;edes Ik ken Levski niet 99 REVANCHE PIET VET Knobel heeft het gemakkelij ker Olympisch stadion zonder veel franje Kopa: „Cruyff is geen Di Stefano" m GEORGE KESSLER OVER KNOBEL: V) «ssssss&sz Rinus Michels: HSV wil Cruyff IJF GIJZEN RAAF VYCS Philips 1 kleurentelevisie or een nieuwe SINGEL 34A EDA rQ-143593 chanisatie- DEALER: ËENTE BURG I9) Loting POSITIE Nico Jansen dreigt met kort geding \Vte ë^ter mee ^n^'dr4 vlaren.. een miljoen gulden aan Prijiei GUNSTIG RUSSEN Hamburgse kranten: n METZLER Met een dagkaart bezoekt Ma Spoor desnoods tien zusters. 25 4A KORTINGEN TYPES 4D LEVERBAAR 00 BENZ E 200D 220D 240D 30 30 S/SE/C N ZONDER SCHUIEDAK :e showroom KOOP 1974 1974 l>en1971 1972 1970 1970 1969 1968 1972 blauw1972 1971 1974 Tel.: 01662 '.33 si St.-Phiiipsland RTVIIET aking openbare vergadering advies en bijstand voor: Ge- strafverordening dinsdag 11 00 uur. uitsluitend gewijd zijn aan de meentebegroting voor 1976. gehouden in het gemeerle- der toegankelijk. 40DERN E N D I E N E N is. Ze zijn niet strak en prettige kleuren, maar mogelijk is. u niet alleen een een heel fijne leef- e eisen van deze tijd: gastvrije, toonzalen, .den. jenmqstiiden toonzaal'. U™ -*30 terdags van 10.00 13.00 inderdjgavond van 19-00 3fn.ngst.iden toonzaal: l2 00uuf ■.kdjq.n 17 i 71 00 fdy ndt rd.nj.lv ond van 19.00 I toonzaal: 078 3 10 31 DE STEM VAN ZATERDAG 8 NOVEMBER (Van onze sportredactie) AMSTERDAM - Rinus Michels, de Ajax-coach was - zoals ge woonlijk-nogal laconiek onder het resultaat van de loting. „Ik ken Levski niet. Het enige contact dat ik met het Bulgaarse voetbal heb gehad is vorig jaar tijdens het wereldkampioenschap in Duitsland geweest Tja, mijn oordeel? Je moet het tenslotte nemen zoals het valt. Er zijn, op papier, lichtere tegenstanders, maar er zijn, ook weer op napier, nvaardere tegenstanders te bedenken. Levski zit daar een beetje tussen in. Je weet de entourage daar, de verre reis is ook een ernstig bezwaar, maar dat is nu eenmaal cupvoetbal". De coach vindt het jammer dat hij eerst thuis moet spelen. „Dat is altijd een nadeel en dat zal het wel blijven ook. Dat heb je nu eenmaal met lotingen. Bovendien weet je niet hoe daar in december de weersomstandigheden zijn. De winter valt daar over het alge meen vroeger in dan hier en ook dat kan een flink nadeel beteke- ~?n". Michels wilde en kon zich niet uitlaten over een eventueel resul taat. „Daar zitten zoveel kanten aan vast. Dat is onmogelijk. Tegen Hertha kon je nog iets zeggen, maar nu...". Hij wist nog niet of hij - of zijn secondant Van Daal - de kans zou krijgen Levski te gaan bekijken. „We moeten eerst maar eens zien of dat te realiseren valt. We weten in ieder geval dat Levski tot de hetere ploegen van Bulgarije behoort, maar dat is alles en dus erg weinig", besloot hij. ZURICH ANP)- Ajax heeft in de derde ronde van het toernooi om de UEFA-cup geloot tegen de Bulgaarse vertegenwoordi ger Levski Spartak Sofia. Ajax speelt de eerste wedstrijd thuis op 26 november. De return vindt plaats op 10 december. De volledige loting luidt: Ajax Levski Spartak Sofia (Bul.); Stal Wroclaw (Pol.) - Liverpool (GB.); Inter Bratislava (Tsj.) - Stal Mielec (Pol.): FC Brugge (Bel.) - AS Roma (It Dynamo Dresden (O. Did.) - Torpedo Moskou (Sov.); AC Milan (Ita.) - Spartak Moskou (Sov.); FC Bar celona (Sp.) - Vasas Boedapest (Hon.); HSVHamburg (W.