art »ina 1 :ker deel. geel? Vandaag beslissing zaak Nico Jansen Fel Ajax overklast F eyenoord GELIJK SPEL TEGEN PSV VERDIEND Speler schopt scheidsrechter Berks in de clinch met Jantje Peters DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND 1 o :"rl] wem TOTO X x X X X X X X X X X X jgurt op 20 lekker STEM lenjoggurt fcuinig op uw lijn. I tafelklare beker dat is smikkelen [grammetje vet amer gaat zo n njoggurt er wel vóórdat-ie gaat aeker :htenj oggurt. illemaal. IELKVARIATIES is maar liefst vijf keet toveel Wybertiesvoo' f 4,75. Uw voordeel: 25. Ook makkeli)k om uw schuifdoosje uit bij te vullen .Vico Jansen: in de puree. (Van onze sportredactie) AMSTERDAM Vandaag gaan de bij de partijen betrok ken affaire van Nico Jansen (Fe- yenoord, Nico Jansen zelf en Cor Coster, de KNVB en de VVCS zijn uiteraard niet aanwezig) rond de tafel zitten om de zaken nog eens goed door te praten. Zoals bekend weigerde de sectie betaald voetbal zaterdag in een vergadering, waarin Amsterdam-voorzitter Dé Stoop ontbrak, om de over schrijving van Nico Jansen van FC Amsterdam naar Feyenoord te fiatteren. Deze beslissing is zowel bij Feyenoord als bij Coster en N ico Jansen in het verkeerde keelgat geschoten. „Ze kunnen mij vanaf vandaag onmiddellijk af schrijven als lid van de Vereni ging Van Conti net spelers", was de reactie van Nico Jansen die geleund tegen een muur van de catacomben van het Olympisch Stadion bijna evenveel belang stelling naar zich toe trok, als de vedetten van Ajax. „De VVCS heelt namelijk de i- 'ckaart dat is dan bond. Het gevolg hele zaak aangekaart dat is dan mijn eigen vakb is dat ik nu in de zenuwen en dat Feyenoord er ook een hoop pro blemen mee heeft. Ik snap niet waar ze zich mee bemoeien. Ik mag als werknemer toch zeil wel bepalen waar ik ga werken. Bo vendien betekent mijn overgang naar Feyenoord een enorme po sitieverbetering, zowel cjua voetbalniveau als financieel Cor Coster, de vertegenwoor diger van Inter Football, wiens bemiddeling de KNVB heeft veroordeeld, reageerde erg la coniek op de toestand rond Nico Jansen. „Wanneer de KNVB vindt dat het contract van Nico Jansen niet geldig is, dan is dat probleem snel opgelost. Dan komen wij in ons gesprek van maandag overeen dat het con tract ontbonden wordt en dan kan Jansen persoonlijk naar Fe yenoord stappen om nieuwe contractbesprekingen aan te gaan". „De kans is niet uitgesloten dat maandag een gesprek op een dergelijk niveau wordt ge voerd", zei FC Amsterdam- voorzitter Dé Stoop, de man die als voorzitter van FC Amster dam en als sectiebestuurder een zeer duellistische positie in neemt. „Daarom was ik ook niet in Zeist aanwezig bij die verga dering. Overigens kan het ook best zijn dat Nico Jansen zondag weer bij Amsterdam speelt. Ik ben geen jurist en ik kan niet oordelen hoe dit alles uitvalt. Maar die kans lijkt me wel erg klein". Overigens liet Stoop duidelijk merken dat hij het niet eens was met het in mei door de sectie be taald voetbal genomen besluit waarin de activiteiten van an dere dan erkende voetbalmake laars niet als geldig kunnen worden beschouwd. „Dit besluit is ons door de meerderheid van de vergadering opgedrongen, zonder dat er bij na is gedacht. We zullen alles nog eens goed moeten overwe gen". Feyenoord-manager Guus Brox was des duivels over het besluit van de sectie betaald voetbal. Aanvankelijk stelde hij dat Feyenoord maandag een kort geding zou aanspannen maar later meende ook hij dat het in een gesprek tussen de be trokken partijen zou zijn op te lossen, waarbij hem ongetwij feld ook de oplossing van Coster voor ogen stond. „Ik