DE PRIJS5LAG GAAT DOOR MET PRIJSSLAG -"ïSSïSSt SS^sssr PRIJS-SLAG TONIC VERS VLEES in de PRIJS-SLAG Uitliet Klink-Klaar- Kanfoor: MEER WIJNBOUW door inz Kame Itoena PROFIJT-SLAGERIJ □hroncJ 149 KOFFIEMELK 119 MARGARINE HALVARINE §00 DAAROM DEZE WEEK LETTER van KWATTA PRIJS-SLAG PRIJZEN (2SS2323 KILO BLOEM TAAI TAAI-TAAI BROODen SUIKER natuurlijk tegen de minimumprijs JAC. HERMANS JAC. HERMANS- LITERFLES NU ZEnmEHUiSHOUD CONFITURE RUNDER BIEFSTUK BIEF - FRICAI LAPPEN DEAU kei KILO KARBO- NADE keel K'LO\ WORST gLhn H JO immmAOP8 CHOCOLADE RESI FRITUURVET DISKO MARGARINE luu Z EXPORT PILS 03 UNOX VLEESRAGOUT ijjj. 100 o 1/2 urn van aardbeien i/anj85 voor BLUE BAND RIB- Akzo lijkt bereid te praten over Enka N IV i voor een leer speciale 4 PERSPONS forse uat is minder dan 350 per kilo <{/ez/eo/özo3Mg' de wdttaad zijn altijd vaste lage prijzen in gewichten variërend VANAF 1300 GR. schoon en panklaar gewogen EüilJLMlAi rj| hele liter SINAAS-CITROEN' iOLA-JEWELof TONIC dubbelpak 500 gram kiiobaal lag DIEPVRIES PATAT I43 3/4 pot 720 gr. |"f| APPELMOES 39 1000 gramsfles HALFVETTE 3 pakjes mil van 95 "ïfl, /UaêUaa#.: 9 65 450 gr. diepvries QQ BOERENKOOL D9 gelderse OLBA Bnq ROOKWORST gram I"3 NOG NIET VERHOOGD 7ïszni>e ia/e^u/cjn. Entre-deux-mers 295 mi urm Cötes du Rhöne 295 Nil NUG lilU Chateau Grand-Jour 295 UflflD Bordeaux rood 295 VUUli mb -maak Bordeaux wit 295 -UWhui)' Corbières 295 m halve liters Af) vierkante literfles f)f) JUS d'ORANGE 99 SPECULAAS 09 SPECULAAS 99 9. kilobaai Apn L KWAK GEZINSWASMIDDEL WASVERZACHTER |38 vloeibaar DREFT |33 KLEUTER- IN 0E PRIJS-SLAG IS DE sinterklaas SPEELGOED VERKOOP ■wéb/óaan ak yang geen wonder... voor zulke prijzen jbj/i/ooïdee&t: ROULETTESPEL PUZZELS vanaf: 295 ER IS VOLOP KEUS KOM MAAR KIJKEN V FRIBSCHE VLAG G0UDMND KOFFIEMELK 167VOOR LEEUWEZEGEL 2. PAKJES VAN 132 VOOR LONDON 500GRAM VAN 131 VOOR HERO ER\ 1/1 BUK VAN245 VOOR zuivelservice^ vleesprijzen zijn dagprijzen maar in de PROFIJTSLAGERIJ zijn dat ALTIJD DE LAAGSTE PRIJZEN jboMjao/t/S' itOPFV erfioLfnafye ■Snaai keei' WËfpiM KILO van de ham "t&uu/e, VARKENS LEVER kei mo knteükaaai^e CORNED BEEF ^CERVELAAT- WORST 150100 110 Kilo Eén kant van Ahrends vele. Regisseur Kissing* l.l I ekenkamermrichlingen en -supplies (dru mie hokje HULST Absdaalse weg 43 SAS van GENTCanadalaan 4 VLISSIN-GEN Hermesweg 25 GELDIG TOT tO NOVEMBER A.S. >E STEM VAN WOENSDAG 5 NOVEMBER de stem van woensd braadkui 135 gram zwaar- melk of puur 478-" zelfrijzend BAKMEEL van blik 400 gram - kippt-kilfs-of chimpignons- 240 gram GEVULDE MA 400 gram OVENVERSE f)fl 2 literflacon Inn 400 gramsflacon - 500 gramsbaai pak 230 gr. 11 stuks £S&fc i.i .-> De Trigon bureaustoel (met verchroomd .T-pools onderstel, verstelbare rugleuning, bekleed met01 ol donkerbruine stof) is er eentje uit hel Klink Klaar-Kantoor van Ahrend 'n Overzichtelijk pakket kantoor meubilair met datgene wat in een kantoor nodig is om te zitten, te werken te confereren en op te bergen, (lorden doelmatig van vorm. Kcnvoudigcn degelijk van uitvoering. Kit altijd uit voorraad leverbaar, ook bij de naleveriiU Muur de bon in voor uitvoerige documentatie. Of (nog beter!) kom naar de show room bij u in de buurt: Vasteland 10, Rotterdam, tel. 010- 14441 l\S. Showroombezoekers maken tol 1 januari U)7(> kans op een prachtig' litho van een Nederlandse kunstona(a)i!t> MAASTRICHT (ANP) - In de omgeving van Maastricht Z\ binnen afzienbare tijd op I grotere schaal dan nu het ge val is wijn worden verbouwd. Er is 'een project in voorberei- I ding dat vooral