opheffings uitverkoop Jos Kimme! I i J leken geen enkel autocontract voor u alles over de Renault 30TS hebt gelezen. RENAULT Renoca Gappendijk t t Bon voor gratis autoboek van 172 pagina's. AA VAN TROOST en N. VAN TROOST-SMITS AFD. VEILIG VERKEER TERNEUZEN Bankstellen ELASTIEKEN KOUSEN v.d. WALLE- BL0MMAERT KLEUREN T.ï. Te koop aangeboden Huizen Auto's en motoren Herenmodes een TWEEDE KOK of gevorderde LEERLING-KOK de Caisson Geldleningen huisdieren vakantie-diversen 'N DIEPVRIESKAST - koop Ik zonder meer bij bromfietsen tser] huwelijken Houd uw vulpen voorlopig nog maar op zak. Vraagt u eerst de nodige dokumentatie aan. Neem geen risico s als het over een auto-aanschaf gaat. Informatie bieden wij Een dik bock vol. Gratis. 172 Pagina's in kleur die problemen en pech achteraf kunnen voorkomen.U maakt kennis met alle modellen. Van de Renault 4 tot de gloednieuwe Renault 30 TS. U leest hoe Renaults worden ontworpen. Getest. Gefabriceerd. Beveiligd. De 6 cylinders en de voor- wielaandrijving van de Renault 30 TS. Als u denkt aan een nieuwe wagen moet u in ieder geval dat lijvige Renaultboek aanvragen. Want dan maakt u kennis met de 2664 cc motor met 6 cylinders in V-vorm. Met de voorwielaandrijving. Met de stuurbekrach tiging. Met de vier schijfremmen. Met de veilig- heidskooi. Met een zee van ruimte (5 deuren), het comfort en de variabele bagageruimte. De elektro magnetische deurvergrendeling,met één sleutel de 4 portieren tegelijk sluiten of openen. Preciese feiten en cijfers geeft het boek. De praktische Renaults in de praktijk. Iedere Renault is ruim door vorm en voorwielaandrijving. En dankzij een 5e deur wordt die ruimte ook maximaal toegankelijk. Een Renault is voordelig in onderhoud: per 5.000 km alleen olie verversen, om de 15.000 km een diagnosebeurt. Elke Renault krijgt 7 carrosserie behandelingen (18 kilo lak per auto). Op de fabriek krijgt elke Renault een anti-roestbe- handeling. Verstelbare stoelen zorgen voor een anatomisch verantwoord zitcomfort. Maak een proef rit en u zult het 'aan den lijve' ondervinden. De eerlijke dealer duurt het langst. En als u een Renault koopt hoe zit het dan met de service? Iedere Renaultdealer weet dat u alleen klant blijft als u tevreden bent. En u zult alleen tevreden zijn als u eerlijk wordt geadviseerd. Vandaar onze diagnose- apparatuur. De lijst met vaste reparatietijden en het uitgebreide diagnose-rapport. een Renault 30 TS is waar voor uw autogeld. DE STEM VAN DINSDAG 4 NOVEMBER Algemene kennisgeving Tot onze diepe droefheid, overleed heden, na een arbeidzaam en welbesteed leven, in de leeftijd van 87 jaar, voorzien van het Sacrament der- Zieken, mijn innig geliefde echtgenoot, en onze lieve zorgzame vader, schoonvader en bonpapa Mr. FRANCISCUS CAROLUS ANTONIUS MARIA TILMAN echtgenoot van Anna Barbara Antonia Maria van Mierlo Oud-President der Arrondissements- K echt bank te 's-Hertogenbosch Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote Palmes Officier d'Académie Zilveren Medaille Servische Rode Kruis 's-Hertogenbosch: A. B. A. M. Tilman-van Mierlo Vught: C. O. I. B. film.ui M. I). C. Tilman-van Haaren 's-Gravcnhage: M. M. J. A. Tilrnan Babberich: O. G. P. H.