SCHUITEN KAN MERCKX NIET BENADEREN WINST OP PIET VET FC Twente wil Oranje boycotten Merita „Sehuiten heeft recordpoging onderschat" mazDaiooo KNVB: „NOS moet betalen" Klappen tijdens weging Rudi Lubbers LOUIS HAVERMANS ZORGT VOOR STUNTWERK f. 8.399.- Derde plaats ÏÏCS: „Jansen mag niet de dupe worden" Je sport DE qtFM VAN ZATERDAG 1 NOVEMBER DETBAL R. Nijsen Zeel. Sp. met 5 4. T. v. Iersel Domburg 1 doelp.5. G. Drumont ;e; T. Huibregtse Dom- P. Huibregtse Domburg legijn Philippine; P. d' Philippine; P. v. Water- jt Hontenisse; J. d. Rijc^ enisse; T. Hendrikse yacht; T. Buijs Koewacht- abrielse Noormannen; r' ovic Zeeland Sport; j s Zeel. Sport met 3 doelp. CLUBSCORE RCS met 16 doelp., 2. Zeel t met 14 doelp., 3. Clinge burg met 12 doelp. ATERDAGVOETBAL DERDE KLAS D. Francke De Meeuwen- esage Wit Zwart met 5 p., 2. J. v. Nierop AZVV- L aay Hoek; J. Kiel Hoek; R dijk Krabbendijke met 4 3., 3. J. d. Ridder Arne- len; Th. Hamy AZVV; G. Ueyn Good Luck; R. Brust 1 Luck; N. Hage WHS; F1 eland WHS; K. Kempe nslag met 3 doelp. CLUBSCORE Arnemuiden AZVV met 14 2. Dinteloord, Hoek, rbendijke, WHS met 10 p., 3. De Meeuwen, Wit rt met 9 doelp. VIERDE KLAS A-B J. Ras Sluis met 9 doelp., 2. Waard Kapelle met 7 3. J. Ruskens FCH; P. ins Tem. Boys met 5 p., 4. H. Hoppenbrouwers l; J.K. Zegers Kapelle; R. aeke Nieuwland; J. Poley eke met 4 doelp., 5. P. v BVC'25; R. v. Gils BVC Maas FCH; A. Verheiien Gunners; R. Ripzaad The ners; J. d. Rijke Nieuw- R. Moolenbroek Nieuw- M. Boekhout Sluis; J. Wolphaartsd.; L. v. Ast ;eke met 3 doelp. CLUBSCORE Sluis met 20 doelp., 2. Yer- met 16 doelp., 3. Kapelle 14 doelp. Seolto A2. adspiranten 3C: mslag A2 - Blauw Wit A3, tor A3 - Olumpia Al. pupil- Animo PI - Swift PI, iwesters PI - Ondo PI pu tt 2: All Ready PI - Tjoba Togo PI - Olympia PI pupil- Top P - Animo P2. pupil- Tjoba P2 - Atlas P, Luctor Zaamslag P. pupillen 5: ïw Wit P2 - Zuidwesters P2. P2 - Tjoba P3. pupillen npia P2 - All Ready P2, d P - Tjoba P4. lames 2e div. C: Shot-Morres Marathon-VC Rooy. Heren: 3-Herstaco E. Dames 3e div. lovok Morres H. 2. Dames le s; Herstaco E-Blok '73; ;kers-Marathon 2; Ardito- :n Kijken; Ovisa-P.Z.E.M, ;ka-WIK. Heren le klas: •staco-Blok '73; De Lange likkers; Even Kijken- 'lofs S; Morres H-ÜVC; rathon-Ovisa. Dames 2e klas Ardito 2-Herstaco E. 2; Ma- 3on 3-Marathon 4; Blok Jiska 2; Herstaco I Z.E.M. 2; Dames 2e klas B: lanatos 2-Savok 1; Athana- 1-Savok 2; Verdegem >VV; IJVC'-Dourleyn SI; He- 2e klas A; Blok '73 3-Ardit» Herstaco E. 3-Ardito ska-Ovisa 2; Ovisa 3-Blok 1 Heren 2e klas B: Roelof 6 >e Sterre; Verdegem O.-y lë VIK 1-Nivoc. Heren 3e klas VCG-Savok 2- Verdegem De Sterre 2; Dourleyn 3 Lthanatos 1Dourleyn ithanatos irwaarts. 2; "SSV- IOLF: Jack Nickluus. dit sei n winnaar van vijf lien in Amerika, heeft in meest verdiend van n winnaar van vijf t0®' - 1973 alle fprofessionals. Op de lijst i de tien golfers, die qua i"' nsten het hoogst genoteei in, namelijk 810.000 gulden C IV-klasse 2-14 DOS 2- 9 Onder Ons 2- 9 BVW 2- 8 VEG 1- 7 C IV B-klasse 2-15 't Raedhuys 2-10 Delta 2- 9 VEG 2- 8 OHGL 2- 8 (Van onze sportredactie) Na Ferdinand Bracke en Ole Ritter weet nu ook Roy Schui- len hoe scherp het werelduur record van Eddy Merckx staat. Een te grote of te kleine ver snelling waarover gisteren ge sproken werd, doet er allemaal niet toe. De waarheid is dat