vind het overigens onbe grijpelijk dat de partijen door de KNVB niet zijn gehoord. Zo'n si tuatie is bij de burgerrechter gewoon ondenkbaar. Iemand veroordelen alleen oji een ver moeden, dat is een onbegrijpe lijke zaak. Ik weet in ieder geval zeker dat wanneer de zaak voor de burgerrechter komt, dan heeft de KNVB geen poot om op te staan". Maarten de Vos, een van de directeuren van Inter Football, toonde zich zeer geëmotioneerd door de hele affaire. Hij veroor deelde de VVCS in een zeer fel betoog. „We zullen een zwart boek van de handelingen van de VVCS aanleggen", evenals dat Coster later in een radiointer view deed. „VVCS-secretaris Karei Jansen is de Raspoetin van het betaalde voetbalwas de niet mis te verstane benaming van Coster aan liet adres van Jansen, een uitspraak die door Jansen zeer hoog werd opgevat. „Die man kletst pure onzin. Het gaat om de reglementen. Het gaat niet om bemiddelen of ad viseren. Wat moet je met een man die iedereen voor rotte vis uitmaakt, die het niet met hem eens is". HARRY VERMEULEN Cor Coster: emotioneel. (Van onze sportredactie) AMSTERDAM - Zondagmorgen om halfelf was de selectie van Ajax weer hard bezig een van de zevendaagse trainingen af te werken die Michels sinds zijn komst bij de Amsterdam mers heeft ingesteld. Geen feestgevoelens dus in De Meer, ondanks de briljante 6-0 monsterzege op Feyenoord, een pres tatie die zonder meer aanleiding zou kunnen zijn tot het enigszins doen verslappen van het strakke regime dat Michels heeft ingevoerd. Michels gaat echter niet van deze redenering uit. Hij was gisteravond uiteraard bijzonder gelukkig met de klassevertoning van zijn ploeg maar redenen tot juichen ziet hij alsnog niet aanwezig. Maar zijn idee is hij met Ajax nu zover gevorderd dat hij het geraamte van de ploeg die het moet worden, wel ziet zitten maar dat het bouwwerk nog lang niet compleet is. Dat dit geraamte op dit moment van wel erg stevige makelij is, heelt Feyenoord zaterdagavond echter cp pijnlijke wijze ondervonden. In een wedstrijd waarbij de ploegen in de eerste helft aan elkaar gewaagd, waren, werd een zonder overleg Feyenoord in de tweede helft compleet weggespeeld door Ajax. Nog nooit is de doelpuntenmarge tussen de twee topploegen zo groot geweest als gisteravond, terwijl merkwaardig genoeg het klasseverschil niet zo groot was als tijdens de gouden Ajax-dagen van Cruyff en Keizer. Nuchtere Rinus Michels relativeerde ook in dat opzicht door te stellen „Het blijft natuurlijk uniek zo'n grote zege maar we hebben Feyenoord niet gedeklasseerd. Wanneer het 2-0 zou zijn geworden was de overwinning ook formidabel geweest. Die vier doelpunten na 2-0 zijn voor mij eigenlijk niet zo belangrijk, die werden door Feyenoord weggegeven." Triest detail voor Feyenoord, dat momenteel in een heftig conflict ligt rond het aantrekken van broodnodige spitsspeler Nico Jansen, dat voormalig Feyenoord Ruud Geels die door de Stadionclub ten tijde van Ove Kindvall van de hand werd gedaan, met maar liefst vijf doelpunten maar al te duidelijk aantoonde van hoeveel waarde hij voor datzelfde Feyenood wel zou kunnen zijn. „De hele ploeg speelde goed", wimpelde de als altijd bescheiden Geels de vele complimenten af. „Ik moet er wel eerlijk bijvertellen dat ik een wedstrijd nog nooit zoveel vrijheid heb gehad. Ik ben er nog verbaasd over. Er is maar één wedstrijd waarin ik meer doelpunten heb gescoord, dat was in het vriendschappelijke duel van Club Brugge tegen PSV." De onbegrijpelijke vrijheid die Ruud Geels inderdaad tijdens de wedstrijd kreeg was tekenend voor de wanorde de desorganisatie