stlaurens ziekenhuis breda hernesseroord stlaurens ziekenhuis bneda J Naam: KLM HONT Sfeer HVV erg g MORET LIMPERG Thuis in de lucht Paul Taeli B.V. MACHINEFABRIEK "BREDA" TECHNISCH KOMMERCIEEL MEDEWERKER TECHNISCH MEDEWERKER BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOPING Liis&l middelharnis Adspirant leerling verpleegkundigen Verpleeghulpen ervaren assistenten accountant Goedkoopte ^eiland met sfeer. Uitenthuis voor Vi prikje. Meer weten? Stuur de coupon op. Coupon Stuur mij de KLM Londen folder. j In een ongefrankeerde open envelop zenden aan jKLM, Antwoordnummer 49ó, Amsterdam. WAARNEMEND HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 3e KOK administrateur .J Districts - strijd driebanden VOORHEEN BACKER EN RUEB SPEELHUISLAAN 1/3, BREDA Tel (076) 87 92 40 vraagt twee medewerkers voor haar afdeling Algemene Machinebouw. Het programma van deze afdeling omvat drie produktiegroepen, nl, a. verpakkingsmachines; b. personenver voer; c. opdrachten t.b.v. derden (loonopdrachten). Deze opdrachten bestaan uit pompen, koelmachines, speciaalmachines, plaatwerk en mechanische bewer kingen. Gevraagd wordt een voor de binnen- en buitendienst van de produktgroep vermeld onder c Voor het goed vervullen van deze funktie Is o.m. vereist - ruime kennis van de bewerkingen met werktuigmachines - ervaring in het onderhandelen met personen van verschillend niveau - kommerciële kennis in de verwerking van offertes en opdrachten, en een voor de binnendienst, die belast wordt met het maken van begrotingen en voorkalkulaties van een of meerdere produktgroepen. Voor het goed vervullen van deze funktie Is o.m. vereist: - mime kennis van de bewerkingen met werktuigmachines - ervaring in het berekenen en schatten van bewerkingstijden - het lezen en beoordelen van werktekeningen - goede rekenvaardigheid. Als u Interesse voor een van deze funkties hebt, kunt u uw schriftelijke sollicitatie richten aan het Hoofd van de af deling Personeelszaken van ons bedrijf. Postbus 3260 te Breda. voor de levensmiddelengroothandel enfof detailhandel wegens liquidatie van de in surséance verkerende Levensmiddelengroothandel „KLIMOP BRABANT B.V." Textielstraat 1 te Dongen t.v.v. Mr. J.P. Schouten, advocaat en procureur te Bre da, bewindvoerder in bovengenoemde surséance, te houden door: L.S.T. Mateijsen, beëdigd makelaar, taxateur en veilinghouder, t.o.v. wnd. notaris Mr. H.C.J.G. Schreven te Dongen, OP DINSDAG 18 NOVEMBER A.S. om 10.30 uur precies, in de zaal van Hotel-café-rest. „De Posthoorn" Hoge Ham 24 - Dongen. (ingang parkeerplaats achterom) Tot de inventaris behoort o.a.: Grote partij levensmiddelen, chocolaterie en ander snoepgoed, wasmiddelen, dranken en geschenkartike len. Prachtige magazijn-inventaris, w.o. Halberg stalen pal letstellingen, inclusief entresol, Lundia houten mon tage stellingen, pallets, rolcontainers, elektrische vork- heftruckstapelaars, incl. gelijkrichters, hefvermogen resp. 1000 en 1500 kg, fabr. Conveyancer, hydraulische handpallettrucks, magazijnstofzuiger, snelweegschaal, verrijdbare laadtransportband, oliestook- heteluchtkachel, buisstalen steekwagens, enz. Uitgebreide kantoorinventaris w.o.; prachtig directie kantoor met bureau, conferentietafel en stoelen; groot aantal stalen bureaus en kantoorstoelen; stalen en hou ten kantoorkasten, ordermolen, ladekast voor compu- terrollen, ponskaarten sorteertafel, typemachines, boekhoud- en factureermachines Forster Electronec, elektrische tel- en rekenmachines, foto- copieerautomaat „Remington", automatische tele- foonbeantwoorder Albinota, met recorder voor het op nemen van boodschappen, kantine-inventaris met koffie-automaat. Personenauto's: Simca LS, Simca 1300 Spec., Fiat 128, Renault 6. Catalogus op aanvraag. Kijkdagen: Zaterdag 15 november van 10.00-15.00 uur, maandag 17 november van 9.00-17.00 uur, dinsdag vóór de veiling van 8.00-10.00 uur. Inlichtingen: L.S.T. MATEIJSEN, beëdigd makelaar, taxateur en veilinghouder, Gasthuisstraat 