We leggen het accent op het modieuze binnenland buitenland MODEONTWERPSTER CHRISTINE DINGEN UIT OOSTERHOUT: COMBINATIES Riskant Goed sparen is: hoge rente en betere voorwaarden. Ons Spaar- Trouw systeem bijvoorbeeld. Evan Lanschot «SS radio r te OOSTERHOUT - „Als je niet tegen de lage prijzen van leren kleding uit het Verre Oosten kunt concureren, moet je naar een andere oplossing zoeken, wil je je bedrijf laten voortbestaan. Wij hebben die oplossing gevonden door het accent op het modieuze te leggen. Daar kunnen ze in het Verre Oosten weer niet tegenop". it zegt Christine Dingen, die een belangrijke inbreng heeft in Dija, een Oosterhouts be drijf in leren kleding waarvan haar man directeur is. Voor ieder nieuw modesei zoen ontwerpt ze een collectie kleren waarvoor van de zijde van de inkopers veel belang stelling bestaat. Wat deze na- SB1SV lllll - lllll' melijk niet in het Verre Oosten vinden, kunnen ze wel kopen in Oosterhout: goed afge werkte originele kleding. Zo kan het gebeuren dat in een periode waarin bedrijfss luitingen aan de orde van de dag zijn, het echtpaar Dingen kan zeggen dat de zaken erg goed lopen. Dat betekent wel dat ook Christine Dingen heel wat werk moet verzetten om aan de vraag van de inkopers te kunnen voldoen. Haar taak houdt niet op na het ontwer pen van een collectie, Ze is erbij als de, modellen worden uitgevoerd, adviseert de inko pers en showt zelf de kledings tukken. Zo blijft ze tot het einde toe haar ontwerpen be geleiden. Christine Dingen blijkt gevoel te hebben voor goede combi naties van kleuren, materialen en modellen. Bovendien kan ze erg origineel werken. Dit laat ste komt niet helemaal tot ui ting in de kleren die ze voor Dija ontwerpt. Daarbij moet ze immers rekening houden met allerlei zaken. Zou je haar de vrije hand kunnen laten, dan ontstaan er ongetwijfeld ware kunstwerken op het ge bied van kleding. Christine Dingen ziet zich echter ook opgenomen in het kringetje van de mode: in fa brieken houdt men zich angs tvallig aan bepaalde modelij nen, omdat men denkt dat de inkopers daar alleen maar op afkomen, inkopers halen al leen maar kleren binnen die aan die modelijnen voldoen, omdat ze bang zijn dat de con sument niets anders zal kopen, en de mensen vragen in de winkels naar de bekende mo deartikelen omdat hen geleerd is mee te doen aan het modes pelletje. Het is moeilijk en voor som mige partijen riskant om uit het kringetje te stappen. Christine Dingen probeert zo dicht mogelijk naar de rand te gaan en haar eigen ideeën door te voeren. Het resultaat is een collectie die in het systeem kan meed raaien maar toch voldoende „eigens" bezit om aantrekke lijk te blijven. Dit geldt ook weer voor de kleding die ze voor volgend jaar lente zomer heeft ontwor pen. Ze heeft het accent deze keer op de