BONT (I hulpkassière in de Bibliotheek. DOYï over alarr Hoek als verbetering com f r t PRIJS-SLAG TENTOONSTELLING H.V.V. 24 1 - BRESKENS 1 de 6e Grote Heidecross w I Lees i h watje lekker vindt. Protestzanger in Oostburg WOl T Hoe u het ook wilt, modern of klassiek, kort of lang, met brede of smalle revers, met ander bont voor manchetten en kraag, met of zonder plooi in een dure of andere bontsoort Het kan allemaal, want onze kollektie is zeer uitgebreid. Nu is het tijd om rustin deze kollektie te bekijken bij: BONT-MODEHUIS r Prijswinnaars ZE ZIJN ER WEER!!! SOUS-PULLS in acryl voor 12.95 PERZISCHE TAPIJTEN 353 Watotet 076-142764 ■■■■■■■MB (CARNAVALSBAL DE KAASSTOLP DEMONSTRATIE DE STEM VAN VRIJDAG 7 NOVEMBER Op zaterdag 15 november a.s: hopen onze gelief de ouders F. VAN PRAET en P. VAN PRAET-HELMER de dag te herdenken waarop zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden. Het feestadres is Café Van Dongen,' Markt 10, Prinsenbeek. Hun kinderen Frans en Fien Ria en Jac Toni Elly en hun kleinkind Servi Breda, november 1975 Bonairestraat 24 Bedroefd geven wij u kennis dat heden, in de leeftijd van 68 jaar, vrij onverwacht in het St.- Josephziekenhuis te Oosterhout is overleden, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk, mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma HENDRIKA WILLART echtgenote van Cornells Snoeren C. Snoeren, kinderen en kleinkinderen Oosterhout, 4 november 1975 Koningsdijk 27. De uitvaartdienst zal plaatsvinden zaterdag 8 nov. om 10.30 uur in de Mariakerk Wilhelmina- laan te Oosterhout, waarna de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar. Samenkomst in de kerk Vrijdagavond onder de H. Mis van 19.15 uur zal in voornoemde kerk speciaal voor haar zielerust gebeden worden. De overledene is opgebaard in het mortuarium van het St.-Josephziekenhuis. Bezoek vrijdag van 15.45 tot 16.15 uur en van 18.15 tot 19.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis bij H. Broeders Wilhelminalaan 91, Oosterhout. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Heden overleed tol onze diepe droefheid na voor zien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, onze geliefde zuster, schoonzuster en tante MEJ. FRANCINA ANNA MARIA WITKAM in de ouderdom van 75 jaar Den Haag: A. Reterink-Witkan W. Reterink en kinderen Udenhout: Zuster Innocence (H. Witkam) Breda: W. Witkam-Vienings Neven en Nichten Breda, 5 november 1975 Marckhoek Flat B 23 Duivelsbruglaan De plechtige uitvaart zal plaats hebben zaterdag 8 november om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius te Gmneken, waarna de teraar debestelling op het R. K. Kerkhof aan de Kerkhof laan te Den Haag 13.00 uur. Gelegenheid tot condoleren zaterdag van 9.30 tot 10.00 uur in de Marckhoekflat. Wij berichten u dat op 4 november 1975 is overle den te Detroit USA, de heer CORNELIS MARIE DE BRUIJN in de leeftijd van 62 jaar Familie de Bruijn Hulst, november 1975. Heden is plotseling zacht en kalm overleden, mijn lieve man, onze dierbare vader, groot- en over grootvader JOHANNES VAN SUIJLEKOM echtgenoot van Wilhelmina Pruijssers op de leeftijd van 80 jaar. Geertruidenberg: W. van Suijlekom-Pruijssers Sprang-Capelle: G. de Rooy W. de Rooy-van Suijlekum J. P. van Suijlekom M. van Suijlekom-Blom Klein en achterkleinkinderen Geertruidenberg, 6 november 197 5. Verpleegtehuis „St.-Agnes". Corr. adres, Heistraat 84, Sprang-Capelle. De rouwdienst waarvoor U wordt uitgenodigd zal plaatsvinden op maandag 10 november a.s. om 14.00 uur in voornoemd Verpleegtehuis, waarna de teraardebestelling op de Ned. Herv. begraafplaats te Raamsdonk zal plaats hebben. De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van Huize „St.