(Als JSawS?? 35, 40, Peek &Cloppenburg BRflun 12, hmmmm TIMMERLIEDEN en BOUWVAKSJOUWERS GEMEENTE BERGEN OP ZOOM IXBerg Co. Bankstellen De Braui echte Braun. Braun-scheers bogen scheer heen en weer Het sche dun. Dat is be dunner het sc geschoren. Toch is special ander: mki f te koop aang< ui Bouwmij VERMEULEN B.V. Stichting Ziekenzorg Midden Zeeuwsch-Vlaant!erf| INSTRUKTIE- VERPLEEGKUNDiGb Burgemeester en wethou ders van Bergen op Zoom maken bekend, dat zij de volgende verkeersmaatre gel hebben getroffen: Het is verboden te parke ren op de rijbaan vóór de garages en onder de loop bruggen van de flatwo ningen Casper Fagellaan 11 tot en met 69 en Prinses Beatrixlaan 69 tot en met 99. Van dit besluit staat voor iedere belangstellende be roep open gedurende der tig dagen na de dag van de openbare bekendmaking. Het adres van beroep moet aan de Koningin worden gericht, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant. Een af schrift van het besluit is tegen betaling van 1, op de afdeling Interne Za ken van de gemeentesecre tarie, dependance Lieve vrouwestraat 47, ver krijgbaar. „Bij arrest van het gerechts hof te 's Hertogenbosch van 30 oktober 1975 zijn in staat van faillissement verklaard: 1. Gerardus Hubertus van Seters, wonende te Ooster hout aan de Vreeburg 77 2. Petrus Reginald van Se ters, wonende te Rijen, ge meente Gilze-Rijen aan de Van Hogendorpstraat 17, 3. Petrus Nicolaas Johannes Maria de Bot, wonende te Roosendaal aan het Alex- anderdonk 42, allen oprichters van de beslo ten vennootschap Trans World Shipment B.V. i.o. (T.W.S. B.V. i.o.), gevestigd te Roosendaal en zaakgedreven hebbende aldaar aan de Vee nen 6. Tot rechter-commissaris werd benoemd Mr. T. van Daalen en tot curator de on dergetekende. Mr. F. R. van der Laken, Sophiastraat 28, Breda" KONINGINNE STRAAT Zeer goed onderhouden WINKEL-WOONHUIS Ind. 30 m2 winkelruimte, magazijn, kelder, 4 slaap kamers, badkamer met ligbad, grote zolder. 98.000,-k.k. (Anno 1896) Nw. Ginnekenstraat 43 Tel. 076-124421 - Brede uit eigen fabriek. Grote sorte ring kwaliteitsstoffen. 5 jaar garantie op binnen werk. Norm. prijs 1400.- voor 795.- DEM Meubelfabriek. Toon zalen: Culemborg, fabriek Houtweg 8, Bergen op Zoom, Wassenaarstraat 15, Drunen. Grotestraat 98. Geopend dl. t/m zat. van 10-18 uur. Vr. tot 21.00 uur. Voor alle inlichtin gen: Culemborg, tel. 03450- 2602. KOSTELOOS Op verzoek van Franciscus Joannes de Punder, wonende te Kwadendamme, gem. Bor- sele, is tot provisioneel be windvoerder over Jan Adri- aan de Punder, geb. te Hoede- kenskerke op 29 januari 1913, feitelijk verblijvende te Ove- zande (Borsele) aan de Groe- nedijk 37 benoemd Mr. J. G. van der Burgt, advocaat te Goes, Anna van Saksenlaan 1 bij beschikking van de arron dissementsrechtbank te Mid delburg d.d. 31 oktober 1975. De procureur van verzoeker, Mr. E. Tak, advocaat, Hofplein 3 - Middelburg. Burgemeester en wethou ders van Bergen op Zoom maken bekend, dat zij de volgende verkeersmaatre gel hebben getroffen: het aan W. van der Schaft, voorheen wonende Pleja- denlaan 250 te Bergen op Zoom, toegewezen invalide-parkeervak op het parkeerterrein naast de ingang van de woonflat aan de Plejadenlaan komt te vervallen (besluit d.d. 16 oktober 1975). Van dit besluit staat voor iedere belangstellende be roep open gedurende der tig dagen na de dag van de openbare bekendmaking. Het adres van beroep moet aan de Koningin worden gericht, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant. Een af schrift van het besluit is tegen betaling van ƒ1.