-Dld.) FC Porto (Por.). i Rinus MichelsEerst thuis is altijd een nadeel" Deze week vond in Zeist de ontmoeting plaats tussen Ge orge Kessler en George Knobel, twee trainers die in de geschie denis van ons betaalde voetbal een opmerkelijke plaats inne men. Onze verslaggevers waren ter plekke en vroegen de beide trainers te filosoferen over het voetbal in Nederland. Over wat het geweest is, en hoe de toe komst er zal uitzien. i (Van onze sportredactie) ZEIST - Veel mensen vergelijken jonge, opkomende voet baltalenten vaak met befaamde sterren uit een vorige gene ratie, De fout die daarbij steeds gemaakt wordt, is dat ze de prestaties van de vedetten in wording toetsen aan die van beroemde spelers in hun beste dagen. Dit is oneerlijk en niet reëel. Nederland heeft in elke generatie voetbalgenieën gehad. Eerst Kick Smit, daarna Faas Wilkes, Abe Lenstra en ver volgens Johan Cruyff, Piet Keizer en een Wim van Hane- gem". „Ik ben van mening dat na de „lichting-Cruyff" op nieuw enkele voetbalgenieën in Nederland zullen spelen, bijvoorbeeld Frans Thijssen en Jan Peters. Men moet echter niet de fout maken om hen op dit moment in hun loopbaan al Ie vergelijken met Piet Keizer en Wim van Hanegem in hun grootste dagen". George Kessler, gedurende zes jaar bonds coach van de KNVB en deze week weer even teruggekeerd in de hem zo vertrouwde omgeving in Zeist, is ervan overtuigd dat het Nederlandse voetbal na de generatie-Cruyff aan de top zal blijven. George Knobel, de huidige bondscoach, heeft daar zijn twijfels over. „Het is juist dat wij in Nederland over uitste kende, jonge voetballers be schikken, niaar ik heb nog geen nieuwe Cruyff gezien. En wat Cruyff voor een elftal betekent, boei ik toch niet meer uit te leg- Sen Kessler: Akkoord, de rol lan Cruyff in het Nederlands elttal is erg groot, hij is een ge weldenaar en als ik Knobel was zou 'k Cruyff nog minstens zes jaar in het Oranje-team hand karen. Ook al is hij dan minder snel en goed. Een figuur als kan ook straks nog enorm belangrijk zijn in een voellialsamenleving, als een poep spelers zich voor een groot toernooi enkele weken in het trainingskamp terugtrekt. De uitstraling die zo n grote voet baller heeft, is een kostbaar be- Toen Herberger in 1956 van net wereldkampioenschap in l terugkeerde, zei hij dat het bem speet dat hij Fritz-Waltcr had meegenomen. Walter was toen al 42 jaar". Knobel: „Ik geloof dat Pele vorig jaar in hr nl Hfazilië verder ge- totck, zou hebben, dan de Plaats die het land nu bereikt hei" nC",rUSt'g zaaltje ergens in ten k cen'rum te Zeistpra- lijker dan ik destijds, al blijft de positie van bondscoach verre van gemakkelijk". Knobel: „In de tijd van Kessler ging Cruyff voor een interland schoenen ko pen in Italië, nu dreigde FC Twente als de planning van de competitieleider, die in wezen weinig met het Oranje-team te maken heeft, niet bevalt: we staan geen spelers meer voor het Nederlands elftal af. Er is toch weinig veranderd". „Ik geef toe dat de clubbelan gen nog altijd de belangen van het Oranje-team doorkruisen, maar wat wel sterk verbeterd is en dat vind ik het belangrijkste: de poen. Toen ik bondscoach was, kregen de internationals vijftig gulden daggeld, honderd gulden bij een nederlaag, twee honderdvijftig gulden voor een gelijkspel en vijfhonderd gulden voor een overwinning. Een week later speelden ze met een club in de Europa-Cup en dan vingen ze 3000 en 5000 gulden. In zo'n si tuatie moest ik de spelers voor het Oranje-team zien te motive ren. Bovendien was de verzeke ring niet in orde. Er werd in mijn trainingskamp dan ook alleen maar gekankerd over geld. Ein deloze discussies over geld. Daar werd ik soms doodziek van, temeer daar ik in die tijd zelf ook niet al te best betaald werd. Ik