TERUG KEER AJAX NABU RAMLJAK: ECHTE FEYENOORD-PROF Prijsvraagreglement DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Weg HOOPVOL slagzin, die wij u vragen in t. zenden. 4. schok; 6. mak; 7. ocm (Frans); 8. inwoner van Lan land; 9. verbinding; 10 sled." 11. bioscoop; 12. diepe alkeer 14. slag; 16. tegenslag; 19 l raaleiland; 21vruchtbare plaat, in de woestijn; 24. gevat; 2e schilderstuk met vruchten etc 28. lichtbundel; 30. groente 31' achterzijde van de romp-' 35' wereldtaal; 33. plaats In Gelde, land; 34. cahier voor noteren van ontvangsten en uitgaven- 37. euvele; 39. kippeproduktie- 41naam van vele pausen- 43' oeverdam; 45. grote stad in Zwitserland; 46. Hebr. Joodse wetsrol; 48. paard en rijtuig- 50 liefdesgodje; 52. stad in Ut land; 55. kelner; 56. iedere- 59 stootwapen; 60. stekelig 'dia,! 61. middenstuk van fietswiel- 62. afvoerkanaal; 66. graafwerk! tuig; 66. inwoner van Estland- 70. spinnewebdraad; 72 Spre' kende vogel; 73. heilige- 74" maanstand; 75. slede; 77 Ver enigde Staten (afk 78. qods' dienst. 10 M U [33 IS7 Je van 690,en een ré- 3 van 595,aangeboden iystems and Machines, Am- Luxe RTL ter waarde van Igrim B.V., Gaanderen und-600, projector voor ge- voor magnetische geluids- raarde van 1235,-. Een nta, Amsterdam. aaimachine, type 76Ó, win Jen door Singer B.V., Am Bier (52 dozen van 24 blik- en hoe! Een geschenk van De vergunning voor het houden van deze puzzelac tie is verleend aan: het Na tionaal Fonds Sport Gehan dicapten, te Den Haag, door de Minister van Justitie bij besluit van 16 juli 1975, nr. L.O. 750/030/048 oogste 5 gulden) aan geldige ederlandse postzegels extra, n bate van het Nationaal Dnds Sport Gehandicapten, ermeld duidelijk naam en dres en de slagzin die u in de uzzel hebt gevonden. w oplossingen - u mag net >veel inzenden als u wilt - oeten zaterdag a.s. in ons be- zijn. Wel voor elke oplossing •n aparte girokaart gebruiken snminste t,of meer) of aparte briefkaart inzenden iet tenminste 1extra bo- 3n de normale porto van 35 •nt). e trekking wordt wekelijks ver- ht door notaris J. H. Birkhoff Den Haag, bij wie ook de op- ssingen en het daarin voor- •mende aantal letters zijn ge poneerd. ver de uitslag kan niet worden correspondeerd of getelefo- erd. maar zend nog niet In. Na 26 geweldige eindhoofdprijze" DE SM." iVJL (Van onze sportredactie) AMSTERDAM-ROTTERDAM - De „terugkeer" van AJAX is nabij. Luister naar en praat met de Ajaxieden en men krijgt duidelijk het idee dat de sfeer binnen de AJAX-groep steeds beter wordt. De ideeën van coach Rinus Michels drin gen langzaam maar zeker door tot de spelers, die zich en bloc rond hun trainer hebben geschaard. En er dan ook alles voor hebben om opnieuw de top te bereiken. Het eerste bewijs daarvoor moet vanavond geleverd worden als AJAX in het Olympisch Stadion tegen Feyenoord speelt. Een topper ongetwijfeld. „Een topper die we moeten winnen, koste wat kost", zegt Gerrie Mühren, de 29-jarige midden velder van AJAX, die stilaan steeds beter begint te spelen. Niet dat hij de vorm te pakken heeft van een jaar of vier gele den, maar hij drukt wel weer bij vlagen een stempel op de resul taten van AJAX, dat sedert 21 september niet meer verloor. De laatste nederlaag leed AJAX tegen PSV, „Een nederlaag waarmee we erg blij zijn ge weest", zegt Gerrie Mühren. „Ook Michels. Want vanaf dat moment kon hij werken zoals hij wilde." Vanaf de dag dat Ajax met Mi chels terugkeerde van het train ingskamp op Papendal, hebben de selectie-spelers geen vrije dag meer gehad. Iedere dag wordt getraind, ook op zater dag, zelfs als op deze dag. 