kfcoda. TEKORT AAN AARDAPPELEN TE VREZEN LEGER ZET 8.000 MAN IN BIJ OOGST Oosterscheldeplannen regering halen het nét Jumbo stort neer in Kenia: 61 doden HHH ALGESAL „Een van 4 commando's was nog niet dood" HalitranA+D n-dam geen ^rtraging voor helpt snel on brandt niet op de huid Treinbotsing Rotterdam: 14 gewonden Oproep aan 30.000 studenten voor hulp MEERDERHEID KVP STEMT TEGEN; AR DIENT MOTIE IN j ^verbinding rr in hebben, riteuse kado te doen, tatie van Tefal, van de friteuse-kopers >r de komende jaren lien, krokante kip, .etjes, smeltende appel- I ii«nnementspri-'s I Reigerstraat 16, Breda. Mc I - I ^tetviL ,van een half-open I Wen enkele fi- Correspondenten over verbranding: PRESTIGE Middel ontdekt TWEE MILJOEN BANGLADESJ pak500 gram nu in dit land hebben we het écht allemaal nodig... natuurlijke vitaminen haal hm de voordelige gezinsverpakking en blijf Sit, de hele winter door! Vogalu Standaard tse. Verkrijgbaar met nium deksel of met leksel.Kapaciteit .Voorzien van ïostaat en kontrole- je. Eventueel lever- in oranje uitvoering, ff 99-. VIEUX ST. ANDRE met z'n fluwelen karakter huisdieren kennel Natas ja JOGGEN ingeënt en ge- ir zwart en en gestroomd, dattheestraat 17, 1683-518. ANARIES, valk n. St.-Antonlus- n op Zoom. Tek0DUITSE HERDERS Pups met stamboom, 6 Prima afstamming. M. «j van Blankersweide, v. v.d. Oude Stiphout. De m hebben Prac.hïgeWiUemse-| ken. Mevr. A O Willem levens. Molendijk daarbuiten. Voor afspraak. 01652-3103. 4EDERLAND V. ssers, fitters en werkers. Infor- inwinnen na heer J. Hoen- Irisstraat 11, DIENSTE of relaties werk. erkoop ten be- andicapten. Inl. 40 Rotterdam ngel 52a. Hoofd- 53-12816 Ensche- ing. KLEINTJE plaatsen resultaten huwelijke" j-ecleiu' Dr. W. A. J. M. Harkx RedacteurL. Lejjendekker «Jictie- en administratie-adres ^straat 9, Terneuzen. tel. (01150) - 79 20 ,34.70 losse1 DONDERDAG 21 NOVEMBER 1974 i ',«00 Der kwartaal; 8,35 per maand. Inummers 45 cent. I rironummcr 1114111 V Uitgeversmaatschappij De Stem B.V., DE VRIJE ZEEUW 27e jaargang No. 7516 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. personeel gevraagd boeW*» (Van een onzer verslaggevers) BEN HAAG - Zelfs al zou- jfI) in het ergste geval de ongeveer 15.000 ha. aardappe ls die momenteel in het juid-westelijk kleigebied nog de grond zitten, er niet „eer uitkomen en dus verlo- rtn gaan. dan nog zal er in Nederland geen tekort aan jantannelen ontstaan. Een mogelijke vrees, dat in de I32Ste toekomst de prijzen voir aardappelen drastisch zullen gaan stijgen. Is dan ook niet gerechtvaardigd. Bit verklaarde gisteren desgevraagd een woordvoer der van de hoofdafdeling ak kerbouw van het Landbouw schap in Den Haag. Hoe de prijzen voor de aardappelen zich zullen gaan ontwikkelen, viel op dit mo ment volgens deze woord voerder nog moeilijk te voor spellen. Normaal worden er in ons land zoveel aardappe len geteeld, dat er veel uit gevoerd kunnen worden. Eenderde deel van de aard- appelproduktie wordt door Nederland gewoonlijk uitge voerd naar andere landen. De laatste jaren was dat ge middeld 800.000 ton ner jaar. Zou de aardappelsituatie dit jaar normaal zijn ge weest. dan zou ons land waarschijnlijk een miljoen ton aardappelen voor export hebben overgehouden. Want de opbrengst per ha. was dit jaar erg groot. Gezien de huidige situatie zouden er in het ergste geval 500.000 tot G00.000 ton aardappelen ver loren kunnen gaan. Maar dan nog blijft er een exportover schot over van ongeveer 500.000 ton, zo verklaarde de woordvoerder van het Land