begon met 1500 gulden bruto in de maand en toen ik bij de KNVB vertrok verdiende ik 38.000 gulden bruto, ik werkte van 's ochtends acht tot 's avonds tien en ik wist dat er bij de clubs trainers waren die ENSCHEDE (ANP) - Piet Vet heeft zich gistermiddag fraai gerevanceerd voor zijn matig optreden op de eerste dag van het toernooi om het Europees kampioenschap li- bre in Enschede. De Be- rkhouter moest, met twee verlies partijen op zijn conto, in de derde ronde aantreden j tegen de Duitse titelhouder i Klaus Hose, die nog geen en kel punt verspeeld had. Vet begon weinig bemoedi gend met drie caramboles in drie beurten, maar Hose, die zich la ter zwak zou verweren met het argument dat het licht niet goed was, deed het nog slechter en liet twee nullen noteren. Voor de Nederlandse kampioen was dat het sein om de zaken meteen energiek aan te pakken. Met een gave reeks van 236 sloeg hij een fors gat, dat gehandhaafd bleef omdat Hose in de gelijkmakende beurt en schamele vier liet note ren. Vet, duidelijk vol zelfver- i trouwen greep zijn keu wat ste- viger vast en begon aan een serie van 261, waarmee hij in de i vierde beurt de finish haalde. De j nastoot leverde Hose slechts vijf punten op. Nog slechter dan de Duitser 1 deed de tweede Nederlandse re- presentant, Ben Velthuis, het. De lange Oldenzaler had don- j derdag, nadat hij zijn tweede verliespartij had moeten incas seren en met veruit het laagste algemeen moyenne van 10.43 de rij sloot, met stelligheid ver klaard: „Ik pak morgen vier punten, let op mijn woorden". Zijn voorspelling kwam uit, al veroverde hij niet het door hem bedoelde kwartet wedstrijdpun- ten. Tegen Stenzei had hij geen been om op te staan. Van acquit maakte de Oostenrijker slechts een punt, maar Veldhuis slaagde er niet in om hiervan profijt te i trekken door met een redelijke 1 serie de leiding te nemen. Na drie caramboles moest hij weer plaats nemen op zijn stoel. Sten- zei strekte even de rug, liep ge- concentreerd naar de tafel en j begon aan een imponerende reeks. Zonder te haperen ver- gaarde hij de resterende 499 punten in zijn tweede beurt. De i nastoot leverde Veldhuis een ca- j rambole op, waardoor zijn mo- yenne nog bedenkelijker werd dan het al was. Hose Galvez, die in drie beur- j ten ten koste van de Fransman Bourezg ongeslagen was geble ven, kreeg aan het einde van de middag bijna onverwacht hulp van zijn landgenoot Espona. Deze nam verrassend tegen de grote favoriet Dielis na drie be urten een grote voorsprong van 72 om 285. Met een produktie van 21 kwam de Belg nauwelijks iets dichter bij, maar in de vierde beurt poedelde Espona. Dielis begreep dat het tijd werd om de ballen zijn wil op te leg gen en vrijwel probeemloos ging hij met een reeks van 407 door de finish. Espona die 215 carambo les nodig had voor een remise, miste de nastoot hopeloos. Die lis: „Dit was mijn zwaarste par tij tot nu toe. Ik moest elke stoot wel precies berekenen, vooral omdat ik zo snel op grote achter stand was geraakt. Als Espona het op zijn heupen heeft kan hij de partij ook in een beurt uitma ken". (Van onze sportredactie) DEN HAAG - Het bestuur van de Vereniging Van Contract Spelers (VVCS) heeft het sectie- bestuur betaald voetbal gisteren gedreigd met een kort geding wanneer niet binnen 24 uur aan Nico Jansen overschrijving van FC Amsterdam naar Feyenoord wordt verleend. Het bestuur van de VVCS stuurde mr. Hogewoning, voor zitter van de sectie betaald voetbal, gisteravond het vol gende telegram: „Ondanks ons herhaald protest tegen het feit dat Nico Jansen