Belangrijke mededeling voor iedere automobilist GARAGE HAKO VERBRUGGE B.V. DE GROENE B.V. CAR MUSIC CENTER KERCKHAERT B.V» GARAGE DE BLIEK garage VERVAET en MANNAERT andere de kreekzoom" GARAGE HAARTSEN GARAGE C. BOS H.H. Mercedes bezitten A 9 lutoplaat- en spuitinrichting BEEKMAN, Kloetingseweg 5, Goes, telefoon 01100-7383 SENSATIONELE AANBIEDING Nieuwe serre KIJK DAN EERST OP DEZE PAGINA Het doet ons genoegen U hierbij te kunnen mededelen, dat eerr vergaande vorm van samenwerking is bereikt tussen GAR. GEBR. VERVAET met vestigingen te Axel en Biervliet en GAR. MANNAERT B.V. teTemeuzen. Het bedrijf te Terneuzen zal verder werken onder de naam: Rooseveltlaan 1 - Terneuzen - Tel. 01150-2220. Privé R. Vervaet (01155-1628), F. Vervaet (01152-400) Wij blijven in Terneuzen dealer voor Audi-NSU, maar wij verkrij gen door deze samenwerking een bredere sortering automobie len, waarvan wij reeds kunnen meedelen dat hierover binnenkort BELANGRIJK NIEUWS is te verwachten. Door deze maatregel kunnen wij U een blijvende goede service garanderen en wij hopen en vertrouwen erop dat wij in de toe komst ook U in onze klantenkring kunnen betrekken. De komfortabele DAF 2800 een rendabele oplossing voor elk zwaar tran sport, afgestemd op de eisen van het zware lange afstandsvervoer. DEALERS Garage Uw prijs fÓQ50 Cassettes ruilen voor f 5,- Heeft u een cassette vaak genoeg beluisterd? Op vele Car Music Centers staat een speciale mand met ruil- cassettes. Voor f 5,- heeft u een ËSSO SalOp: Serlippensstraat 45, de nieuwe Kadett City de nieuwe Ascona de nieuwe Manta GARAGE n ft MERCEDES-REVISIE DIESELMOTOR Als U een auto gaat kopen Nieuw of gebruikt kom dan eens kijkenpraten enproefrijden bij Autobedrijf EEN AUTO KOPEN? DAF EIKENLAAN 37 - KOEWACHT - TEL. 01146-228-623 erkend „kienzle" tachograaf installeur. INDUSTRIEWEG 37 - TERNEUZEN - TEL. 01150-3451. Automobielbedrijf GOES - ANJELIERSTRAAT 5-7 - TEL. 01100-16810. Stereo cassettespeler Winkeladviesprijs f 215,- (inclusief BTW) UJ> Set opbouwspeakers voor r er grandioze stereo weergave T fcU. 6 maanden garantie <inclusief BTW) CcSSO] nieuwe 8-tracks en musicassettes al vanaf f 12,90 Terneuzen. Tel. 01150-3106, OPEL-PREMIÈRE -• IWMg. Met trots presenteren wij drie nieuwe modellen, die het Opel-programma vervolmaken: De Manta, met z'n nieuwe, ruime interieur. De Ascona met z'n verfijnde techniek. En het nieuwe model Kadett erbij de Kadett City met z'n praktische derde deur. Kom vandaag nog kijken en testen. Ze staan er voor. Absdaalseweg 41, Hulst, tel. 01140-34 51, b.g.g. 01155-12 45; Rooseveltlaan (nabij Rotonde Driewegen), Terneuzen, tel. 011 50-35 53/68 49. Uw officiële Opei-dealer voor West-Zeeuwsch-Vlaanderen Weykmanlaan 7 - Breskens - Telefoon 01172-1473 b.g.g. 1639. ZhSlHW-B Uê ez-pWe v V» ff// (zowel van personen- als bedrijfswagens) Het doet ons genoegen u te kunnen m dat wij door nauwe samenwerking met: Uw Mercedes in een dag kunnen voorzien val een in elke gewenste uitvoering met 1 jaar- of 100.000k-1 garantie. Door rationele behandeling en grote omzet sclw» prijzen en eneiie afwerking. 