De vijfde van Roxy Music Barday James Harvest zet door radio televisie even piekeren ONTDEK DE VERSCHILLEN DE STEM VAN VRIJDAG 7 NOVEMBER •uk hè. Thuis heb ik Philips. Tja. •taken ten minste wat. ijna niks. tte-recorderN 22 IS. batterijvoeding. wde electret- ior een zeergroot reik. Automatische tere geMng. e motorregeling, noaen 1 W. n voor hoofdtelefoon. rammofoon. dio en extra Mm. 25 x 20 x 7 cm. de komende jaren de elemaal uitzonderlijk tl is mooi geregeld in tde tijd voor insiders k en wij allemaal die villen betalen. o-eassette-recorder /oor net- en batterij- midden-, te golf (30,7-49m). auzetoets. ie opnamesterkte- tomatische it indicatielampje. ie motorregeling. leeluistemiveau. electretinicrofoon. ie FM-fijn- Aansluitingen voor 'oon, telefoonspoel, grammofoon. 32x8,5 cm. en betekent, samenwerk" ïom je heen en afwisselen0 igheid en verantwoord# ■ing zoeken kunnen bijv-1 splaatst worden als: Bijna een jaar na het uitko men van de vorige elpee, heeft r„ïv Music eindelijk weer een „ieuvv album voltooid. Het is duidelijk dat Bryan Ferry, het brein van deze Engelse groep, de tijd heeft genomen om zijn ide- Jn uit te werken. Ook op dit „ieuwe (vijfde) album, „Siren", at het voornamelijk om de wat lugubere sfeer en de bizarre be elden die muziek en tekst oproe- uen Boxy Music heeft met zorg verder geknutseld aan die typi- ,che stijl waarmee het in 1972 opeens de poppodia betrad. De groep maakte snel naam met muziek waarin elementen tan deltichtenrock la David Bowie) en de stijl van de jaren vijftig-rock zaten, maar die toch nieuw klonk door de vreemde, vervormde klanken en de voor dracht van zanger Bryan Ferry. De beeldschone knaap die de synthesizer bediende en tijdens de concerten van de groep zowel I jongens als meisjes het hart snel- I Ier deed kloppen, Eno, werd er I na een jaar door Ferry uitge- I gooid. Een tweede persoonlijk- I heid in de groep, dat was toch I teveel van het goede. Op „Stranded" begon Roxy Music wat rustiger te worden, er I werd minder geëxperimenteerd en er kwam meer Hjn in de mu zikale opvattingen. Dat is ook met deze nieuwe elpee het geval. Saxofonist Andy Maekay en gi tarist Phil Manzanera mogen I zich uitleven op solo-elpees, in I Koxv Music draait het allemaal om Bryan Ferry, die alle num mers schreef, soms bijgestaan door een ander lid van de groep. I Op de elpee „Siren" hoor je Bryan Ferry natuurlijk weer dat bekende op gewonden looppasritme en het overdreven, bezwerende gezang van Ferry. Hoogtepunt is het Zeer sentimentele „End of the li ne", een droevige smartlap met samenzang in de stijl van de ja ren vijftig. Het is een van de al lerbeste Roxy Music- composities en zou zonder moeite het succes van singles als „Virginia Plane" en „Do the strand" kunnen overtreffen In „Sentimental fool" wordt iets meer Eddy Jobson zerwerk echter minder nadruk kelijk dan Eno, die zich nu op houdt met avant garde-vogels als Robert Fripp, John Cale en Kevin Ayers. De andere num mers zijn minder opvallend (al leen „Love is the drug" springt er qua tekst uit), maar opge bouwd volgens de beste Roxy Music-tradities De hoes bevat uiteraard weer een exotische, maar sexloze da me, die star en leeg voor zich uitkijkt. Aan die hoezen be steedt Bryan Ferry evenveel aandacht als aan de muziek. Hij werkt één simpel idee zo conse quent en nauwkeurig uit, dat het resultaat opmerkelijk en absurd wordt. Ferry ontwikkelde deze manier van werken in de tijd dat hij de kunstacademie bezocht. Hij vond inspiratie bij surrealis tische schilderijen, bij Duchamp (die elk onderdeel tot in details uitwerkte) en bij Andy Warhol (de man van de herhaling, die het alledaagse opblies tot kun stobjecten). In Vrij Nederland