Sehuiten bij zijn twee pogin gen in Mexico op geen enkel moment de indruk gaf aan de hoge snelheid van 49 kilometer en 431 meter (het Merckx- record) te kunnen rijden. Dat hij die eerste, snelle openings ronde van Merckx niet zou kunnen evenaren, was voor niemand een verrassing. Te kenend was wel dat later in de race het verwachte herstel van Schuiten uitbleef. Achteraf is het verbazing wekkend hoe lichtvaardig er gesproken is over de record verbetering. Schuiten zou de eerste man zijn die de vijftig kilometerbarrière doorbreekt. Een maand geleden voor de Grand Prix des Nations in An gers zei Schuiten: „De mensen weten niet waarover ze pra ten", en zijn scepsis is gisteren bewaarheid geworden. Aan het falen van Schuiten liggen verschillende oorzaken ten grondslag waarvan de voor naamste wel is de gebrekkige voorbereiding. Eddy Merckx is, voordat hij in het najaar van 1972 het fa- meuse uurrecord vestigde, een jaar lang bezig geweest om zich geestelijk en lichamelijk in te stellen op de recordverbe tering. Merckx probeerde tal rijke fietsen uit en leefde twee weken lang met een zuurstof masker op, teneinde te wennen aan de ijle lucht van Mexico- city. Merckx wist het hele sei zoen dat hij in het najaar naar Mexico zou gaan, Schuiten kwam pas twee weken geleden voor zichzelf tot de slotsom dat hij maar moest gaan. Bij Schuiten liep het dus allemaal anders. Er werd een fiets ge bouwd, de zuurstofkuur hoefde niet en er werd in Mexico gestart onder de dwang van de geplande televi siereportage. Dan moest het gebeuren, niet eerder en niet later. Toen Schuiten, die alleen nog maar trainingsrondjes had gereden en helemaal niet wist hoe en waar hij stond ten op zichte van het record, onder weg merkte dat hij beneden het schema bleef, moet hij in paniek zijn geraakt. Hij ging steeds slechter rijden en blok keerde eigenlijk onder invloed van de morele klap. Een droom spatte uiteen. De vooraf voor tdurend aanwezige angstge voelens voor de mislukking kwamen boven. Schuiten was er geestelijk niet aan toe het record aan te vallen, anderen stelden hem voor een voldon gen feit. Dit alles heeft een rol gespeeld bij de eerste pogingen van Schuiten. Morgen wil hij een nieuwe poging wagen, maar de eerste indrukken ge ven nauwelijks reden tot od- timisme. JEAN NELISSEN Frans Slaats, eens houder van het werelduurrecord bekijkt vanuit zijn ziekenhuisbed in Waalwijk de tv-beelden na de mislukte poging van Roy Schuiten. ZEIST - Een commissie, die in november 1974 door de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) werd aangezocht een advies te geven omtrent een verschil van mening tussen de KNVB en de NOS (Nederlandse Omroep Stichting) is in een rap port tot de opvatting gekomen dat de NOS in principe voor ie dere soort van reportage moet betalen. De hele matere dient tussen de KNVB en de NOS langs privaatrechtelijke con tractuele weg te worden gere geld. De onenigheid tussen de KNVB en de NOS betreft de televisie- en radiouitzendingen in het algemeen en de uitzending van zogenaamde flitsen in het bijzonder van competitie- en bekerwedstrijden. (Van onze sportredactie) ENTER - Louis Havermans blijft voor stuntwerk zorgen in het nationale kampioenschap 47/2 in Enter. Nadat de Zundertenaar op de openingsdag al opzien had gebaard met een schitterende zege op Ben Velthuis velde hij gisteren