-J. A. Tilman, Claris Cap. Londen: A. P. C. L. Tilman, Soc. Witte Paters 's-Ilertogenbosch: C. M. C. C. Teeutven-Tilman F. J. P. M. Teeuwen Paul, Frans-Jozef, Claire Hilversum: X. G. E. A. Tilman K. M. A. F. G. Tilman-Mutsaerts Marie-Christine, Armand, Xavier 's-Hertogenbosch, Allerheiligen, 1975. Flat de Pettelaer No. 82 Senecalaan 1. De Requiemmis zal worden opgedragen, donder dag 6 november te 11.30 uur in de Parochiekerk van Sint Lucas, Zuiderparkweg te 's-Hertogen- bosch. waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het R.K. Kerkhof aan het Mr. Loeffplein te Vught. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis, in „Chalet Royal" te 's-Hertogenbosch. Een Avondmis zal worden opgedragen, woens dag 5 november te 19 uur in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan. Op zaterdag 8 november hopen onze ou ders en grootouders hun 25-JARIG HUWELIJKS FEEST te vieren. Hun dankbare kinderen en kleinkind. Receptie van 18.30-19.30 uur in Rest. Café Dallin- ga, Kerkstraat. Sluiskil. Sluiskil, Kanaalzicht 1 Heden overleed, na een welbesteed leven, zacht en kalm, in de leeftijd van 93 jaar, onze vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader en oom de heer JOSEPHUS FRANCISCUS BERNARDUS v. d. BRANDEN weduwnaar van mevrouw Augusta Maria Catarina Speelman Familie v. d. Branden Familie Speelman Clinge, 2 november 1975. Gravenstraat 101. De plechtige uitvaartdienst, waarbij U wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de parochiekerk van de H. Henricus te Clinge op donderdag 6 november te 10.30 uur, waarna begrafenis op het R.K. kerkfof aldaar. Samenkomst aan de kerk 10.15 uur. Avondwake woensdag te 19.00 uur in voor noemde parochiekerk. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst, bezoek dag woensdag van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Gehoor gevend aan de landelijke oproep van Veilig Verkeer Nederland om gezamenlijk iets te doen aan de verkeersonveiligheid - in Nederland onqeveer 3.000 doden en 55.000 gewonden per jaar - organi seert genoemde afd. met medewerking van de poli tie onder het motto „weggebruikers op herhaling" een z.g. opfriscursus voor alle verkeersdeelnemers. De cursus zal gegeven worden in de laatste helft van november en omvat 2 avonden. Deelnemers voor deze cursus kunnen zich tot 10 no vember a.s. schriftelijk of mondeling opgeven bij de Gemeentepolitie te Terneuzen, Rosegracht 15. Na sluitingsdatum van aanmelding krijgt ieder bericht waar en op welke data de cursus gegeven wordt. uit eigen fabriek. Grote sorte ring kwaliteitsstoffen. 5 jaar garantie op binnen werk. Norm. prijs 1400.- voor 795.- DEM Meubelfabriek. Toon zalen: Culemborg, fabriek Houtweg 8, Bergen op Zoom, Wassenaarstraat 15, Dninen. Grotestraat 98. Geopend di. t/m zat. van 10-18 uur. Vr. tot 21.00 uur. Voor alle inlichtin gen: Culemborg, tel. 03450- 2002. alsook LIBELLE SUPP HOSE DROGISTERIJ Stationsweg 9. HULST Telefoon 3093 De curator in het faillisse ment van de nalatenschap van L.A.A. van den Moo ter, gewoond hebbende te Hulst, Absdaalseweg 52, heeft heden ter griffie van de Arrondissementsrecht bank te Middelburg en van het Kantongerecht te Ter- neuzen nedergelegd de e- nige uitdelingslijst, welke aldaar tien dagen koste loos voor de schuldeisers ter inzage zal liggen. Hulst, 4 november 1975. De curator, Mr. H.B.L. de Rechter, Grote Markt 7. Hulst. 