30-50?. bochara Boer LASSERS IJZERWERKERS rLkooruri 2l-?4- ieuw 011 EITINK A ^'^0VenVe,diSen- ,^ev korting dt 75 3975 6975 3975 2375 3975 Alle schoenen uit deze advertentie zijn van echtteen B.V. Scheepswerf „DE DONGE" C&d is töcA \hwïde£icjjeA BEHEERSCÖN] hflF™ ~00cn Neem rustigde tijdvoort kiezen van uwinterieur. U wilt er immers lang (en gelukkig) mee leven... B'olT3n73e1 rI1-22' Bloem- iSSssas^ra I DE STEM VAN VRIJDAG 7 NOVEMBER .te*' oV ,\Qe Een werkelijk prettige zaak om u te oriënteren is Eitink in Wychen. Waar men zich er van bewust is. dat meubels niet van vandaag op morgen worri :n n kocht en men er al plezier in heeft u een eindje op weg te helpen. ,0? ,\.e o° ,W^ Si»* \oV o<^ vs»®0"" 9°° •i\e® ce' ,aN O** it® WYCHEN aan de rijksweg Den Bosch - Nijmegen, afslag Nieuweweg. Tel. 08894-21 22. Een echte Pers is nu voor iedereen betaalbaar bij; 4 4! Sedert 1936 non 5 stuks Afchand 120 x 120 ^&?5T535, ,1050;— 665,— Koliahey 227x 145 C335Ö;— 2265,— Origineel! Persische Wiegen 1350",— 940,— Anatol Kelim 220x130 5T— 338,— oude Mossul 115 x 68 MfS,338, Gholestan 262x172 -4450,— 2865,— Nobaran 200x123 1350,— 770,— Karachand 180x120 JLSTS,— 1385— Meshed Belouch ,-875",— 585,— Hamadan J350,— 820,— Kirman 240 x 173 UeStT— 2475,— met Verg. K.v.K. Dordrecht 26-9-1-12 Johan de Wittstraat 10-12 Dordrecht V V fc- a\ -r uNlA él V,. LET OP DE VAN HAREN VOORDEEL- PRUZEN! Zwart naopaleei lames instap Pracntige molière met/ moderne zool y In zwart nappaleer Extra voordelig is deze herenlaars van bruin of zwart nappaleer aterke -molière zwart of bruin Voor de allerkleinsten dit moltér- Sterke juchtleren kinder moliere^ tje voor een klein prijsje. In zwart met ingebouwde dubbele lak- of In combinatie steun, in beige- brique- bruin of blauw zwart iK' f.yÈt>\ rood leer I combinatie 27-35 v.a Raamsdonksveer vraagt Wij bieden U; Winstdeling-gratificaties Afwisselend en zelfstandig werk Heeft U interesse, belt U ons om een afspraak te maken. Tel. 01621 -2220, of schrijf ons een briefje. Ons postadres is Postbus 39, Raamsdonksveer. goedwor 11 winter-iacfc danCkM?^U ^/f^0ern ',0Ole °ehngU'9e (Vervolg van Tijdens een gisteravond in Niss de desbetreffende eigenaars en j De Poel door vertegenwoordige directie vooi de Bedrijfsontwikkc schap over de te sluiten behee handelingen voorgelicht. De maatregelen ter bescher ming van het landschap in de Poei spruiten voort uit de I wens tot behoud en verbete- Iring van landschappelijk aan- Itrekkelijke onderdelen in het I landbouwareaal. Vorig jaar april werd een werkcommissie I in het leven geroepen bestaan- I de uit vertegenwoordigers van I de landbouworganisaties, de I secretaris van het Landbouw- schap gewest Zeeland, de pro- Ivmciale directie voor de Be- drijfsontwikkeling. Staatsbos- I beheer, de Landschapsconsu- llent én de Natuurbescher- [mingsconsulent. GOES-KRABBENDIJKE. 