bouwschap in Den Haag. Volgens deze woordvoerder is het nu de grote vraag, wat de export gaat doen. De vraag ook of Nederland zijn exportoverschot wel za! kwijtraken. Duitsland is traditioneel de grootste aard appelafnemer van Neder land. Daar wordt de markt echter momenteel overvoerd en heerst er een laag prijs peil. Het prijspeil voor Poe ren en tuinders In Nederland is op dit moment nlm. twin tig gulden iier 100 kilo aar dappelen. Dat Is volgens de woordvoerder van het Land bouwschap een redelijk prijspeil. Moeilijk te zien is daarom of met name Duits land, maar ook Italië, toch Nederlandse aardappelen zal blijven afnemen. Een andere factor is. dat in West-Europa in het algemeen de aardappeloogst tamelijk groot is. Maar daarnaast zal ook in België esi Frankrijk wat van de aardappeloogst verloren gaan. verlorengaan. Begin september was de prijs per kilo op de termijn- markt voor aardappelen 12 cent. Dese prijs is op dit moment ongeveer 27 cent. De telersprijs lag een maand ge leden op f 10,- tot f 12,- per honderd kilo. Dat is nu f 20,-. Volgens voerder is dit normale situatie. de woord- echter een (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De defensie leiding heeft gistermiddag be sloten begin volgende week 8.000 militairen van de Ko ninklijke I,andmacht in te zet ten om hulp te gaan verlenen bij het binnenhalen van de oogst in Zeeland, op de Zuid hollandse eilanden en in West- Brabant. De militaire hulnver- lening op vrijwilli basis, zo als deze tot nu toe door 2 800 man is uitgevoerd, komt te vervallen. De 8.000 militairen, die deel uitmaken van het Eerste Le gerkorps, zullen voor maxi maal drie weken tewerk wor den gesteld. Evenals de mili tairen. die tot op heden op vrijwillige basis bij de oogst hielpen, zullen de militairen, die volgende week worden in gezet, een dagvergoeding van f 12,50 boven hun normale wedde ontvangen. Over de huisvesting van de 8000 militairen moet nog over leg worden gepleegd, evenals Gevraagd _w»a met alle komforteen JUFFROUW VOOR DE HUI^°fcJ| die tevens smake %eer|J ken. In- of m soneel aanwezig. ,,nJ si en wintervakant^Pjfgje* ris en re s g^nnin^s Familie u- „7lversum. Larixlaan 5. HUW (oon 02150-42309 JNlsMAKING GEZOCHi N« en prettige en betrouwbare "7^,iKsPel"1'1 bureau voor persoonlijke nu BON VOOR GRATIS BOEKJE CENTRUM EUROPA I aat 143 Beverwijk, leietoon uiJo-7c RREDA»! \BANI BARONIELAAN J'3' IEIEFOON 01600 56242_ Be Tweede Kamer heeft te- j jtn middernacht de motie- I Schakel (AR) waarin om vol ledige afsluiting van de Oos- terschelde werd gevraagd met 8 tegen 67 stemmen verwor pen, Tegen stemden de frac- s van PvdA, PPR, D'66, PSP, CPN, Boerenpartij, RKPN, de JE-leden Scholten en Van Hauwelingen en de KVP-ers Sleisterlee, Krosse, Weijzers, Van Zeil, Van Heelkasteel en Van der Gun. (Van onze redactie buiten land) NAIROBI Een vliegtuig ongeluk 11 Kenia heeft gis teren aan zeker til ineiisen het teven gekost. Twee inzit tenden worden nog ver mist. Een boeing 747 van de Westduitse Lufthansa, dis een vlucht van Frankfort naar Johannesburg maakte, stortte kort na het vertrek uit Nairobi neer en vloog in brand. Het is het eerste vliegtuigongeluk met dit ty pe, een groot vliegtuig dat 340 mensen kan vervoeren. Er zijn 84 overlevenden. Ei- waren 139 passagiers en een bemanning van 18 aan boord. Van de 94 overlevenden kwamen er 73 met de schrik vrij, De andere 21 zian in ziekenhuizen opgenomen, De meesten van hen werden niet ernstig gewond. De gezag voerder, Chritian Krack, en de eerste piloot behoren