's Avonds wordt gespeeld. Dat kost opoffering, zelfs kwade ge zichten van de echtgenotes. Mühren: „Ik doe dat met plezier, en zolang de resultaten goed blijven, heb ik het er best voor over. Ik merk nu pas, dat de minder goede resultaten van vo- rig jaar te weiten zijn geweest aan konditie-gebrek. Hans Kraaij g„f alleen maar duurlo- pen. Nu krijgen we veel sprint- werk. En als Michels tegen ons zegt: 20 meter sprinten, dan is dat ook 20 meter sprinten. Door dit vele sprintwerk wordt je ex- plosieveT, kun je ook gemakke lijker tempo-wisselingen ma ken. Van duurlopen krijg je lange spieren, kun je alleen maar in een tempo spelen. Dat is nu wel anders". Wat Gerrie Mühren eveneens deugd doet, en hem niet alleen, is dat het elkaar afkatten binnen de groep afgelopen is. „Michels heeft daar meteen een einde aan gemaakt. Als we over Ajax pra ten, mogen we alleen spreken over het team, niet over het indi vidu. Wim Suurbier bijvoorbe eld had een column in het Pa rool. Daarin schreef hij nogwel eens over collega's. Dat heeft Michels ten strengste verboden en ik moet zeggen, het verbetert de sfeer. Weet je, dat Michels de spelers eigenlijk het liefst dag en nacht bij zich had. Zoals een ge neraal ten tijde van de oorlog de troepen bij zich heeft. Zo De- doelt Michels ook „voetbal is oorlog". „Grote" Barry Hulshoff (,,Ik ben een meniscus kleiner gewor den") is door Michels omge turnd tot middenvelder. De voormalige voorstopper van Ajax voelt zich op het midden veld best thuis en hij zegt uit de grond van zijn hart: „Ik ben ont zettend blij dat het hele elftal met de wedstrijd beter draait. Michels zegt dat niet, hij zegt ei genlijk helemaal niets, maar je merkt wel, dat hij veel ontspan- nender werkt dan t dan een aan tal jaren terug. Ik vergelijk op nieuw dat de Michels die ik ken van zijn eerste jaren bij Ajax, toen hij ook een nieuwe sfeer moest opbouwen. Dank zij Mi chels is bij ons de animo en de wil om te winnen weer terug. Vandaar ook, dat het lijkt dat we sneller spelen, omdat we sneller reageren. We zijn veel meer ge- consentreerd op de bal van vroeger. We zijn expulsiever en dat werpt duidelijk zijn vruch ten af". Dat Ajax nog een lange weg voor zich heeft, voordat het de vol gende top zal bereiken, geeft Hulhoff direct toe. „Het gaai niet van de ene dag op de andere om nieuwe spelers de juiste profgeest bij te brengen. De nieuwelingen moeten zich nog aanpassen, en daarvoor is een goede instelling nodig. Dick Helling heeft die instelling al. Met hem hebben we in het ge heel geen problemen. Michels probeert een eenheid te smeden, maar dat is het moeilijkste in het voethal. Maar ik wil wel, dat wij op dit moment meer team zijn dan Feyenoord. Het goede voet bal spelen wij nog niet en aange zien ik ook erg objectief probeer te zijn ten opzichte van mezelf, zeg ik, dat ik ook nog veel beter kan. Vroeger was het zo, dat je weieens drie sprints voor niks maakte. Daarover wond je je dan op, en de vierde keer ging je niet meer. Nu moet je die sprints voor niks maken, en je vind het niet eens erg. Dat is het grote verschil met vroeger". Een nieuwe plaats in het „Nieuwe Ajax heeft ook Ruud Krol, die nu de rol van „ausput- zer" vervult. Het ziet er naar uit, dat Krol die plaats dit seizoen blijft behouden, temeer daar hij in een puike vorm speelt. „Vanaf