Het betere wonen in Beigen OpZoom Bouwfonds Geldleningen Breda te huur bedrijfshallen 1 nieuwbouw verkoper bakker, IWoVF VERTEGEN WOORDIGER mrithrlhuis hofman 1 ruötipkp iutrriwra liflgisrij ajiprialtat iti utaaaim rtkru nmtlipln TOT 20% GOEDKOPER DAN IW NEDERLAND ziekenverzorgster F racti zonde li Meem u: bij de Otrivin S-J'Uw adviseur vooreen eigen huis KORSTANJE-GOES FERKET REIJNS LANDHUIS JONES LANG VHP VERG: ONROERENDE GOEDEREN! afbetaling! AUTOREDRIJF „WOUW afdelingshoofd (mnl. of vrl.) GEmifll LITERfllf J.P. Van Ussel op basis van 2e hypotheek, echter zónder notaris- of taxatiekosten. units vanaf800tot 8000 m2 toegestane vloerbelasting 5.000 kg/m2 zeer grote elektrische toegangsdeuren direkt nabij au*o-snelweg Rotterdam-Antwerpen ELECTRIC TOOLS WOLF ELECTRIC TOOLS (NEDERLAND) B.V. MOGELIJK ZONDAG OPEN MAANDAG GESLOTEN BREDABAAN 399 WUUSTUVEZEL Tel.09 3231B9B235 BEJAARDENCENTRUM DE IJPELAAR BREDA GRAFMONUMENTEN De Wilbert r.-k. Verpleeghuis voor bejaarden DE STEM VAN ZATERDAG 1 NOVEMBER Kantoor van NOTARIS TE HOOGSTRATEN Openbare verkoping van HUIS met tuin en grote berg plaats met tuin te Meer- le, Meerseldreef, Kloos- terweg 11. Gelegen in woongebied met landelijk karakter. Notaris J.P. van Ussel te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen na mens de erfgenamen De Bie-Cox: Koop 1: HUIS met aanhorigheden en tuin, te Meerle, Meersel dreef, Kloosterweg 11, met. een gevelbreedte van 21.56 m., groot 12 a 69 ca. Ingedeeld als volgt: gang, woonkamer, keuken, wc. en slaapkamer; verder kelder en kelderkamer en grote slaapkamer. Verder grote tuin en put- en regenwater. Bezichtiging, maandag tot en met vrijdag, nè 18 uur. Koop 2: GROTE BERGPLAATS met aanhorigheden en tuin te Meerle, Klooster- weg, naast koop 1, met ge velbreedte van 21.50 m. groot 14 a 62 ca. Beschikbaar: volgens veilvoorwaarden. Liefhebbers gelieven trouwboekje en huwe- lijkskontrakt mede te brengen. Zitdagen: voorlopig op woensdag 5 november 1975, en definitief op woensdag 19 november, telkens om 14.30 u. ter herberge Stad Lourdes bij V.D. Broeck-Schrickx, Meerseldreef, Meerle. Plans en inlichtingen ten kantore tel. 031/145177. BETONGARAGES diverse afmetinger vanaf 1450,— BETON-TUIN- SCHUURTJES diverse afmetingen vanaf 875,— BETON- SCHUTTINGEN 2 meter hoog en geplaatst per str. meter 48,- minder dan 10 meter 15/pct. extra exd. 16 pet. b.t.w. alles geplaatst. Vraag vrljbl. onze folder. A. en B. BETONBOUW BARRIERWEG 239 Eindhoven Telefoon ook 's avonds 04998-1200 040 - 430871 - 434643 V In het plan Meilust 1 heeft het Bouwfonds Zuid Nederland 16 woningen in aanbouw. Een plan waar geen hoogbouw komt, in een uitzonderlijk mooi landschap met natuurlijke hoogteverschillen, veel groen en rustiek water. Meilust ligt vlak tegen bestaande bebouwing aan zodat u niet in een echte nieuwbouwwijk komt te wonen. En dat allemaal in Bergen op Zoom met zijn rijke geschiedenis waar van de stad, want dat is het, letterlijk boordevol zit. Om maar niet te praten over de gunstige ligging en de vele rekreatiemogelijkheden. In Bergen op Zoom bouwen wij 16 vriendelijke woningen met of zonder garage. Vrij op naam vanaf 98.970,- premie totaal f 24.575.- gunstige hypotheekmogelijkheden BOUWFONDS ZUID-NEDERLAND NV. Markt 8 Roosendaal. 01650-35302 Het Bouwfonds Zuid Sederland is een gemeentelijke instelling die eigen woningbezit wil bevorderen De meeste gemeenten in Brabant en Limburg zijn aandeelhouders van bet Bouwfonds Zuid \ederland Gezamenlijk willen ze u vooral wtmingen in de premiesektor aanbieden wal centraal via liet Bouwfonds gebeurt 2 rijen van 8 woningen, waarvoor 8 garages bestemd zijn. veel openbaar groen. Woonkamer van 5.55x5.46 is 30 m-. Dat zijn nog eens maten. daarnaast een ruime eethoek van 2.43 bij 2.5 is 6 m-. een royale en gezellige open keuken van 2.43x2.85 is 7 m-, 3 slaapkamers plus ruimte voor nr. 4 fijn betegelde badkamer met ligbad, vaste wastafel en tweede toilet. stijlvolle voor- en achtergevels, centrale verwarming, toehtvrii trappenhuis Vraag onze uitvoerige dokumen- tatie aan bij het Info-centrum, Markt 8. Roosendaal. Of komt u morgen naar on^ kantoor dat speciaal van 10-4 uur geopend is voor het plan Bergen op Zoom. Gewenste kapitaal netto in handen zónder énige kosten behalve 1% afsluitprovisie. 