r Geldleningen f H f 19.- In Strijen komen royale halve villat type bongerdstee is biemans uitgekookt? /v\ In Ooltgensplaat komen 6 semi bungalows type gaardstee PROJEKTA BV Nog ticndi Marokkan Spaanse S T SEMI-BUNGALOW CWesüand Utrecht bedrijfsgebouw Roosendaal Zadelhof!' Rotterdam 010-149244. paikzt BEDRIJFSHALLEN LjF Oecumeni NIJMEEGSE ONROEREND GOED Verlaagde tarieven GELD vioekm 8 mm massief TE HUUR IN OOSTERHOUT: NIMA BIEMANS nederlandbv PRINSENBEEK TE KOOP (voor bezitters van een eigen huis) Te huur ca. 9.000 m2, eventueel v.a. 2250 m2 laadperron met 15 laad- en losplaatsen 6 m hoogte, zware betonvl. heteluchtbl. en T.L.-verl. zeer gunstige huurprijs naar keuze kort- of lang lopend huurcontract de krant helpt u op weg ilm In voorbereiding premiewoningen en vrijstaande bungalows te Bruinisse. Vormgevers voor leefbaar won®1] Maliebaan 24-26 Utrecht Telefoon: 030-316044 Huisarts pleit voor objectieve toetsing van werk a&Milfldi T- nlNH -- 9 op 1.000 meter grond. Grote hal met hard houten trap naar verdieping, living, kantoortje, extra luxe Sie-Matic keuken met bar, plavuizen in living en keuken, 3 slaapkamers beneden 1 grote slaapkamer op verdieping, 2 badkamers, 2 studeer/hobbykamers, proviand kamer, hobbyzolder, garage voor 2 auto's. Aange bouwde serre, aangelegde tuin. Direkt beschikbaar. Prtjs f 335.000,- k.k. C. v. Leeuwen, Westrik 9, Prinsenbeek. Bezichti ging na telefonische afspraak 01607-3522. Snel en zonder risico. de No-Risk hypotheek. Alléén de Westland-Utrecht heeft de No-Risk hypotheek. De enige hypotheek die automatisch wordt kwijtgescholden bij overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid. Stuur een lege, ongefrankeerde envelop met uw naam en adres aan: Westland-Utrecht Antwoordnr. 7738, Amsterdam. U ontvangt dan gratis een uitvoerige folder. Natuurlijk kunt u ook kontakt opnemen met uw makelaar of assurantiebemiddelaar. Hypotheekbank nv ii/nddelburg. Lange Delft 72-74, 01180-25955 Wij hebben het genoegen U te berichten dat wij heden hebben Kunnen beslui ten tot een verlaging van onze tarieven voor hypothecaire leningen. Wij waren al steeds goedkoper dan andere financierings-instellingen, en nu is onze voorsprong dus nog beduidender geworden. Alle aanbiedingen die wij na heden zullen doen, zijn gebaseerd op dit nieuwe tarief. Ook de lening die wij hopen aan U te kunnen gaan verstrekken. Terugbetaling bij Terugbetaling bij Terugbetaling bij looptijd van looptijd van looptijd van Netto in handen 180 mnd 120 mnd 60 mnd min. 1% (alles (alles (alles afsl. prov. nbegrepen) inbegrepen) nbegrepen) f 5.000,- f 63,50 75,— 114,— 6.000.- 76,— 1 90,— 137,— 7.000.- 1 89,— t 105,— f 159,50 8.000,- 101,50 t 119,50 182,50 f 9.000,- f 114,— f 134,50 205.— 1 10.000,- t 126,50 149,50 228,— 12.000.- t 152,— 179,50 273,50 t 15.000.- 190,— 224,— 341,50 20.000,- 253,— f 299.— i 455,50 25.000,- 316,50 373,50 569,— enz. enz. enz. enz. Extra aflossing is onbeperkt toegestaan. Elk ander kapitaal (tussengelegen of hóger) is óók mogelijk. géén notariskosten géén taxatiekosten géén leeftijdsgrenzen Beroep of bedrijf zijn niet bepalend. Bel of schrijf vandaag nog voor uitgebreide vrijblijvende inlichtingen Financieringskantoor Moonen Saroleastraat 42, Heerlen. Tel. 045 - 71 08 06/ 71 06 98. buiten kantooruren (alsmede op zaterdag en zondag) tevens 045 - 21 41 97 Ook Uw adres voor 1e hypotheken (rente 9x/a°lo); gewone 2e hypotheken (rente 