66 cm. f 2000,- 78,- per maand (36 x p.l.) Ook s zondags open van 14 00 - 18.00 uur SAS VAN GENT GENTSESTRAAT 4 01158 1938 Geboren, Bastiaan, Gus taf 1 november 1975. Bep en Karei V an de Vijver, Zuid Langeweg 7, Hoofdplaat. BONTMANTELS! Bontmantels! Dames! Eerst kijken bij de grootste en goedkoopste bontzaak van Nederland. Duizenden korte en lange' bontmantels nu nog werkelijk betaalbare prij zen! Met garantie. Desge wenst soepele kredietservi ce. De Bontkoning, Hoog- huisstraat 3 (schuin t/o He- ma) te Eindhoven-C. Tel. 0^0-61100. Vrijdag tot 9 uur open! Hoogstraat 97, Rotterdam-C. Tel. 010- 117117. Parkeren voor zaak. Vrijdag tot 9 uur open. Bij koop reisgeld terug (ook benzine). KONINGINNESTRAAT Breda. Winkel-woonhuis. Ind.: Winkel ruimte maga zijn. living, kouken. kelder, 4 slaapk., badkamer, zolder !)8.000,-k.k. v.d. BERG CO. makelaars i.o.g. lid N.B.M. Beursmak. regio Breda, Nwe. Ginnekenstr. 43, Bre da. Tel. 076-124421. UW VEILIGHEID Gele kentekenplaten. Maak f 50,- over op gironr. 1750819 met vermelding kentekennummer. Na enkele dagen franco thuis. Auto bedrijf C. van de Sande Prin senboek. ,1.' onze reeds 105 jaar bestaande zaak in hoeden, capé's en bonneterie moet wegens gebrek aan opvolger worden opgeheven Torenstraat 10-12 - Breda Voor direkt wegens dienstplicht gevraagd: 5-daagse werkweek Motel-Restaurant Kapelle-Biezelinge Tel. 01102-1647 gl^ens AUTOMOBIELBEDRIJF Biedt u t£ koop aan: Volvo ?45 DL Stationwagen 1975 Mercedes 240 D blauw 1974 Ford Capri nieuw model 2600 GTR Ford 1600 L 1973 1972 Opel Automatic 1973 4 - Jpurs Gpc 1 bestel 1973 Peugeot Break Diesel 1972 Op .1 Commodore met gas hV.l Me cedes 230/4 1974 Va Khali Estate 1972 5 Ti at 1000 GLS 1973 1972 Op' zVscona 1973 Ooul Kadett 1972 1971 Si'mca 1301 1973 Renault R 12 1971 Simca Tourist 1973 Datsun 180 Coupé 1973 Fiat 850 Coupé 1970 Citroen Dyane 1972 Verder alle merken Merce des in voorraad 280 240.3.0 240D 220D 200D 230/4 200 230/6. Alle gebruikte auto's 10.000 km, garantie op ar beidsloon en onderdelen. In ruil, financiering mogelijk. Het adres: Academiesingel 34A recht tegenover KMA ingang showroom Langs de Poort, ook ingang Spoor straat vlak bij het station. Tel. 076-139870 privé 143593. GELD LENEN EN NIET WILLEN WACHTEN? Dat kan. Bi] de Finata Bank weet u meteen al wat dat kost. (resp. in handen, aantal termijnen en bedrag per maand): f 2.000,- 24 maan den 104,16; 3.000,- 24 maanden 153,64; 4.000,- 36 maanden 146,44; 5.000,- 36 maanden 180.64; 7.500,- 48 maanden 213,67; Dit is inclusief rente en kwijtschelding bij overlijden. -Rente is aftrekbaar voor de belasting. U bent welkom bij de onder staande kantoren. Ook op koopavond van 18.30-20.00 uur. Anders op vrijdagavond van 18.30-20.00 uur. Breda, Wilhelminastraat 27, (076) 148757 - Bergen op Zoom, van Dedemstraat 3, (01640) 41450. KLEINTJES IN DE STEM ZEEUWS-VLAAMSE KOERIER WORDEN GOED GELEZEN IETS TE VERKOPEN? PLAATS EEN KLEINTJE in