de dupe dreigt te worden van de machtsstrijd tussen KNVB en Inter Football, ziet het er naar uit dat Nico Jan sen zondag a s. niet mag uitko men in de wedstrijd Feyenoord - Sparta. Wij eisen dat U alsnog binnen 24 uur de overschrijving goedkeurt daar wij anders onze juridische adviseur mr. J. L. Jansen van Raay opdracht zul len geven in spoed kort geding tegen de KNVB de over schrijving in rechte af te dwin gen". Het telegram was gete kend bestuur VVCS. ADVERTENTIE met z'n vijven en de auto v.a. 72,- all-in! Inlichtingen: uw reis- of passagebureau. Hoverlloyd brengt u in 40 minuten van Calais naar Ramsgate. Niet vliegen, niet varen maar vlaren. Vooreen vakantie tussendoor Aankomst in het mooiste deel van Engeland. Londen op I Vie uur rijden. U betaalt alleen voor do auto. U en vier mede-passagiers gaan gratis mee. Ta riff 14 oktober - IS december ~J Tarief 1H december n januari f it,), Voor auto J..)ü «I. COUPON Stuurt u mij a.u.b. gratis folder, dienstregelingen prijzen. Naam: Straat: Plaats: S 42 Versturen als brief aan: Hoverlloyd Reservations, Brabantstraat 3, BrusseL Tel. 09-32 22 19 02 25. MONTREAL (REUTER) - Het hoofdstadion van Mon treal zal tijdig gereed zijn voor de opening van de Olympische zomerspelen op 17 juli van het komend jaar. Deze aankondi ging, die de voorzitter van het organisatiecomité Roger Rousseau gistermorgen op ge zag van de ingenieurs van de betrokken bouwmaatschap pijen deed, komt nadat het Franstalige dagblad La Presse had onthuld datde provinciale controlecommissie het organi satiecomité had gevraagd om te zien naar alternatieven. Fernand Laionde, voorzitter van de controleraad en tevens openbaar aanklager met de status van minister, ver klaarde gisteren in het huis van afgevaardigden van Que- bcck, dat het rapport niet juist was geïnterpreteerd. „De spelen zullen in het sta dion worden gehouden", aldus Laionde, „de keuzemogelijk heid beperkt zich alleen tot het feit of het stadion wel of niet geheel gereed zal zijn". Roger Rousseau verklaarde van zijn kant, dat er van uitwijken geen sprake kan zijn. Het Olym pisch Stadion zal zeventigdui zend plaatsen tellen, die nu reeds aan de man zijn gebracht voor de openingsceremonie. De enige bestaande accommo datie op dit gebied, het autod- rome, kan niet meer dan de helft van dit aantal toeschou wers bergen. Afgezien van het feit, dat het organisatiecomité bij een eventueel uitwijken duizenden belangstellenden teleur zou moeten stellen, kan het de dertien miljoen dollar aan inkomsten nauwelijks missen. Het gaat er nu om welke on derdelen van het hoofdstadion kunnen worden geschrapt zonder de bruikbaarheid van het geheel aan te tasten. „Zo ver het ons betreft", ver klaarde Rousseau, „dienen we over een accommodatie te be schikken, die voldoet aan de eisen van de internationale sportbonden en het Interna tionaal Olympisch Comité. Als enkele elementen ontbreken, die niet essentieel zijn, dan moet dat maar". Laionde, die dezer dagen samen met Rous seau een inspectietocht maakte op het bouwterrein verklaarde in het provinciale parlement, dat de staking, die in totaal twaalf arbeidsweken kostte, een verhoging van het bouwtempo noodzakelijk maakt. Momenteel werken 3.200 man in ploegendienst, dag en nacht, zeven dagen per week aan de totstandkoming van de Olympische installa ties. Lord Killanin, voorzitter van het Internationaal Olym pisch Comité en zijn eerste plaatsvervanger Willi Daume zullen zich op 21 november in Lausanne over de nieuwe si tuatie beraden. De datum van deze bespreking stond over igens al vast voor de jongste onthullingen uit Canada, George Knobel: „lk zie nog geen tweede Cruyff.' ADVERTENTIE in deze (gnUstisvlie Philips kleuren- ontvanger U geniet tun liet royale 66 cm. grooihecltl.de tialtitiigeuouwo kleuren. I het kristalheldere geluid cn de uiterst comfortabele bediening. Oil is pas cclu TV Deze luxe Philips all-trunsisiur heeft uun winkelwaarde van: 2.545.