5.000,— 60 x 114,— Of 120 x 75,— 10.000,— 60 x 228,— of 120 x 149,50 of 180 X 126,50 15.000,— 60 x 341,50 of 120 x 224,— of 180 x 190,— 25.000,— 60 x 569,— of 120 x 373,50 of 180 x 316,50 enz. leder ander kapitaal bieden wij U eveneens, boven iedere 1e hypotheek, bij voldoende overwaarde. Vrije besteding, voor elk doel; strikte geheimhouding en snel (afwikkeling in 2 weken). Bel of schrijf nu direct voor volledige en vrijblijvende inlichtingen. Financieringskantoor Moonen Saroleastraat 42, HEERLEN, Postbus 221. Tel. 045 - 71 08 06 en 71 06 98. Buiten kantooruren en in weekend tevens; tel. 045-21 41 97. Ook uw adres voor 1e hypotheken, rente 91/4% (2 jaar vast). (Maandlast aan rente plus aflossing op basis van een 30-jarlge annuïteit: 82,50 per 10.000,- kapitaal). Een nieuw pluspunt in uw reclame: KLEINTJE Het plaatsen van een KLEINTJE vormt een we zenlijke bijdrage tot het rea liseren van uw doel. TIEN DUIZENDEN lezen u! IN BAARLE-NASSAU te koop prachtig gelegen met 15.000 m2 grond. Inhoud woning ongeveer 800 m3. Aanvaarding direkt Koopprijs nog overeen te komen Te bevragen: 01833-1423. vrije hoogte 7 meter zeer gunstig gelegen in het industriegebied Breda Noord Naereboutstr. 21 - Tel. 01100-13830 en 13411 (na 18 u. en za.dag: 01195-562 of 01103-1746). Op uw verzoek adviseren wij u gratis, vakkundig en betrouwbaar over verkoop of koop van uw U weet wij verkopen veel en meestal vlot. Wij hebben voortdurend en veel vraag naar Woonhuizen, bungalows en villa's, boerderijen, landerijen, enz. Wij verzorgen ook correct: Taxaties, Hypotheken en Verzekeringen. JONES LANG WOOTTON B V. Westblaak 109 Rotterdam. Tel.: 010-147477 Voor onze vestiging in Rotterdam zoeken wij voor zo spoedig mogelijke indienst treding een beslist ervaren Leeftijd 25 a 30 jaar. N.F M.-diploma of studie hiervoor is noodzakelijk. Wij bieden: een goed basissalaris gunstige secundaire arbeids voorwaarden een prettig arbeidsklimaat Wij verzoeken geïnteresseerden in deze funktie schriftelijk te solliciteren aan onderstaand adres, onder vermelding van leeftijd, opleiding en ervaring: Stadionweg 70, Amsterdam-Z. Geheimhouding wordt verzekerd. Kandidaten dienen geen bezwaar te hebben tegen een psychotechnische test. geraidw makelaardij o.g. Mathenesserlaan 434, Rotterdam. Wolf Electric Tools (Ned.) B.V. is de jonge ex pansieve Nederlandse verkoopmaatschappij van Wolf Electric Tools (Holdings) Ltd., Engels fabrikant van hoogwaardig elektrisch handge reedschap. Wegens voortdurend verdere uitbreiding van onze aktiviteiten, zoeken wij een bekwame Voor het rayon Zuid-West Neder land. Gedacht wordt aan een jong verkoper, die echter zijn sukses kan aantonen. Technische kennis is geen vereiste, wèl enthousiasme, pioniersgeest en impro visatievermogen. Woonplaats: In het rayon. Redelijke spreekvaardigheid in de En gelse taal is een pluspunt. Dit o.a. i.v.m. de opleiding in de fabriek te Londen. Wij bieden de man, die denkt aan de gestelde eisen te kunnen voldoen, een goed salaris met een uitstekende provi sieregeling. Wolf Nederland is een bijzonder agres sieve unit - voor het grootste gedeelte uit jonge mensen bestaande - die na de verkoopsuksessen van de afgelopen jaren, snel verder wil penetreren. Bent u die aktleve (jonge) man, die vooruit wil komen en karrière wil ma ken? Bel dan even voor een afspraak naar: en vraag naar de heer P.J.B. v.d. Lely/dir. Wiltonstraat 8 - Zoetermeer Tel: 079-169640. "I Bij beschikking d.d. 10 ok tober 1975 van de Arron- dissements - Rechtbank te Breda, is Adriana Maria Meewis, weduwe van Louis Marquenie, geboren te Waalwijk, 16 september 1898, wonende te Etten- Leur in het Psychiatrisch Instituut „St. Antonius", Van Bergenplein 39, onder curatele gesteld op grond