mouwinzetten ge legd. Bij het bedenken van de mogelijkheden die ze op dit gebied had kwam ze tot veel verschillende, soms originele oplossingen. Die mouwinzet ten zorgen er vaak voor dat het accent op het bovenlijf van de mantels komt te liggen. De rokken van deze jassen zijn tamelijk strak gehouden en hebben nogal eens lange split ten. De meeste modellen zijn uitgevoerd in rustige kleuren. Soms worden verschillende tinten van een kleur of ver schillende kleuren gecombi neerd. Behalve mantels zitten er in de damescollectie enkele japonnen en een overall. In de herencollectie zitten practisch geen opvallende dingen. Het modewereldje waarin de mannen vastgeroest zitten is immers nog veel enger dan dat van de vrouwen. Dat is ook de reden waarom Chris tine Dingen minder enthou siast over deze kledinggroep vertelt. Er hebben zich al inkopers gemeld voor praktisch alle ontwerpen. Dit ondanks het feit dat de enorme moderage voor wat betreft leren kleding praktosch voorbij is. Hieruit blijkt onder andere dat de le ren kleding in de winkels toch een eigen, zij het bescheiden plaats heeft ingenomen. RIEJA VAN AART foto's Johan van Gurp Rechtsboven Christine Din gen in een zelfondworpen le ren overall. Linksonder: Deze manhei is gemaakt van lange, smalle banen leer in verschillende kleuren. In de zijnaden zitten lange splitterf. Rechtsonder: Een kort, ruimvallend jasje dat met lin tjes wordt dichtgeknoopt. Abida 10 te Hamburg verwacht, Abel Tasman 6 260 w. Costa Rica nr. Bilbao, Anne Christina 7 41 nno St. Paul's Rock, Atys 7 320 w Bombay nr Mina al Fahal, Balong 6 vn Banjul nr Freetown, Britsum 6 20 o Keywest nr Tam pa, Calamares 6 570 wnw Kara chi nr Davao, Capisteria 7 400 o Townsville nr Seria, Chevron Nederland 7 te Pascagoula, Co- ral Maeandra 7 vn Rotterdam nr Antwerpen, Cumulus (weer- schip) 6 te Rotterdam, Dutch Mate 7 vn Rotterdam nr Stowe, Dutch Spirit 6 non Texel nr Prvoo, Elizabeth Broere 7 v Rot- terdan nr Tees, Felania 7 80 nw Madang nr Lae, Gulf Hollander 6 240 z Dakar nr. Cabinda, Marne Lloyd 8 te Suezkanaal nr New Orleans, Mersey Lloyd 6 vn Keelung nr Hongkong, Moord recht 6 130 ono Belle Island nr Detroit, Mytilus 7 270 Masira nr Jebel Dhanna, Neder Rhóne 6 vn Bangkok nr Manilla, Neeltje Broere 6 te Dordrecht, Neptu- nus 6 vn Point Fortin nr Cura cao, Serooskerk 7 te Abadan verw., Socrates 6 vn Hamburg nr Antwerpen, Straat Clement 7 vn Tauranga nr Djakarta, Straat Colombo 5 vn Durban nr Dar es Salaam, Straat Hobart 6 vn San tos nr Recife, Straat Hnshu 6 te Hakata, Straat Kobe 6 vn Wal visbaai nr Luderitzbaai, Straat Rio 7 te Colombo verw., Straat Singapore 8 te Aidelaide verw., Talamanca 6 220 no Puerto Rico nr Genua, Thameshaven 6 vn Buenos Aires nr Santos, Toloa 6 vn Albany nr Morehead City, Trident Rotterdam 6 480 wzw Landsend nr