- Te winnen In de Nationale Puzzelaktle Lb.v. Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. 100.060 gulden en nog meer sa laris hadden". Knobel: „Ik ben blij. dat sinds anderhalf jaar de bereidheid om in het Nederlands elftal te spe len, groter is geworden. De we reldkampioenschappen hebben in dit opzicht gunstig gewerkt. Ondanks het feit dat hij het als bondscoach erg moeilijk heeft gehad en veel kritiek moest ver duren, omdat hij onder uiterst ongunstige omstandigheden moest werken, denkt Kessler vol nostalgie terug aan Zeist, waar hij jarenlang in een bungalow woonde. Toen we in het zaaltje op het sportcentrum aankwa men, was het daar vrij donker. Kessler zei: „Achter dat gordijn zitten de lichtknoppen". Het leek alsof hij er nooit was weg geweest. Toen Kessler in Zeist werkte, maakte het verdedigende voet bal een geweldige vlucht. Er kwamen trainers (de Herrera's) die zo sterk hun taktische stem pel op de elftallen drukten, dat de individuele voetballer werd weggedrukt en vermorzeld werd in Het Systeem. Knobel: „Dat waren de jaren waarin trainers meenden dat zij elke week met een nieuwe, taktische vondst moesten komen. De tijd waarin spelers stomweg uitvoerden wat de trainer zei. Daarmee werd de creativiteit van de voetballers een tijdlang sterk belemmerd. En wat zien we nu langzaam op komen? Een hunkering naar het avontuurlijke voetbal. De dagen dat voetbal op schaken leek, zijn geteld. Als het gezond is bepalen kreatieve spelers in het veld de taktiek, en geeft de trainer aan de hand daarvan de lijn aan. Al vrees ik dat wanneer straks be paalde clubs in gevaar komen, toch weer een vlucht in de sterk verdedigende stelling zal plaatsvinden". „We bevinden ons in een si tuatie dat mensen, die zich nog bezig houden met het bedenken van ingewikkelde taktieken, steeds verder van de werkelijk- heid afdrijven. Er is een weg in- geslagen, terug naar de natuur. Fris en aanvallend voetbal, j zoals in West-Duitsland ge- j speeld wordt, zal in Europa op gang maken. Daar komt het pu bliek naar kijken. En uit lijfsbe houd zal men ertoe overgaan". „Hoe zien beide trainers de machtsverhoudingen in het voetbal zich internationaal ontwikkelen?"Knobel: „De machtsverhoudingen in het Eu ropese voetbal zal iets meer ver schoven worden naar Rusland en Joegoslavië. Die twee landen gaan meetellen. Rusland en Joe goslavië hebben veel jonge voet ballers met talent. Er ontbreekt alleen een hele grote zoals Charlton in Engeland was, Pele in Brazilië, Eusebio in Portugal en Cruyff, om het nationale elf tal naar wereldniveau te tillen. Hoewel ik er meteen aan moet toevoegen dat Blochin in Rus land het predikaat genie sterk benaderd." Kessler; Ik heb als clubtrainer niet de gelegenheid om een even goed inzicht als Knobel te krijgen in de interna tionale ontwikkeling. Ik hen het met hem eens, dat hetgeen er nu in Rusland plaatsvindt, mij ook sterk aanspreekt. De successen van Dynamo zullen overslaan naar de nationale ploeg, temeer daar de spelers van Dynamo voor een groot deel het Russi sche elftal vormen. Ik geloof echter dat Nederland en West- Duitsland zich aan de top zullen handhaven. Helmuth Schön kan voor de