- op de afdeling Interne Za ken van de gemeentesecre tarie, dependance Lieve vrouwestraat 47, ver-1 krijgbaar. DE ctFM VAN VRIJDAG 7 MOVEM Voli jas met afknoopbare capuchon. In RAF en groen. it^f\ Mt. 34 t/m 44. Warme flannel jas met afknoopbare pelerine. Zwart, RAFen4 groen. Mt. 36 t/m 44. irt, écru, vest. In zwart, écru, brique en bruin. Donegal tweed broek met ticketzakje en riem. streeppullover in T-silhouet. Medium. Velours blouson Katoen/Fk'lanca. S-M-L. Terlenka broek. Mt. 34 t/m 44. X Tweedelig 'pakje. Wol/polyester. In groen, lila, bruin en blauw. Mt. 36 t/m 44. «si'/ .«"p. Duffelse zeiljopper. Wol/ polyester. Sportieve caban. Wol/ polyester. Acryl colpullover. &V; :S Donegal 'tweed pak. Wol/polyes ter. In groen -ë^A en beige. Printhemd. Polyester/ katoen. Groen, brique en blauw. :sici «aar rf.A DRINGEND GEVRAAGD 2 PLOEGEN METSELAARS voor werk omgeving Antwerpen Goede verdiensten in uurloon of per meter Inl.: Bouwond. Friho Hoogmolendijk 2 Schoten-België, tel. 09-3231587051 of Hr. Buijssens 01685-619 assurantiekantoor fel ^>i iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en Zandpoort 24 Deventer "*-• vraagt voor haar werk in Kapelle a/d IJssel Aanmelden in de directiekeet plan Oostgaarde Zuiderbreedte Kapelle a/d IJssel. Tel. 010-506801 Juliana Ziekenhuis TERNEUZEN In ons ziekenhuis komt binnenkort de funktieva« van Deze is hoofdzakelijk belast met de praktij® ding van leerling-verpleegkundigen. De leef ontvangen hun theoretische opleiding in deS voor Verpleegkundigen te Terneuzen. Voor een goede uitoefening van deze funl*'| goede kontaktuele eigenschappen vereist Sollicitaties en verzoeken om inlichtingen të* aan de direkthce Zr. W.M.A.Q. Kouwer. va"*, bergenlaan 25a, Terneuzen. Tel. (01150) 2°''l BONTMANTELS! Bontmantels! Dames! Eerst kijken bij de grootste en I f?^k°0Ps*e bontzaak van 1 Nederland. Duizenden korte en lange'bontmantels nu nog werkelijk betaalbare prij zen! Met garantie. Desge- j wenst soepele kredietservi- r ce. De Bontkoning, Hoog- I huisstraat 3 (schuin t/o He- I ma) te Eindhoven-C. Tel. 040-61100. Vrijdag tot 9 uur open! Hoogstraat 97, fiotterdam-C. Tel. 010- V17.1,17' Parkeren voor zaak. Vrijdag tot 9 uur open. Bij b°nP r*isgeld terug (ook HAAKSE SLIJPMACHINES 1500 Watt.' 8000 toeren per ?"n"ut f 345,- incl. BTW. Luijks, Tholensewee 4, Hal steren, tel. 0lB41.9«ia CAMPING oeheldeoord Landingswee 1 Baarland (Z-B). Te koop op 'Prachtige ruimte pl. enkele ais nieuw gebr. stacaravans jegen zeer aantrekkelijke Prijzen. Tevens te koop 1 Pnma onderh. houten bun galow, ind.: 2 slpk., hal, keu- aen, zitkamer, compl. gem. r-en verw. zwembad, speel- urn, kleuterbad, winkel, ^ackbar etc. zijn op de amping aanwezig. Belt u ons gerust voor inl. tel. 94193-226. 01100-20378. tafelorgel, eiectrisch, aga.n., Heilige Geestland Qgergen op Zoom LASA op licht- 160 amp. compleet r men en k BTW, 5 jaa Tholensew 2614, Hals POI Platen, all ten. Voor t bankstelki kleuren m schuimrub Van Gilze daal, tel. 3 MEUB Meubelsto fen, meubc ben alle voorraad, schillende Schuimpls zelaan 49 35722. OLIEHAL z.g.a.n. te olie. Wil 23, Ternei SPEEDBC PK; elektr 4.50 m. Me ten en all 01153-131 TE KOOI 4000 cal., spiegels, Alvarezla TE KOOI pleet zo bankstel, terdag 8 r terstraat 1/

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 10