Rotterdam, ses 6 vn Puerto Ordaz rut town, Westerkerk 6 val,' nr Singapore, Willen^, Naha verw., Wonorato j Antonio nr Manilla, Zaiu, 500 w Georgetown. EMS verwacht beperkt verlies DEN HAAG (ANP).p tatie Maatschappij Sch» gen N.V. (EMS) verwïï saldo over 1975 een verfc beperkte omvang f 300.000 winst, totaal v... saldo nog ruim f 44 minui lopende boekjaar heeft di: haar activiteiten gestaagd verminderd. Over de vj aan derden van de meerder- spaketten VHS en Van Wr Heringa is in beginsel ove« stemming bereikt. De Zwolsman zal in de eer mende aandeelhoudersven i ring zijn commissariaat tel schikking stellen, zo heefl EMS bekendgemaakt. BROWN Boveri en Shgm getti hebben besloten sar werken voor de ontwikkj van een nieuwe techniek! het omzetten van vloeibaa l in gasvormige toestand.! nieuwe techniek wordt mij schadelijk voor het milietj noemd en zal tegelijkertijdsï triciteit opwekken. (ADVERTENTIE) Y\o&e voo Een rente van 63/4% terwijl u toch direkt over uw geld kan beschikken. Neemt u geld op dat kost u dan i over het opgenomen bedrag. 1 Maar bij Van Lanschot ontvangt u altijd een basis- rente van 4%. Zo heeft Van Lanschot 15 verschillende aantrekkelijke spaarmogclijkheden. Een uitvoerige brochure over al deze spaar- vormen ligt voor u klaar. Op aanvraag zenden wij u deze gaarne toe. Broii,i,Vccmarktstraat 44, tel. (076)125844. Roo>ond:uU Molenstraat 8, tel. (01650) 40970/40971. VHortogenbosch, Amsterdam, Breda, Den Haag, liindhoven, Hilversum, Nijmegen, Roosendaal, Rotterdam, Tilhurg, Vught. Beurskoersen VRIJDAG 7 NOVEMBER 1975 I I le kolom slotkoersen vorige beurs. 2e kolom koersen 2e tijdvak beurs a - laten b - bieden c - exclaim d - exdividend e - gedaan bieden f - gedaan-laten Actieve aandelen Handel en industrie AR/O f 20 ABN f 100 AmRo f 20 Deli-Mij f 75 Dordtsche f 20 Dordtsche Pr. lieineken f 25 Heinekenll.f25 hal ii.noo Hoogov. f 20 hva-m. eer! KNSMcrt f100 KLM f 100 Kon.Olie f 20 Nat.Ned. f 10 Ommeren Cert Philips f 10 Robeco f 50 Rolinco f 50 Scheepv.U f 50 Unilever f 20 37,20 316.00 72.20 82,30 122,00 120,20 146,00 136,50 51,50 54,70 131,40 55,00 94,20f 81,80 232,00e 25,80e 177,80 126,60ej 11 l,50f' 105,50 36,90e 315,00 72,50f 81,10 122,90 145,00 134,70 63,50 54,00f 130,50 55,50 94,80 81,30 233,00 25,80f 177,80 [127,10 ll 10,50f 105,70 staatsleningen 10.50 "ied. 74 107,10 9.75 id 74 104,10 9.00 id 75 8.75 id 75 8.75 id 75 2 8.50 id 75 8.00 id 69 8 00 id 70-95 94 70 8.00 id 71-96 92,90 8 00 id 701 100,10 100,10 99,10 99,30 99.30 93,90 107,30 104,20 100,30 99,20 99,30 99,40 93,80 94,60 92,90 100,10 8.00 id 7011 8.00 id 70111 8.00 id 69-76 8.00 id 70-77 7.75 id 71-96 7.75 id 73-98 7.75 id 70-78 7.50 id 69-94 7.50 id 71-96 7.50 id 72-97 7.50 id 71-81 7.20 id 72-97 7.00 id 661-91 7.00 id €611 7.00 id 69-94 6.50 id 681-93 6.50 id 6811 6.50 