.J# Gemeente Rotterdam stlaurens ziekenhuis breda Uitnodiging L_ Belangrijke mededeling Official Ford Truck Dealer Bericht voor u die van de VARA houdt ,&ee wil weei Wij zjfn het immers zelf Wij hebben onze eigen omroep Dat moet allemaal door blijven gaan Deze mensen roepen u op nh lid te worden van de VARA Wordt nü lid van de VARA. Door abonnee te wordenop de VARA GIDS 1. Als jaarabonnee Als kwartaalabonnee 2. Door lid te worden van de VARA Bon INSCHRIJVING STUDENTEN verpleegkundig hoofd eerste verpleegkundige De Mathenesser Bogert 4-JARIGE HTS DAGOPLEIDINGEN: CHEF-SLAGER SLAGERS VLEES- en VLEESWAREN- VERKOOPSTERS AFDELING POLIKLINIEK: VOORZITTl ZIEKTEKOSTENVERZEKERING Bergwegziekenhuis: DINGO-SLAGERIJ Inde PRIMARKT TUINDERSRAMEN M. B. Th. SULMAN METSELAARS FIJN TIMMERLIEDEN INSCHALERS Per 3 november 1975 is aangesteld als Truck, Tank- en Trailer Service B.V. Ottergeerde 2, Raamsdonksveer, tel. 01621 -3930. Truck, Tank- en Trailer Service B.V. zal de verkoop- en servicebelangen behartigen voor de rayons Gorinchem, Waalwijk en omstreken, voor wat betreft de Ford A en D serie Trucks en de Ford Transcontinental serie. In het resterende gedeelte van Noord-Brabant voor de Ford Transcontinental serie. Wij vertrouwen, dat door deze aanstelling de belangen van het Truck-rijdend publiek op de juiste wijze gediend zullen worden. FORD NEDERLAND N.V. - AMSTERDAM Voor u die houdt van z'n Klaverweide, van z'n felheid, ook bij z'n ruzies binnenshuis, van z'n Rooie Haan, van z'n F.C. Avondrood, van z'n warme hulpvaardigheid in Koning Klant en Ombudsman en Sinterklaas-akties.Van z'n kommentaren in Dingen van de Dag en Radio Weekblad, van Achter het Nieuws, van z'n... waar eigenlijk niet van. Gelukkig DE STEM VAN ZATERDAG 8 NOVEMBER voor de cursussen die op 19 januari 1976 beginnen. AANNEMERSSTAFOPLEIDiNG BOUWKUNDE WEG- EN WATERBOUWKUNDE WERKTUIGBOUWKUNDE ECONOMISCHE BEDRIJFSTECHNIEK De cursus is ingedeeld in semesters, zodat men tweemaal per jaar met de studie kan beginnen en tweemaal per jaar tentamens kan afleggen. Vooropleiding HTS: VWO of HAVO (met wisk. en natuurkunde), MTS (met wisk. en natuurkunde als keuzevakken en bij voorkeur een vreemde taal) of gelijkwaardig diploma. Aan het instituut is een eenjarige voorbereidende cursus ver bonden voor degenen, die als vooropleiding MTS. MAVO (met wis- en natuurkunde) of HAVO (zonder wis- en natuurkunde)' hebben. Inlichtingen kunnen worden aangevraagd bij de administratie I H.B.O. Prof. Cobbenhagenlaan 12, Tilburg - Tel. 013-674258. Aanmelden voor de HTS en de voorber. cursus voor 1 december 1975. ZHV VERENIGING VOOR ZIEKENHUISVERPLEGING „ZUID EN NOORD opgericht 1928 s-Heer Elsdorpweg 12 - Goes - Tel. 01100-13610 Postbus 16 Dankzij een jarenlange ervaring, de goede financiële positie en een vrij unieke organisatie kunnen wij u zonder winstoogmerk een verzekeringspakket naar uw keuze aanbieden tegen zeer scherpe premies. Betaal niet meer dan nodig isl Doe zoels velen reeds deden en sluit nu uw bij een specifieke ziektekostenverzekeraar. Voor een persoonlijke benadering en een coulante behandeling staan