-Agnes". Enige en algemene kennisgeving Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, geven wij U kennis, dat na een kortstondig ziekbed, nog voorzien van het H. Sacrament der Zieken, vrij onverwacht van ons is heengegaan mijn inniggeliefde man, onze zorgzame vader en lieve opa ADRIANUS VAN DEN BROEK echtgenoot van Adrians van Tankeren op de leeftijd van 74 jaar A. van den Broek - Van Tankeren Kinderen en kleinkinderen. Breda, 6 november 1975 Brusselstraat 448 De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden maandag 10 november a.s om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Franciscus van Assisië, Belgiëplein te Breda, waarna de begrafenis op de R.K. Begraafplaats Haagweg 332 Samenkomst om 10.20 uur in de kerk. Avondmis zondag om 18.30 uur in voornoemde parochiekerk. De overledene ligt opgebaard in het Mortuarium van het Diaconessenhuis te Breda. Bezoek aldaar vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be grafenis in de zaal van Maison Hendriks, Speel- huislaan 6 te Breda. Geheel onverwacht is heden tot onze droefheid van ons heengegaan, mijn innig geliefde man, onze lieve, zorgzame vader en opa JACOBUS J. P. VAN KEMPEN Referendaris van 's-Rijks Belastingen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, echtgenoot van Adrians C. van Loon op de leeftijd van 63 jaar. Breda: A. C. van Kempen-van Loon 's- Hertogenbosch: Jopie Cosijn-van Kempen Lou Cosijn Marjolijn en Mireille Breda: Jan van Kempen Anne-Mieke van Kempen van Oosterbosch A nnemarèl Breda: Ger van Kempen Hanneke van Kempen van Oosterhout Breda: Jacques van Kempen Peggy van Kempen-Backx Breda, 5 november 1975. Laan van Mecklenburg 4. De Eucharistieviering zal plaatshebben zater dag 8 november a.s. om 11.00 uur in de parochie kerk van O.L. Vrouw van Fatima, Fatimastraat. waarna de begrafenis zal volgen op de R.K. be graafplaats, Haagweg 332, Breda. Samenkomst voor allen in de kerk. Avonddienst vrijdag om 19.15 uur in genoemde kerk. Na afloop van de teraardebestelling gelegenheid tot condoleren in het condoleancegebouw van de begraafplaats. Liever geen bezoek aan huis. 4;;. H laai Noordstraatpromenade 27-29 Terneuzen Doe mee, aandetepde, teiefoonqwziMt Wie nü een fles Parade bij de slijter haalt zit dubbel goed. Want naast een liter Parade heeftu kans op schitterende prijzen: Mini-portable t.v.'s radio-cassetterecorders, portable radio's en grammofoonplaten. Als u Kees Schilperoort maar aan de telefoon krijgt, Hoe? Dat leest u op het wedstrijdformulier dat aan elke fles Parade hangt. Verkrijgbaar bij uw slijter. Veel succes. liier volgen de namen van de hoofdprijswinnaars van de afgelopen 2 weken: Mevr. L v.d. Berg, Puttershoek. Mevr. W. Stenssen, Laren (NH). Mevr. R. v. Dommelen, Rijnsburg. G-.G. Severien, Voorburg. J. Wanders, Dwingelo. joh. Bosman, Leiderdorp. A. Keizer Dijkman, Sassenheim Anth. van Dommelen, Strijensas. Mevr. M. Vermeij, Amsterdam (N), H. Bijster, Eindhoven. Mevr. C.K. Morelis, Schiedam. Mevr. Profijt,Enschede. Hubert Vaessen, Vaals. I. Noorman, Amersfoort. Mevr. M. Thijssen-NÏerli, Vlijmen. W. van Loon, Harderwijk. G. Paauwe, Breda. Mevr. Qroos, Eindhoven. G. va,n Oosten, Lèiden. E. Nijssen, Haarlem. Meia van Eijk, Gouda. G. Stellema, Oostzaan. A. V isscher, Amsterdam. Mevr. J. Postma-Heins, St. Anna Parochie. de ecru, camel, donkerbruine, lichtgroene, donkergroene, loden, uni lichtgrijze, donker staalblauwe marine, wijnrode, rode, zwarte en witte CLINGE HULST Bij de telefoonquiz wordt geen I» onderscheid gemaakt t= tussen afnemers en niet-afnemers van Parade. Inlichtingen Erven Lucas Bols, Nieuw-Ven nep. Direkte import - Laagste prijzen OOSTERS TAPIJTHUIS OUDE VEST 31 BREDA HAP-SMUL-SL0K kaasje-kaasje JAC. HERMANS B-V. DANKBETUIGING Uw medeleven bij het overlijden van mijn lieve man, onze paps en opa JOZEF BECKERS is voor ons een grote troost geweest. Onze op rechte dank hieivoor. M.C. Beckers-Helmonds kinderen en kleinkinderen Rijsbergen, nov. '75. in ons filiaal te HULST kunnen wij op korte termijn een scholiere plaatsen in de functie van: Haar taak zal bestaan uit het bedienen van de Kassa Deze werkzaamheden moeten wekelijks op zaterdag en zondag worden verricht, terwijl de prijswijzigingen moeten worden bijgeleerd op een nader overeen te komen tijdstip. Een goede beloning wordt hier tegenover ge steld. Eventuele belangstellenden kunnen zich mel den bij de bedrijfsleider van ons filiaal te: HULST, adres ABSDAALSEWEG 43 alwaar nadere inlichtingen verkregen worden. Bejaardencentrum ,,'t Verlaet" Westdorpe vervaardigde handwerken