id 68111 6.50 id 68IV 6.25 id 66-91 6.25 id 67-92 6.00 id 67-92 5.75 id 651-90 5.75 id 6511 5 25 id 641-89 5.25 id 6411 5.00 id 64-94 4.50 id 58-83 4.50 id 59-89 4.50 id 601-85 4.50 id 6011 97,30 97,50 101,60 101,10 90,90 90,30 101,10 90,20 89,30 88,70 99,50 86,80 89,40 89,00 87,00 85,00 84.70 84,40 84,10 88,00 83,90 82,90 85,75 85,60 84,20 84,10 79,50 91,40 82,60 88,20 80,70 97,50 97,70 101,70 101,40 91,00 90,30 101,00 90,20 89,30 88,70 99,60 86,80 89,40 89,00 87,00 85,00 84,70 84,40 84,10 88,20 84,00 83,00 85,75 85,50 84,10 84,00 79,35 91,40 82,70 88,30 80,70 Convert, obligaties 4.75 Akzo 70,00 170.50 6.00 A.B.N. 117,20 118,00 6.75 AmRo73 98,50 98,50 5.50 AmRo 180,25 181,00 8.25 Ball.Ned 94,20 94,20 6.25 Buhr.T 89,20 89,20 7.25 Furn. 73 90,00 90,50b 4.75 Gelder 95,60 95,60 5.75 Gist-Br 90,00 90,00 6.50 Grinten 110,00 110,00 7.25 H'mcijer 92,70 92,50 7.50 Holec 112,00 112,00 5.25 Hoogov. - - 7.50 IHC Holl - - 7.25 Kappa 73 6.50 Kluwer 87,60 87,60 104,00e 8.75 K.N.S.M75103,80 103,50 K.75 K.B.B. *75 104,70 104,70 5.75 KLM 76,00 76,00 7.75 K.N.Pap. 109,20 108,20 7.25 KSH 73 83,90 83,70 7.00 Lyons N 73,50e 74,20 7.25 M'intosh 84,30 84,20 9.00 Meneba 98,80 98,90 7.00 NBM-B 80,50 88,00 7.25 Nederh. 23,50 20,00 6.50 NMB 176.00 180,00 7.75 Nutricia 93,60 93,70 8.00 Nijverd. 88,00 - 4.75 Philips 87,20 87,00 10.00 Pont 104,70 104,80 7.50 Proost.B 92,90 92,80 6.50 Rolinco 69,60 70,00 6 50 id 1000 71,50 71,50 8.00 Sanders 91,00a 90,50a 7.00 Skol Br. 88,00 87,60 7.00 Slav.Bk 100,90 - K.25 Vih-But. 87,50 87,50 7.00 W'sanen 90,20 90,00 Aandelen Banken verzekeringen AMEV Am fas AssSt.R'dam Ennia Ned.Crediet NMB Slavenh.Bnk id Cert Fr.Gr.Hyp. Tilb.Hyp.bk Westl.Utr.Hyp 287,70 Scheepshyp. 2870,001 53,50 81,00 97,90 117,50 42,20 129,00 2470,00, 247,00 99,00 152,50e 53,70 82,20 98,00e 118,80 42,30 131,00e 2470,00 247,00 100,00f 151,00 285,50 2880,00 id cert Bredero VB id cert Buhrm.Tett. id cert Calve-D cert id 6 pet cert Centr.Suik. id cert Ceteco id cert Chamotte Cindu-Key Crane Ned Desseaux Dikkers Handel en industrie ACF 310,00 309,00 Ahog-BOB 40,20 40,50 Ahold 92,00 90,10 AMAS 9,20 9,70 Asd Droogd. 82,00 83,50 Asd Rijtuig 151,00 151,50 Aniem Nat. 29,50e 29,00e Arnh.Schbw 100,00 100,00 Asseiberg 885,00 885,00 AUDET 169,00 169,00 Aut.ScrewW 66,00 66,00 Aut.Ind.Rt 1130,00 1100,00 Ballast-N 46,30 46,50e BAM 78,50 77,60 Batenburg 219,00 216,00 Beek, van 75,00b 75,50 Beers 60,50 60,80 Begemann 94,00 94,00 Bergoss 149,00 145,00 Berkel P 102,40 108,00 Blydenst 280,00 290,00 Boer Druk 171,00 170,00 Bols Borsumij W Bos Kalis Braat Bouw Bredero VG 1300,00 |- 68,00 68,00 70,50 70,50 105,00e 105,70 198.00 198,00 1240,OOei 1300,00b 306,00 295,00 301,00 61,80 138,00 1190,00 935,00b 940,00 169,30 169,30 46,00 43,50 500,00b 57,00 75.50 Dr.Ov.Hout Droge Duiker App Econosto