VAN HOREN EN ZIEN VAN HOREN EN ZIÉN ulsen televisie radio Portret van Meir radio lis: lemt. Indien hiertegc. i goederen staan, dan eer inflatie tot gevolg esastreus is voor de lenheid. en moet de overheid re rente gaan lenen i„ ■door de gelden nodig ■betalingen op latere weer omvangrijker e zal het bedrijfsleven prikkeld worden tot van investeringen als ,:leend geld meer moet len. Ook in de bouw. ziet men liever geen ngcn. Immers de hy. nte zal op een gegeven zich aanpassen aan stijgingen, en in tijden lisatie van het reële i weinigen bereid zijn sten voor hypotheek n. De produktie in de rdt hierdoor nadelig het is te hopen dat de In van St.-Nieolaas zullen zijn om de be- op te jagen. Wat kan deze kindervriend I voor onze economie 5RS. A.A. WENTIVK sman29 900 n. Hawai I, Achilles 2-11 te Pa- verw., Algol 31 vn. Vi- io de Janeiro, Amstel- 70 ono. Ascension nr >eth, Antilla Cape 3( lorfolk nr. Everett, At- r 30 140 o. Newfound- Vntwerpen, Balong 3( nr. Banjul, Britsum 3t Azoren nr. Keywest I 315 wzw. San Salva- ■os Angeles, Chevron m 360 zw. Tehuante- Christoba, Chevron 10 20 o. Eastlondon nr Cinulia30 33z. Water- ira?ao, Coppename 30 Cortes nr. Galveston, 0 280 zzo. Dakar nr. :klift-I 30 120 no. ria nr. Port Said, Do- 0 z. Dakar nr. Genua, sa 31 te Point Tuppei df Hollander 30 115 en nr. West Afrika, II te Maracaibo verw., vn. IJmuiden nr. Fort Kalydon 30 vn. Sin- Noumea, Kryptos 3p 1 Madagascar nr. Lou- gues, Maasbree 30 250 vn nr. Lyme Bay, Ma- 130 zo. Freetown nr. f, Merseylloyd 30 vn. nr. Kaohsiung, Mis- yd 30 vn. Abadan nr. Neder Elbe 30 vn. Port Said, Neder Lek ttleton nr. Port Chal- cr Waal 30 vn. Kaap- Antwerpen, Nedlloyd ass. 30 Kaapstad nr. ng, Nedlloyd Delft 30 obel nr. Rotterdam, Kcmbla 30 te Singa- Nedlloyd Nile 30 vn. nr. Duinkerken, Os- 30 370 wnw. Flores i, Patro 30 1120 zo. Montevideo, Salland tterdam nr. Antwer- recht 30 340 w. Wal- Porto Vesure, Sta- vn. Bermuda nr. New aat Agulhas 30 vn. r. Eastlondon, Straat 0 o. Durban nr. Moji, rida 31 te Eastlondon »at Kutami 30 vn. Port Durban, Straat Luzon ddu Atol nr. Singapo- S'apier 30 580 o. Riode Rio.Talamanca 30 te elles verw., Tibanalil Villano, Trident ISot- 205 nw. Curasao nr. t, Vitrea 31 100 zzo. >y nr. Singapore, 30, maar ABN begon iderd op f 316,50. waren de verschui- tamelijk beperkt, bij Nationale- nden die 60 cent Jing, Van Ommeren winst van f 2, Hein- et f 1, HVA met 30 Kon. Boot met een zigde opening op Na opening was er tieve markt van een m stijgende tendens De staatsfondsen ig er zeer licht ver- ilu markt gedroeg rustig maar was end toch iets beter de meeste ver gen niet al te groot, lelijke uitzondering aitema. Nadat don na het uitspreken erwachting van een •gere winst door het alleen flink hogere sen waren opge- >egon men de aan- le verhandelen op it ten opzichte van gedane koers een ekentvanf 13. rst bleef aangebo- kon men voor een de stukken op een bbeltjes hoger ni- >pers vinden. NEDERLAND 1 TELEAC in.00 Huisartsen, les 3. jp 30 Computerkunde. les 23 en 24 NOS 15.30 Journaal. AVRO 15.32 Runa's paardje: poppen theater. 16.00 Weet je wel, informatief jeugdprogramma. 16.15 De holle bolle boom, kin derprogramma. 17-00 Stuif es in, kinderpro gramma. TELEAC 18.15 Duits, les 20. NOS 18.45 TV-informatie voor Ma rokkanen. 