OPENING „EKELSWR" BREIGOEDERESI Naar welke showroom u ookgaat...Haal eerst de Vfolvo Checklist bij ons! \*9 kleur Lagere Bang&OIufsen dealers „EXCELSIOR" BRIE60EDERENFABRIEK Bang&OIufsen Als u dóórdenkt v J [daling in de) VAN DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING geautoriseerde Van Leest Radiobeurs Rhee Technica Nova Firma A.J.van Pelt Fa. Embregts -h/o van Leest vullen uw kamer met muziek zonder een overdaad aan hi-fi apparatuur. v.Deijk OPENT aanstaande zaterdag 8 november 1975 om 10 uur aan de VEERSTRAAT2 hoek Grensstraat te NIEUW-NAMEN - KIELDRECHT een winkel om RESTANTPARTIJEN EN 2e KEUS GOEDEREN VOOR FABRIEKSPRIJZEN op te ruimen. Op de dag van opening krijgt iedere klant q vanwelke het nummer van de kassabon eindigt op EEN GRATIS TRUI UIT ONZE KEUZEBAK w WATERSCHAP HULSTER AMBACHT TOL Op het gebied van veiligheid, doordachte economie en functioneel comfort is geen auto in de prijsklasse van de Volvo 240-serie| zo compleet als die Volvo. Daarom zijn deze Volvo's een goede vergelijkingsbasis. Check zelf of uw wagen of de wageij die u zich wenst zo compleet is. Gebruik hierbij de Volvo Checklist Bepaal de keuze van uw auto op harde feiten. Volvo bouwt auto's voor mensen, die een bewuste, verstandige keuze doen. Kom bij ons even langs voor de Volvo Checklist Of als u zich al die moeite wilt besparen, voor een Volvo. Autobedrijf H.F. v. Oosterhout Hulst, Stationsweg 6, tel. 01140-3191 Terneuzen, Markt 23, tel. 01150-2395 Autobedrijf Murijn Nieuwstraat 6, Sluis, tel. 01178-1327 Autobedrijf Tholen Noordzijde Haven 48-50, Bergen op Zoom, tel. 01640-33880 Juwelier-horloger Beurskoersen donder: DE STEM VAN VRIJDAG 7 NOVEMBER Profiteer van onze unieke lage prijzen. c KOM IN IEDER GEVAL EENS KIJKEN BIJ „EXCELSIOR" 'W* RVS v I Met de Beocehter 1800. Kompakte hifi tuner-versterker en platenspeler één. Gevoelige FM-band. Vier voor- geseiékteèrde stations. A.F.C. Uitgangsvermpgen hi:fi versterker 2x22 Watt continu Vervorming minder dan 0,5%. Alle aansluit mogelijkheden. Volledig automatische platen speler. Ultralichtgewicht toonarm met geheet'geïntegreerd MMC 3000 pick-up element.^ 2 Uni-Phase luidsprekerboxen Beovox S30. Faseve.rvorming is door Bang&Olufseh'overwonnen. 3 jaèr'garantie. Eindstraat 6. Breda. tel. 01600 - 4 83 89. Karnemeikstraat 10. Breda. Tel. 01600-3 37 72 Wilhelminastraat 32-36.Breda Tel 01600-24500 Hoge Ham 170. Dongen Tel 01623-2021 Schoolstraat 5. Made.Tel 01626-2412 i r IÉÉ—I iedereen leest de krant altijd en overal Het dagelijks bestuur van het Waterschap Hulster Ambacht maakt bekend dat wegens het uitvoeren van dijkverbeteringswerken met ingang van 13 okto ber 1975 tot en met 31 december 1976 of zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk zal blijken, zal worden gesloten voor alle verkeer, behalve Voetgangers, in beide richtingen de Wever straat te'Ossenisse, nr. 63 van de weger,legger der v.m. gemeente Vogelwaarde. Hulsl, 4 november 1975. Het dagelijks bestuur van het Waterschap Hulster Ambacht, K. J. A. Baron Collot d' Escury, dijkgraaf. C. B. Ysebaert, griffier. DIEPVRIESKISTEN DIEPVRIESKASTEN reeds v.a. 399,- voorbeeld: 385 Itr. kist 1000,- U betaalt p. mnd. 41,- (36x P.L.) SAS VAN GENT Ook zondags open van 14.00 tot 18.00 uur GENTSESTRAAT 4 01158-1938 novembernieuws Gouden monogramringen in diverse uitvoeringen verkrijgbaar Gouden entourage ring met prachtig granaat Prisma GT, stoer, veelzijdig horloge voor de man van vandaag, chrono meter, tachometer datumaanwijzing edelstaal Mooi gesneden Camee in sierlijke hanger (div. uitvoeringen) r\ Prisma Amazone, sportief dames horloge, edelstaal met edelstalen band datumaanwijzing waterwerend .*>""741 V .4 Zilveren horloge met»1 modem8 ketting-arm1" Moderne zilveren fantasiering Zilveren hartjesring Sportief jongenshorloge met instelbare duikring met datumaanwijzing deze sieraden en horloges willen wij u graag eens laten zien, omdat we ze zelf mooi vinden. Daarom zijn we en thousiast voor ons vak en kunt u bij ons rekenen op goed advies - service en vakmanschap. Mogen wij u ook eens begroeten? Tot ziens. Hoofdstraat 23, St.