Elsevier id cert EMBA Enkes Fokker Ford Auto Furness Gamma H id 5 pet PW Gel.Delft c Gelder eert Gerofabr Giessen Gist Broc. id cert Goudsmit Grasso Grinten Grofsmed. Hagemeijer Helma Hold. Hero Cons. Heybroek Hoek's Mach Holec Holl.Beton Moll. Beton c 212,00 1270,00 288,00 38.80 440,00 43,00 167,50 10,10 34,20 386,00 83,00 29,90 182,00 61,50 29,20 391,00 55,60 55,60 87,00 124,00e 158,10e 117,00 68,00e 38,00 124,00 155,00b 79,20e 163,00 59.00 56,20 61,20 1170,00 945,00b 942,00 170,90 169,90 42,80 42,70 500,00 57,00 75,00e 213,50 1270,00 280,00 38,60 437,00 433,50 164,00 10,30 34,60 375,00 84,00 28,60 12,50b 182,00 63,60 29,20 395,00 155,10 155,10 '87,00 126,00 158,10e 119,00 68,00 38,50 124,00 156,00 179,70e 1163,00 60,00 59,80 ICU IHC Holland Ind.Maatsch. IBB Kondor Interlas InternatioM Inventum Kappa cert. Kempen Beg Key Houth. Kiene S Kloos Kiuwer 101,90 29,50 221,00 62,80 141,00 36,80 519,00 143,00 201,00 136,00 81,20 102,50 29,00e 222,00 62,50 138,00 36,80 522.00e 142,00 79,00 200,00e 132,00 80,50 Bijenkorf 79,10 79,10 id cert 79,30 79.30 id 6 cum 12,90 12,90 Kon.Ned.Pap 46,40 46,10 Krasnap.sky 145,00 147,00 KSH 42,80 43,50 Kwatta 20,00e 19,00 Landre&Gi 135,00 135,00 Leids.Wol 260,00 255,50 Macintosh 63,50 63,00 Meneba 104,50 103,60 Metaverpa 2430,00 2430,00 Moluksche 126,00e 127,50e Mijnb.W. 830,00 825,00 Naarden 45,80 46,80 Naeff 94,00 94,90 Nat.Grondb. 48,00e 48,20e NBM-Bouw 27,80 29,00 Nedap 305,00 310,00 Nederhorst 5,50 5,60 Ned.Bontw. 192,00b 195,00 Ned.Dagbl - 347,50 id cert 347,50 - Nelle 309,00 311,50 Netam 63,00 65,00 Nieaf 1335,00 1350,00 Nierstrasz 1350,00 1330,00 Norit 106,00 106,50 Nutricia GB 48,00 48,10 Nutricia VB 47,80 48,00 Nijverdal 55,70 55,20 IOGEM Hold. I Orenstein Oving-D-S Pakhoed H id cert Palembang Palthe Philips Pont Hout Porcel.Fles Proost&Br Rademakers Reesink Reeuwijk Reiss en Co RIVA id cert Rohte&Jisk Rommenholl. Rijn-Schelde Sanders Schev.Expl. Schokbeton Schuitema Schuppen Schuttersv. Stevin Gr Stoomsp Tw. Tablnd.Phil. Telegraaf THV Intern Tilb. Waterl. Tw.KaheU. Ubbink Unikap Unil cert id 7 pet id 6 pet V.d. Vliet-W Veneta Ver.Glasf Ver. Hand.S. VMF Ver.Uitgmij Ver. Touw id cert Vezel verw. 22,80 22,70 249,80 249,00 134,00 136,00 136,00 135,50 129,00 j 128,50 77,00 '77,00 66,00 65,20 191,50 120,00e 151,00 395,00 109,00 43,00 102,00 283,00 275,00 49,00 620,00b 162,00 117,00 17,30 121,00 325,00 79,00 81,00 64.80 72,00 79,30 190,00 375,00 265,00 131,00e 146,00e 191,00 120,60 152,00 400,00b 110,00 43,20 102,00 284,50 276,50 48,00 630,00e 161,00 ,116,50 17,50 920,00 122,00 324,00 80,00 81,50 66,00 72,00 78,80 190,00 370,00 275,00 135,00e 142,00 77,60 66,60 64,00e 33,50 99,80 726,00e 169,50 82,50 59,00 305,00e 77,6 66,60 67,50e 32,00 100,00 169,50 84,50 58,70 325,00e VihamijButt 60,00 60,50e VRG Papier 62,20 64,00 Vulc.oord 50.00e 48.00 Wegener C 48,10 48,80 id cert 48,10 48,80 Wessanen c 84 50 85,00 W.vers 80,10 85,00b Wijk en Her 1250,00e - Zaalberg 75,00 75,60 Mijnbouw/Petroleum Maxw. Petr "1,50 112,50 Moeara En. 208.50 205,50 id 1-10 2670,00 26700,00 id 1-1 2750,00 2710,00 Sarakreek 26,00e 26,00 Diversen Geld.Tram 400,00 401,00 Ant.Brouw. 