die plaats", legt Krol uit, „kijkje overal anders tegenaan. Natuur lijk moet ik me nog aanpassen, ik maak ook nog fouten, maar ik orienteer me goed". Ook is Krol erg te spreken over de aanpak van Michels. „Hij is beter geworden, mense lijker en rustiger. Hij betrekt de spelers ook meer in zijn ideeën over voetbal. Kijk, het is we ieens lastig, dat we zoveel en vaak moeten trainen. Maar Mi- chels vind dat het moet, en daar van heeft hij' ons volledig over tuigd. Hoe vaker wij bij elkaar zijn, zegt hij, hoe groter de een heid van het team wordt". Krol heeft goede hoop op een goed re sultaat tegen Feyenoord! „Hoe wel, Feyenoord blijft Feye noord. Daarom wordt het een open wedstrijd. Een wedstrijd van twee elftallen, die beiden een andere richting hebben ge kozen". Woorden, waarmee Willem van Hanegem, nog steeds de „ziel" van Feyenoord, het vol strekt eens is. „Er lag lange tijd een matheid over onze ploeg", bekent hij„Maar plotseling kan er een ommekeer komen. Bij voorbeeld zaterdag (vandaag - red.) al. Kijk, Ajax is nu als ploeg homogener dan Feye noord. Maar qua voetbalkwali teiten is het verschil niet zo froot. Ook wij trainen elke dag. eel met de bal ook, hetgeen ge baseerd is op kracht. Dat valt niet mee, en persoonlijk vind ik het ook te zwaar. Dat we vrijwel iedere dag dezelfde training hebben, vind ik niet zo erg. Maar het is soms wel vervelend, als je iedere dag tegen dezelfde men sen opkijkt. Zijn de resultaten goed, dan accepteer je dit echter gemakkelijker". Willem van Hanegem grin nikt, als hij terugdenkt aan het duel tegen Ajax vorig seizoen. Feyenoord won toen met 1-0 dankzij dat geweldige mooie doelpunt van Willem zelf. „Ik scoorde met mijn verkeerde be en, lacht hij. „Dat ik ook nog iets kan met mijn rechterbeen, daar rekende Piet Schrijvers niet op. Het was overigens de tweede keer, dat Piet zich door mij in de luren liet leggen. Het seizoen daarvoor, toen Schrijvers nog bij Twente keepte, flikte ik het zelfde. We speelden toen 1 lijk". Feyenoord in de aanval. Vanavond tegen Ajax ook? -1 ge- Willem ziet het duel opnieuw met vertrouwen en hoopvol te gemoet. „Mijn instelling is, dat ik altijd wil winnen. Daarvoor doe ik mijn best. Ik kijk in ieder geval niet op tegen wie dan ook. Of ik nu door Hulshoff of door Notten bewaakt wordt, het maakt mij niet uit. Ik kijk wel wie komt, en mijn tegenstander moet wel veel beter zijn dan ik, voordat ik zeg, dat hij mij uit de wedstrijd heeft gespeeld. Mijn conditie is de laatste weken goed. Ik heb allen een beetje last van de Achilles-pees. Als ik de schoen, die aan de achterkant helemaal open is, niet aanheb, barst ik na drie kwartier van de pijn." Willem kan echter veel pijn verdragen, en mocht de Achilles-pees hem vanavond kwellen, weinigen die het zullen merken. Ik ben nog altijd mes jokke van voetbal", zegt hij, „Dus ik heb er veel voor over. THEO VAASSEN )van onze verslaggever) ROTTERDAM - De afgelopen weken heeft Mladen Ramljak met een zekere verbazing het gedrag van een aantal van zijn collega's gadegeslagen. De Feyenoord-verdediger is er, hoewel hij al bijna twee jaar in de Rotterdamse Kuip voetbalt, nog steeds niet helemaal aan gewend, dat problemen bij de Rotterdamse club altijd uitbun dig naar buiten moeten worden geventileerd door de betrokke nen. De 30-jarige Joegoslaaf is het bepaald niet eens met de in terviews waarin medespelers de vuile was van de stadionclub uitvoerig buiten hebben gehan gen, en hij