die er bij Feyenoord na het tweede doelpuntn ontstond. Feyenoord-trainer Antoni Brzezanzcyk kwam in zijn verklaring hierover niet verder dan; „Na het tweede doel punt was de discipline verdwenen, wat moet ik verder van de wedstrijd zeggen." Jan Eversen die met de bewaking van Geels was belast „Wanneer Geels naar de andere vleugel zou verhuizen moest een ander overnemen, dat is er niet al te best uitgekomen." Gelaten reacties dus van Feyenoord - zijde die iets van de mentaliteit bloot - leggen die er op dit moment bij de Rotterdamse ploeg heerst. Ajax, en vooral Geels profi teerde op werkelijke briljante, koele manier van de zwakke mentale instelling van de Feyenoorders die in het zwakke veldspel tot uitdrukking werd gebracht. Bij Ajax werden de aanvallen vanuit de verdediging opgezet. Een verdediging, met aan het hoofd de als laatste man steeds beter optredende ftuud Krol die totaal geen moeite had met de Feyenoord- aanvallen die van iedere raffiniteit en vooral snelheid ont bloot waren. Via de voortreffelijke middenvelders Notten, Hulshoff en Mühren en ook veel via de veelvuldig opkomende Suurbier werden de spitsen Geels, Steffenhagen en Brokamp door middel van razendsnelle counters in stelling gebracht, een taktiek die door Feyenoord in de eerste helft nog redelijk maar in de tweede speelperiode totaal onvoldoende werd be streden. Gerrie Mühren, hij kon zich gisteravond uitleven in het leveren van ouderwetse preciese passas naar Geels: „Fe- ueïu0rt* *S er dezelfde manier ingetrapt als wij tegen PSV hebben gedaan. Ze probeerden steeds aan te vallen en wij waren ze uiteindelijk met onze snelle counters de baas. Dat ze ons echter steeds zoveel tijd gaven om te spelen is voor mij onbegrijpelijk. Ik kon steeds rustig mijn vizier, stellen om die kale (Geels) te bedienen." Dat de middenvelders van Ajax zo rustig hun gang konden gaan kon gerust worden toegeschoven aan het erbarmelijk slechte spel van het Feyenoord- middenveld. Van Hanegem kreeg na twee ernstige overtre dingen van de uitstekend leidende Van de Kroft een gele kaart en vanaf dat moment hielden ook zijn activiteiten op te be staan. Theo de Jong heeft de hele wedstrijd door geen activi teiten laten zien, waardoor op de schouders van Wimpie Jan sen de onmogelijke taak lag om de vloedgolf van Ajax aanval len te keren. Een taak die Jansen, met Rami jak de enige Feye- noorder die naar een beetje niveau reikte, uiteraard niet aan kon. Feyenoord, de ploeg die nog steeds met interne proble men worstelt, werd in drie kwartier tijd door Ajax, een ploeg die zich op duidelijke wijze boven de problemen aan het uit werken is, op een blamerende wijze in de vernieling gespeeld. Jurgen Kristensen: „Ik hoop dat nu de ogen zijn openge gaan bij Feyenoord. Die zwakke inzet en slechte stemming van vandaag heersen er bij ons ook op de trainingen. Er zal iets moeten gebeuren." HARRY VERMEULEN ■38» tStóC!"' Jan de Jong is kansloos op het schot van Harry Lubse. Bakker en Graaumans kunnen het onheil niet voorkomen (Van onze sportredactie) BREDA - Met een staande ovatie nam een enthousiast Bredaas publiek afscheid van de NAC-spelers en tot lang na het laatste fluitsig naal van scheidsrechter Be- rrevoets schalden de vreug dekreten over het NAC- terrcin. Landskampioen PSV was er toch maar niet in ge slaagd NAC op de knieën te krijgen. In een van spanning zinderend stadion kreeg de thuisclub overigens nog unieke mogelijkheden om be ide punten in de wacht te sle pen. Een ziedend schot van een uit stekend spelende Ad Brouwers spatte echter tegen de paal uit een, terwijl even later een