150,00b 150,00b Ant. Verf 139,00e 140,00 ElMij Aruba 152,00b 155,00b Sur. Brouw. 97,00 102,00e Hunter D. 18,00 18,10 Participatiemijen Alg.Fondsenb. America Fnd Asd Belegg.D Converto Goldmines Holland F id 1 Interbonds Binn.Belf.VG Breevast Ned. Vastgoed Dutch Int 100,50 137,00 144,50 520,00 164,00 132,00 660,00 520,00 127,40 113,00 550,00 100,00 100,50 138,00 144,50 520,00 167,00 132,00 661,00 520,00 127,30 114,00e 552,00e 99,90 Beleggingsmijen IKA Belegg Nefo Obam Uni-Invest Wereldhaven Leveraged Rorento Tokyo PH(S) Tokyo PH Concentra 128,00 67,90 67,80 64,20 72,00 61,80 112,80 58,50 80,80 226,00 128,50 67,90 67,10 64,50 93,00 62,00 112,80 58,00 80,30 ANP-beurs- overzicht AMSTERDAM - Op de Am sterdamse effectenbeurs hebben de handelaren zich vrijdag bij opening weinig aangetrokken van het som bere nieuws over de econo mie en de gestegen werk loosheid in Nederland. De beurs liet zich leiden door de optimistische stemming in Wall Street, waardoor er een vriendelijke stemming met kalme handel ont stond. Bij de internationale waar den lag Kon. Olie gevraagd in de markt en steeg met 70 cent tot f 94.90. Na goed bestuderen van de cijfers zijn de uitkomsten "niet zo gek", zo werd gezegd. Voor Hoogovens bestond geen aanbod en kleine vraag was goed voor een openings winst van f 1.50 op f 53. Akzo moest 20 cent terug tot f 37, terwijl bij Philips en Unilever vraag en aanbod elkaar in evenwicht hielden en zodoende onveranderd geopend werd op resp. f 25.80 en f 105.50. In de scheepvaartsector overheerste het kleine pu blieke aanbod en noteerden de meeste fondsen lager. HAL verloor f 1.50 op f 63.50, KNSM 90 cent op f 130.50 en NSU f 1 op f 110.50. Van Ommeren no- NEDERLAND I teerde f 1 hoger op f 233. De redelijke, lokale vraag naar aandelen KLM, g< seerd op de gunstige voor* uitzichten voor de lucht vaart, uitgesproken door de voorzitter van de I.A.T.A, die nu in bredere kring 1** kend zijn, bleef bestaan. Het aandeel werd f 1-5® duurder op f 56.50. De bankaandelen waren verdeeld, terwijl Heineken een gulden verloor op f Nationale Nederlanden steeg met 20 cent tot f 82. Op de staatsfondsenmarkt bleef de vaste stemming door lichte publieke vraag bestaan. De affaire wasech ter gering. Op de beurs is grote irritatie ontstaan rond een pers' communique van de EMS dat vrijdagmiddag om 3 uur vrijgegegeven mocht wor den. Een deel v.an het com munique was uitgelekt en werd in een van de ochtend bladen gepubliceerd. Ieder' een