18, Kaats heuvel. Telefoon 04167-2544. Telex 50153. In ons ziekenhuis zal op de afdeling neurologie (31 bedden) een vakature ontstaan voor een Wij verwachten van sollicitanten ruime verpleegkundige ervaring en goede kontaktuele en leidinggevende eigen schappen. Het bezit van het B-diploma strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan bet hoofd perso neelszaken van bovengenoemd ziekenhuis. st laurens ziekenhuis ulvenhoutselaan 19-21 breda Hoge druk riool- en gevelreinigingsbedrijf WIJ MAKEN UW VUILE GEVEL ALS NIEUW!! Verwijderen van kalk, verf en vuil van de gevels MET MOBIEL GRIDSTRALEN Verwijderen van wegmarkeringen - boten stralen brandschade - rookaanslag enz. Het opheffen van vochtige muren met muur- impregnering. M. J. VAN GINNEKEN Nijverheidssingel 30a Breda Tel. 141919 - 650515 i a as; G0H •S3-I ned. hervormd centrum voor geestelijk gehandicapten Hernesseroord, een inrichting voor de begeleiding en behandeling van zwakzinnigen vraagt op korte termijn die in de loop van 1976 kunnen deelnemen aan de opleiding voor het diploma Zwakzinnigenzorg. Vereiste vooropleiding: HAVO, MAVO, INAS, MTS, KV/JV etc. Minimumleeftijd 17 jaar. Tevens vragen wij Voor beide funkties bestaan plaatsingsmogelijk heden op paviljoens met kinderen, ouderen en bedlegerige pupillen. Sollicitaties te richten aan de geneesheer-directeur, p/a Hernesseroord, Postbus 16, Middelharnis (tel. 01870-3888). In ons ziekenhuis zal een vakature ontstaan voor een die na een inwerkperiode zelfstandig dient te kunnen wer ken. Leeftijd tot 23 jaar. Wij verwachten van kandidaten vakbekwaamheid en crea tiviteit. Geboden wordt een goed salaris, een regelmatig dienst rooster en een prettige werkkring. Telefonische inlichtingen worden gaarne verstrekt door het hoofd van de civrete dienst, dhr. J. P. de Jong. Schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan het hoofd perso neelszaken. st laurens ziekenhuis ulvenhoutselaan 19-21 breda Het bestuur van de Stichting tot bevordering van woningbouw in de gemeente Gilze en Rijen zoekt kontakt met gegadigden voor de funktie De administrateur is verantwoordelijk voor het op doelmatige wijze funktioneren van de gehele administratie van de Stichting. Hij is direkt verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur. De Stichting beheert ruim 2000woningen. De administratie beschikt over een office-compute Om de funktie goed te kunnen vervuilen moeten kandidaten aan de volgende eisen voldoen -opleiding: SPD of gelijkwaardig; - ervaring van enige jaren bij een woningcorporatie of bij een soortgelijk bedrijf. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO voor personeel in dienst van woningcorporaties. Geïnteresseerden worden uitgenodigd binnen 10 dagen na verschijnen van dit blad een schriftelijke sollicitatie te richten aan de sekretaris van de Stichting, Heikantsestraat43, Rijen N.Br. Stichting tot bevordering van woningbouw in de gemeente Gilze en Rijen. Voor onze vestiging Maastricht vragen wij enkele assistenten accountant met enige jaren ervaring. Zij dienen met hun NIvRA studie gevorderd te zijn tot en met het algemeen gedeelte of minimaal het diploma SPD 1 te bezitten. Naast een afwisselende werkkring bieden wij ruime promotie kansen. Kandidaten kunnen rekenen op een goede honorering, die niet alleen is gebaseerd op kennis en ervaring maar ook op capaciteiten en inzet. Belangstellenden kunnen hun sollicitaties richten aan ons kantooi Tongersestraat 6, Maastricht (tel. 043-19393). Sla munt uit uw laatste restje vakantie: in Londen is uw gulden goud waan -X/ In de herfsf wordt Londen weer zichzelf. En de Londenaren haasten zich naar de nieuwste produkties in theaters en showpaleizen. Of struinen urenlang in de feestelijk verlichte winkelstraten met de meest grandioze cadeau's. U kunt dat dit jaar ook doen. Voor uw Sinterklaas- en Kerst-in kopen. Het kost nu veel minder dan ooit! Boeken, grammofoon platen, mode en maat kleding, leer en antiek. U betaalt er in