18.55 Journaal. VARA 19.05 Rakker, jeugdfilm. 20.00 Etablissement: muzikaal amusementsprogramma. 21.10 50 jaar VARA, verslag van de VARA- kaderbijeenkomst in Ti- voli, Utrecht. NOS 21.35 Journaal. VARA 21.50 Etablissement II 22.40 Golda Meir, interview. 23.20 Simon Carmiggelt leest uit eigen werk. NOS 23.30 Journaal. 23.35 Jumping Amsterdam, re portage vanuit Amster dam van het concours- hippique. 19.30 19.50 22.00 20.25 21.30 22.20 22.40 23.20 23.25 23.30 Afrikaans dagboek, film reportage. KRO/RKK 't Zand 33. NOS Journaal. KRO Bij ons in.Twente, ge varieerd muziekpro gramma. Gunsmoke, serie tv- western? NOS Studio Sport-Extra, met o.m. voetbal KRO Brandpunt. De muziekvereniging St.-Caecilia uit Kaalte. NOS Journaal. NCRV/IKOR Lied van de week. Klassieke muziek. 13.00 Her denkingskerkdienst. 13.30 Amusements- en informatief programma voor buitenlanders en Duitsers. 14.15 Programma voor Spaanse werknemers. 14.58 Journaal. 15.00 Lassies neue Freunde, tv-serie. 15.20 An den Ufern der Lune, Engelse na tuurfilm. 15.40 Dusty, Dusty, tv-serie. 16.05 Anoop und der Elefant, geschiedenis van een Engels trekkend circus. 17.00 Journaal. 17.02 Informaties en meningen uit de Bondsrepu bliek. Aansluitend: Consumen- tentips. 17.35 Cheaper by the Oozen, Amerikaanse speelfilm. 19.00 Journaal. 19.15 Rupert Mayer in Selbstzeugnissen, film. 19.30 Das Haus am Eaton Place, Engelse tv-serie. 20.15 Spuren der Gerechtigkeit, documen taire film. 22.00 Journaal. 22.05 Reportages, interviews en lotto- getallen. 23.20 Cagliostro, tv- film in drie delen. 0.45 Journaal. DUITSLAND NEDERLAND 2 NOS 18.45 Brigadier Dog. 18.55 Journaal. KRO 19.05 Wickie de viking, avontu- renserie. 10.00 Journaal. 10.05 Actuali teiten en muziek. 10.25 Repor tage uit Bonn. 10.50 V.I.P.- Schaukel, programma met pro minenten. 11.35 Sportspiegel. 12.20 Die Umschau. 12.50 Per soverzicht. 13.00 Journaal. 15.00 Programmaoverzicht voor het weekend. 15.10 Journaal. 15.15 Kinderprogramma. 15.45 Stilleben, Tabiate bidjan, Perzi sche speelfilm. 17.15 Kerk dienst. 17.45 Journaal. 17.48 Sport. 20.00 Journaal en weer bericht. 20.15 Spelprogramma. 21.45 Trekking van de lottoge tallen. Aansluitend: Journaal en weerbericht. Vervolgens Woord voor de zondag. 22.05 ZelleR 17, Brute Force, Amerikaanse speelfilm. 23.40 Journaal. BELGIË (Nederl.) 14.30 De piraat, Amerikaanse speelfilm. 16.00 Open School. 18.00 Ti-ta-tovenaar. 18.05 Star Trek, jeugdserie. 18.55 Teken film. 19.00 Boekenmagazine. 19.45 Journaal. 20.15 Showpro gramma. 21.15 Spelprogramma. 22.05 Het volkje, tv-film. 23.20 Journaal. DUITSLAND 2 11.35 Programmaoverzicht voor de komende week. 12.05 BELGIË (Frans) In de loop van de ochtend TV-cursussen. 11.00 H. Mis. 12.35 Regionaal discussiepro gramma. 13.30 Voor de vrouw. 14.00 Informatief programma. 14.30 Voor de tuinier. 14.45 Mon onk Zizi, Waals toneelstuk. 16.30 Vrijetijdsbesteding. 17.00 Licht muziekprogramma. 17.45 Spelprogramma. 18.55 Voor de kleuters. 19.00 Theaterkroniek'. 19.43 Weerbericht. 19.45 Jour naal. 20.15 Natuurfilm. 20.45 Mutiny on the Bounty, avontu renfilm. 22.55 Journaal. HILVERSUM I TROS: 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Ontbijt-soos, licht- en populair klassieke muziek. (7.30 Nieuws 7.41 Actualiteiten. 