Laten alle jongens meisjes van Nederlan Sinterklaas nu eens een leuke brief s L45 L49 I?5 4 Prachtige porceleinen kopjes uit de wereldberoemde Rosenthal Classic Rose kollektiei voor maar 16?5, Bij elk Philips koffiezetapparaat Rinus ZEELAND 80 4828 34Q Nico Jansen spant kort geding aan 21/2 k9 zePI FA: RUYTENBURG PHILIPS nietduurwd heerlijk KLEUREN TV PROVINCE ZEELAND- OPENBARE AANBESTEDING A.E.G. WASAUTOMAAT A.E.G. WASKOMBINATIE A.E.G. CENTRIFUGE A.E.G. CENTRIFUGE Volkorenbiscuits H 2e verpakking halve prijs VOORDEEL £Z ET ^4 Hazelballen 150 gr. Dropmunten 250 gr. L65" Marsepein-worst L55 UITLOTING: midden-zeeland zeeuwsch-vlaanderen 'film antheunis, axel TOL TIJDELIJK Type: Princess SL. Type: Turnamat S. Type: SD 3528- A£IA V «nu.» JA min. Jamin. JAMIN,' Meneer Jamin heeft een geweldig idee. Omdat Sinterklaas nu al zo lang ieder jaar voor ons klaar staat, vindt hij dat we 'ns wat terug moeten doen. Daarom heeft meneer Jamin in al z'n winkels speciale enveloppen neergelegd. Haal ook snel zo'n envelop en doe er 'n hele aardige, mooie versierde brief voor Sinterklaas in. Post je brief weer gauw in de winkel van meneer Jamin en je maakt kans op één van die geweldige prijzen: puzzels, stèmpeldozen. kleurboeken, spellenboeken, telboekenin elke winkel van meneer Jamin vallen héél veel prijzen, m Deze aanbiedingen gelden van '6 t/m .12/11. [philips] 9\OÓ€^^>^ Vier echte Rosenthal kopjes van porcelem me t schitterende tekening in rei it 1. In fraaie geschenkdoos. Bij aankoop van elk Philips koffiezetapparaat kunt u Zo wordt koffiedrinken helemaal koffiegenieten. tijdelijk 4 van die prachtige porceleinen kopjes uit Koffie gezet door een apparaat met een de wereldberoemde Rosenthal Classic Rose kollektie uniek ontkalkingssysteem. En gedronken uit krijgen voor maar 16,95 (winkelwaarde 52,-). zo'n bijzonder exclusief Rosenthal kopje. HD 5111 2 tot 5 kops 64.50 Ook met aan/uitschakelaar 69,50. HD 5133 2 tot 8 kops 89.- HD 5129-.GZS 2 tot 10 kops 94- Ook met aan/uitschakelaar 99. - HD 5131. 2 tot 12 kops 109.- HD 5136 2 tot 12 kops 112.50 pg STEM VAN DONDERDA' Ruud Geels wordt afgeschermd SER (Van onze specie EINDHOVEN - Terwijl d. Phiiips-sportpark trachtten t bliek in hetzelfde sportpark f weken door een diep dal van als triest resultaat vier verlie lijkt op de weg terug. En om c ken, was Willy van der Kuij drama PSV - Oranje, de man t tegen het Poolse Ruch Chorzoi Van der Kuijlen zelf als PSV i hebben om voor iedere tegenst Europacup een grote bedreig vormen hiervan een duidelijk Dat het herstel van PSV zich in een thuiswedstrijd manifes teerde, behoeft nauwelijks ver bazing. Een van de mysteries van dit PSV, een groot probleem voor Rijvers, is dat in samen werking met de steun van het trouwe thuisfront (ook tegen Ruch Chorzow was het Philips sportpark uitverkocht) thuis tot nagenoeg alle soorten van pres taties in staat is, terwijl in uit wedstrijden de kracht van de zelfde spelers is ineenge schrompeld tot in vergelijking met de aanwezige kwaliteit, on redelijke proporties. Vanaf het eerste fluitsignaal van de Schot Davidson was te merken dat dit PSV inspiratie en aspiraties had. om de sfechte in druk van de laatste weken uit te wissen. Rijvers, die teruggegre pen had naar de succes-formatie van vorig jaar, had hiermee een goede greep gedaan. Want juist via die vertrouwde linkerflank EINDHOVEN Nico Jansem zal deze week nog een kort ge ding aanspannen tegen de KNVB. Dit besluit is gisteren gevallen nadat alle partijen die b»j de niet goedgekeurde trans- jer van de Amsterdammer van 1' C Amsterdam naar Feyenoord gisteren in een gesprek ie Eind hoven niet dichter tot elkaar ponden komen. Mr. Van Velzen, de juridisch adviseur van Feyenoord advi seerde na het gesprek tussen en kele leden van het sectiebestuur betaald voetbal van de KNVB en eyenoord plus Cor Coster dat een kort geding de enige oplos sing was om uit de impasse te geraken. 