DE HDDD Is dat echt waar /VvCr6A$ Als het aan Massee liet baadt iedereen in Meelde. massee TERNEUZEN ELEKTRONISCH/ MECHANISCHE MACHINES Kom U zelf overtuigen DE GROOTSTE SORTERING UNIEKE COLLECTIE JEUGDIGE POSITIEKLEDING se Heep st NETTE WERKSTER •E HHP Ef TEBNEVZEN ERVAREN TYPISTE HUISHOUDELIJKE HULP LERAAR GYMNASTIEK MEDEWERKER IN DE BUITENDIENST MAATSCHAPPELIJK WERKER f I—I LEVENSSCHOOL/VORMINGSCENTRUM MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL Gemeente Reimerswaal Constructiebedrijf FA. LAMP0 HULST R.K. L.T.S. „St. Bernhard" een administratieve medewerker(ster) J. A. Biesbroeck Gratis bezorging en plaatsing of 5% MEENEEMKOR- TING, complete uitzetten 10% KORTING GAR. DE WILDE STICHTING HET BOS- DORP, gevraagd, per 1 december a.s., met minimale vooropleiding Mavo, door Notaris G.F. GIELE GEMEENTE SLUIS WMZ, zorgt voor de openbare wa tervoorziening in de Delta. Er wer ken 340 mensen. De jaarlijkse afzet grond-oppervlakte- en gedestilleerd wa ter- bedraagt zo'n 40 miljoen m3. Het hoofdkantoor van WMZ staat in Goes en in de ver schillende regio's zijn nevenvesti gingen. wmz a) EEN BOEKHOUD(ST)ER b) EEN MEDEWERK(ST)ER VERBRUIKSADMINISTRATIE NV WATERMAATSCHAPPIJ ZUID-WEST-NEDERLAND (WMZ) Massee. van keuken tct bad. t DE STEM VAN ZATERDAG 1 NOVEMBER vraagt voor haar instituut Noordwal 43 OOSTBURG voor 12 uur per week. Werktijden worden in overleg vastge steld. Vergoeding volgens rijksregeling. Sollicitaties binnen 10 dagen aan het adres: Leeu wenlaan 36 te Terneuzen. Telefonische inlichtingen kunt u verkrijgen onder no.: 01150-27 Industrieweg 18, Terneuzen. Gevraagd voor zo spoedig mogelijk een Ter vervanging wegens ziekte van de huidige leraar. Bij voorkeur in het bezit van de acte M.O.P., volledig weekrooster. Sollicitaties en inlichtingen bij de directeur van de school, tel. 01150-6553. Buiten schooltijd 01150- 3289 of 2435. Ja, morgen komt de nieuwe keuken. Precies op tijd, zoals afgesproken. Keuze was geen probleem. Ze vonden er een enorme keukenkeuze. Ze kozen uiteindelijk 'n ALNO keuken. Uitgekiend. Praktisch. En niet duur. Trouwens de badkamer wordt ook meteen vernieuwd. En ze laten de keuken óók nog eens betegelen. Alles in één hand. Snel. En goed. Ga óók naar dat adres. Oa's voor u wel zo gemakkelijk. BOUWVOORLICHTING kerkhoflaan 73 tel. 01150-7940 Keukens kompleet geïnstalleerd! aanbouwkeukens Wegens uitbreiding der werkzaamheden bij de afde ling sociale zaken wordt gevraagd een De te benoemen functionaris zal voornamelijk belast worden met de behandeling van aanvragen in het ka der van de Wet Werkloosheidsvoorziening en de rijksgroepsregelingen. Vereist is studie voor M.B.O.-S.D., G.A.-I of het diploma Sociale Verzekeringen. Enige ervaring strekt tot aanbeveling. Benoeming is mogelijk, afhankelijk van opleiding én ervaring, in de rang van klerk, klerk-A of adjunct commies. De salarisgrenzen zijn: klerk van 1.350.- tot 1.732.- klerk A van 1.394.- tot 1.842.- adjunct-commies van 1.436.- tot 2.011.