op de beurs vroeg zich at waarom het communique dan niet in de ochtenduren door de EMS is vrijgegeven zo werd alom op de vloei vernomen. Temeer, zo werd hieraan toegevoegd, oxdat iedereen wist dat het com munique er lag. teleac 10.00 Huisartsen, les 4 (herh.) 10 30 Computerkunde, les 2 5 en 26 NOS/NOT 14 J0 Voorlichting Schooltelevisie-serie. NOS 15 30 Journaal tros 15.32 Simonskoop: filmmaga- I zine 14 45 Het geheim van de Nijl, 15 -feuilleton (herh.) 16.55 Tros Sport 17.25 Ren je rot, jeugdpro- gramma 17 50 Heidi, jeugdfeuilleton (3) teleac 18.15 Duits, les 21 NOS 18.45 TV-informatie voor Ma rokkanen 18.55 Journaal AVRO 19.05 Wie van de drie, vraag- en antwoord-spelletje 19 35 MASH: Commandant voor één dag, tv-serie 20.00 Angélique, cyclus van 5 speelfilms: II. Angélique, de weg naar Versailles NOS 21.35 Journaal AVRO 21.50 De Zangeres zonder Naam 22.40 Sportpanorama NOS 23.20 Journaal IKOR/NCRV 23.25 Het lied van de week 19.3 19.51 20.0 20.2 NEDERLAND II NOS j 18.45 Brigadier Dog 18.55 Journaal KRO 19.05 Wickie de Viking, jeugd serie 20.5 21.3 23.01 23.41 23.4 10 teite tage Aus: repo zee. sove 15.01 het 15.1 Reis tief port; Spoi beril scha van tend Verv dag. 23.5. 13 voor Ami prog Ausi gran Jour Frei kleii hilversum i 23. TROS: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Ontbijt-Soos: lichte- en popu- flair klassieke muziek. (7.30 Nieuws. 7.41 Aktualiteiten. 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek voor huisvrouw). 9.0Ö (S) Wegwezen, met tips voor weekendtrips. 9.30 (S) Tien-om, mini magazine ïvoor jongens en meisjes. 10.00 (S) Aktua-sport. (10.30-10.32 Nieuws). 11.00 (S) Hartje Am sterdam: mensen-meningen- muziek. OVERHEIDSVOOR LICHTING: 12.16 Franco huis, informatie voor het bedrijfsle ven. TROS: 12.26 Mededelingen. 12.30 Nieuws. 12.41 Aktualitei ten. 13.00 (S) TROSS-Country. 14.00 (S) Steiger-B: amuse mentsprogramma. 15.30 Nieuws. 15.33 (S) Als dat zou kunnen, verzoekplaten. 17.30 Nieuws. 17.32 Aktualiteiten, met om 18.00 Sportnieuws, in- terviews en muziek. 18.30 Nieuws. 18.41 Apollo XXI, feuil leton. 19.02 (S) Plaatvaeria. VARA: 20.00 (S) De VARA feli citeert, verzoekplaten. 21.00 (S) r Voor wie niet kijken wil..., geva rieerde muziek, met om 21.20 Berichten uit het buitenland; 21.40 Nieuws van de afgelopen week; 22.10 Sport op zondag. 22.30 Nieuws. 22.40 Voor wie niet kijken wil..., vervolg. V ten voo 8.01 da§ een infi Nie In teri (S) var wei nol Hei voc in nie Eui am sle lin Ni. vai ïiji 18. eer 19. vei TR Co spr kui 23. IOl£ MACHT SLAAl^T jLAHGVie-r cqsf- /eenvuebinS EEH'VGuMSL/LCH../bouwen. sarton maar mamhet heept al zoveel gekost het hotel weer qp te bouwen >ki een aaaand voor dr?i"^in,c3heldje ik ben een VA,N NIK'S I worsen was 'k er weer uit.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 14