6 ■november Cox's Orange ■Pippin KL.I 80-85: 83, 75-80: 70-75: 77—84. 65-70: 60-65: 55. KL.II 80-85: 75-80: 66—84, 70-75: 65-70: 60-65: 45—54, 155-60 26—32. Golden Delici- ■ous KL.I 80-85: 50—57, 70-80: 146 -48, 70-75 47, 65-70 30— 35, 60-65: 17—23. KL.II 80-85: —32, 60-65: 17,10. Goudrei- lette KL.I 85-95: 50—51, 75- 185: 54—56. 65-75: 42—49. KL.II 95 en op 39, 85-95: 45 fel, 75-85: 48—53. 65-75: 40— ■45. 60-65 25—29, 55-60: |17,1027. Rode Goudreinette JLL.II 95 en op 4244, 85-95: Bi—59, 75-85: 52—55, 65-75: 46, 60-65: 35. Jonathan ECK.J 75-80: 38—51. 70-75: -51, 65-70 34—35. 60-65: -26. Lorn ba rtscalville KL.I 180-85 38, 75-80 43. 70-75 42, 65-70: 32. KL.II 80-85 36, 75- |0: 43. 70-75: 42, 65-70: 32. KL II 80-85: 36, 75-80: 38, 70- |75: 37. 65-70: 28. Doyenne du Cornice KL.I 80-85: 131, 75-80: 1137—139. 70-75: 139, 65-70: |13i. KL.II 80-85: 125—126, 75 0' 133—134, 70-75: 139, 65-70: ■131. KL.II 80-85: 125—126. 75 80: 133—134. 70-75: 133—137 [65-70: 122—127, 60-65 93—99. 55-60: 38. Conference KL II 70-75: 120, 65-70: 120—124 60 65: 121-123, 55-60: 75-76. 4,1 50: 3233 Legipont KL I P'0-75: 79, 65-70: 81, 60-65: ■-60: 49. Comtesse de Paris <"■1 65-70: 62. 60-65: 66. 55- 6 °8> 50-55: 42. Gieser Wil- n KLJ eo-65: 143, 55-60: Ll?h v P ^?"55: 101- Druiven Pf1' Toten 2-4,50. ^otaie aanvoer hard fruit 17500 I- "l!\.D.nPLBFp"< 5 november M v T,Blntie: 8r- 36, Mauwè 14m f' KooPmans K! „2 - Tomaten 1 en II A fern r', £L102' C 42-61 Appe 81 74 an £f^ge PlPPin 1 80-85 iox ni 6A 70-75 71-8°' 65- 75 80 ff ™PPm 1 80-85 8'. li 63 ÏTrr1 70-75 71-80. 65- |4? ITU 11 J1' 60-65 52> 35-60 #ika°0't PuP^^a kS 154anpa? c-ivillJ3tt^wi162i' Lombarts- fel' 5 70 31> 60 30 II D 25. 165 7n an °mtesse de Pa'-is II ,T5;70 42' 60-65 48, 55-60 40 C,,' 50 20> 4ID 32. Gieser V 60-65 145, 55-60 •9, 50-55 115-119, III 45-50 _fcoet 81 11 65 "6-117, 11-16 li, ï'°e?ïen: nat"ursla ■m Cassia la25, andijvie ■50-im spinazie.. 80, veldsla i03 1. ^assnij bonen 440 as®mlbonen krom 248 msessebonen afw. 152—179' 1 'Oenrko0d' J°T23 rode k°°i kool 3? f u,001® 9-'2- witte fpre°°33 B 26~~42' 7 v. ,68' Ulen Pei" kg- 56— [231.97° pn 2829- -kroten B fceen 44^«enuC °-13- ^as- 126 8' breekpeen 18— R7 L'3' 4 69. 6 5^ 8 37 II 43. ID 32~W-(6I ?9-64 8 26 140 r 3jtIof A' 11 302— hek idi o 293> afw- 179 AH 107 Spr"iten geschoond l|Amèrs n è?5761,7è, 5Mi g: '847' i"1*' Per st"k 01 radlJs 39. peterselie per #4-051 P^rseI.ie Per kistje (39. seldor B pei kg' 77— -elderij per kistje 94. I- L va gedeputeerde "''•''nihoek ^cfbe7en in 's- 1 centiuiu rjl keJ- ontspannmgs- j geopend v„ \eltjes officieel nis bes In,a ze Spheurte- beer Van Geesbergen j;

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 6