schot van Tom Smits maar rakelings naast zoefde. Maai1 NAC had ook enkele keien vrouwe For- tuna op de hand. Tol tweemaal toe moest de bal - respectieve lijk door Krijnen en Graumans - van de lijn gehaald worden. Trainer Bob Maaskant: „Er had misschien wat meer ingezeten maar laat ons niet ontevreden zijn. We speelden tenslotte met een gehavende formatie. Ver meulen en Cruyssen geschorst en Bron geblesseerd. Bovendien moest Budisic al vrij vlug ge blesseerd naar de kant. We speelden nu in feite met vijf puur aanvallend ingestelde spe lers. Dit punt is een verdienste van de collectiviteit. De inzet was grandioos. PSV-trainer Eindh. - MVV FC Twente - NEC T elstar - G.A. Eagles Ajax - Feyenoord Sparta - Amsterdam^ Excels. - Utrecht Oen Haag - AZ'67 Roda JC - De Graafs NAC - PSV Den Bosch - Helm. Vitesse - FC VVV Sc Camb - Haarlem SVV - Heracles riet aantal deelne mers aan toto no. 44 bedroeg 263.329,- die voor een inleg zorgden van 792.26 gulden. Hef prijzenbedrag is 376.576 gulden, waarvan voor de eerste prijs 1 150.630,-, tweede prijs f 94.144,-, derde prijs f 131.801.-. Er heeft zich op dit moment nog geen deelnemer gemeld voor de le prijs. DEN HAAG - De winnende getallen van Lotto no. 44 zijn: 3 7 10 14 27 33 res. getal 34. Het aantal deelnemers aan lotto no. 44 bedroeg926.271, die vooreen inleg zorgden van 3.616.006 lulden. Het prijzenbedrag is 1.717.602. De prijzen zijn: eerste prijs f 601.161,-, tv I 171.760, f 257.640,-, f 343.520,-, f 343.520,-.' tweede prijs derde prijs vierde prijs vijlde prijs Kamps in fel duel gewikkeld met Edström. SUPERTRIO no 2 Jacques (J. Hoejenbos), no 8 Karlot!' B (L. Schoonhoven), no4 Kamo Quick (J Wagenaar) Uitbetaling: I 789,80, mzet 1' 27.381.-. DUITSE LOTTO HAMBURG - De winnende getallen in de Westduitse Lotto zijn: 3 16 27 32 33 34. Reservege tal: 25. Het winnende getal in het „Spiel 77" is: 5 3 6 2 9 8 2. Kees Rijvers had voor dit duel zijn defensie gewijzigd. Voor stopper Kees Krijgh was naar de rechtsbackplaats verhuisd ter wijl Willy van der Kerkhof als voorstopper fungeerde. Jan Poortvliet opereerde op het middenveld, waar hij Tom Smits als een schaduw volgde. Na de tiende minuut zag Rijvers zich echter genoodzaakt de verdedi gingslinie opnieuw te wijzigen. Verantwoordelijk daarvoor was Edm Spreco die met een fraaie kopbal uit een corner van Ad Brouwers NAC de leiding gaf. (Koos Rijvers: „Ik had verwacht dat Spreco zich zou laten terug vallen maar dat gebeurde niet. Hij speelde wel in de spits".) Krijgh werd na die openings treffer bij Spreco geposteerd, terwijl Willy van der Kerkhof naar rechts gedirigeerd werd. Uiteraard trok PSV verwoed ten aanval. Maar NAC streed fu rieus. De voorwaartsen stoorden geweldig - vooral Jan Groene- weg bezorgde Gerrie Deykers een moeilijke middag waar door PSV er nauwelijks in slaagde een vloeiende aanval op te zetten. Bovendien bleek Willy van der Kuylen nog steeds niet over zijn inzinking heen te zijn. En ook Edström kon niet impo neren. De lange Zweed week veelal uit naar links daardoor Budisic ontwijkend - waar hij echter herhaaldelijk op de on verzettelijkheid van Ad Krijnen en Piet Kamps stuitte. Boven dien liet Jan de Jong zien in een goede vorm te verkeren. Na twintig minuten leek de NAC-delensie echter een gevoe lige aderlating te moeten onder gaan. Budisic kreeg na een lange rush last van een blessure die hij tijdens de training had opgelo pen en moest dan ook het strijd perk verlaten. (Clubarts Claas- sens: „Budisic heeft een zweeps lag. Hij was al licht geblesseerd. Hij kon echt niet meer verder spelen".) Arie Delmotte kwam de Joe