93/4%) Makelaars &Taxateurs O.G.. Weena 712 per m2 ongelegd, exl. B.T.W I PARKET vraagt dokumentatie (ook 's zaterdags) Showroom: Breda, Haven 17, Tal. 076-137180 Rottardam, telefoon 010-156630. Matheneaaerdijk 229b. □PROJEKT ONTWIKKELING b.v PLAN WESTSTAD t pidn westbtad to Oostorhout gaat jannamersbadnjf BONTENBAL te Raauvw bouw raalisarao van 4 bedrijfshallen TE KOOP TE PRINSENBEEK Aan het Brouwersbos 31 RIANTE SEMI-BUNGALOW Rust. ligging. Zonn. ruime achtertuin met blijvend vrij uitz Tot ca. 750 m2 eigen grond. Ind.: wnk. met open haard, luxe keuken, ruime badk., 3 sik., zolder met vele mog. Garage. C.V.-gas. Geh. therm, begl. Spouw- en dakisolatie. Spoe dig te aanv. Vr.pr. 318.000,- k.k. HENGEVELD MAKELAAR O.G., Brucknerlaan 2, Rotterdam-13. Tel. 010-180246. Lid NBM - GOEDE WEG. WATER EN SPOOR VERBINDINGEN - IDOOm' OF MEER BEDRIJFSRUIMTE VOOR OPSLAG. DISTRIBUTIE OF PR0DUKTIE INCLUSIEF KANTOORRUIMTE VOORZIEN VAN CV EN VERLICHTING VRIJE LAADH00GTE 6 METER VLOERBELASTING 2000 kg/m' INRIJDEUREN VOOR VRACHTVERKEER RUIME OPSLAG BUITEN DE HALLEN PARKEERRUIMTE INLICHTINGEN: PROJEKT ONTWIKKELING b BARONIELAAN 75 BREDA ^076-131824 In een oude boomgaard wordt binnenkort gestart met de bouw van 10 bongerd steeën, welke op het zuidwesten zijn gelegen en een grondoppervlakte hebben van 330 m' tot 700 m'. Prijzen vanaf 184.500.- all in Om eerlijk te zijn: eigenlijk nooit! Want wij maken onze exclusieve houten aanrechtbladen steeds weer in andere vormen en afmetingen, 't Hangt maar van üw "recept" af,... Ook wat houtsoorten betreft' is ons menu gevarieerd: teak, wengé, eiken, beuken, essen en grenen. Gaat 't om houten aanrechtbladen? Kijk dan bij Biemans in de keuken! Ook voor het vervaardigen van kunststof aanrechtbladen draaien wij de hand niet om. Ook voor speciale opdrachten zoals: interieur betimmeringen zelfs voor vliegtuigen modellen en mallen, meubel restauratie, speciaal timmerwerk volgens tekening. afd. keuken-timmerfabriek Bouwlingstraéit 70 Oosterhout Teleloon. 01620-23100-26822 Telex. Bined 54689 Postbus 140 Indeling: overdekte entree royale hal zitkuil met vrijstaande openhaard werkhoek ruime eethoek open L-vormige keuken met afzuigkap en vaat- wasmachine groot terras met diepe en brede tuinen garage met berging 4 royale slaapkamers badkamer met ligbad en ingetegelde plantenbak verlaagd houten plafond op overloop zeer grote zolder met vaste trap rood- paarse baksteen hardhouten kozijnen c v. c.a.s. centraal afzuigsysteem fraaie betegelingen. Een echt 'woonhuis' d w z. een huis met plaatsen voor diverse aktiviteiten van u en uw gezinsleden, die elkaar daarbij niet behoeven te storen. Door een verschuiving in de begane grond zijn plekken ontstaan voor koken, eten. wonen en studeren, echter de visuele relatie blijft gehandhaafd. De vide geeft een ruimtelijke relatie in vertikale zin. U komt binnen in een ruime entree met garderobe-nis. U kunt dan doorlopen naar de keuken, L-vormig, appelgroen, kompleet met afzuigkap en vaatwas- machine. De eethoek is handig naast de keuken gesitueerd. De L-vormige verlaagde zitruimte is fors en heeft een hoek-openhaard. Naast de zitkuil is nog een werkkamer. Boven zijn 3 of 4 riante slaapkamers en een komplete badkamer. Bovendien nog een biblio theek van waaruit u op de eethoek kijkt Een plezierige ruime tuin, achter op M zuidwesten rond het huis, geeft u de nodige privacy. Het huis is afgewerkt met hardhout en heeft natuurlijk een et een garage en een grote berging. Prijs vanaf 176.500.