stelt onomwonden „een journalist zal mij nooit een negatieve opmerking over mijn werkkring kunnen ontfutselen. Wat ik te zeggen heb zeg ik op het veld of in de kleedkamer tegen mijn medespelers, daar buiten laat ik het even van commentaar over aan degenen die daarvoor zijn aangewezen. Zo kunnen er nooit problemen ontstaan, zo kunnen er ook nooit belangen van de club geschaad worden". Volgens Coerver, de bij Feye noord bijna gevluchte coach, was Mladen Ramljak de meest professionele werknemer van de stadionclub en wie de donkere Joegoslaaf nu hoort praten kan aHeen maar concluderen, dat de uitspraak van de Limburger nog steeds van toepassing is. De voetbalfilosofie is eenvoudig, maar voor vele Nederlandse voetbalprofs in feite uiterst leerzaam. „Ik ben een werkne mer van de club. Van mijn kant heb ik te zorgen dat ik me zo goed mogelijk op mijn werk voorbereid, dat ik fit blijf, dat mijn levenswijze is afgestemd op het leveren van een sport prestatie. Ik vind ook dat je be slissingen van de trainer moet respecteren. Op welke plaats je ook speelt, of zelfs als je op de bank zit. Zolang de club aan de contractuele verplichtingen voldoet ben je ook als speler verplicht je als werknemer te gedragen. Helaas kunnen vele Nederlandse profs die discipline niet opbrengen" Mladen Ramljak is echter be slist niet een robot-achtige voetballer zonder eigen ideeen, zonder eigen initiatief, die slechts slikt wat hem van boven af wordt opgelegd. Hij stelt ech ter „wat er bij Feyenoord gebe urt doet de club, dus ook jezelf als speler geen goed. Een aantal spelers trapt blindelings in de val van de publiciteit. Ze verge ten dat een krant sensationele verhalen nodig heeft, denken niet aan de consequenties als ze hun mond open doen. Ze bren gen hun problemen naar buiten, schrikken later van hun eigen uitspraken als ze in de krant staan, en er is weer een nieuwe rel geboren. Natuurlijk denk ook ik mee in het geheel, maar de discussie moet je binnenska mers houden. Daar heeft nie mand anders iets mee te maken. Je moet je als speler niet laten gebruiken om de publiciteits media aan materiaal te helpen waar ze om zitten te springen". Uit Ramljak's mond vallen dan ook geen pikante uitspra ken op te tekenen over de situa tie bij Feyenoord, temeer daar de Joegoslaaf de laatste weken constant een uitstekende vorm demonstreert. En in feite dus los staat'van de algehele terugval bij de Rotterdamse club. AJs enige lijkt hij niet aan de ma laise ten prooi gevallen. Raml jak: „De verklaring is eenvou dig. Vorig seizoen had ik voor tdurend last van een enkelbles sure. Ik.kreeg" niet voldoende rust óm geheel te herstellen. Tij dens de zomervakantie ben ik in Zagreb onderzocht door de be ste ortopedist van Joegoslavië. Die zei me, dat ik enorm geluk had dat ik nog gewoon kon lo pen. De ellende begon het vorig seizoen, toen ik door mijn enkel ging, een krak hoorde, maar er geen zwelling optrad. Met injec ties werd ik weer op de been ge bracht, achteraf gezien veel te veel injecties. In Zagreb werd een verkalking geconstateerd. Ik ben behandeld en nu heb ik nergens last meer van. Dat ver klaart gewoon, waarom ik nu zoveel beter speel". gekregen die Brzezanczyk geeft. Natuurlijk zijn er oefeningen die ik ook minder graag doe, maar dat is onvermijdelijk, dat is op school ook zo. De leerling vindt het ene vak toch ook leu ker dan het andere. In het voet bal kun je echter stellen, dat ie dere speler de beste trainer