tot de overlevenden. De meeste passagiers wa ren Duitsers. De oorzaak van ret ongeluk is nog niet dui delijk. Het toestel kwam rormaal los van de rotbaan. Toen het 30 a 45 meter hoog te had bereikt, stortte het oeor, ongeveer een kilometer 'an de rolbaan. Dit ongeluk ig het eerste htale ongeluk waarbij een noeing 747 is betrokken, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Ooggetuigen hebben ver klaard, dat de staart van het Jcestel bij het opstijgen krachtig tegen de grond ™eg. Het vliegtuig brak daarna in twee stukken, ter van de vleugels en achterstuk raakte in het rand. Een dikke rook, gelijk aan die van een ontploffing t-an een bom. steeg uit het -oestel op. Alle inzittenden •an het achterstuk van de ambo Jet verloren het le ven. Een van de piloten van de neergestorte Jumbo wordt door redders weggevoerd van het zwaar rokende wrak. k VIEUX ST. ANDRE ■ie sterren meer dan waard boerin eventuele I toekomstij>nsec,uentle voor een Wk, f* vaste oeverver- j, over de Westerschei dat de ka- 'an KVp l °P verzoek |*i) Dp ?merlid Cornells- Pt»-stuwU^°ering van de °ok cai?son-dam heeft 111" "e va« 6 vertraginS ?e'oI* oeververbinding h'ddsman verzekerde de (ADVERTENTIE) spierpijn, gewrichtspijn, spit, zenuwpijnen, pijn in armen en benen. eft geen onaangename geur verkrijgbaar in tuben van 40 en 100 gr. (Van onze reaactia buitenland) TEL AVIV Een van de vier Palestijnse commando's die maandagnacht na een inval in een flat in de Dlaats Beit Shaan door het Israëlische le ger buiten gevecht werden ge steld. leefde volgens corres pondenten nog, toen na het ieger woedende Israëlische burgers het pand binnendron gen, de lichamen der eomman- do's naar buiten gooiden en probeerden ze in brand te ste ken. De noa levende man was Yehuda Bihas. die in het ge zicht door een koigel getroffen was en met bloed bedekt. Hij werd door de Israëli's afge maakt. De commando's ver moordden vier Israeli's. Deze versie is niet van officiële zu- de bevestigd. Een woordvoerder van het Demokratische Volksfront een Palestiinse guerilla-oreamsa- tie. heeft gisteren verklaard dat de aanval niet was uitge voerd door vier commando's maar door drie. „De Israëliërs hebben in hun woestheid een Israëliër gedood en verbrand omdat zij meenden dat het een van ons was." aldus deze woordvoerder. Westerterp (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De Oosterscheldeplannen van het kahinet Den Uyl zullen het nèt ha len. al is het een dubbeltje op zijn kant. Dat bleek gisteravond laat, toen KVP-Kamerlid Cornelissen liet doorschemeren, dat een aantal KVP'ers vóór het plan van een caisson- dam is. Dat aantal (minstens 6) is genoeg om minister Westerterp er door heen te slepen. De grote meerderheid van de KVP blijft echter tegen, omdat de antwoorden van mi- Dat de plannen van Wester- terp toch door kunnen gaan „volstrekt onvoldoende" zijn. nister Westerterp voor hen van de fracties van CPN en Boerenpartij, die zich nu voor de caisson-dam hebben ver komt vooral door de houding klaard. De regering hoeft nu ook niet met een „onaanvaard baar" te komen. Zou dat wel het geval zijn dan zou de hele KVP-fractie door de knieën zijn gegaan. Overigens had fractieleider Andriessen m dat geval een debat aangevraagd over de vraag of het kabinet over de Oosterscheldezaak wei een „onaanvaardbaar" mag uitspreken, gezien de afspra- ken die formateur Burger in dertijd heeft gemaakt. De situatie is nu zo dat Rijkswaterstaat de komende anderhalf jaar rustig door kan studeren over de technische en