Piet Vet in tien beurten. Na de tweede winstpartij in successie van Havermans merkte Christ van der Smissen lovend op: „Hij is beslist een aanwinst voor de ereklasse. Het gaat met hem eigenlijk net zo ais met mij bij mijn debuut in de ereklasse. Toen won ik ook van mannen die dachten dat zij dat ventje wel even in zouden pakken. Havermans heeft natuurlijk het geluk dat hij erg goed speelt en de anderen slecht, maar hij heeft getoond heel wat in zijn mars te hebben". '^wielrennen \Cf RECORDPOGING TEN SCHUI- Schuiten start snel, blijft onder zijn eigen schema dat een iets lager gemiddelde had dan dat van Merckx die ont zettend snel was vertrokken. Na veertig ronden stapt Schuiten echter af. Op dat moment had hij een tiental se conden verspeeld op zijn eigen schema en lag een volle ronde achter op Merckx. Schuiten geeft als oorzaak op dat het gemonteerde verzet (54x15) hem iets te zwaar was gevallen. Merckx had over igens nog een zwaarder verzet gebruikt. Ruim een uur en twintig mi nuten na zijn eerste start pro beert Roy Schuiten het op nieuw. De tweede nederlaag van Scnuiten tekent zich erg snel af. Over de eerste vijf ronden moest hij twaalf seconden toe geven op Merckx, bij zijn eer ste poging waren er dat acht. De lijn van het langzaam prijsgeven zet zich voort. Na tien kilometer is het gat met Merckx, die vrijwel voortdu rend ronden van tussen 24,2 en 24,7 had gereden, gegroeid tot 26 seconden, meer dan een volle baanronde. Na zestien kilometer had Schuiten een volle ronde ver loren op zijn eigen schema. De wereldkampioen zet zijn strijd tegen de bel die ronde voor ronde zijn verlies markeerde koel voort maar wanneer blijkt dat hij niets terugwint, integendeel, steeds meer ter rein moet prijsgeven, verliest hij de moed. Na 66 ronden stapt hij op nieuw af. „Het tempo van Merckx ligt misschien te hoog voor mij", was zijn reactie. Roy Schuiten had na twintig kilometer iets meer dan vijftig seconden verloren op Merckx. Hij lag op dat moment ook achter op de tussentijden van Ritter, Bracke en Rivière. Al leen op Anquetil had Schuiten nog winst. Schuiten gaf na afloop on middellijk te kennen dat hij het vandaag weer wilde probe ren maar na overleg met ploeg leider Post wordt besloten de derde poging op zondagmor gen plaatselijke tijd (voor Ne derland rond 15.30 uur) vastte stellen. Louis Havermans was zelf misschien nog wel het mest ver baasd over zijn succes. „Wie had nou kunnen denken dat ik Vel thuis en Vet zou verslaan", aldus de bescheiden Westbrabander. „Ik denk tenslotte in de eerste plaats aan het moyenne, want promoveren is mijn enige doel in dit toernooi". Havermans kwam bijzonder sterk voor de dag tegen Vet, die in de vijfde beurt in feite de ge nadeklap kreeg. Havermans produceerde toen een serie van IJSHOCKEY De punten, behaald in de ijshockeystrijd om de Coupe Nationale Nederlan den, zullen dit seizoen niet mee tellen voor de nationale compe titie. Een voorstel van het be stuur van de Nederlandse IJs hockey Bond (NIJB) met deze inhoud werd donderdag tijdens de bondsvergadering te Utrecht, zonder discussie en stemming aangenomen. 