zei Bryan Ferry eens: „Ik houd me in de eerste plaats bezig met images, beelden, het in beeld brengen. Dat deed ik toen ik schilderde en dat doe ik nu nog. Toen ik nog op de academie zat, werkte ik sa men met Richard Hamilton, dat is de Engelse Warhol. Nu doe ik dezelfde dingen, alleen met in strumenten, melodieën en stemmingen. En literair, in de teksten werk ik op dezelfde ma nier. Ik zet verschillende dingen naast elkaar. Hoe literairder het publiek is ingesteld, des te meer zal het uit de teksten kunnen ha len". Bryan heeft duidelijk meer in tellectuele bagage dan de ge middelde popmusicus en ik denk dat de Roxy Music-fans ook gezocht moeten worden in de groep met een iets hogere op leiding. Roxy Music ziet on danks die intellectuele achter grond muziek te maken die toch vrij snel aanspreekt, al ligt hun grote kracht in die decadente sfeer en het leggen van mer kwaardige muzikale accenten. Als je van muziek houdt, die eigenlijk één voortdurende pa rodie is, een vertekening van de zichtbare werkelijkheid, zul je door „Siren" van Roxy Music niet teleurgesteld worden. DIRK VELLENGA NEDERLAND 10.45 18.15 18.45 18.55 19.05 19.55 20.15 20.40 21.50 22.20 22.50 22.55 23.05 NOS/NOT Schooltelevisie. TELEAC Duits, les 20 (herh.) NOS Kortweg: kunst op komst in de komende week. Journaal. NCRV Van nature: dierenpro- gramma. Luister van het orgel: his torische kerkorgels in Nederland. Briggs, de schrik van de Geheime Dienst: De ont voering, politieserie. Kojak, politieserie. Farce Majeure. Gevallen, film naar een verhaal van Thomas Mann. Koorzang. Praten met de Minister President. NOS Journaal. tiet' kinderprogramma. 17.55 Journaal. 20.00 Journaal en weerbericht. 20.15 Die Legende von Paul und Paula, speelfilm uit de DDR. 22.00 Die Krimi- nalpolizei rat, informatieve tv- serie. 22.05 Reportage uit Bonn 22.30 Journaal en weerbericht, 22.45 Bauern, Bonzen und Bom- ben, tv-spel in vijf delen. 0.25 Journaal. DUITSLAND II Je kunt van de Britse formatie Barclay James Harvest niet be weren dat ze de moed snel op geeft. De groep bestaat al een jaar of zeven, acht in dezelfde samenstelling en heeft zo onge veer alle teleurstellingen te ver werken gekregen, die zo'n mid delmatige groep te verwerken moet krijgen. Niet alleen op creatief gebied (diverse Engelse critici hebben in het verleden de platen van Barclay James Har vest gekraakt), maar ook op fi nancieel gebied. Vooral in het begin nam BJH duidelijk te veel hooi op de vork I door toernees te maken samen I met een redelijk fors orkest I (New Symphonia) en dat was eenvoudig niet op te brengen. Nu is hun zevende elpee (Time I Honoured Ghosts) uit en in sa- I menhang daarmee wordt niet zonder trots vermeld dat BJH „bijna uit de schulden" is. Het is duidelijk: een forse verkoop zal de toekomst voor de vier Britten wat rianter uit laten zien. Mapr dat neemt niet weg dat Time Honoured Ghosts een (zeer) middelmatige plaat is van een middelmatige groep. Bij het schrijven van hun nummers hebben John Lees en Les Hol- royd(te) goed geluisterd naar Bee Gees, Moody Blues, Family en Beatles om maar wat te noe men. Een nummer als Titles, samengesteld uit een groot aan tal titels van Beatle-nummers, duidt natuurlijk op pure armoe de. Leuk wordt het eigenlijk al leen wanneer er sprake is van enige samenzang van enkele le den van de groep. Voor de rest zijn de BJH-stemmen te zwak, te iel. Barclay James Harvest speelt op „zeker", op resultaat, het is een voorspelbare, weinig buig zame muziek. En gezien de (fi nanciële) voorgeschiedenis van deze groep is dat misschien ook wel verklaarbaar. Al blijft dat jammer van de prachtige hoes. E.L. NEDERLAND II NOS 18.45 Brigadier Dog. NOS 18.55 Journaal. AVRO 19.05 AVRO's Toppop presen teert de Nationale Hitpa rade. NOS 20.00 Journaal AVRO 20.25 Een mens wil...: gevari eerd programma 22.00 De gebroeders Ham mond, tv-feuilleton. 