van geestelijke stoornis, met benoeming van Hen drik Maria Marquenie,wo nende te Doesburg, Mag noliastraat 24, tot curator en van Adriaan Maria Marquenie, wonende te Amsterdam, Rozengracht 214a, tót toeziend curator. Etten-Leur, 30 okt. 1975. Markt 21, Postbus 87. Mr. J. Th. Boere, advocaat en procureur. De IJpelaar, een modern Bejaarden Centrum voor 120 bewoners, dat is aan gesloten bij de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden, heeft een plaats vakant voor een (gediplomeerd) Die in de bestaande verzorgingsgroep wordt opgenomen en waarvan wordt verwacht, dat zij op grond van vakkennis zelfstandig kan werken. Beloning: volgens C.A.O. bejaardentehuizen: Leeftijd: 20-25 jaar.. Sollicitaties te richten aan de direktie van Bejaarden Centrum de IJpelaar, Overakkerstraat 111, Breda, tel. (076) 651950. Kosteloos De rechter - commissaris in het faillissement van G.G. van de Wetering te Boxtel aan het Heult 4, ge handeld hebbende onder de naam Stekelenburg- Parket, thans wonende en zaakdoende te Breda aan de Haagweg 13 onder de naam Parket-Discount, heeft bepaald: 1. dat de indiening der schuldvor deringen bij ondergete kende moet plaats hebben uiterkijk op 5 december 1975.2. dat de verificatie - vergadering zal worden gehouden in het gerechts gebouw aan de Klooster- laan 46 te Breda op maan dag, 22 december 1975 te 14.45 uur. De curator, Mr. A. Minderhoud, Sophiastraat 28, Breda. Kwaliteit: prima afwerking, concurrende prijzen, ruime keuze, bll|vende service. Vrijblijvend wordt op aanvraag geïllustreerde catalogus toegezonden Op uw verzoek komen vertegenwoordigen bij u aan huis. ZUIDNEDERLANDSE STEENHOUWERIJ BERGEN OP ZOOM HULST j Kamillelaan Steensedi|k 11» Tal. 01640-34873 Tel. 01140-2W I Honda Dealer voor West-Brabant Her«lMstraat 170, Heerle. T#l. 01658-2224 Uw adres voor alle merken nieuwe en gebruikte auto's I Tevens het adres voor accu's, banden en het uitdeuken spuiten, moffelen van uw auto. Overrljn 7, Katwijk aan den Rijn, telefoon 01718-16041 Voor een van onze afdelingen demente bejaarden vragen wij een in bezit van het diploma Ziekenverpleging A en/of B en beschikkende ovef leidinggevende capaciteiten. Aanstelling geschiedt in de rang 1e verpleegkundige of wnd. hoofdverDleeo- kundige; salariëring en secondaire arbeidsvoorwaarden volgens richtlijnen Nationale Ziekenhuisraad; opname in pensioenfonds op basis P.G.G.M.-regie ment. Voor gezinshoofden is desgewenst een vrijstaande dienstwoning op het ter rein van „De Wilbert" beschikbaar. Inlichtingen u/orden gaarne verstrekt door de directrice, Overrijn 7, Katwijk aan den Rijn. (Van onze redact PARAMARIBO De waarner oppositionele VHP in de Surin, mèe.ri dat de fractievergadering jR Paramaribo niet is belegd oi ter verantwoording te roepen. Munara zei dit in een reac-| de brief die Hindori donderdag schreef aan VHP-' leider Lachmon. Daarm stelt Hindori nog eens onomwonden zich buiten de partijdiscipline te «tellen in het belang van de' komende onafhankelijkheid.! Hindori is niet van plan het fractieberaad bij te wonen. De agenda voor de vergade ring van vanmorgen luidt: be- spreking van de huidige poli- I tieke situatie en het verder te '.voeren beleid met betrekking Kol de onafhankelijkheid van Suriname. Voorafgaand aan het fractie- beraad heeft de VHP-top een gesprek met mevr. Liesdek- Clarke, die enige tijd geleden uit liet regeringskamp over stapte naar de oppositie. Be- (ADVERT Carole Vos HET VERKEERDE GEZICHT Het verkeerde gezicht is het verhaal'van verschillende mensen die met verschillende motieven esn eim' aan hun leven maakten, f. 19,90 Dick Walda MEISJE VELLEBEEN Een bundel verhalen over gewone mensen in alledaagse gebeurtenissen, f. 19,90 Verkrijgbaar bij Uw boekhar Otrivin helpt direkt. Even druppelen en u kunt j weer vrij ademhalen. Otrivin prikkelt niet en f werkt urenlang. Gezwollen neusslijm- vliezen slinken. U hebt een fijne neus voor Otrivin. Ultslüiltti it

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1975 | | pagina 10