- Bij aanstelling beneden de 21-jarige leeftijd wordt jeugdaftrek in mindering gebracht. De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Sollicitaties binnen 10 dagen na verschijning van dit blad te zenden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Reimerswaal, Markt 2 te Kruiningen ALUM. PUIEN, DEUREN en RAMEN STAALCONSTRUCTIES, HANGARS STALEN RAMEN en DEUREN TELEFOON (01140)-2802 Gildenstraat 1 te HULST. Op de administratie van onze school is plaat voor: Type-diploma en enige administratieve ervaring ver eist. Salaris volgens Rijksregeling, bij plaatsing op 21 jarige leeftijd in schaal 3, tot een max. van f 1732,- per mnd. Premie AOW voor rekening van de werkge ver. Sollicitaties binnen 10 dagen schriftelijk aan: de Secretaris van het Schoolbestuur, p/a Gildenstraat 1te Hulst. Wij vragen een technicus voor reparatie en onderhoud van zoals: schrijvende tel/rekenmachines telefoonbeantwoorders fotocopleerapparaten elektrische schrijfmachines etc. Wl) denken aan iemand met ruime ervaring op het gebied van elektronica. WIJ bieden een goed salaris, zelfstandige werkkring, auto beschikbaar. Leeftijd ca. 25 30 jaar. Sollicitaties gaarne voor 15 november a.s. onder opgave van behaalde diploma's, gevolgde cursussen en verlangd salaris. Kantoormachinehandel Gentsestraat 23, Hulst. Tel. 01140-2080. Noordstraat Promenade Axel UITZETTEN geheel zelf samen te stellen naar prijs en smaak, zo ook KINDERWAGENS MEUBELTJES 25 showmodellen met talloze mogelijkheden. alle merken, stijlen en prijzen plus alle andere accessoires Plain 29 - Zaamslag Biedt u de volgende occasions aan: Fiat 127 2-drs. 1972 Opel Kadett 1972 2 Fiat's 128 2-drs. 1971 en 1973 Fiat 124 Spec. 1971 Simca 1000 1 968 Alla auto's worden verkocht met garantie. vraagt voor hot schoonhouden van haar kantoor een Gegadigden kunnen zich richten tot de afde ling Personeelszaken van Stationsweg 4, tel. 01150 - 7940 Carmelweg 2 Hulst Gezinsvervangend tehula voor Thuislozen vraagt een die de leiding van ons tehuis op zich wil nemen. De kandidaat waaraan wij denken, - is bereid in de omgeving te wonen - heeft oog voor de individuele noden van thuislozen - legt vlot kontakt met plaatsende in stanties en overheidsinstellingen - wil samen met een team groepsleid sters de sfeer in het huis bepalen Hij zal worden gesalarieerd volgens de normen van het rechtspositiereglement C.R.M. Wij verwachten zijn kandidatuur met levensbe schrijving voor 10 november a.s. gericht aan: dhr. voorzitter Stichting Het Bosdorp Postbus 5 Hulst VERKOOP BIJ EXECUTIE welke zal worden gehouden op maandag 3 vember 1975 te elf uur, ten laste van J.A. Gtë" wonende te Axel, Zeestraat nr. 1 van enige r rende goederen, bestaande uit: Meubilaire goederen, keukengereedschap^, glas-aardewerk, auto merk Alfa Romeo 20(J sportmodel, kleur paars kenteken 74-03 Uj wat verder te koop zal worden aangeboden D, verkoop geschiedt contant zonder opgeld jJ goederen zijn een uur voor de verkoop voor e ieder te bezichtigen. De deurwaarder belast executie J.F. Goossens. met 4 Wijngaardstraat 55 te Goes (tel. 01100-13820). Burgemeester en Wethouders van Sluis mal® bekend, dat met ingang van 3 november is:; gedurende veertien dagen ter gemeentesecreta ter inzage is gelegd een afschrift van het Koninj' lijk Besluit van 8 september 1975 no. 14 tot goal] keuring van het besluit van Provinciale Stat» van Zeeland van 23 juni 1975 no. 9, waarbij aa; het openbaar verkeer worden onttrokken devoi gende in de gemeente Sluis gelegen weggedee! ten: a. een gedeelte van de Groeneweg, no. 10 wegenlegger, lopende van een punt op ongëvep 1330 m uit de aansluiting met de St.