243, een aantal, dat in Enter al leen nog maar is overtroffen door titelverdediger Hans Vul- tink en een persoonlijk record betekende voor de gebrilde Zundertenaar. Havermans, die in de training wel al eens een hogere produktie had bereikt had de partij sneller kunnen uitmaken. Hij verzuimde in de negende beurt echter een bal via de korte band te nemen. Hij wilde hem op een moeilijker wijze Ineens maken, maar miste waardoor zijn serie bij 22 afbrak en hij op 390 bleef staan. Vet kon daardoor met een reeks van 160 nog terugkomen tot 303. Daarna zette Havermans zijn kleine foutje („Ik moet tenslotte nog j veel leren") echter meteen recht en maakte een eind aan de weer I gerezen illusies van Vet. I j Havermans heeft door zijn ge- j leverde prestaties en door het j feit dat de mindere goden tot nu toe behoorlijk gestunteld heb ben uitstekende uitzichten op het veroveren van het ereklas- serschap. Iets waar hij zichzelf ook terdege van bewust is. Ha vermans: „Ik heb het geluk dat al mijn volgende tegenstanders - behalve Vultink dan - danig aan hun moyenne moeten den ken. Dat zal het voor mij onget wijfeld makkelijker maken, want in die situatie hoef je niet zo bang te zijn slechte aanvan- gsstoten te krijgen". Havermans haalde met zijn verrassende overwinningen de spanning overigens voor een groot deel uit de titelstrijd, want Vet en Vel- I thuis waren de enigen van wie j mocht worden verwacht dat zij voor wat tegenwicht konden zorgen voor het superieure spel van Vultink en Van der Smissen. Christ van der Smissen, die donderdagavond in zijn tweede duel had afgerekend met Dek ker, bleef ook in zijn derde par tij, tegen Hans Sundquest on geslagen, maar had - hoewel hij in zes beurten finishte - meer moeite met zijn tegenstander dan voorzien was. Sundquest, die tot dan toe nog niets had ge presteerd, opende met een serie van 190 en leidde bij de vijfde beurt nog met 261-199. In de volgende beurt haalde van der Smissen met een fraaie serie van 201 echter het einde. De gewel dig op dreef zijnde Sundquest leek in de nas toot nog tot grootse dingen in staat, maar strandde op 295 na een ongelukkige mis- Van der Smissen, beseffend, dat hij in het nauw had kunnen komen, maakte zich na afloop kwaad op de arbiter. „In mijn voorlaatste beurt maakte ik een carambole. Nadat hij het had gedaan rolde mijn .speelbal een beetje terug. De scheidsrechter keek of de ballen vastlagen en toen dat niet het geval bleek telde hij af. Voor hetzelfde geld kan dat je een partij kosten", verklaarde de WUlebrorder, die voor de rest overigens dik tevre den is. „Ik mag niet klagen zoals het tot nu gegaan is. Het is eigen lijk boven verwachting". Hans Vultink maakte geen fout tegen Bert van Nijnatten. De Groenloër, die donderdaga vond Sundquest had verslagen, imponeerde vooral in zijn gran dioze slotreeks van 291, die hij in een geweldig hoog tempo bij elkaar speelde. Bert van Nijnat ten kwam in de vijf beurten, die Vultink slechts nodig had, tot een schamel totaal van 37, waarmee hij opnieuw sterk uit de toon viel. Van Nijnatten; „Het wil maar niet lukken. Ik denk dat het een kwestie van ze nuwen is. Ik ben ontzettend ner veus. Het moet gewoon een be etje lopen. Als je een keer een flinke serie maakt, dan krijg je meer lef. Tegen Vultink kreeg ik daar echter de kans ook niet toe. Maar vijf beurten en hij liet nog niets liggen ook. Hopelijk gaat het in de volgende partijen beter en kan ik wat gaan doen aan mijn gemiddelde. Ik heb het ge luk dat ik nog niet veel beurten verbruikt heb, waardoor ik het moyenne nog op moet kunnen i halen". UITSLAGEN