wereldkampioenschap pen in 1978 weer putten uit een geweldig arsenaal voetballers en in Nederland is de organisa tie en de opvang van talenten nu zodanig dat het Oranje-team ook straks in Argentinië aan de top kan blijven". Knobel: „Met Johan Cruyff". Kessler; „Na tuurlijk, met Cruyff". JEAN NELISSEN ZU RICH (ANP) - Al gaat Jo han Cruyff binnenkort voor de derde achtereenvolgende maal in Parijs de prijs in ontvangst nemen als Europees voetballer van het jaar, die onderscheiding plaatst hem nog niet op gelijke hoogte met de grote sterren uit het verleden. Vooral Raymond Kopa, de beste Franse voetbal ler van na de oorlog, heeft zijn bezwaren. „Cruijff maakt op mij de indruk van een flakkerende kaars in vergelijking met het elektrisch licht dat Di Stefano verspreidde", aldus de 44-jarige Kopa, die eigenlijk Kopac- zewski heet, in een interview met het Zwitserse sportblad Sport Zurich. Op het hoogte punt van zijn carrière wisselde Kopa het destijds bloeiende Stade Reims voor Real Madrid, waar hij samenspeelde met de toenmalige Europese elite (met inbegrip van de verspaanste Ar gentijn Di Stefano). HAMBURG (DPA) - Twee Hamburgse boulevardkranten meidden gisteren, dat de Hamburger SV in contact zou zijn met Johan Cruyff. Volgens de berichten wil HSV een Eu ropese topspeler aantrekken. Cruyff zou bovenaan de ver langlijst staan, waarop verder ook de namen van Johan Neeskens, Günther Netzer en Paul Breitner (beiden Real Madrid) voorkomen. Peter Krohn, de manager van Ham burger SV, zei echter in de radio-interview, dat de be richten volledig uit de lucht zijn gegrepen. Kopa daarover: „Dat elftal van Real is nu al een legende. Maar ook als men de blik door weemoed near het verleden niet laat verduisteren, moet men zeggen: het was absolute top klasse. Waarschijnlijk zelfs we reldwijd gezien". „Het fascine rende was dat wij aanvallend voetbal speelden. Ten koste van alles forceerden wij de kansen. Het maken van doelpunten, niet het verhinderen ervan, was ons devies". „Het is te vrezen dat de toeschouwers nooit meer zo'n schouwspel zulk aanvallend voetbal, zullen meemaken. De tijden zijn veranderd. Nu ver sterkt men de afweer en verde digt hardnekkig een 1-0 voor sprong. Maar of het publiek daaraan plezier beleeft? Ik be twijfel het". Hoewel Raymond Kopa tot op zekere hoogte de grootheid van Johan Cruyff wel wil erkennen, plaatst hij de Nederlander op de „tijdloze ranglijst" achter Di Stefano en Puskas om nog maar te zwijgen van Pele. „Het impo nerende van Cruyff is de snel heid waarmee hij zijn acties uit voert", meent Kopa. „In tak- tisch opzicht en wat spelover- zicht betreft, kan hij echter niet in de schaduw staan van Di Ste fano, ook niet waar het de ge lijkmatigheid van de prestatie en de actie-radius betreft". „Cruyff lijkt op een flakke rende kaars in vergelijking met het stralende elektrische licht dat Di Stefano verspreidde. En wat schietkracht en precisie be treft daarin wordt Cruyff veruit overtroffen door Puskas. Over Pele, de meest perfecte voetbal ler, die er ooit is geweest, zullen we in dit verband maar hele maal niet praten". (ADVERTENTIES) bril: ieders oogmerk! Zo'n dagkaart kost om precies te zijn f 27,-. Lijkt misschien veel. Maar voor die prijs mag Ma Spoor wel de hele dag treinen. Zoveel zusters bezoeken als ze wil. Dus eigenlijk een schappelijke prijs. Zeker omdat je een dagkaart nog kan verlengen ook. Met maxi maal vier aansluitende dagen. Iedere dag kost maar f6,75. Dagkaart: één dag onbeperkt reizen voor f 27,-.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 27