de combinatie De Stem Zeeuws-Vlaamse Koerier samen Huis aan Huis in Zeeuwsch-Vlaanderen U bereikt 34.605 gezinnen, met één tarief U betaalt slechts 0,26 per woord. (minimaal 10 woorden) particulier gebruik of voor zakelijk gebruik 0,32 per mm. hoogte per kolom. Wijze van opgeven 1. Persoonlijk: op onze kantoren Hulst, Steenstraat 14, Terneuzen, Nieuwstraat 9, Goes, Klokstraat 1 2. Telefonisch: 01140-3751, 01150-7920, 01100-28030 Na 18.00 uur 01155-2464 3. Schriftelijk: met gebruik van onderstaande bon. Inzenden 3 dagen voor plaatsing aan: De Stem - Zeeuws-Vlaamse Koerier (geen postzegel plakken). Antwoordnum mer 115, Terneuzen. Bijsluiting van giro-betaalkaart (blauw) of betaalcheque (groen) geldt als contante betaling. particulier gebruik TARIEF Bij contante betaling: 1 t.m. 10 woorden of afkor tingen f 2,60 Elk woord of afkorting meer f 0,26 Op rekening: f 1,25 (adm. en portokosten). Voorbeeld: KOELKAST met vriesvak, inh. 150 It; step; stepfietsje; witte helm Alles In goede staat. Eiklaan 54. Terneuzen. Tel. 5455. Prijs: 19 xf 0,26 f 4,94 KLEINTJES IN DE STEM ZEEUWS-VLAAMSE KOERIER WORDEN GOED GELEZEN JONGE BOUVIER te koop met stamboom, zwart en ge stroomd. Geboren 8-9-1975. Moeder Donaah van Daf- zicht. (K.N.P.V. Cert. 314 pnt.). Vader kamp. Oscy van Dafzicht, winnaar 1974 Del- forge. Gravenstraat 372, Clinge (Zld.). Tel. 01140- 27 66. BOTEN CARAVANS Alle watersportartikelen. Elbro B. V. Hoogerheide. Tel. 01646-8786. Wij gaan verbouwen CHATEAU car avans nu extra voordelig. Op Rinco-bungalowtenten 1' 806.-extra korting. Slaap zakken kleine foutjes nu f 84.95. Sporthuis Coen- ra.id, Lind 80, Oisterwijk. psssst! niet verder vertellen hoor; maar u kunt het zeker als u voor wat duppies 'n krantje koopt en dat even lekker doorleest... SAS van GENT, Gentsestraat 4 tel. 1938 TE KOOP wegens aanschaf auto 2 j. oude brommer merk Rancing Puch. Puttingstr. 17, St. Jansteen. KENNISMAKING GEZOCHT.... op een prettige manier kunt u kennismaken met dele»» partner die u zich wenst. Vraagt u eens vrijblijvend inlici. tingen over de unieke werkwijze van CENTRUM EUROPA Het grootste erkende buro voor persoonlijke huwelijks» tacten. BON VOOR GRATIS INFORMATIE NAAM: ADRES: PLAATS: AFD. BRABANT: BARONIELAAN 275. BREDA Tel. 676-656242 of 653646. KENNISMAKING GEZOCHT... op een prettige manier kunt u kennismaken met delft» partner die u zich wenst. Vraagt u eens vrijblijvend uk tingen over de unieke werkwijze van CENTRUM EUROPA Het grootste erkende buro voor persoonlijke huwelijk» tacten. BON VOOR GRATIS INFORMATIE NAAM: ADRES: PLAATS: AFD. BRABANT: BARONIELAAN 275, Breda Tel. 676-656242 of 653646. In onze showroom ligt een gratis exemplaar voor u klaar. Hebt u geen tijd om naar de showroom te komen? Stuur deze bon dan aan Renault Nederland, Antwoordnummer 4000, Amsterdam. Wij zorgen er voor dat u hei boek spoedig thuis krijgt. Naam i Straat Plaats (gemeente- K .It) I S :4.R .11) is automatic I". :7.(>l 5- Ailvioprii/cii incl. H1W. al' importeur. Wijzigingen \oorlvlioiulon. Mr. Haarmanweg 58, TERNEUZEN, Tel. 01150-6267 Absdaalseweg 1, HULST, T el. 01140-3524 C70F 7

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 4