22.50 Televizier Magazine. NOS 23.35 Journaal. 11.00 Kleuterprogramma 16.30 Studieprogramma. 17.00 Journaal. 17.10 Journaal voor jongens en meisjes. 17.40 Actua liteiten en muziek. 18.20 Slap stick. 18.40 Slapstick. 19.00 Journaal. 19.30 Reportages van ZDF-korrespondenten van over de hele wereld. 20.15 Onopge loste misdaden. De recherce vraagt om medewerking. 21.15 Journaal. 21.30 Carmina Bura- na. Cantiones profanae uit het Klooster Benediktbeuren, van Carl Orff. 22.30 Sport. 23.00 Eerste resultaten van het pro gramma over onopgeloste mis daden. 23.10 Journaal. BELGIË (Nederl.) 14.00 Schooltelevisie. 17.00 Schooltelevisie. 18.00 Ti-ta- tovenaar. 18.05 Informatief programma. 18.30 Animal world, dierenserie. 18.55 Tra ject, auto- en luchtvaartrubriek 19.40 Mededelingen. 19.45 Journaal. 20.15 Antwerpen bo ven, schetchprogramma. 20.40 11.11.11-aktie. 20.45 Rubens leven en werken, kwispro- gramma. 21.25 Les rois maudits, tv-serie. 23.05 Journaal. In plaats van horizontaal die nen de woorden van linksboven naar rechtsonder en van link sonder naar rechtsboven te worden ingevuld. Van linksboven naar recht sonder: 1 kei. 2 rooms- katholiek, 3 strekking, 4 boom, 5 onzin, 8 angst, 9 els, 10 kamer, 11 pracht, 12 niet slimme, 13 in terest. 14 wig. Van linksonder naar rechts boven: 5 ongebonden, 6 nimmer 7 gezondheid, 8 verzet, 9 toe spraak, 10 toestand van rust, 11 zoon van een vorst, 14 voertuig, 15 behouden, 16 deel van een huis, 17 alleen, 18 samentrek king van edel. Magisch vierkant midden: 1 verpakkingsmateriaal, 2 plaats in Noorwegen, 3 vette vloeistof, 4 gebakje S90S f 'etjo 'ojso g 'soop t rtueijjaiA ipsi§epj qaa 81 'uieezuaa jj 'raui -Bjj 9i 'paraS si 'sojbjj j-I 'suud Xi 'apaiA 01 'qaard 6 'Jaa/vuaA 8 'ajues i 'jioou 9 'soj g :uaAoq -sjqaaj jbbu japuosquij uba '3aq f, 'ajuar gx 'auiuiop zi 'IBerd XX 'qa-ipraA 01 'uiaud 6 'saajA 8 'auBi g 'qia f- 'suopua; g 'smoor Z 'uaajs x 'Japuosxqaai ibbu uaAoqsqutj uba :§uissojdQ DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.05 Aktuali- teiten en muziek. 10.25 Schrammeln, Duitse speelfilm. 12.05 Kultureel magazine. 12.50 Persoverzicht. 13.00 Journaal. 15.50 Journaal. 15.55 Amuse mentsprogramma. 16.40 Kin- derDroL'ramma. 17.10 Informa- BELGIÉ (Frans) 14.00 Schooltelevisie. 18.10 Kleuterprogramma. 18.30 Kunstkroniek. 19.00 Christenen in de samenleving. 19.30 Regio naal nieuws. 19.40 Weerbericht. 19.45 Journaal. 20.15 S.O.S. Euro-Sahel aktie. 21.05 La nuit d'un clown, film van Ingmar Be rgman. 23.35 Journaal Barday James Harvest >3 Kojak heeft vanavond te ma ken met een tipgever van de po litie. die het vertrouwen geniet van detective Colucci, maar niet van Theo Kojak. De tipgever Maus, wordt gespeeld door nie mand minder dan Paul Anka, eens een gevierd tienerzanger, nu een all-round artiest, zoals hij vanavond mag laten zien. (Nederland 1, 20.40 u.). Mies Bouwman presenteert vanavond weer haar „Een mens wilnaar ideeën van televisie-kijkers. Een van haar gasten is de 28-jarige Franse zanger Julien Clerc, die bekend heid kreeg met zijn „Si on chan- tait" en „Ce n'est rien" (Nederland 2, 20.25 u.J. HILVERSUM KRO: 7.00 Nieuws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Badine- rie: klassieke muziek. (7.30 Nieuws. 7.41-7.50 Actualitei ten). 8.24 Overweging. 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnastiek voor de huisvrouw. 8.45 De wonder lijke letter M, programma voor de vrouw, 9.40 Schoolradio. 