-Jansteen. Tel. 01140-3875 v. waesberghestr. 67, Hulst. Tel. 01140-4314 DE STEM VAN VRIJDAG 7 NOVE É.E.G (Van onze redactie binnen land! DEN HAAG - De maat schappijen vau de Koninklijke-Shell Groep heb ben in het derde kwartaal van 1975 een netto resultaat be haald van 217 miljoen pond sterling (één pond is ƒ5,50) tegen 304 inln pond sterling in het derde kwartaal van 1974. In het derde kwartaal is de winst dus 29% gedaald. Het netto resultaat over de eerste negen maanden van 1975 bedroeg 674 min pond sterling tegen 872 min pond sterling in dezelfde periode van het vorige jaar. Voor de Koninklijke Neder- landsche Petroleum Maat schappij (60 pet van het netto resultaat van de groep) kwam de winst per aandeel van 20 over het derde kwartaal uit op t 5,42 tegen 8,56 in dezelfde periode van het vorige jaar. De nettowinst per aandeel over de eerste negen maanden van 1975 beliep 17,06 (vorig jaar 24.82). Het is niet verwonderlijk dat het overleg tussen werkgevers en werknemers met betrek king tot de totstandkoming an een centraal akkoord over het arbeidsvoorwaardenbe leid voor het volgende jaar is mislukt. Deze uitkomst stond reeds vast toen de werkgever sorganisaties hun standpunt inzake de noodzaak van het achterwege blijven van auto matische prijscompensaties in de lonen hadden duidelijk ge maakt. De vakcentrales waren door de onverbiddelijke op stellingvan de werkgeversver tegenwoordigers in een moei lijke positie gebracht. De werkgevers voelden zich sterk door de ondersteuning van hun opvattingen met cijfers en uitspraken van het Centraal Planbureau en van de deskundigen-commissie van de Sociaal-Economische Raad. Het uitblijven van enig conjunctureel herstel en zelfs de verslechtering van de voor uitzichten van de ontwikke ling van de wereldhandel op korte termijn, scheppen een si tuatie waarin de werkgevers waarschijnlijk niet van plan zijn een duim breed toe te ge ven. De „zwartepiet" is nu toegespeeld aan de vakcentra les. Deze zullen wel zo ver standig zijn haar door te geven aan de regering, die nu in een bijzonder moeilijk parket te recht gekomen is. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - De kleuterleid ster met hoofdakte krijgt het zelfde salaris als de niet volledig bevoegde onderwijzer aan de la gere school. De volledig be voegde onderwijzer gaat even veel verdienen als wanneer de zelfde leerkracht bij liet voor- onderwijs zou werken. Hoofden van grote en zeer grote le kolom slotkoersen vorige a laten exdividend e Actieve aandelen Handel en industrie AKZO f 20 37,60f 37.20 ABN f 100 316,50 316,00 AmRo f 20 72,00 72,20 D«ü-Mijf75 81,80 82,30 Uordtsche f 20 123,00 122,00 Oordtsche Pr. 119,50 120,20 Heineken f 25 146,00e 146,00 H«inekenH.f25 136,50 HAL H.flOO 65,50 Hoogov. f20 53,00 5150 HVA-M. eert 54,70 54,70 KNSMcrt flüO 132,00 [13*1,40 KLM f 100 52,80 55,00 Kon.Olie/20 94,60e t94'20f ^•t.Ned. fio 81.80 8li80 Emmeren Cert 232,00 ''232,00e philips f 10 25.60e 25,80e Kobeco f 50 176,50 177,30 Bolinco f 50 126.80 126 60e ^heepv.U f50 112.00 'm^of Ctulever f 20 105,60,105 50 staatsleningen Ml_5°1 Ned. 74 107,101107,10 104,10 104,10 100,10c 100.10 9.75 id 74 9 00 id 75 75 id 75 *•75 id 75 g 50 id 75 00 id 69 M0 id 70-95 HZ >8,90 99,20 99,20 93.80 ,10 ',99,30 99.30 93,90 94.70 92,90 Mo id 701 100 10 100 10 1.00 id 7011 .09 id 7011 .00 id 69- 1.00 id 70- .75 id 71-sJ .75 id 73-'. .75 id 70-7 7.50 id 69-f] 7.50 id 71- 7.50 id 72-< 7.50 id 71-fc 7.20 id 72-1 7 .00 id 661 7.00 id 6611 7.00 id 69-Ï" 6.50 id 681 6.50 id 6811 6.50 id 6811 6.50 id 681' 6.25 id 66- 6.25 id 67- 6.00 id 67- 5.75 id 651 5.75 id 651 5.25 id 641 5.25 id 641 5.00 id 64- 4.50 id 58- 4.50 id 59-f 4.50 id 60 4.50 id Conve 4 .75 Akzo 6.00 A.B.N[ 6.75 An

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 16