1 (informeer vrijblijvend en vergelijk). DEALER VOOR ZEELAND Veerweg 59, Wolphaartsdijk 01198-476 na 17.30 uur 594 KLOOSTERLAAN 39-41. SAS VAN GENT. TEL. 01158-1497. BURG. GEILLSTRAAT 7, TERNEUZEN. Tel. 01150-3698. TERNEUZEN Uw advertentie-campagne in deze krant overbftj voor een belangrijk deel «de dure afstand \\S_tussen uw zaak en uw klanten; op voordelige wijze^< DE STEM VAN DONDERDAG in L HILVERSUM - „Klaverwei de" de eigen alom geprezen tv- seriè van de VARA, wordt van daag opgevolgd door de liefst 26-delige BBC-serie „The Palli- sers". Een serie die sterk ver schilt van „Klaverweide". De nieuwe serie van de gouden rode omroep gaat namelijk allerminst over de verworpenen der aarde, en er komen ook geen metse laars, kleine aannemers, kastele ins en onderwijzers in voor. Wel wat gewone mensen natuurlijk, maar die spelen in de dubbele zin een ondergeschikte rol: in het verhaal en binnen de sociale verhoudingen binnen de serie. The Pallisers" is het verhaal ïan een Brits adelijk geslacht van doordouwers, hogeropwil- lers in de vorige eeuw, die Enge land en zowat de halve wereld in hun greep hadden. In de luister rijke Victoriaanse tijd, toen En geland ongetwijfeld wereld macht nummer één was. De serie is gebaseers op zes lijvige romans van de Britse au teur Anthony Trollope (1815- 1882). Trollope was van vrij eenvoudige komaf. Zijn vader mislukte als advocaat en her- eboer. Moeder schreef toen en kele romans die voor wat karig beleg op het brood zorgden. De jonge Anthony begon zijn car- riie als klerk bij de Britse Tante Post. Hij klom snel hogerop, kwam op het idee van de brie venbus, en veroverde een fraaie baan die hem dienstreizen over de hele (Britse) wereld oplever de. Hij stelde zich ook kandidaat voor het Lagerhuis. Dat geluk was niet voor hem weggelegd. Toen had hij al enkele romans geschreven, die weinig succes hadden, maar hij ging onverdro ten door. Hij liet later zelfs een duurbetaalde baan schieten om zich volledig aan de kunst te wijden, en zijn moed werd be loond. Vooral zijn romans over de intriges en idealen en liefdes van de Pallisiërs werden stukge lezen. Na zijn dood echter, toen zijn autobiografie verscheen, verbleekte Athony's roem snel. Hij bleek namelijk niet die bril jante, charmante vlotschrij- vende kunstenaar zoals zij n le zers gemeend hadden, want hij onthulde dat hij als klerk ge werkt had: volgens een streng „Voor geld en goede woor denheet het derde pro gramma in de VPRO-serie over het Midden-Oosten. Het gaat deze keer over de invloed van het joodse bevolkingsdeel op de Amerikaanse politiek. Emile Faillaux sprak met rabbi Israël Miller, de voorzitter van de overkoepeling van de Amerikaans-joodse organisa ties. Het blijkt dat de Ameri kaanse regering ter dege reke ning houdt met deze joodse lob by, vooral omdat de stemmen van de joodse kiezers voor elke president erg belangrijk zijn. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat Emile Faullaux en samen steller Rob Klaasman dit deli cate probleem anders aanpak ken dan niets ontziende Archie Bunker die eerder op de avond t VerroestHel wss $m vlie<$! J 7<?/ dêt klein gespuis eens een flinke Irdpijeven! j

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 10