de amateur- wijnbouwers in Zuid-Limburg de gelegenheid wil bieden op serieuze wijze aan wijnbouw te doen. pe ervaringen, opgedaan sinds de aanplant van wijn stokken en in 1967 op de hel lingen van de linker Maasoe ver in Maastricht, hebben de wijnkenners ervan overtuigd dal me ale scl Br fle OOj wi alc die va tei Ge dei ovi bu Er zijn gegronde redenen te ve rikaanse minister van Buitenlan regisseur van vele belangrijke gebe bol, ook de regie heeft gevoerd o\ wisselingen in Washington. De opn James Schlesinger, de minister va van William Colby, de directeur fcelf zijn nevenfunctie als hoofd va raad een erfenis uit de Nixon-ja pen, maar naar buiten moe houden dat Fora ook een deel v< fvoerde. Het vertrek van James Schlesinc tagon is een gevolg, Ford heeft meningsverschillen tussen hem en herhaaldelijk stelling genomen tege SALT-verdrag (beperking van het ni land en Amerika), door Kissinger oekstenen in de ontspanningspo j en verdergaande detente. Schlesinger, een intelligent man is een rechtlijnige politicus, die m „harde hand' dan aan een riska politiek. Schlesinger heeft liever c verdragen. Hij is voorstander van ding tegenover Rusland en bij zo' noderne krijgsmacht. Hij is van me en sterkste defensieapparaat ter we Ook Kissinger is voor een ster binatie diplomatie-militaire kracht ■cesformule gebleken maar hij s van ontspanning, die veel fantasie risico's vraagt. De defensie is ii sluitpost, maar hij is bereid het i defensieinspaoping te nemen ter Afgezien van de onverenigbaar Kissinger en Schlesinger conflic al in de openbaarheid tijdens de Yc moest vroeg of laat gekozen worde of voor de lijn-Schlesinger. Het is eworden. Een eventuele keuze voor de lijn niet zonder steun is, zou Kissinge dwijnen. Kissingers buitenlandse geheel gebaseerd op de ontspanr j de ontspanning in de wereld draai erkent dat en Europa erkent dat. dat die politiek niet werkt, zou h buitenlandse politiek een fiasco is i naar om zoiets ooit toe te geven. Het mag overigens verheugenc veifelende en van huisuit havika< heeft gekozen. Dat mag een realisti nu de Amerikaanse presidentsverkii de harde lijn-Schlesinger zou in recessie en veel spanning in de we volk beter verkoopbaar zijn. Ook Kissingers politiek gecontinueerd in de laatste plaats gebaat bij een \<ll(' In open. oiigclïaiikoiTtlo. i'ii\ Hop opsturen aan: Ahrend, Antwoordnummer I8Ö, Amsterdam informeer mij over het Klink Klaar Kantoor. Verder ben ik grintt-ivv'1' L Konipleie kollektie kantoorinrichting O Ueodesie ap|>an,iu' Li Representatief meubilair Reproduklie afctb11 i.J Kantoorartikelen en machines G Showroom adïfrM 'Ier attentie an: Plaats. ARNHEM (ANP) De raad van bestuur van Akzo zal gunstig reageren op bet ver zoek van de Unie BLHP (Be ambten, Leidinggevend en Ho ger Personeel) om met de bonden te preken over de in vesteringspolitiek in Neder land en de vervangende werk gelegenheid bij de reorganisa tie van de Enka-ondernemin- gen in ons land. Dit heeft bestuurder Ger -an Os van de unie, van de kkzo-leidinig vernomen. De industriebond CNV gaat indaag in de verschillende kzo-vestigingen 15.000 pam- itten verspreiden. Daarin >rdt uiteengezet waarom de industriebond CNV en de Uniel BLHP zich bereid hebben j 1'rklaiard, het overleg met En- ka Glanzstoff op nationaal ni- ^"~?au voort te zetten, nu de mcernleiding van Akzo een isprek met de internationale ikbewegimg weigert. De twee bonden achten bet afdwingen Van internationaal overlez or acties niet in het belang van de leden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 8