Londen beslist véél minder voor! Per KLM kunt u voor weinig geld naar Londen. Volledig verzorgd (bijv. 3 dagen vanaf f 234,- incl. hotel)Of op eigen houtje met het vlugweg- tarief |f 202,-), ee.ga-tarief (één van beiden reist voor halve prijs én sinds kort krijgt u dan ook in sommige hotels 'n twee-persoonskamer v U.voorde prijs van één), Vx^ jeugdtarief, studenten tarief. .Uw reisbureau of KLM zelf vertelt u er graag meer over. Een handige folder over Londen en de KLM-tarieven ligt voor u klaar. Bij de KLM of uw reisbureauOók interessant voor geroutineerde Londen-gangers. Wist u bijvoorbeeld datu van Nederland uit al uw theatertickets kunt reserveren Snel opsturen dus, die coupon. Per KLM al va. f202," retour. Adres: - Plaats-. ---••••- '00O DE STEM VAN ZATERDAG 8 N< (Van onze sportmedewerker) AXEL - KLOOSTER- ZANDE - HULST - In de vierde klasse H is zondagmid dag de wedstrijd Hontenisse - R C.S. de topper die dit wee keinde op de Zeeuwsch- Vlaamse voetbalvelden wordt afgewerkt. Beide ploegen heb ben zich op deze wedstrijd in- tens voorbereid, want zowel spelers, trainers als bestuurs leden zijn er van overtuigd dat deze wedstrijd beslissend is voor het verdere verloop van 8e competitie. Bij winst van g C.S. TELT Hontenisse reeds zés punten achterstand. Bij winst van Hontenisse wordt de achterstand terugge bracht tot twee punten. De wedstrijd is voor beide ploe gen dan ook van groot belang. Hontenisse-voorzitter Cor Schelfout: „De jongens leven er eigenlijk al een hele week toe. We hebben gelukkig naar 1 (Van onze spor HULST - „Er is bij mij mom bemerken. Die terugval is bef geleden op eigen terrein geledi laag tegen Goes. Maar iedere naar mijn mening wel eens met t te maken", zegt de 19-jarige P debuteert in het eerste elftal zondag-derde klasser HVV '24 maal weg van de voetbalsport van het gezin neemt momente sport deel. Paul Taelman, één vl lieleden, kan de voetbalsport g< hart en nieren een „echte" en mag worden, mag wel blijken 10-jarige leeftijd deel uitmaa Zijn „eerste" eerste elftal debuut maakte hij reeds op 18- jarige leeftijd. Hij maakte toe- ndertijd nog deel uit van het Al-juniorenelftal dat toen nog volop in de slag was voor de competitie in de junioren hoofdklasse van de KNVB- afdeling Zeeland. Maar dankzij de vele blessures dat het eerste elftal teisterden kreeg hij zijn kans. In de door het eerste op eigen terrein verloren 0-2 com petitiewedstrijd tegen Steen heeft hij een halve wedstrijd meegespeeld. Men zag toen al wei wat in deze jonge speler. Zijn „eerste" veelzeggend de buut maakte hij op net laatst van dezelfde competitie en dat was in de uitwedstrijd tegen Goes. Men speelde daar met 2-2 gehjk. Het eerste HW-doelpunt nam hijzelf voor zijn rekening en het tweede bereidde hij voor. Dit seizoen zal hij ongetwij feld willen bewijzen dat hij zeer zeker in het eerste thuishoort. „Ofschoon hij daar zelf nog niet helemaal zeker van is. Paul Taelman daarover: „Er zijn op dit moment wat betreft ons eer ste nog enkele spelers gebles- (V an onze sportmedewerker) SAS VAN GENT - Van 8 t/m november organiseert de bil jartvereniging Het Groene La ken uit Sas van Gent het dis- Jrictskampioenschap tweede klasse driebanden klein biljart 'n haar lokaliteit biijartcentrum Reseda te Sas van Gent. De deelnemers aan dit dis- nctskampioensehap zijn: E. uitri'JMliaTrtver?niging H.B.C. Hooft van de sreren®ng bzn- O" iart^ n' Leraert van de bil jartvereniging P.O.P. uit Hulst, f-orveleijn van de biljartver- VonckgvSB^C uUit Sluiskü> R- H R r VaP i!e biljartvereniging van de wl CHnge' N' Goosfeni Den°r) V,?n de biljartvereniging f Ouden Arend uit St.- Jan- iart. 8n Rammel°° van de bilJ jartveremging S.B.C. uit Shns- de hil?TeS 2ijn: p Paart van Wakóifa rtnigin§ W B C' uit krw rden' T- Neve van d" bil- eVIrriglngWBC' uR K'oos- jaïtver nR' Baart van de bil- jartverenigmg W.B.C. uit Wal- nen z?t' wedstrilden begin- H 00 uurrdag 8 november on

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 28