiste ren; donderdag wordt de miss- zesdaagse gekozen; vrijdag wedstrijd sponsors en dan uiter aard zaterdag de finale plaats vindt. Persoonlijk verwacht ik wel dat het hier in Terneuzen een succes zal worden. Het is na tuurlijk nog iets nieuws, maar als het een beetje lukt zullen er zonder meer ook andere initia tiefnemers tot de organisatie van een dergelijke rollenzes daagse overgaan". Het gehele wielergebeuren vindt plaats in de bovenzaal van café La Belle Vue te Terneuzen. (Van onze sportredactie) DRIEWEGEN - Vandaag en morgen wordt in het „Wapen van Driewegen" de gewestelijke finale vierde klas libre ver speeld. Deze wedstrijden worden ge organiseerd door de BV CIOS. Als Zeeuwse vertegenwoordiger is W. Bek van Kwadendamme (OKK) van de partij. Zaterdag wordt om 13.00 uur begonnen. De finalepartij wordt morgena vond rond 17.00 uur verwacht. TENNIS - Fred Hoyles, een 52-jarige agrariër uit Lincolns hire is benoemd tot hoofd- scheidsrechter voor Wimbledon. Hij volgt Mike Gibson op, die deze functie dertien jaar lang uitoefende. Hoyles fungeerde de laatste acht jaar als assistent van Gibson. OPSCORERSCOMPETITIE AMATEURVOETBAL Eerste klas: 1 Van Berlo Geldrop met 7 doelp., 2 Kui pers Sparta'25 met 5, 3 Snoek Geldrop, S. Harinck Middel burg, H. Wijs Middelburg, Van Empel NOAD, Meijers UNA, met 4, 4 H. Bouwmeester Ba ronie, F. Weijers UNA met 3. Clubscore: 1 Geldrop - Una met 16 doelp., 2 Middelburg met 13, 3 Sparta'25 met 11, Tweede klas B: 1 Riny de Bruyn Rood Wit met 8 doelp., 2 Bauwens Mad. Boys, W. Roks Rood-Wit met 6, 3 Mathijssen Cluzona, Bruurmijn RWB, Boomaars Sprundel,, .v.d. Velden VOAB met 4, 4 H. Sig-" termans BSC, Hofkens Mad. Boys, J. v.d. Bos SC Gastel, K. Havermans SC Gastel, Ver gouwen SC Gastel, L. v.d. Broek Sprundel, Fr. Bogaert Terneuzen, R. v. Reemst Vlis singen, A. Sierenveld Vlissin gen met 3 doelp. Clubscore: 1 Rood-Wit met 18 doelp., 2 Mad. Boys 14, 3 SC Gastel - Sprundel - VOAB met 13. Derde klas C: 1 Theo Netten Berkdijk met 8 doelp., 2 Theo Huijbregts Sarto, Milliano SVSSS, A. Broeders WVO met 6 doelp., 3. G. Netten, Be rkdijk; B. van Iersel, Sarto; J. Coolen, Sarto; R. v. d. Velden, Uno Animo, met 5 doelpunten; 4 Holleman Beek-Vooruit, J. Schets Beek-Vooruit, G. v. Riel Gilze, J. v. Steen Moerse Boys, B. Vromans Uno Animo, J. v.d. Ven VCW, Fr. Hendrikx WVO met 4, 5 A. Schalk Beek-Vooruit, C. v.d. Laken TAC, C. Oonincx UVV'40, C. Smits Waspik, A. v.d. Ouwe land WVO met 3. Clubscore: 1 Sarto met 20 doelp., 2 WVO 18, 3 Berkdijk 16. Derde klas D: 1 B. Pentury Jong Ambon met 9 doelp., 2 Hans Vaders Vosmeer met 7 3 R. Bakx Metro, J. v. Leeuwen RKVVU, K. Verkeart Zierik zee met 6,4 P. Taelman HVV 5, 5 H. Herman Axel, PI Mol J. Berrevoets Zierikzee 4, 6 G. Geirnaert