8.30 Nieuws. 8,36 Gymnastiek voor de huis vrouw.) 9.00 (S) Wegwezen, tips voor weekendtrips. 9.30 (S) Tien-om, mini magazine voor jongens en meisjes. 10.00 (S) Ac- tua Sport. (10.30-10.32 Nieuws.) 11.00 (S) Hartje Amsterdam: mensen, meningen, muziek. OVERHEIDSVOORLICHTING: 12.16 Werk en welzijn. TROS: 12.26 Mededelingen voor land en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.41 Actualiteiten. 13.00 (S) Tross-country. 14.00 (S) Steiger Bamusementsprogramma. 15.30 Nieuws. 15.33 (S) Luister uit...en thuis. 17.30 Nieuws. 17.32 Actualiteiten. P.P. 18.19 Uitzending van de R.K.P.N. TROS: 18.30 Nieuws. 18.41 Apollo XXI, hoorspel. 19.04 (S) Plaatvaeria. VARA: 20.00 (S) Etablissement I, melodieën door de jaren heen. 21.10 Agit Rock en zo: politieke popmuzikanten. 21.50 (S) Etablissement II. 22.40 Nieuws. 22.50 (S) Lichte gram- moioonmuziek. 23.15 (S) Rood met een goud randje. 23.55- 24.00 Nieuws. 13.11 (S) ln de Rooie Haan met om 13.30 Rede van Minister-President Den Uyl t.g.v. het 50-jarig bestaan van de VARA. NOS: 15.00 (S) NOS- Jazz. 15.30 Gamma van Alpha en Beta: nieuws uit de wereld van wetenschap en technologie. 16.00 Nieuws. 16.03 (S) Het Zwarte Schaap: programma voor Surinamers en Antillianen in Nederland. 17.00 (S) Harmo nie en fanfare in Nederland en Europa. 17.30 (S) Kwart uur amateur. 17.45 Voor blinden en slechtzienden. 17.55 Medede lingen. 18.00 Nieuws. VARA: 18.11 Dingen van de dag. 18.20 (S) De VARA wordt gefelici teerd. TROS: 20.00 Nieuws. 20.05 (S) Concert a la carte: klassiek verzoekplatenpro- gramma. 22.15 (S) Om de kunst. 22.45 (S)Guitariteiten. 23.10 Actua-klankbeeld. 23.30 (S) Poezie rond middernacht. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III Ieder heel uur nieuws. NCRV: HILVERSUM II VARA: 7.00 Nieuws. 7.11 Och tendgymnastiek. 7.20 (S) Z.O. - voor alle kinderen die op zijn. 8.00 Nieuws. 8.11 Dingen van de dag. 8.23 (S) Z.O. - Gaat verder voor iedereen, met om 9.35-9.40 Waterstanden. 10.30 (S) Z.I.: muziek en informatieshow, met om 11.00 Nieuws. 13.00 Nieuws. „Bij ons in .Twente" wordt uitgezonden vanuit Beckum. Aan dit programma werken on der anderen mee: Mieke Tel- kamp, Teach-in. Big Mouth and Little Eve, Eddy Achterberg, Gerard Hoebe, Mans en Graaas, de Hengeler Spoilers en Daan- Ben Eikerbout overhandigt Golda Meir een bloedkoralen ketting als cadeautje. (Van onze r.t.v.-redactie) HILVERSUM - De VARA zendt vanavond én maandaga vond een portret uit van een van de indrukwekkendste vrouwen van deze tijd, de nu 77-jarige Golda Meir, oud-premier van Is raël. Het programma werd sa mengesteld uit historisch film en fotomateriaal, maar vooral uit een gefilmd interview dat Ben Eikerbout en Ludi Boeken, redacteuren van de VARA- actualiteitenrubriek „Achter het Nieuws", begin oktober met haar hadden. Drie dagen lang trok het VARA-team met Golda Meir op en begeleidde haar onder meer op een trip naar een kibboets. Het grootste deel van het pro gramma wordt in beslag geno men door het gesprek met Golda Meir zelf. Ze praat over alle be langrijke perinden in haar leven, waardoor dit toch al zeer boei ende portret tevens de geschie denis van de staat Israël schil dert. Tot de vele hoogtepunten behoren haar relaas over