wij borg. PREMIETARIEVEN M.I.V. 1 JANUARI 1976 Volwassenen Kinderen per maand per maand Ziekenhuis 3e klas f 30,25 20,25 Ziekenhuis 2e klas A 58,25 38,75 Poliklinische hulp11,75 7.75 Huisarts en ge neesmiddelen uitkering 80%13,75 8,75 Tandarts beperkte uitkeringen 3,- f 2,25 Voor slechts 2 kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar is premie verschuldigd. Voor studerende kinderen van 16 tot 27 jaar wordt slechts het tarief in rekening gebracht, dat geldt voor kinderen jonger dan 16 jaar. Het is mogelijk, dat ouders op 2e klas-basis verzekerd worden en kinderen op 3e klas-basis. Bij toetreding geldt vanaf 50 jaar een toeslag. Afzonderlijke tarieven voor kollektieve kontrakten. Dokumentatiemateriaal op aanvraag verkrijgbaar. Voor informatie na kantooruren: tel. no's van onze vaste medewerkers: 01100-15577, 01106-1436, 01102-1913. Rotterdam vraagt voor dit ziekenhuis een van de chirurgische afdeling, en een op de neurologische afdeling. Inlichtingen omtrent deze functies worden verstrekt door de adjunct-directrice, mej. zr. S.E.J. Kersten, Bergselaan 62, Rotterdam-30l I, telefoon 0I0-657777, aan wie ook de sollicitatiebrieven kunnen worden gezonden. Haagse Markt 23 vraagt: Sollicitaties na telefonische afspraak 01680-24475 Telefonische afspraken voor spreekuren van specialisten dienen uitsluitend te geschieden tussen 09" en 17.00 uur via nummer 655530. st laurens ziekenhuis ulvenhoutselaan 19-21 breda BETONGARAGES diverse afmetingen vanaf 1450,— BETON-TUIN- SCHUURTJES diverse afmetingen vanaf 875,— BETON- SCHUTTINGEN 2 meter hoog en geplaatst per str. meter f 48,— minder dan 10 meter 15 pet. extra exd. 16 pet. b.t.w. alles geplaatst. Vraag vrljbl. onz' folder. A. en B. BETONBOUW BARRIERWEG 239 Eindhoven Telefoon ook 's avonds 04998-1200 040 430871 - 434643 TE KOOP grote en kleine hoeveelhe den „spotprijzen" Te bevragen: Firma W. de Bruijn en J. Nagelkerke, v.d. Maelstedeweg 40. Hulst. Tel. 01140-2268. Aannemersbedrijf vraagt voor Belgie Aanmelden telefonisch 080- 772141 of 554637 of 444108 aan een gediplomeerde bejaardenverzorgster en een gediplomeerde ziekenverzorgstei Natuurlijk kunnen wij U in een advertentie niet alles vertellen over het werk in ons verzorgingshuis. Voordat U tot solliciteren komt, zou U het tehuis moeten zien en de dagelijkse gang van zaken meemaken. Vandaar de uitnodiging: Kom een dag meelopen en rondkijken in ons prot.christelijk bejaardenverzorgingscentrum de Mathenesser Bogert in Rotterdam. Belangrijk om nu al te weten bejaarden verzorgen en helpen betekent ons inziens ervoor te zorgen, dat de bejaarden zich gesteund weten door een enthousiasi team mensen met een positieve levensopvatting. Goede verbindingen vanaf Station Rotterdam en Schiedam met bus 38. Maak een afspraak met Mej. H. J. Keussink, telefoon 010 - 37 11 33, of schrijf een briefje naar de Mathenesser Bogert, Franselaan 110, Rotterdam. i De VARA is een democratische vereniging, waar leden het voor het zeggen hebben. En onze leden zijn de gewone mensen en niet de grote werkgevers en rechtse politici. Die komen elders aan hun trekken. Waar