3Vz% OBLIGATIELENING PROTESTANTSE ZIEKENZORG ZEEUWSCH-VLAANDEREN Op 22 oktober 1975 werden de volgende obligaties uitgeloot. 8 obligaties a 1000.- de nrs. 11, 37, 49, 176, 215, 235, 289 en 331. 4 obligaties a 500.- de nrs. 367,413,419 en 424. 5 obligaties a 100.- de nrs. 532,564,684,594 en 646. Genoemde obligaties, voorzien van de coupons per 15-6-1976 en volgende, zijn per 15-12-1975 a pari aflosbaar ten kantore van de Ned. Middenstands- bank te Amsterdam en te Terneuzen en van Fa. Ingwerssen te Amsterdam. 6 donderdag 6 november 20.00 uur 14 vrijdag 14 november 20.00 uur Concert- en Gehoorzaal Middelburg het zeeuws orkest o.l.v. Jan Out Solist: Daniël Wayenberg. Werken van: Ravel, Saint Saëns, Fauré en Tschaikowsky Kaarten f 8,00, CJP en scholieren f 4,00 verkrijgbaar bij Wagenvoort en Van Damme en Mossel en Versteege N.V. 7 vrijdag 7 november 20.00 uur Concertzaal Zierikzee het zeeuws orkest o.l.v. Jan Out Solist: Daniël Wayenberg. Werken van: Ravel, Saint Saëns, Fauré en Tschaikowsky Kaarten f 8,00, CJP en scholieren I 4,00 verkrijgbaar bij de Fa. D.C. Viergever en 6 en 7 november van 11-12 uur telefonisch (01110) 2670 en 's avonds a/d zaal 7 vrijdag 7 november 20.00 uur Koorkerk Middelburg concert door Nederlands Vocaal Ensemble o.l.v. Marinus Voorberg en Het Middelburgs Kamerkoor o.l.v. Bart Leynse Werken van Purcell, Lotti, Scarlatti e.a. Kaarten f 3,50;Wagenvoort en Van Damme 8 zaterdag 8 november 20.30 uur jm Vestzaktheater Vlissingen jazzconcert The Glenn Spearman Unity Kaarten f 4,50 a/d zaal 8 zaterdag 8 november 20.00 uur Kuiperspoorttheater Middelburg nieuw leven met drie eenakters over het thema 'Illegale Relatie' Stichting Het Werktheater Middelburg Kaarten f 5,00; CJP f 3,50 a/d zaal 12 woensdag 12 november 20.00 uur R.K. Maria Magdalenakerk Goes het zeeuws orkest o.l.v. Jan Out Solist: Daniël Wayenberg. Werken van: Ravel, Saint Saëns, Fauré en Tschaikowsky Kaarten f 8,00, CJP en scholieren f 4,00 verkrijgbaar bij Mossel en Versteege N. V. Telefonisch via (01100) 27258 en 's avonds a/d zaal 7 vrijdag 7 november 20.00 uur uit Zuidlandtheater Terneuzen romeo en julia door Toneelraad Rotterdam m.m.v. Canci Geraedts en Michel van Rooy Kaarten f 10,00, CJP f 5,00: beschikbaar vanaf 1 november dagelijks van 14-16 uur uitsluitend telefonisch (01150) 5555 7 vrijdag 7 november 20.00 uur jm Den Dullaert Hulst popconcert The Laurel Canyon Band Kaarten f 3,50 a/d zaal 9 zondag 9 november 15.00 uur jm Den Dullaert Hulst kindertheater hans schoen Kaarten f 1,50 a/d zaal 11 dinsdag 11 november 20.00 uur zvu Burgerzaal Raadhuis Oostburg lezing A.l. Verhage over 'Wat is antiek' Kaarten f 1,00, leden gratis Filmhuis Jeugd en Muziek aanvang 20.30 uur. Kaarten f 2,50 death by hanging N. Oshima do 6 nov. De Veste Goes vr 7 nov. Kuiperspoorttheater Middelburg di 11 nov. Open Hof Vlissingen wo 12 nov. De Zwaan Souburg Hoeveel zult U besparen? Bij deze ruimte werd 20% be spaard. U kunt gerust bij ons langskomen, om kosteloos een berekening te laten maken. Betaal alleen die vierkante meters, die U wer kelijk nodig hebt. Dat kan, wanneer U een Weston tapijt koopt van wand tot wand, met een exclusieve snijservice. Weston tapijt wordt precies op maat van Uw kamer gemaakt, in iedere lengte en breedte, naadloos tot ca. 4,95 m. breed. Alle rechthoekige insnijdingen, groter dan 25x25 cm. worden van de tapijtprijs afgetrokken woninginrichting en vloerenbedrijf