DERDE RONDE ENSCHEDE - Als het sectie- bestuur betaald voetbal van de KNVB besluit niet af te wijken van de door competitieleider Jan Huybregts vastgestelde da tum van 5 november voor het spelen van de inhaalwedstrijd Go Ahead Eagles - FC Twente, zal de Enschedese club geen spe lers afstaan aan het Nederlands elftal en Jong Oranje voor de in terlandwedstrijden tegen Italië. De voorzitter van FC Twente, mr. Jan Masraan, is van oordeel dat de KNVB te weinig rekening houdt met de belangen van zijn club die door drie wedstrijden in zeven dagen te programmeren: zondag tegen NEC, woensdag tegen Go Ahead Eagles en vol gende week zaterdag tegen MW. Masman: „Met de Deventer club waren we overeen gekomen om de achterstallige wedstrijd in te halen op 26 november. Maar als de KNVB, om wat voor redenen dan ook, daarmee niet akkoord gaat zullen wij onze ei gen belangen voorop stellen. Dat betekent dat er 22 en 23 no vember geen spelers van ons meegaan naar Italië. Officieel namelijk geldt de 23e als inhaal- zondag en daar zullen wij ons dan aan blijven houden of we gaan op die dag een vriend schappelijke wedstrijd spelen. Het spreekt vanzelf dat wij op 5 november in Deventer zullen aantreden als de KNVB ons ver plicht op die dag te spelen, maar met onze beslissing geen spelers beschikbaar te stellen voor het Nederlands elftal en Jong Oranje willen wij de voetbal bond duidelijk maken, dat wij niet alles zonder slag of stoot wensen te nemen wat de KNVB voorschrijft". Masman kon ook weinig waardering opbrengen voor de argumentatie van Huy bregts, die stelde dat op korte termijn de vorige week zaterdag wegens mist uitgestelde wed strijd tussen de Eagles en FC Twente ingehaald diende te worden omdat het competitie beeld zo snel mogelijk recht ge trokken moest worden. Die mo tieven golden vorig seizoen ook niet toen op 8 december de wed strijd tussen FC Twente en PSV geen doorgang kon vinden. Dat duel werd pas zes weken later vastgesteld na onderling overleg tussen de betrokken clubs. Overigens is Masman van me ning dat Huybregts vooral op aandringen van manager Brox van Feyenoord tot zijn besluit gekomen is. Zijn reactie daarop: „We weten uit welke wind de hoek waait. Ze zullen echter goed moeten begrijpen dat de tijd voorbij is dat FC Twente over zich heen laat lopen door clubs uit het westen". Vet Haverman» Velthuis Dekker Vultink V. Nijnatten V.d. Smissen Sundquest 303 10 160 30.30 400 10 243 40.00 400 275 400 37 400 295 9 99 44.44 9 134 30.55 j 5 291 80.00 I 5 22 7.40 6 201 66.66 j 6 189 49.16 DE STAND NA DRIE RONDEN 1 Vultink 2 v.d. Smissen 3 Velthuis 4 Havermans 5 Vet 6 Dekker 7 Sundquest 8 V. Nijnatten 6 291 66.66 6 201 57.14 4 144 40.15 t 4 243 34.37 4 160 27.57 0 134 21.47 0 189 21.05 0 83 15.81 GRENOBLE (AFP) - Eddy Merckx, sinds ruim drie jaar houder van het werelduurre cord, heeft vrijdagmiddag de zesdaagse van Grenoble onder broken om op de televisie te kij ken naar de recordpoging van Schuiten. Merckx, die gevallen was in de zesdaagse en daarbij tamelijk hard op zijn rechterk nie was terechtgekomen, meende dat Schuiten zich niet voldoende had aangepast aan {le omstandigheden van Mexico. Merckx vertelde onmiddellijk nadat de eerste poging van Schuiten was mislukt: „Van hier is het natuurlijk onmogelijk een waterdichte verklaring te geven. Ik ben tenslotte niet op de