goslaaf vervangen. Na enkele gevaarlijke momenten voor het NAC-doel, kwam PSV na een half uur dan toch aan de gelijk maker. Daar was wel een mis verstand tussen Delmotte en Graumans voor nodig. Een aar zeling was voor Lubse vol doende om Jan de Jong kansloos te laten. Net voor rust verdween Dahlqujst - na een botsing met Bakker - geblesseerd naar de kleedkamer. Scheidsrechter Be- rrevoets had het in die laatste fase van de eerste helft over igens niet zo gemakkelijk. Maar zowel NAC, PSV als Berrevoets haalden ongeschonden de rust. PSV verscheerl na rust met Be- rtus Quaars voor Dahlquist bin nen de lijnen. (Kees Rijvers: „Als we een voorsprong hadden gehad had ik Strik ingezet, maar we moesten nu aanvallen".) En PSV trok weer ten aanval. Opgezweept door een enthou siast publiek pareerde NAC de ze, van opzet vrij simpele aan vallen. met verve. Al kreeg Willv van der Kuylen tweemaal een fraaie kans om zijn ploeg op de goede weg te helpen. Maar PSV's spelmaker demonstreerde zijn gebrek aan zelfvertrouwen door deze kansen op een knul lige manier om zeep te helpen. NAC liet zich échter ook in aan vallend opzicht niet onbetuigd, want na een kwartier spelen be sloot Ad Brouwers een vloeiende aanval met een schuiver die net voorlangs ging. Even later zag Brouwers - na rust door Poort vliet bewaakt - een hard schot door de paal gekeerd. (Brou wers: „De PSV-del'ensie vond ik erg zwak. Er werd nauwelijks overgenomen waardoor we veel ruimte kregen".) In het laatste kwartier moest NAC echter met de rug tegen de muur, maar PSV ging steeds ge- haaster spelen waardoor de nauwkeurigheid uit de aanval len verdween. Bovendien voch ten de NAC-ers als leeuwen. (Ad Krijnen: „In die laatste minuten leek PSV wel met 24 man te spe len. Ze kwamen overal van daan"). Tot grote vreugde van de aan hang hield de thuisclub echter staande. Gezien de inzet en het vertoonde spel zeker verdiend. ROMAIN VAN DAMME AMERSFOORT - De 30-jarige Amsterdamse scheidsrech ter George Oetelinans heeft zondagmiddag na negentien mi nuten de wedstrijd SC Amersfoort - Willem II gestaakt, nadat hij door de Amersfoortse speler Henk Rumselaar in de onder buik was geschopt. Het incident vond plaats in de negentiende minuut, nadat daarvoor niets bijzonders was gebeurd. Rumse laar, met zijn 29 jaar de oudste Amersfoortse verdediger, was volledig over zijn toeren geraakt nadat hij van de xcheidsi ech ter eerst de gele en vervolgens de rode kaart had gekregen. Als reactie op het uit het veld sturen, trapte Rumselaar de scheids rechter, waardoor Oetclmans wankelde, op de grond viel, affloot en vervolgens het terein afstrompeldc. Nadat defini tief was besloten de wedstrijd niet te hervatten, is Henk Kaïn- selaar zijn vei ontschuldigingcn bij de scheidsrechter komen aanbieden. De scheidsrechter vertelde: „Ramselaar kwam bij mij en zei: „Het is als in een film. Alleen een film kun je terugdraaien. Dit niet. Ik vind hel vreselijk". Oetelmans heeft in de kleedkamer overleg gepleegd met zijn grensrechters Van de Heydenuit Rotterdam en Bemelmans uit Hulsberg. Daarna viel de beslissing de strijd niet te hervatten. Oetelmans: „Per soonlijk voelde ik mij niet in staat opnieuw le beginnen. Met ons drieën waren wij van oordeel dat een eventueel verder spelen onder leiding van de eerste grensrechter, Van de Hey- den, niet verantwoord zou zijn Oetelmans werd direct na het gebeuren door het bestuur van SC Amersfoort naar de dokterskamer begeleid en daar onderzocht door de met Willem II meegekomen arts A.A.J. Schuerman. De Tilburgse dokter constateerde een paar op pervlakkige verwondingen, maar