gepraat wordt over onze eigen dingen van de dag. Hoe we onze kinderen kunnen laten opgroeien als wel denkende, onafhankelijke, progressieve kinderen. Daarom maken mensen als wij Stratemaker op Zee. Zo zien wij onze kinderen. Daarom durven wij ook soms heel gewaagde cn kritische programma's, als Open en Bloot, Haagse Kringen aan. En denk maar eens terug hoe dat al vijftig jaar lang met ons allen is gegaan. Noem die programma's maar eens op voor uzelf. Wie van de VARA houdt moet zich daarom nu opgeven als lid. Nu op dit ogenblik.Want wie weet wat er allemaal gaat gebeuren straks. Misschien komen er nog meer omroepen. Die ook het allerbeste bedoelen. Maar toevallig niet onze boodschap te vertellen hebben. Misschien komen er andere manieren om leden te tellen van orn- roepeni naast het abonnee zijn. En dan moeten wij éven sterk staan als nu. Minstens even sterk. Want wie zou anders op TV en Radio en in z'n Gids al die dingen van de dag zeggen en behandelen, waar wij allemaal mee te maken hebben, waarvoor wij opkomen, ook al gaat het soms om kleine groepen? Wie? Jan Lemairc sr. LJ.van Looi Dr.Sicco Mansholi f.van de Mcrwc J. P. Pronk Prof. Dr. L. M. Dc Rijk 'Leen Röltger Dr. B. W. Schaper P.Schilthuis I:. Steenbergen Rclus ter Beek VnThomassen-t ind Ld van Thijn Drs. J. den Uyl Dr. A. Vondeling J. J. Voo.gd Vlr. Irene Vorrink C. dc Vries Jacq. Wallage II. J. van dcrWerff C. Werkman 'Vklcur Journalist - Lid no. 1 Vara Wapscrvccn Cabaretier cn tekstdichter Minister Ontwikkelingshulp Lid Eerste Kamer Bond Mercurius Oegstgeest Commissaris der Koningin Drente Lid Eerste Kamer I idTwcede Kamer Schoorl Lid Tweede Kamer Amsterdam Lid Tweede Kamer Lid Tweede Kamer Minister van Volksgezondheid Burgemeester Winterswijk Wethouder Groningen Voorzitter Grafische bond Journalist S. Barcndrccht Voorzitter vervoersbond NVV Jan Beekmans Lid Tweede Kamer Gerda Brautigum Journaliste J. Broeksz Lid Eerste Kamer H. G. Buiier Burgemeester Groningen Mr. J. A.W. Burger Lid Raad van State A. Buys Voorzitter Bouwbond NVV Marcel van Dunt Staatsecretaris Volkshuisvesting Mr. G. J. P. C'ammclbcck Amsterdam Jaap van der Doel' Lid Tweede Kamer J. van Dijck Voorzitter ABVA Theo M. Eerdmans Journalist Prof. C. de Galan Hoogleraar Wouter Gortzak DirekteurW. B. Stichting Wim van Halm Oud bestuurder AJC" en NVV len van den Heuvel Voorzitter PvdA N. Holsieijn Alg. Secretaresse Nivon Dick Houwwaan Journalist W. Huslagc Wethouder Amersfoort Dr.J.A.vun Kemenadc Minister van Onderwijs G. Klein Staatssecretaris Wetenschappen Wim Kok Voorzitter NVV J.C. Kombrink Lid Tweede Kamer Aad Kosto LidTweedc Kamer H.van Kuilenburg Oud direkteur NV De Arbeiderspers A.J. Kuiper Voorzitter Voedingsbond NVV A. Groencvelt Voorz. Industriebond NVV R. Ljan Jr. Burgemeester Zaanstad H. Lammers Wethouder Amsterdam Mr. J.J. van der Lee Burgemeester Eindhoven U ontvangt voor f.38,-tot 1 januari 1977 elke week dc VARA GlDS, het meest overzichtelijke programmablad met uitgebreide toelichtingen op het radio-cn televisie- gebeuren. Bovendien ontvangt u gratis als welkomstgeschenk VARA's Thuisgids.Een handige