- «elf J jn study 't' M. J •3 - w- beganegrond (Van cnze redact MADRID De deelnemers aai zijn gisteren in het kamp geble hebben opgeslagen en dat op Spaanse mijnenveld ligt. Marok dat zich nog tienduizenden beto vijftigduizend, die in het kamp Ook van de kant van zwaar I bewapende Spaanse eenheden werden gisteren geen acties gemeld. Hier werd gisteren gewaarschuwd dat men niet! zal aarzelen het vuur op in-1 dringerg te openen als dezel nog meer naderbij komen. „Op iedereen die verder gaat dan de door ons vastge- E stelde afstand, burger of sol- daat, zullen wij schieten", zei I generaal-majoor Federico Go mez de Salazar. In officiële kringen in Ma drid werd verklaard dat men niet als eerste zxiu beginnen met schieten, maar dat niet wedt toegestaan dat er ook maar een invaller via het mij nenveld dat parallel met de grens loopt, zal binnendringen. „Willen de Marokkanen de mijnen trotseren „dan zal dat moeten gebeuren op de Chine se manier, dat wil zeggen met een menselijke lawine die doorschuift totdat er na talloze doden voor de rest geen ge vaar meer te duchten is", al- dus de woordvoerder in Ma drid. Hier werd gisteren op nieuw door het kabinet mat j prins Juan Carlos aan het hoofd, gepraat over de invasie in de Spaanse Sahara. Van daag komen vermoedelijk weer afgezanten van koning Hassnn van Marokko naar Ma drid voor overleg. Marokko zou verder al in Madrid hebben laten weten dat het zeer moeilijk zal zijn ingrijpen van de Marokkaanse strijdkrachten te voorkomen als er op de deelnemers aan de mars geschoten zou wor den. De Veiligheidsraad der Ver enigde Naties heeft Marokko gelast „onmiddellijk alle deel- f nemers aan de mars in de Sahara terug te roepen. Een met algemene stemmen aange- nomen resolutie zegt dat die raad het organiseren van de UTRECHT (ANP) De Groningse huisarts R.M. Saan heeft in Medisch Contact ge pleit voor een objectieve toet sing van het werk dat de huis. k", doen" Nu het artsen aanbod stijgt, komt er vol- gens hem ruimte voor kwajj. teitsverbetering, verbreding en verdieping. Hij noemt het opvallend, dat de Landelijke Huisartsenvere- mging in haar blauwdruk naast twee logisch te verkla ren beleidsounten als prak- tijkverkleining en vestigings- eleid, ook de intercollegiale toetsing opvoert. Dit slecht omschreven begrip is volgens hem ZO voortijdig aan de huis- TtnW? v.°°rgelegd, dat er een Babylonische spraakverwar- "ng dre,ft- Hij voelt meer voor een objectieve toetsing. °r' Saan vindt het niet on redelijk (alhoewel in bijna fT" ,enfk®1 beroep gebruike- daf 1,7 e ,overheid verlangt 7*?.en °°k na hun afstude- blijven voldoen aan van Jaar sti3Sende kwali- zullTnrme,T De huisartsen uilen zelf moeten proberen himimum kwaliteitsnor men op te stellen en ze zullen ten °j aa" een t°etsing moe ten onderwerpen. (Van een onzer verslaggevers) hSenamengr0eien van kat.ho- oeaimt, Protestanten in de Wachten"8 m0et men meer ver- bovenaf £nderoP dan van Werelrino T Rome en bij de dezaiif Yan K«'ken ligt men daar88" beetje StÜ' omdat va„wt>rh2?n,foed„wPet heeft maatrnnat Dit kli- doorbmkenVA^0nd8r0p worden se hoogteraat inU4 Nijmeeg- genheid van Wni i? o^mene, morgen Willibrordzondag- Unde^u1^ Van der meenten °Ver de basis" fctische eeme "f™* w«ken. •eclesia's studenten- Schappen andere gemeen- ^PPen, waar men kan erva-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 10