10.00 (S) Aubade: klassieke mu ziek. (10.30-10.32 Nieuws.) NOS: 11.30 Blik op de derde we reld. 11.45 Blik op Europa. KRO: 12.00 (S) Van Twaalf tot twee. KRO's pauzeprogramma. (12.26 Mededelingen. 12.30 Nieuws. 12.41 Actualiteiten). 14.00 Hoe gaat het? Serie over Nieuwe Levensstijl. 14.15 Schoolradio. 14.15 Schoolradio. 14.25 Schoolradio. 14.45 (S) In terlokaal op vrijdag. (15.30- 15.32 Nieuws). 17.00 Zonder grenzen: rubriek over missie en zending. 17.10 (S) De hutsge- klutste kinderspelen. 17.30 Nieuws. 17.32 Actualiteiten. 18.30 Nieuws. 18.42 Actualitei ten. 18.50 Verkenning: informa tie op sociaal-maatschappelijk terrein. 18.58 Marktberichten. 19.00 (S) Uit het operette album. 19.30 Sprong in het heelal, hoor spel. 20.10 Als in ons hart een lied weerklinkt, klankbeeld. 21.10 (S) In antwoord op uw schrijven. 22.00 K(r)omische humor en jolijt: 50 jaar KRO- amusement. 22.25 Overweging. 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Goal. 23.55-24.00 Nieuws. toeristische informatie. AVRO: 10.00 (S) Voor de kleuters. 10.10 (S M) Arbeidsvitaminen: po pulair verzoekplatenprogram- ma. (11.00 Nieuws. 11.03 Radio journaal). 11.30 (S) Knipper licht: verkeersmagazine. 11.55 Beursberichten. 12.00 (S) Rad.: volksmuziek vandaag. OVER HEIDSVOORLICHTING: 12.30 Uitzending van de landbouw. AVRO: 12.40 (S) Licht ensemble met zang. 12.55 Radiojournaal. VPRO: 13.00 Nieuws. 13.11 Vandaag dit, morgen dat. 13.25 Programmaoverzicht. 13.30 In terview. 14.00 Muziek. 15.30 Permanent Wave. 16.00 Nieuws. 16.03 Vandaag dit, morgen dat. 16.05 Nova Zembla. 17.30 We lingelichte kringen: recht streeks debatprogramma. 17.55 Mededelingen. 18.00 Nieuws. 18.11 VPRO-Vrijdag: recht streeks schakelprogramma, met nieuws en muziek. P.P.: 18.20 Anti Revolutionaire Partij VPRO: 18.30 VPRO-Vrijdag - vervolg, i 9.30 Radio Vrij België. NOS: 19.50 Den Haag Vandaag. VARA: 20.00 Nieuws. 20.05 (S) VARA-Klassiek: Wiener Symp- honiker met solist: klassieke muziek. 21.50 (S) VARA- Klassiek: Wiener Svmphoniker met solist: klassieke muziek. 21.50 (S) Boekennieuws. 22.00 (S) VARA-Klassiek: The Early Music Consort of London. 22.45 (S) De Staalkaart. 23.20 (S) VARA-Klassiek: Pianomuziek van deze eeuw. 23.55-24.00 Nieuws. •jaSoA 'smq uba qep 'sap xusq -japuo 'sxqaaa ubui rapnoqos 'sjipar uiaojq 'japuosjqaar uaajs 'uaAoqsquq axaapBjqag 'paoq uba pue.i 'q.iBq uapuej 'UBBjyx Barend op de Hollandse toer. 13.03 (S) Hier en Nu. 13.08 (S) Drie tussen de middag: Eddy Go Round. NOS: 14.03 (S) Pop- Kontakt: het Frits Spits Ver haal. 16.03 (S) De Hitmeesters: de Nationale hitparade in de Daverende Dertig. 18.03 De Va- katurebank. 18.10 (S) Joost mag niet eten. 19.02 (S) Drie loopt achter: Nostalgie. AVRO: 20.02 Radiojournaal. 20.05 (S) Buren gerucht: Muziek Made in Ge rmany. 21.02 (S) De Negen- Uur-Show. 22.02 Radiojour naal. 22.05 (S) Superclean Dreammachine. 23.02 (S) Van avond laat. 0.02 Radiojournaal. 0.05 (S) Weekend Muziek Maga zine. 1.02 (S) Soultime U.S.A. 2.02 (S) Continu de nacht door. 4.02 (S) Voor dag en dauw. NCRV: 6.02-7.00 (S) Klaarwak ker. BRUSSEL (Nederl.) 12.00 Nieuws en SOS- berichten. Aansluitend: Gevari eerd programma. 13.00 Nieuws en weerbericht. 13.10 Actuali teiten. 13.25 Buitenlands perso verzicht. 13.30 Spiegel van kunst en cultuur. (14.00 Nieuws). 15.00 Nieuws. 15.03 Gevarieerd programma met in formatie. (16.00 Nieuws). 16.30 Amusementsmuziek met ver- keerstips. (17.00 en 18.00 Nieuws. 18.15 Sport). 18.50 Pro gramma voor en door tieners. 19.00 Nieuws en weerbericht. 20.30 Nieuws. 20.33 Magazine met alle genres van het gezongen toneel. 22.00 Nieuws. 22.05 Ge varieerd programma. (23.00 Nieuws). 23.40-23.45 Nieuws. BERGEN OP ZOOM.lee g tussen 8.30 - 17-30 uU

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 9