haar historische bezoek aan paus Paulus en haar dramatische televisie-toespraak waarmee ze de oktober-ooriog bekend maakte. Daarmee begint maandaga vond het tweede deel. Daarin komt nog een intrigerend stuk voor, wat Golda Meir zelf noemt „de gewetensvragen" die ze de Europese socialistische leiders stelde op een door haar in Lon den belegde speciale vergade ring. Hierop wordt gereageerd door Den Uyl en de Duitse SPD-leider Willy Brandt. De laatste vraag die Ben Ei kerbout aan Golda Meir stelde, was: „Ben je een gelukkige vrouw?" „Buitengewoon geluk kig", is het antwoord. Nogmaals terugblikkend, zegt hij: „Toen ze eens ja had gezegd, heeft ze veel. tijd voor ons uitgetrokken. Ze mocht ons erg graag. Ja, ze was echt gek op ons. Ze wilde bijvoorbeeld niet hebben dat we mevrouw Meir tegen haar zei den. De eerste beste taxi chauffeur in New York roept ook Golda, zei ze. Het is een lek ker wijf, we hebben een fijne tijd met haar gehad". 7.02 (S) Drie op je boterham. 8.03 (S) Pers Vers. 9.03 (S) Tot uw dienst: klassieke muziek. 10.03 (S) Muziek bij de koifie. 12.03 (S) Drie tussen de middag: Los Vast. 14.03 (S) Schrijf 'ns 'n kaartje: verzoekplatenpro- gramma. 16.03 (S) De Sports- how. NOS: 18.03 (S) Joost mag niet eten. NCRV: 19.02 (S) Dis- corama. 20.02 (S) Filter - een jongerenprogramma. 21.02 (S) Elpee-pop. 22.02 Strictly Coun try Style. 22.30 (S) Jazz-time. 23.02 (S) Sportshow. 0.02 (S) Late Date. 2.02 (S) Bent u daar nog? AVRO: 6.02-7.00 (S) Als je niet opstaat dan blijf je maar liggen. BRUSSEL (Nederl.) 12.00 Nieuws en SOS- berichten. 12.10 Muziekpro gramma. 13.00 Nieuws, weerbe richt en mededelingen. 13.15 Gevarieerd muziekprogramma (14.00 Nieuws) 15.00 Lichte mu ziek en gesprekken (17.00 en 18.00 Nieuws) 18.30 R.-k uit zendingen. 19.00 Nieuws, weer bericht en mededelingen. 19.15 Amusements- en luisterliedjes van vroeger en nu en sport nieuws (20.30, 22.00 en 23.00 Nieuws). 23.40-23.45 Nieuws. sers, De Glanerbrugger Muzi kanten, Freddy Golden en zijn Orkest en Olga Lowina. ZaterdagNederland 2, 20.25 uur) De VARA zendt vandaag een verslag uit van de VARA- kaderbijeenkomst die vanmid dag in Utrecht is gehouden. Premier Den Uyl heeft hier on der andere een toespraak ge houden over massacommunica tie en maatschappijvernieu wing. (Zaterdag, Nederland 1, 21.10 uur) 11.00 14.00 14.30 16.00 16.02 16.27 16.55 17.00 17.30 18.15 18.45 18.55 19.00 19.05 19.30 20.30 20.40 21.50 22.40 18.25 18.30 18.35 19.00 19.15 20.30 21.00 21.25 te NEDERLAND I KRO/RKK Eucharistieviering Best (N.-Br.) TELEAC Archeologie, les 11 (herh.) Les Gammas NOS Journaal Het programma met de muis. Jumping Amsterdam. Toto. IKOR De Joodse wortels van de christelijke eredienst. Wilde Ganzen. TELEAC Chemie, les 7. Pauze. TV-informatie voor Tur ken. Journaal. AVRO Het wonder der natuur, tv-film. Jonge mensen op het con certpodium. Hier Parijs, hier Jan Brusse. Columbo, politieserie. Sonja 's avonds: gesprek ken. NOS Journaal. 21.30 Journaal. 21.35 Zienswijze. 22.35 Beeldspraak. 23.00 Journaal. Bonner Perspektieven. 19.M Natuurfilmserie. 20.00 Halls» Hotel Sacher... Portier!, tv- serie. 21.00 Journaal en sport. 21.15 Reportage over werkloze vrouwen. 22.00 Alles ist Spass, film: Günther Rennert zet de slotfuga van Verdi's „Falstaff" in scène. 