Axel, v.d. Broeke Breskens, J. d. Roo Goes, Vlas senrood HW, Janssen Odio, E. Frankaerd Steen, J. Giljam Vosmeer met 3. Clubscore: 1 Jong Ambon met 17 doelp., 2 Zierikzee 15, 3 Axel 13.1 Vierde klas F: 1 G. v. Veldhoven Be Ready met 8 doelp., 2 J. Schellen Be Ready, A. v. Dongen Virtus, v. Berkel TVC'39, J. Broeren Boeimeer, Wesel R.daal, P. Claassens R.daal, met 6, 4 A. v. Dongen SCO, L. Havermans Zundert, Fr. Dils Zundert met 4, 5 P. Marijnissen Bavel, R. v. Lie- bensteyn Internos, Th. cl. Rijk Internos, J. Buiks Raamsdonk, H. Backx RKDVC, J. de Haan R.daal, L. v. Hassel Zundert met 3 doelp. Clubscore: 1 Roosendaal met 19 doelp., 2 Zundert 18, 3 Be Ready 17. Vierde klas G: 1 A. v. Nispen Hoeven 8 doelp., 2 Levolger Alliance, van Schilt Halsteren 6, 3 N. Prins Hoeven, Koop man MOC, H. Raats RSV 5, 4 v. Nijnatten Alliance, Gelens Oudemolen 4, 5 Geers Divo, Rockven Halsteren, J. Bergs Halsteren, v.d. Avert Halste ren, W. Stroop Kruisland, A. Machielse Oudemolen, Jaspers RSV, De Ron Steenbergen, Bolders Steenbergen, Sep SVC, v. Vooren Zeelandia 3. Clubscore: 1 Hoeven 19 doelp., 2 Alliance 17, 3 Halste ren 16. Vierde klas H: 1 A. v. Ruiten RCS 10 doelp., 2 R. Ingels Biervliet 7, 3 J. Jonkman Hoofdplaat 6, 4 R. v. Goethem Clinge, R. Nijsen Zeeland Sport 5, 5 Tonie Huibregtse Domburg, T. v. Iersel Dom burg, H. Begijn Philippine, P. v. Waterschoot Hontenisse 4,8 G. Drumont Clinge, Peter Huibregtse Domburg, P. de Bock Philippine, J. de Rijck Hontenisse, E. Rietjens Koe wacht, T. Hendrikse Koe wacht, T. Buys Koewacht, H. Gabrielse Noormannen, R. Lambert Vogelwaarde, R. Sla- kovic Zeel. Sport, J. Krips Zeel. Sport 3. Clubscore: 1 RCS 19 doelp., 2Domburg - Zeeland Sport 14, 3 Clinge - Koewacht 12. Zaterdagvoetbal le-2e-3e klas: 1 J. Kiel Hoek 6 doelp., 2 D. Francke De Meeuwen, J. Lesage Wit-Zwart 5, 3 J. v. Nierop AZVV, L. d. Blaay Hoek, R. Oostdijk Krabben- dijke 4, 4 J. d. Ridder Arne muiden, Th. Hanny AZVV, H. v. Est Dinteloord, G. v.d. Geyn Good-Luck, R. Brunst Good- Luck, N. Hage WHS, Th. Moer land WHS, K. Kempe Zaams- lag 3. Clubscore: 1 Arnemuiden 15 doelp., 2AZVV 14, 3 Dinte loord - Hoek 12. Vierde klas A-B: 1 J. Ras Sluis 12 doelp., 2 P. d. Waard Kapelle 7, 3 J. Ruskens FCH, J.K. Zegers Kapelle, P. Simons Tern. Boys 5, 4 P. v. Baal BVC'54, H. Hoppenbrouwers BWR, R. Maas FCH, J. v.d. Goorbergh FCH, A. Verheyen The Gunners, R. Hoebeke Nieuwland, R. Molenbroek Nieuwland, J. Blok Wolp- haartsdijk, J. Poley Yerseke 4, 5 R. v. Gils BVC'54, R. Rip- zaad The Gunners, J. d. Rijke Nieuwland, S. Vercouteren Sluis, H. Vercouteren Sluis, M. Broekhout Sluis, B. Wilting Tern. Boys, L. v. Ast Yerseke 3. Clubscore: 1 Sluis 26 doelp,, 2 Yerseke 17, 3 FCH - Kapelle 15.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 29