hoogte van alle omstandighe den. Het is echter niet onmoge lijk dat Schuiten zich onvol doende heeft aangepast. Het kan ook zijn dat hij zijn aanval op het record te kort na zijn aan komst in die veel hoger liggende stad heeft gedaan. Ik heb altijd beweerd dat het dwaasheid is de problemen van het hoogtever schil tussen Nederland en Mexico te veronachtzamen. De Olympische spelen van 1968 hebben duidelijk gemaakt dat er een aantal moeilijkheden op dat punt bestaat, waarvan wielren ners, die in Mexico recordpo gingen ondernemen, zich onvol doende rekenschap geven". Nadat Merckx had vernomen dat Schuiten na ongeveer een uur rust nog eens een poging wilde ondernemen, zei hij. „Ik kan niet geloven dat hij meer kans op succes heeft. Hij heeft al zijn krachten moeten geven voor die eerste dertien kilometer. Het is te zwaar het na zo'n korte on derbreking nog eens te probe ren. Ik herinner mij nog heel goed in welk gedeelte van het uur de grootste moeilijkheden voor mij kwamen. Dat was tus sen de veertigste en de vijftigste minuut. In het begin van mijn poging echter leek het wel of al les van zelf ging. Ik veronderstel dat Schuiten nog niet voldoende is ingesteld op het continu rijden met zulke grote verzetten. Ik geloof trou wens dat niet Schuiten, maar de Duitser Thurau de beste kans heeft mijn record te verbeteren, al zal dat voor Thurau niet in de naaste toekomst zijn". •ZWEMMEN Een Neder landse dames-zwemploeg zal op 22 en 23 november in Erfurt deelnemen aan internationale wedstrijden om de „Mehr- kampfpokal der DDR". De ploeg zal bestaan uit Annelies Maas (De Rijn), Tineke Wolthuis (GZPC), Berber Kamstra (DZPC), José Damen (BZV For- tunna) en Ineke Ran (DJK). (ADVERTENTIE) O.a.: top 140 km/u - alarmknipperlichten - 2 snelh. ruitewissers - achteruitrijlampen - kooicarrosserie - gescheiden remsysteem. Ook leverbaar met 1300 cc motor (Mazda 1300 v.a. f9.299.-) REYKJAVIK (Reuter) - Jan Timman heeft in de achtste ronde van het zone schaaktoernooi in Reykjavik verloren van de Fin Poutiainen. De Nederlander staat nu met vier punten op een gedeelde zesde plaats. De stand is: 1 Ribli 6 punten 1 afg. 2 Liberzon 6 pnt., 3 Olafs- son 4'/2 pnt. afg., 4 Parma Joe. 4l/j pnt., 5 Hamman 4 pnt. 1 afg. 6 Timman, Zwaig, Osterme- yer en Jansa 4 pnt. UITSLAGEN EERSTE PARTIJEN VIERDE RONDE Havermans Dekker Sundquest Velthuis 400 8 50.00 195 255 8 31.88 102 88 8 11.00 28 400 8 50.00 233 TENNIS De als eerste ge plaatste Manuel Orantes (Spa) is vrijdag in de kwartfinales van het internationale tennistoer nooi in Manilla uitgeschakeld door de Australiër Ross Case. De winnaar van Forest Hills verloor in drie sets, 6-4, 3-6, 2-6. Even eens werd gewipt voor de halve eindstrijd John Newcombe (Aus). DeSpanjaard JoseHigue- ras won met 6-3 en 6^1. GRENOBLE (AFP) - Het Be lgische duo Eddy Merckx- Patrick Sercu heeft na de tweede nacht de leiding in de zesdaagse van Grenoble. René Pijnen en zijn Belgische partner Freddy Maertens slaag den erin in dezelfde ronde te blijven als de Belgen en staan met 76 punten op de derde plaats, achter Van Lancker en Cluzaud (Fra.). De overige kop pels staan op één of meer ronden achterstand. De stand na de tweede nacht is: 1 Merckx-Sercu Bel 91 pun ten, 2 Van Lancker-Cluzaud Fra. 89 pnt., 3 Maertens-Pijnen Bel-Ned 76 pnt. Op één ronde: 4 Moser-Stevens Ita.