financiële uitvoerbaarheid van de storm-stuwcaisson-dam. Mi nister Westerterp verzekerde de Kaïmer in tweede instantie nog eens dat aan beide voor waarden moet worden vol daan. Kan het technisch niet en-of komen de kosten boven de 2 miljard gulden uit. dan gaat de Oostersc'helde hele maal dicht. Voor de fracties van de PPR en D'66 ontstaat dan een ge heel nieuwe situatie. Met an dere woorden, dan zal over anderhalf jaar een ander be sluit door de regering moeten worden genomen. Er zal dan een studie moeten worden verricht ovpr een mogelijk openhouden van de Ooster- schelde met algehele dijkver hoging. Minister Westertern bestreed dat overigens: half open of dicht diat is de vraag en elke ander alternatief is niet meer ter sprake. Twee moties zijn ingediend: een door SGP-er Van Rossum over de technische uitvoer baarheid en een van AR-Ka- merlid Schakel, waarin de re gering wordt gevraagd het, ou de Deltaplan uit te voeren. Beide fracties kregen de steun van een grote minderheid (ADVERTENTIE) Een Fins wetenschappelijk team heeft na een onderzoek van 10 jaar een middel ontdekt dat haarwortels als het ware tot nieuw leven wekt. Bij 70 pet. van de proefpersonen is nieuwe haargroei verkregen. Het middel is thans onder de naam ANTISCAL bij apotheken drogisterijen en kappers verkrijg baar. indien gebruikt in combinatie met BIOSCAL speciaal shampoo werkt het preparaat reeds na 5 tot 10 weken. Het moet worden gebruikt tot het haar zijn volle lengte heeft bereikt. Inl. Postbus 1140, Den Haag. (ARP op 2 na, CHU, WD. SGP, DS'70. GPV. meerder heid KVP). Oo alle progressieve fracties na leverden d° andere nogal felle kritiek op ce antwoorden die de minister eerder op de avond had gegeven. Enkele kwalificaties: „gerede twijfel blijft" (WD-er Koning), „Westerterp is een behendig advocaat in een slechte twijfel achtige zaak" (GPV-er Jonge ling), „waterhuishouding en compartimentering gaat volle dig de mist in" (Drees van DS'70) en .dit is een partij politiek prestige project" (ARP-er Schakel). Het KVP-kamerlid P- Cor nelissen iiet minister Wester terp wieten. dait de meerder heid van zijn fractie niet door het geruststellende betoog van de minister tevreden is ge steld. De compartimentering is volgens dit Kamerlid onuit voerbaar zolaing Provinciale Staten daar niet aan wensen mee te werken. Of gaat hij soms over de hoofden van de Zeeuwen heen zelf de zaak aanleggen? Minister Westerterp had de Kamer eerder op de dag als het ware gesmeekt om in te stemmen met de aanleg van een storm-stuw-caissondam. „Geef ons in het belang van een verantwoordelijkheid voor goed natuurbeheer anderhalf jaar, waarin we in gerecht vaardigde hoop kunnen bestu deren of onze oplossing tech nisch mogelijk is. Ik wil een goed rentmeester zijn voor die natuur en hoop ook dat de tegenstanders zij het met pijn in het hart ons die kans geven", aldus een zeer geëmotioneerde minister. Daarvoor had hij in een bij na twee uur durend betoog getracht de vele vragen van de Kamerleden te beantwoor den. Hij slaagde daar maar ten dele in. Met name de financië le consequenties en de veilig heid bleven eng vaaig en on duidelijk. Dat in tegenstelling tot de uitspraak van de be windsman dat hij wel met de Belgische regering wil over leggen, maar dat voor zijn plannen beslist niet de toe stemming van Brussel nodig is. (Vervolg op pagina 17) ROTTERDAM - Op een baanvlak in Rotterdam is gis teravond een personentrein op een containertreim gebotst. Veertien reizigers werden licht gewond. Her ernstigste letsel