22.45 Journaal. DUITSLAND I 9.45 Programmaoverzicht voor de lopende week. 10.00 Evangelische kerkdienst. 11.00 Informatief programma. 11.30 Elf Vi. 12.00 Internationaal journalistenforum. 12.45 Jour naal. Aansluitend: Overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen week. 13.15 Regio naal weekoverzicht. 14.35 Kin derprogramma. 15.05 Pan Tau und der Ziegenhund, kinderse rie. 15.35 Der Trojanische Ses- sel, tv-film. 16.55 Die Bauern, Poolse familieserie. 17.45 Die Seele der Garden, film. 18.30 Journaal. 18.33 Sport. 19.20 Re portages van buitenlandse cor respondenten. 20.00 Journaal en weerbericht. 20.15 Natuurfilm serie. 21.00 Rosemaries Baby, Amerikaanse speelfilm. 23.15 Journaal en weerbericht. BELGIË (Nederl.) 9.00 Informatief programma. 9.25 Dis Manibus, informatief programma, herh. 9.50 Ten huize van. 10.40 Klassieke pia- nomuz. 11.00 Confrontatie. 12.00 Zeven op zondag. 14.30 In formatief programma. 15.00 The Magnificent 6V2, jeugdserie. 15.15 Gevarieerd zondagmid dagprogramma. 18.20 Ti-ta- tovenaar. 18.25 Het meisje van de t.v., tv-serie. 18.50 Quizpro gramma. 19.40 Mededelingen. 19.45 Journaal. 20.00 Sport weekend. 20.40 Great Mysteries, Engelse tv-serie. 21.05 Éen voe treis naar Rome, tv-film. 21.55 Hooglied, polyfone muziek uit de 15e, 16e en 17e eeuw. 22.30 Journaal DUITSLAND II NEDERLAND II 10.00 Programmaoverzicht voorde lopende week. 10.30 Me lodie des Herzens, speelfilm. 12.00 Zondagsconcert. 12.50 Wetenschappelijk programma. IKOR-KRO/RKK Woord voor woord. NOS Brigadier Dog. De Zwarte Pijl, jeugdse rie. Panoramiek. Studio Sport. Dokter ja, dokter nee. Presentatie Hongarije: gevarieerd programma. Dokter ja, dokter nee. 13.00 Journaal. 13.02 Weekkro- niek. 13.45 Kleuterprogramma. 14.15 Allerlei von Rindern, film. 14.30 Kim Co, tv-serie. 14.55 Reportage over een Mexico- project. 15.25 Journaal. 15.30 Actie Zorgenkind. 15.35 lm Dutzend heiratsfahig, Ameri kaanse speelfilm. 17.00 Jour naal. 17.02 Sport. 18.00 Dag boek uit de Evangelische We reld. 18.15 Die Wal tons, tv- serie. 19.00 Journaal. 19.10 BELGIË (Frans) 9.15 T.V.-cursussen. 10.30 Programma voor gehoorges toorden. 11.00 Eucharistievie ring. 12.00 Faire ie point. 13.00 Journaal en weerbericht. 13.05 Concert. 14.30 Walt Disney's Wonderful World in colour. 15.20 Spelprogramma. 17.05 Sportuitslagen commentaar. 17.15 Gesprek met prominenten uit de Franse cultuurwereld. 17.55 Concert. 18.00 Gulp, kleu terprogramma. 18.45 Sport weekend. 19.30 Regionaal nieuws. 19.43 Weerbericht. 19.45 Journaal. 20.15 Program maoverzicht voor deze week. 20.20 Michel Strogoff, tv- feuilleton. 21.10 Cinescope. 22.00 TV-7 Club, amusement sprogramma. 23.00 Journaal. HILVERSUM I KRO: 8.00 Nieuws. 8.10 Overweging. 8.15 (S) Badinerie, klassieke muziek. 9.00 Nieuws. 9.10 Waterstanden. 9.15 (S) Laudate, klassieke muziek. 10.00 Eucharistieviering. 11.00 Nieuws. 11.02 (S) Brunchcon- cert: klassieke muziek. 12.00 Kruispunt: religieus magazine. 12.30 Nieuws. 12.40 Echo: ac tualiteiten. 12.50 Buitenlands commentaar. NOS: 13.00 (S) Zondagmiddagouverture. 14.00 (S) Rotterdams Filharmonisch Orkest en solist: klassieke mu ziek. (14.40-15.10 Adempauze, cultureel magazine.) 16.00 (S) Aspecten van de kamermuziek. CVK: 17.00 Gereformeerde kerkdienst. 