voor zichzelf is. Hij weet wat hij no dig heeft, en moet dan ook zor gen dat hij daaraan tijd be steedt, los van de clubtrainer". Die verantwoordelijkheidszin maakt deel uit van Ramljaks persoonlijkheid, reden ook, waarom hij juist nu, in de pe riode waarin Feyenoord het als totaliteit het moeilijk heeft, toch aan de malaise ontkomt. Velen zien in de Joegoslaaf in feite de ideale ausputzer voor Feye noord, hoewel hij door Brze zanczyk als voorstoppei' wordt gebruikt, ondanks het feit, dat Van Daele nu in ongenade lijkt te zijn gevallen, hetzij opnieuw met de laatste positie wordt ge ëxperimenteerd. Ramljak: „Ik heb al eerder gezegd, ik speel waar de trainer me neerzet. In Joegoslavi heb ik ook eens als vrije man geopereerd, dat is me eigenlijk ook op het lijf geschre ven, maar bij Feyenoord vindt men dat ik op een andere plaats waardevoller ben, punt uit". Ramljak heeft nog" anderhalf jaar contractueel uit te dienen bij de Rotterdamse club. „Water daarna gebeurt weet ik nog niet. Een voetballer is zo afhankelijk van zijn gezondheid. Hoelang ik nog meega weet ik dus niet. In ieder geval ga ik weer terug naar Joegoslavië. Daar voel ik me nog steeds het meest thuis, al is Ne derland voor mij een tweede va derland geworden. Ik wil later miijn vak als econoom weer gaan uitoefenen. Onbegrijpelijk overigens, dat de Nederlandse voetballer geen belangstelling voor studie heeft. In Joegoslavië studeren alle sportlui, daarom hebben ze na een sportcarrière ook geen problemep". Die voorsprong heeft Ramljak in ieder geval op zijn Neder landse collega's. Voorlopig wil hij echter niet verder in de toe komst kijken dan naar de wed strijd van aanstaande zaterdag tegen Ajax: „De wedstrijd tus sen Ajax en Feyenoord is altijd het hoogtepunt van de voetbal competitie geweest. Beide clubs zijn in kwalitetit ietwat terug gevallen, maar ik hoop dat die traditie blijft. Trouwens, dit Ajax heeft alles om opnieuw naar een absolute top te groeien. De juiste combinatie van jong talent en routine is aanwezig. De mensen staren zich toch echter nog steeds blind op het oude Ajax. Dat speelde artistiek wordt er gezegd. Deze jongens hebben een eigen stijl, daar zit ook aantrekkelijkheid in, alleen moet men dat willen zien. Is het publiek eenmaal over die drem pel heen, dan zal men ook de kwaliteiten van dit Ajax ont dekken. Ik geloof ook dat Feye noord weer een betere toekomst tegemoet gaat. De kwaliteit is er bij ons nog steeds. Daarom, dit duel zal altijd wel een topper blijven. Mladen Ramljak in actie Die blessure was vorig seizoen overigens de oorzaak van een in tern conflict met Coerver, die de Joegoslaaf verweet niet te kun nen doorbijten. Ramljak: „Vol gens Coerver toonde ik te weinig mentaliteit. Ik moest doorbijten, volgens hem was ik gewoon te kleinzerig. Ik paste er echter bewust voor te blijven spelen met injecties totdat ik helemaal niet meer kon en zij mij als een halve invalide een schop onder mijn achterwerk hadden kun nen geven, als ik gewoon niet meer in staat wat geweest om verder te voetballen. Dat is al met zoveel voetballers gebe urd". Ook uit die instelling blijkt dat Ramljak, die in Joe goslavië zijn universitaire stu die economie met succes afsloot, bepaald geen willoos instru ment wil zijn in de handen van de club. Over die kritiek op trainer Brzezanczyk, vanuit de selectie- groep, zegt hij echter „het is on mogelijk het iedereen als trainer naar de zin te maken. Je hebt te maken met