door bewoners Zaterdag 8 november en zondag 9 november. Zaterdag van 14.30-17.00 uur; zondag van 10.30-12.00 uur en van 14.00-18.00 uur Bezoekt zondag 9 november Aanvang: 14.30 uur. Voorwedstrijd 11.30 uur: H.V.V.'24 2 - VLISSINGEN 4 Bezoekt zondag 9 november te Heikant aanvang 13.30 uur. De beste atleten van Nederland. Carnavalsver. De Mosselkrauwers Philippine organiseert op zat 8 nov 1975 van 20.00 tot 02.00 uur in de Meerpaal Verder tal van activiteiten o.a. rad van avontuur, verloting, inhuldiging nieuwe prins enz. DORPSTR.80 ULVENHOUT AFWEZIG J. P. FRERIKS HUISARTS Heusdenhoutseweg 95. Breda van 10 tot en met 16 j november. Waarneming jdoor de volgende dokto ren: H. Gielkens, J. Klijn, H. Bakkeren, E. Janmaat, |H. Schakel. erven iucas b MfëSenWi mt. vogei-t.t. „De Vlaamse Gaai", TROUBADOUR - CLINGE Vogelliefhebbers, U schrijft toch ook in voor de int.- t.t. te Clinge? Inlichtingen en inschrijving tot 10 nov. '75 bij: P Kint, Gravenstraat 106, Clinge. Gymn.ver. Thor Sas van Gent in de Sporthal van Zelzate op zaterdag 8 no vember aanvang 7 uur. Publikatie aangeboden door dit blad, in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame VRiJDAC- 17 OKiwbtk 1975 TERNEUZEN - De grootseh stemt de betrokkenen binnen nabeschouwing in het gebouw zaken tijdens de oefening, die dat er op het gebied van de r Doel van de oefening war het testen van de paraatheid van de afdelingen die direct bij hulpverlening en bestrij ding van ongevallen of calami teiten betrokken z^jn. Met op- iet koos de veiligheidsdienst onder leiding van de heer O. Oegema voor de vrijdagavond- Vee] werknemers van DOW waren op dat moment aan het winkelen of een avondje uit Desondanks kwam na verloop j van tijd 60 a 70 procent van de gealarmeerde mankracht op het fabrieksterrein opdagen. Het alarm was het; resultaat van de volgende denbbeeldigej situatie. In de styrene-fabriek, fADVERTENTIE) De damesmantel met stijl (Van eèn onzer verslaggevers) OOSTBUR.G Vanavond (vrijdag) treedt in Soos-Oost- burg de Zuidarnerikaanse pro testzanger Hector Numa Mo- raes op. Het optreden van Mo- raes, dat plaatsvindt onder auspiciën van J'Uit, komt in de plaats van het aangekon digde optreden van een andere Zuidarnerikaanse zanger, Da niel Viglietti. In totaal zal Mo- ïaes een vijftiental liederen - eigenlijk getoonzette Uruguay- aanse gedichten ten geho re brengen, waarvan een aan tal is geënt op de sociale en politieke nood van Zuid-Ame- rika. De aanwezigen krijgenl de 'iederen, gebundeld, in Ne-I derlandse vertaling aangebo-L den. Voorst zal ieder lied door n der medewerkers van J'Uit het Nederlands worden in leid. Van het werk van Mo es, afkomstig uit Urugay, is ans in Nederland een gram- LOfoonplaat in de maak. Deze plaat zal vergezeld worden van een goede Nederlandse ertaling, en een boekje met formatie over Urugay. Een 'oot aantal van de vanavond zmgen liederen zal op de iaat staan, zo werd meege teld. Het optreden van Mo es in So os-Oostbun; begint: na vond om 8.00 uur. De en- 'eeprijs is f 3.50. (Van onze It HOEK De tot ongeveer 3 Hoek is de laatste tijd als wo o-a- uit de beperkte hoeveelhe bouw beschikbaar is. Er is nog voo. 24 eengezinswoningen, nenkort uitverkocht. Er is gee ♦wee woningen onder een kap Burgemeester en wethouders van Terneuzen achten een evenwichtige uitbreiding van Boe k noodzakelijk en lieten daarom het nieuwe bestem- mgsplam „koude polder" ont- -Jrpen. gelegen aan de West* njdé van de woonkern (achter Dokter Leenhoutstraat). --- lerneuzense college gaat •rvan udt, dat Hoek aan die "dnt moet uitbreiden. Dit Vorlopige plan, dat tot 1 de rn? het stadhuis ter age Ugt, voorziet in 34 «"gezinswoningen, gebouwd het llen en 13 woréngen van cf „IT'Ï twee onder één kap vrijstaand. Aan de noordzij- iv?rdt dit toekomstige 6» nf!),ed bereikbaar vanafl 51 "Tyer Leenhoutstraat. Aatil ?e?uid-.oostkant is het iiitslul- Dad fe baar vi" een voet- EK'J^geen dit gedeelte ge-! pL?aakt om er kinderen oen sPe'en en openbaar! art „f" ut 'eggen. In hel klei', I1] llet gebied is een? Rand en °?,a"bar"' 7?'0P" gel S "an be dt k ,«m

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 4