betrof een bovenbeenfractuur. Voor het overige waren het sehaaf- en snijwonden van rondvlie gende glassplinters. Alle ge wonden werden behandeld in het Sint-Claraziekenhuis te Rotterdam- Allen zijn inmid dels weer naar huis. Het ongeluk gebeurde om streeks half negen. De reizi gerstrein was van Rotterdam onderweg naar Venlo. Het treinverkeer van Rotterdam naar Barenfrecht is als gevolg van het ongeluk in beide rich tingen gestremd. Er werden voor het vervoer van de reizi gers tiussen deze beide plaat sen bussen ingezet. Het ongeluk gebeurde vlak bij het Feyenoordstadion. De bergingswerkzaamheden wer den bemoeilijkt door aan bei de zijden van de rails gepar keerde auto's, vanwege de op dat moment te spelen inter land-wedstrijd Nederland Italië. OPKLARINGEN Hier en daar opklarin gen. Zwakke tot matige zuidelijke wind. Maxi mumtemperaturen rond 10 graden. STAD EN STREEK Vissers niet bang voor ophogen dijken. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE Subsidie voorkomt 20.000 ontslagen. Pagina 23 BINNEN- EN BUITENLAND Weer 1300 man op straat. Pagina 13 SPORT Grieken weerstaan West duitsers. Pagina 19 RADIO EN TELEVISIE Kung Fu-plaatje bracht Carl Douglas eindelijk succes. Pagina 25 over de plaatsen waar ze zul len worden ingezet. Minister Vredeling heeft verklaard dat het aantal van 8000 militairen beslist niet verhoogd kan worden. Dan zouden namelijk bepaalde diensten en oefenprogramma's in het honderd lopen. De militairen zillen vooral worden ingeschakeld bij het rapen van aardappelen op de 17.000 ha., die nog gerooid moeten worden. Zou dat door de weersomstandigheden on mogelijk worden, dan zullen de militairen bij het oogsten van uien en gladiolen worden ingeschakeld. De 8000 militairen moeten da komende dagen nog worden aangewezen. Er is duidelijk sprake van een „must". Als de noodklok luidt dan moeten de militairen in de bres springen, zo drukte een voorlichter van defensie het gisteren uit. De Vereniging' voor Dienst plichtige Militairen (WDM) staat volledig achter het be sluit van de legerleiding. Zij hoopt wel dat bij het aanwij zen van militairen, die moeten gaan oogsten, rekening wordt gehouden met de persoonlijke belangen van de dienstplichti gen. Ir. D. Luteijn. secretaris van de Zeeuwse Landbouw Maat schappij, zei desgevraagd dai de komst van de 8000 mili tairen „eindelijk een duidelij ke erkenning van de rampsi tuatie in zuidwest-Nederland" inhoudt. Het zier er naar uit dat ook uit de studentenwereld flinke oogsthulp op komst is. Het bu reau ASA, dat studenten aan werk helpt, heeft een heroen gedaan op de 30.000 bij het bureau aangesloten studenten om de komende weekends te gaan helpen bij de oogst. Zij worden per uur belastingvrij betaald. De desbetreffende mi nisteries hebben daarvoor toestemming gegeven. De drie landbouworganisa ties in zuidwest-Nederland (ZLM, NCB en CBTB) hebben gistermiddag bij het land bouwschap voorstellen inge diend voor een aparte finan ciële regeling voor alle door de wateroverlast getroffen be drijven. Voor elk gedupeerd bedrijf dient huns inziens een tegemoetkoming per hectare onoogstbaar gewas te ko men. De organisaties willen vóór 1 december uitsluitsel over hun voorstellen. DEN HAAG (ANP) Op het gironummer 777 van het Rode Kruis is tot nu toe twee miljoen gulden binnengeko men ten bate van Bangladesj. Het Rode Kruis zet de actie ten bate vain Bangladesj voor lopig nog voort. Hiertoe blijft het gironummer 777 geopend. (ADVERTENTIES)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1