geen inwendige kneuzin gen. De scheidsrechter was echter zo on tdaan en geschokt, dat hij niet in staat was de wedstrijd verder te leiden. Over het incident vertelde Oetelmans: „In de negentiende minuut gaf ik Willem II, even buiten het doelgebied van Amersfoort, een indirecte vrije trap wegens obstructie. Tegen die beslissing protesteerde Ramselaar al. De vrije trap werd genomen, een tikje naar Van de Berg en die knalde hard in. Een correct doelpunt. Ik overlegde nog even met grensrechter Bemelmans, die al naar het midden liep en zeer beslist te kennen gaf dat het een glaszuiver doelpunt was. Ramselaar kwam naar mij toe en zei dat het buitenspel was. Hetzelfde deed trouwens ook aanvoerder Van der KUft. Hij deed het correct, het is trouwens zijn goed recht. Maar Ramselaar be gon aan mij te trekken. Zo hevig dat ik hem de gele kaart voorhield. Toen zei hij zoiets als: „Heb je wel eens een dood- stomp gehad". Dat vond ik een dermate ernstige bedreiging dat ik de rode kaart trok. Een paar spelers van Amersfoort hielden Ramselaar daarna in bedwang. Hij was al een paar meter weg, toen hij zich losrukte en op mij afkwam. Voor ik wist wal er gebeurde trapte hij me in de buik. Ik hapte even naar lucht, wankelde en viel. Nadat ik had afgefloten, ben ik naar de kleedkamer gegaan. Later zijn aanvoerder Van der Klil't en het bestuur uiterst correct geweest in hun optreden. Het was een betreurenswaardig incident". Ramselaar kon voor zijn daad geen zinnige verklaring ge ven. Zijn vrouw vei tolde echter zeer onder indruk van wat was gebeurd: „Henk had nooit moeten spelen. Hij had moei lijkheden in het persoonlijke vlak". Ramselaar bevestigde dat, maar weigerde er over te praten. De 750 toeschouwers kregen hun geld terug. Amersfoort zal dinsdag de zaak In eigen kring onderzoeken in een gesprek met spelers, trainer en bcsiuur. (Van een onzer verslaggevers) ENSCHEDE - Een kwartier voor het einde tijdens de wedstrijd FC Twente-NEC deed zich een merkwaardig voorval voor. Hoofdrolspelers waren Jan Peters en scheidsrechter Frans Derks. De NEC-speler ging op gegeven moment boven op de bal zitten. De Bredase arbiter bestraite deze houding met een vrije trap tegen de Nijinegenaar wegens spelbederf. Maar Derks be perkte zich niet tot deze strafmaatregel. Hij sommeerde Jan Pe ters ook nog eens vijftig meter richting Twente-doel te wandelen. Dat weigerde de Nijmeegse middenvelder m eerste instantie. Later deed hij enkele passen richting Gross, maar daarmee stelde Derks zich niet tevreden. De Oranje-klant moest het overdoen. Na enig aarzelen, stapte Peters opnieuw enkele passen in de- zelide richting. Frans Derks na afloop: „Jan Peters begint een beetje vedette-neigingen te krijgen. Ik laat me niet voor aap zetten. Daarom zei ik tegen hem dat hij maar eens een beetje rood op zijn wangen moest gaan halen door een eindje in de richting van het Twente-doel te stappen". De lezing van Jan Peters zelf was geheel anders. Hij, na afloop in de Twente-catacomben: ,,Ik wilde alleen maar laten zien dat het in deze wedstrijd tegen FC Twente mogelijk was even rust te nemen, zonder dat je werd aangevallen en dat ik er zelfs nog in kon slagen een goede pass te verzenden. Maar Derks zei me dat hij er niets voor voelde zich voor joker te laten zetten. Maar dat was helemaal niet mijn bedoeling" En zei NEC's trainer Piet de Visser na afloop: „Jan Peters had echt niet de bedoeling lang op die bal te zitten. Maar het is toch te gek dat een scheidsrechter zomaar wat eigen spelregels gaat maken. Dat kan toch met".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 9