-Pietersdiii in noordelijke richting, lang ongeveer 110 m: b. een gedeelte van de Smoutweg, nr. 13 vani wegenlegger, lopende van de Groeneweg in ooslt. lijke richting, lang ongeveer 45 m: c. een gedeelte van de Greveningsche weg, nr. 3 van de wegenlegger, lopende van een punWi ongeveer 42 m uit de rijksgrens met Belgie, j algemeen noordoostelijke richting, lang ongevea 53 m. Sluis, 29 oktober 1975. Burgemeester en Wethouders va Sluis, de burgemeester mr. H.P.L.vanda Beid de wethouder J.J. du Fossé Bij de NV WATERMAATSCHAPPIJ ZUID-WEST-NEDERLAND (WMZ) kunnen worden geplaatst ten behoeve van de afdeling ekonomie en administratie op het hoofdkantoor te Goes voor de afdeling boekhouding. Taak het in teamverband dagelijks bijhouden van de grootboekhouding. Verersten Mavo praktijkdiploma boekhouden en enige boekhoudkundige ervaring. Salaris aanstelling geschiedt in de aanloopschaal bruto 1436,- tot 2011,- per maand. Standplaats Goes. Taak Vereisten Salaris Standplaats het verlenen van assistentie bij het bijhouden van de administratie t.a.v. kleinverbruikers en/of grootverbruikers. Mavo en enige administratieve ervaring. aanstelling geschiedt in de aanloopschaal bruto 1394,- tot 1898,- per maand. Goes. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de direkteur van de NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ), postbus 121 te Goes. In de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden het woord: Sollicitatie. Mogen wij een goed advies geven aan iedereen, die aan een nieuwe keuken of badkamer denkt: komt u in elk geval (ook) kijken in één van onze toonzalen. Die zijn gezellig, gastvrij en alles wat er vandaag op keuken- en badkamergebied te koop is, vindt u daar. In een welhaast alles omvattende verscheidenheid met inbegrip van badstofartikelen, sauna, solarium, speciale badkamer- en keukentapijten enzovoort. En wat zijn keukens en sanitair tegenwoordig ongelooflijk mooi en zoveel anders. Uw badkamer kan een weelde zijn van behaaglijkheid en kleurenpracht. Uw wastafelkombinatie een lust voor het oog en toch betaalbaar. Van modern tot klassiek, van eenvoudig tot luxueus. Uw stijl is erbij. Onze kollektie "Herbeau" sanitair (handbeschilderd) is uniek. Zo ook ons assortiment tegels. Aanbouwkeukens leveren wij ook in vele variaties. Neem uw tekening mee naar één van onze toonzalen, daar kunt u met onze adviseurs, onder het genot van een kopje koffie, over uw keuken of badkamer praten. Zij zorgen voor deskundige adviezen. Wij leveren uitsluitend via de erkende vakhandel. Openingstijden van de toonzalen: Goes, Dr. A.F. Philipsstraat 11, telefoon 01100- 14920 werkdagen: van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. zaterdag: van 10.00 tot 13.00 uur en donderdagavond: van 19.00 tot 21.00 uur. Dordrecht, Kamerlingh Onnesweg 13, telefoon 078-36566 Industrieterrein De Kil. werkdagen: van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur i Koninklijke Handelmaatschappij Wed. J.C Massee Zoon Dr. A.F. Philipsstraat 11, Goes, Postbus 87, telefoon 01100- 14J"'

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 14