jaaragenda met veel nuttige en hulpvaardige tips van de Ombudsman en Koning Klant. >r f. 9,50 ontvangt u tot I april 1976 elke week die inzichtelijke VARA GIDS. Voor f. 10-per jaar bent u ondersteunend lid van de VARA. Want dan telt u mee voor de zendtijdverdeling volgens de omroepwet, ook als u lid bent van een andere omroep. Stuur onderstaande bon in of bel ons op (02150-48741 of 02150-16353). In envelop zonder postzegel zenden aan VARA, Antwoordnummer 3 in Hilversum. O abonneer mij voor f.38,- lot I januari 1977 op de VARA GIDS. Eind december ontvang ik gratis van u VARA'sThuisgids. O abonneer mij voor f.9,50 tot I april 1976 op de VARA GIDS. O maak mij lid van de VARA voor f. 10,- per jaar. Ik ontvang bericht hoe ik kan betalen. Naam: Adres: Woonplaats:. (Bank) gironummer: Handtekening: SI 50 jaar haantje de voorste! spi Het comb (Van onze KRISTI AN SAND - voorgevel vormt een ci hout. Enorme karrewielen ras een geweldig uitzicht wordt de haast serene rust aankomend straalvliegtuig Sally en vijftien maanden r1 het vliegveld van Kristian zaken uitstekend voor elk mer, waar de schaatstrofee oog lopende plaats hebbt lijk veel kamers, terwijl kamer al geheel is ingericl Kees Verkerk leidt de bezc ker met trots rond. Terec want voor een topsporter, meer dan tien jaar in de rijen c amateurs rond dwaalde, staat wel een zeer kapitaal pai waarvoor trouwens de bou grond rijp wordt gemaakt n stalen dynamiet, die de rots moesten splijten. Kees Verke heeft zelf veel aan de bouw v het huis gedaan. Op zijn eig slimme wijze struinde hij alle lei zaken van bouwmaterialen en rond het fraaie Zuidnooi havenstadje Kristiansand af via zijn schaatsreputatie flin kortingen te bedingen bij aa schaf van allerlei zaken. V< kerk deed er wel wat voor ten want toen hij eenmaal kle was, mochten de inwoners v Kristiansand komen kijken h kleine „Keessie" het allemj voor elkaar had gebokst. Dr duizend Noren maakten van gelegenheid om het huis Kees Verkerk van binnen te m gen zien, gebruik. Daarna les nij pas de sneeuwwitte vloert dekking, die hem constant 1 gevoel moet geven dat hij thi over het ijs danst. Kees Verkerk is opvallend lukkig in Noorwegen. Dat woi steeds duidelijker in de drie d< gen, die ik in Kristiansand hem doorbracht. Vooral klei Cornells, zijn zoon, speelt e belangrijke rol in zijn leve Hartelijke echtgenoot Sal „Als Kees ook maar even dm (Van onze sportredactie UTrEcHt -De onth, 'ende cijfers over het aan strafzaken heeft blijkbs met al te veel indruk - maakt op de spelende van de KNVB. Want 7ze. competitie heeft s ral- en tuchtcommissie heel wat overuren maken. Wellicht hebbe. f ea van die commissie de afgelopen week erg moeten werken, want laatste competitiedag \erde weer de nodige kwikkelijke zaken o werd dé scheidsrechter telmans in de wedstrijd Amersfoort - Willem Amersfoort-speler amselaar op een manier „bewerkt" dat wcLme? in sfaat was dstrijd verder te intussen heeft de dezelff eerste"divisiecl affaire intern gerege led ook moet hebben o ha onve op. ter C do He dusdani II leidt Amei

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 24