markt 5 KOOP IK ZONDER MEER BI SAS VAN GENT, GENTSESTRAAT 4 TEL. 193 Het helpt een KLEINTJE nu nog TREF ZEKERDER o dan voorheen. DE STEM VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER Namens gedeputeerde staten van Zeeland zal op dins dag 2 december 1975 om 11.00 uur, in het gebouw van de provinciale waterstaat in Zeeland, Het Groene Woud 1 te Middelburg, een openbare aanbesteding overeen komstig het U.A.R. worden gehouden voor het uit te voeren werk, beschreven in het bestek no. 22, dienst 1975, betreffende de aanleg van de weg Middelburg-rijksweg 58 en van de weg rijksweg 58 - Zuid-Sloe, resp. no. 51 van het ter tiair en no. 12 van het secundair wegenplan 1968, leng te resp. 980 en 3.500 m. Het werk omvat o.a. gewapend betonpalen, inclusief wapening, leveren en inheieit1.104 m' zandpalen leveren en aanbrengen 6.700 m1 beton voor gewapend beton leveren èn verwerken1137m3 steentundering aanbrengen 108.900 m- wapeningsstaal leveren en verwerken119,5 ton leveren en verwerken asfaltbeton26.150 ton geleideconstructie leveren en plaatsen 1.180 m' grond ontgraven en verwerken 168.350 m3 zand ontgraven en verwerken 118.000 m3 De termijn voor de uitvoering bedraagt 300 werkbare werkdagen. Het bestek is, zolang de voorraad strekt, vanaf heden, tegen betaling van 100,- (inclusief ö.t.w.), uitsluitend verkrijgbaar a. door rechtstreekse toezending per post van een inge vulde en ondertekende girokaart ten name van de provincie Zeeland (d. en f.), postrekening no. 296.000 te Middelburg; enveloppe adresseren St.-Pieter straat 42 te Middelburg; *?- b. na ontvangst van het verschuldigde bedrag op de' onder a vermelde postrekening; c. tegen contante betaling ter provinciale griffie, St.- Pieterstraat 42 te Middelburg. Het bestek ligt van tenminste 14 dagen voor de dag dei- aanbesteding ter lezing ter provinciale griffie, St.-Pie terstraat 42. te Middelburg en bij de hoofdingenieur directeur van de provinciale waterstaat in Zeeland, Het Groene Woud 1 te Middelburg. Inlichtingen zullen worden gegeven op dinsdag 25 no vember 1975 om 10.00 uur op het kantoor van de hoofd ingenieur-directeur voornoemd, waar de nota van in lichtingen vanaf woensdag 26 november 1975 ter inzage ligt. De inschrijvingsbiljetten moeten op dinsdag 2 decem ber 1975 vóór 11.00 uur worden ingeleverd op het kan toor van de hoofdingenieur-directeur voornoemd en ge steld zijn in de Nederlandse taal. De opening der inschrijvingsbiljetten geschiedt in het openbaar op dinsdag 2 december 1975 om 11.00 uur op laatstgenoemd adres. De betaling van de aannemingssom zal geschieden aan de hand van maandelijks op te maken betalingsstaten, De inschrijver dient zijn financiële en economische draagkracht en zijn technische bekwaamheid aan te to nen door zijn inschrijving vergezeld te doen gaan van - een bewijs van inschrijving van zijn onderneming in het beroepsregister; een bankverklaring waaruit de financiële draag kracht van zijn onderneming biijkt; - een verklaring betreffende de totale omzet en de om zet aan werken van zijn onderneming over de laatste drie boekjaren; - een lijst van de in de laatste vijf jaren door zijn on derneming uitgevoerde werken, het bedrag van die werken alsmede de tijd en plaats van de uitvoering, met vermelding van opdrachtgever; De geslanddoeningstermijn van de inschrijvingen be draagt veertig dagen na de dag waarop de aanbesteding plaatsheeft. *■*-* Postbus124 MiddelburgTeletoon(0ll80) I27I5 1658.- nu 1199.- nu 386 - nu 325.- nuAbWWI NATUURLIJK ALLEEN BIJ NOORDSTRAAT: 56-58 AXEL TEL: 01155-1735 Hiervoor betaalt U niets Hiervoor betaalt U niets

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 20