-Bel 31 pnt. Op drie ronden 8 Demeyer- Karstens Bel-Ned 10 pnt. DEN HAAG (ANP) - De ver eniging van contractspelers, de VVCS, stelt zich op het stand punt dat voetballer Nico Jansen niet de dupe mag worden van bvertredingen die door de clubs FC Amsterdam en Feyenoord zijn gemaakt. De VVCS stelde zich, zoals nadrukkelijk bleek uit een persbericht van vrijdag, op het standpunt dat bij de transferonderhandelingen tus sen de verenigingen over Nico Jansen overtredingen zijn ge maakt van zowel de voorscnrif- ten van de voetbalbond als van de Nederlandse wetgeving op het gebied van arbeidsbemidde ling. De VVCS zegt dat door de al gemene vergadering van de sec tie betaald voetbal op 10 mei door alle clubs unaniem is beslo ten dat geen gebruik mag wor den gemaakt van bemiddeling, of begeleiding van spelers door niet-erkende personen of instel lingen. Bedoeld werd bemidde ling of begeleiding door mensen die zich beroepsmatig bezig houden met transfers en zake lijke begeleiding. (Van een speciale verslaggever) Lang voor aanvang van de strijd om het Europees kampi oenschap in het halfzwaarge- wicht tussen Domenico Adinolfi en Rudi Lubbers viel vrijdag de eerste klap. Titelhouder Adi nolfi ging tijdens de weging Jan Lubbers, de broer van zijn uit dager, te lijf, omdat deze fraudu leuze handelingen verrichtte. Jan Lubbers, bang dat broer Rudi het maximale gewicht van 79,378 kg niet zou halen, paste de oude en zeer doorzichtige truc van het optillen toe. Jan Lubbers had zich naar de schaal toe naar voren gedron gen, waarna Rudi zijn handen in de zij zette en met een elleboog op de borst van zijn broer steun de. Op die manier bleef de schaal onder de maximum gewicht- grens voor het halfzwaarge- wicht en stond voor Rudi Lub bers stil op 78 kg. Adinolfi, die het hele gebeuren, evenals een aantal omstanders had zien plaatsvinden, wond zich terecht hevig op. Nadat hij aanvanke lijk door zijn helpers was tegen gehouden, kon de duidelijk zeer nerveuze Italiaan zich niet meer beheersen. Hij sprong op Jan Lubbers af en sloeg hem met de vlakke hand in het gezicht. Jan Lubbers, zelf professio neel zwaargewicht, sloeg niet terug. „Ik had hem eerst een hoek willen geven maar toen dacht ik aan Rudi". inkl. btw af importrice Mazda biedt het meest voor z'n prijs Auto Palace De Binckhorst B V. Den Haag Tel. 070-8551 00/855101 Binckhoretlaan 322. J AUTOBEDRIJF DONKERS Off. Mazda-dealer Dorpsstraat 41 - Chaam Tel. 01619-228 Mazda-dealer voor Zeeuwsch-Vlaanderen AUTOBEDRIJF DE OUDE Mr. F. J. Haarmanweg 56 - Terneuzen, tel. 01150-5755 Vertegenwoordiger G. Lootens - tel. 01157-536 Off. Mazda-dealer voor Breda e.o. AUTOBEDRIJF JOOP FOKKEMA Deinzestraat 385 - Breda Tel. 076-875137/870516 Dealer voor Raamsdonk e.o. AUTOMOBIELBEDRIJF JANSEN RAAMSDONK B.V. Luitenambachtstraat 41 - Raamsdonk, tel. 01621-2991 Off. dealer voor Breda e.o. GARAGE VAN RIEL Gen. Maczekstraat 8-14, Breda. Tel 076-133825 GARAGEBEDRIJF H. GLERUM Flierstraat 104 - Lage Zwaluwe Tel. 01684 - 430 Dealer voor Oosterhout e.o. AUTOBEDRIJF A. SNEIJERS Bredaseweg 37-41 - Nwe. Bouwlingstraat Oosterhout. Tel. 01620-23434 Dealer voor Zeeuwsch-Vlaanderen GARAGE ED VOERMAN Paardenmarkt 15 - Hulst Tel. 01140-2104 Dealer voor Etten-Leur GARAGE VAN DEN BOOMEN B.V. Oude Bredaseweg 35 - Etten-Leur, tel. 01608-12289

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 25