een groep van 20 mensen, iedereen heeft andere wensen. In Joegoslavië heb ik tien jaar lang dezelfde oefenstof BREDA/TERNEUZEN De vijfde opgave van de Stem- sportprijsvraag bevat weer een aantal vragen, die met behulp van De Stem van de afgelopen veertien dagen zijn op te lossen. De opgave ziet er als volgt uit: 1. Wie werd dit jaar Euro pees kampioen bij de profs achter derny's A. Cees Stam B. Ole Rittcr C. Dieter Kemper 2. Welke Nederlanders warén voor de Tweede Wereldoorlog houder van het werelduur record A. Jan van Hout en Frans Slaats B. Jan Peijenburg en Frans Slaats C. Kees Pellenaars en Gerrit Schulte 3. Welke Nederlandse voet balscheidsrechter floot tijdens zijn carrière de meeste interlands A. Dirk Nijs B. Leo Horn C. Lau van Ravens 4. Hoeveel maal behaalde Klaas Boot de Nederlandse turn titel A. zeven keer B. acht keer C. tien keer 5. Op welke plaats ein digde het Nederlandse heren volleybalteam in Joegoslavië A. negende B. achtste C. dertiende 6. Welke wielrenner zege vierde het afgelopen seizoen in Luik-Bastenaken- Luik A. Walter Godefroot B. Eddy Merckx C. Bernard Thevenet 7. Welke wielrenner was afge lopen seizoen de snelste man in Milaan-San Remo A. Francesco Moser B. Eric Leman C. Eddy Merckx 8. Waar is de bal Bij deze vraag moet de deelnemer aan de Stem-sportprijsvraag raden waar de echte bal zit. Juiste be antwoording levert vijf punten op. 1. De Sportprijsvraag verschijnt in 10 afleveringen op de zaterdagen 6 en 20 september; 5 en 19 oktober; 1, 15 en 29 november; 6 en 20 december 1975 en 3 januari 1976. De uitsla gen worden steeds één week na de datum van verschijning gepubliceerd. 2. De opgaven bestaan uit 7 meerkeuze (multiple choice) vragen, waarop het antwoord A, B of C is. Voor een goede beantwoording van deze vragen wordt één punt gegeven. Ook de achtste vraag heeft drie mogelijke antwoorden I, II of Hl. Hier levert het goede antwoord 5 punten op. 3. Voor de goede oplossers zijn per aflevering drie prijzen ter waarde van 100.- beschikbaar gesteld door ADIDAS te Etten-Leur. 4. Naast de mogelijkheid om per aflevering een prijs te winnen is er een competitie over het totaal van de 10 afleve ringen. Voor het eindklassement van deze competitie zijn eveneens drie prijzen, resp. ter waarde van 750.-, 500.- en ƒ250.-, beschikbaar gesteld door ADIDAS te Etten-Leur. Gedurende de looptijd van deze competitie zullen één of meermalen tussenstanden gepubliceerd worden. 5. De inzendingen van deze prijsvraag moeten steeds op de eerste dinsdag volgende op de zaterdag, waarop de opgave geplaatst is, om 12.00 uur des middags op een der kantoren van De Stem aanwezig zijn. 6. De antwoorden op de opgaven mogen uitsluitend inge zonden worden op een briefkaart of op een stevig stuk papier ter grootte van een briefkaart (niet in enveloppe inzenden). De antwoorden moeten steeds op dezelfde zijde van de kaart voorkomen als op die waarop naam en adres van de inzender vermeld staan. 7. De oplossing dient als onderstaand voorbeeld gegeven te worden: 8. Over deze prijsvraag, de oplossingen en de puntenwaar dering kan niet gecorrespondeerd worden. Ook op monde linge of telefonische vragen kan niet ingegaan worden. 9. Deelname aan de prijsvraag staat open voor alle lezers van De Stem. Medewerkers van De Stem en hun huisgenoten zijn echter van deelname uitgesloten. 1 c 2 a 3 a 4 b 5 c 6 b 7 a 8 11 J. Jansen Pietersestraat

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 23