18.00 Uitgesproken. IKOR: 18.30 Mensen: gesprek van mens tot mens. 18.45 Doop-vragen voor en na....18.58 Wilde Ganzen. NCRV: 19.00 (S) Gewijde koorzang. 19.15 Een heid door Jezus Christus? Zon dagavondlezing. 19.30 Nieuws. 19.35 Kerkorgel-concert. 20.10 Poërama, poëzieprogramma. AVRO: 20.30 (S) In de kaart ge speeld: klassieke verzoekplaten. 22.30 Nieuws. 22.40 Radiojour naal. 23.00 (S) Vanavond laat sport. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II toestand in de wereld. 13.19 Ra diojournaal. 13.30 (S) Delta: ac tualiteiten en muziek. 14.00 (S) Klarinet en piano: moderne mu ziek. NOS: 14.30 Programma voor de buitenlandse werkne mers. VARA: (S) 17.00 VARA- Klassiek: Mezzo-sopraan, bari ton en piano. 17.55 Mededelin gen. 18.00 Nieuws. 18.15 Dingen van de dag. 18.20 (S) Verzet per koepiet: pinnige liedjes. 18.30 (mono) Boemerang: kritische commentaren. NOS: 19.00 Nieuws. 19.07 (S) Internationaal Spectrum: oude en klassieke muziek. 20.30 Gastcollege: His torisch onderzoek op het platte land. 21.15 Telepathie, klank beeld. 22.20 Van ta-ta tot totale taal. 22.30 (S) Over musici ge sproken. 23.00 (S) Rostrum of Composers 1975. 23.55-24.00 Nieuws. 8.02 (S) Vitamine S: sport en muziek. 9.02 (S) Juist op zondag. 10.02 (S) Muziek Mozaïek. 11.02 (S) Drie draait op verzoek. VA RA: 12.02 (S) Klink Klaar. 13.02 (S) NAR: Nederlandse Artiesten Revue. NOS: 14.02 (S) Langs de lijn: sport en muziek. KRO: 18.02 (S) Landgenoten, ik heb u lief. 19.02 (S) KRO-op-Drie: Tombola. 23.02 (S) Voer voor Vogels. 0.02 (S) In the still of the night. 1.02-7.00 (S) De week in. HILVERSUM III Ieder heel uur Nieuws.AVRO: 7.02 (S) Ko, de boswachtershow. BRUSSEL (Nederl.) 12.00 Nieuws, mededelingen en SOS-berichten. 12.10 (S) Lichte muziek. 13.00 Nieuws, weerbericht en mededelingen. 13.15 (S) Operafragmenten. (14.00 Nieuws.) 15.00 (S) Spor- tinformatie, lichte muziek en verkeerstips. (17.00 en 18.00 Nieuws.) 18.30 Katholiek Gods dienstige uitzending. 19.00 Nieuws, weerbericht en mede delingen. 19.20 Internationale amusementsmuziek. (20.30 Nieuws. 21.00-21.58 Klacht tegen een onbekende, hoorspel. 22.00 en 23.00 Nieuws.) 23.40- 23.45 Nieuws. VARA: 8.00 Nieuws. 8.10 (Mono) Weer of geen weer, waarin om 9.00 Sportmedede- hngen. HUMANISTISCH VER BOND: 9.30 Zit er wat in? IKOR: 10.00 (S) Korte kerk dienst met kinderen. 10.30 Kerkdienst vanuit Leeuwarden. 11.25 Wilde Ganzen. 11.30 Ge loven op z'n Italiaans, documen taire. AVRO: 12.00 (S) Muzikaal Onthaal. 13.00 Nieuws. 13.10 De In Jonge mensen op het con certpodium" treden op: Anne- Marie Vermaele (gitaar), Caro lyn Watkinson (mezzo-sopraan) en Johanna Wiedenbach (piano). (Zondag, Nederland 1, 19.30 uur). Sonja praat met Cees Egas, die in 1952 voor de PvdA in de Tweede Kamer kwam, Sieto Hoving, die de politiek in zijn cabaret laat doorklinken en Jan Terlouw, die behalve als politi cus als schrijver van jeugdboe ken bekendheid kreeg. (Zondag, Nederland 1, 21.50 uur) „Zienswijze" houdt zich bezig met de droom. Aü» de orde ko men onder andere vragen als: Wat is de betekenis van onze dromen? en: Kan men zijn eigen dromen leren verklaren? (Zondag, Nederland 2, 21.35 uur

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 13