S-SLAG es dienden G0ETHEM Bezwaren tegen centralisatie sportvelden in Borsele Veel nieuwe namen genoemd CdK-benoeming niet voor eind november 9 November wijziging spaarrente bij Van Lanschot. EUR Geslaagden van antislip-cursus Koorleden gehuldigd in Heinkenszand Wonderlijk vulmiddel voor vakman en gezin PORION Minister vraagt om voorstellen aanvullende werken 9'/2% 10'/2% 7% 7% 7'/2% 8% 73/4% 9'/4% 9% 103/4% 10%% MAKEIRU NTE TERNEUZEN verkeersmaatreg el stad streek 1 s&rtó rs het I Kartelitu e lubiiarissen Hengelaars steunen weduwe van Boffie Steketee PPR In Zeeland en Brabant PvdA VVD SGP Goes POOLSE DAMF« TN MIDDELBURG Politierapport. Nachtelijke rally's door Zeeland OVEZANDK IJS OUDE ANSICHTEN F eestprogramma tijdens opening bar op vliegveld Vergadering van Stichting Opbouw Spaarvormen met vaste termijn. 8%% 9'/4% 10/4% 11/4% 8% 8'/2% Spaarbrieven (aanlbonder). 7%% UITSLAGEN TOPBIUJART Aardenburg Philippine Evan Lanschot 's-Gravenpolder I YYOENSOAG 6 NOVEMBER 1974 laar filialen OOSTBURg kten is het prettig Wer_ ie baan, werk je samen takt met allerlei mensen jt alle steun van ons bij rne opleiding. Er zijn dan VRIJBLIJVEND op don- in van 18.00 19.00 uur IT 12 te SAS VAN GENT ringen zijn wij bereikbaar J OP ZOOM onder num. n. vrijdag tussen 8.30 en TELEFOON 01140-2831 ek en plastic-nylondoek ast. aat in diverse kleuren. chermdoek, markiezendoek nylondoek, ligstoelloperdoèk, llende kleuren. fournituren. 1 00.000,= ieder bedrag I ior elk doel loviomagum B.V. i. tel. 080-^2897 1 lijke indiensttreding: zoals Kornet, Esta, met ervaring op Kornet, dagelijks aan ons adres: i 01140-2751 vragen non 01140-3595 100.000,= ieder bedrag oor elk doel loviomagum B.V. tel. 080-^2897 ++L «VIEUX ST. ANDRE sterren meer dan waard en wethouders van -1 Ljjjad I lgemene kennis, dat 'n kzaa«r| ing van herbestratingsu gltr. I eel te van de Weststraa [;J. I e Boterzandestraat en, I ;ang van heden in "e „rt,ees '*l afgesloten voor alle ve ers- nove®"! 1 zal gelden tot en me ju- I korter als mogelijk ot z relijk zal zijn. ovember 1974. ester en wethouders voor" CHOFF, burgemeester. .N PAGEE secretaris. loer1* (Van een onzer verslaggevers) HEINKENSZAND - De no ta veldsportaccommodatie van r W van Borsele heeft in de raadsvergadering van gis er- follege gedachte .centralisatie I Ed eTvGravenpoider werd vooral bezwaar Sen'^aktpd??r de fractie van de PvdA- PPR. De heer J. de Koster van deze fractie zei dat door be voordeling van genoemde plaatsen de leefbaarheid van de overige kernen ernstig wordt geschaad. „In onze frac tie heerst de vrees dat door dit eentralisatiebeleid veel jongeren uit hun eigen dorp zullen verhuizen waardoor de veroudering in de kleine ker nen wordt versneld, aldus de heer De Koster. Hij zei dat niet de centrali satiegedachte de grondslag moest zijn bij de planning, maar de behoefte aan bepaal de accommodaties in de ker nen. Als voorbeeld noemde de heer De Koster de behoefte aan een tennisbaan in Ovezan- de. Heinkenszand kan volgens hem voorlopig met één tennis baan volstaan. In de nota van B. en W. waren aan Heinkenszand twee tennisbanen toegedacht. Ver der is de fractie van de PvdA- PPR vooi-stander van het sub sidiëren van clubgebouwen en acht zij de vernieuwing van hei voetbalveld in Kwaden- damme noodzakelijk, evenals de aanleg van een veld in Lewedorp- Namens de CHU-fractie ver klaarde de heer M. J. A. Mol zich in beginsel voor de aan leg van een sportveld bij iede re kern. Het is duidelijk dat vooral bij teamsporten de ge zonde rivaliteit tussen de ker nen heerst. Bij een steeds ver dergaande centralisatie gaat dit .verloren", aldus de heer Moi' In de krant van morgen ko men wij nader op de bespre king van de nota over sportac commodaties in de raadsverga dering terug. markten GOES-KRABBENDIJKE, 5 november - Op monster- Conference Kl. I 65-70: 58, 60- 65 58-2062,10. 55-60 52,10— 54 60. Kl. II 65-70: 56. 60-65- 55 55-60 41—45, 50-5o; 25, 45-50: 16,10, 60-70X: 36-37 50-60X: 16,10. I Export- en industneveihng: diverse rassen appels kroet- wit 20,70—20,90; kroet rood 17 40. Cox's Orange Pippin Kl. I 80-85 89—98 75-80 85—99; 70-75- 8493 65-70: 7881; 60-65 56-63 55-60: 32—43. Kl II 80-85: 79—86. 75-80- 77-91 70-75 77—88, 85-70: 68-77,' 60-65: 49—62. 55-60: 30—38. Golden Delicious Kl. I 80-85 3660, 75-80 3453, 70-75 27—53 65-70 23—39 KL II 80-85: 31—47, 75-80" 24-45. 70-75 23—42, 65-70: 21—35. 60-65: 21—26. Goudrei- nette Kl. I 95 mm en op 51— 57 85-95 67—75, 75-85 71- 75, 65-75 63—65. Kl. II 95 mm en op 43— -55, 85-95: 50—72, 75-85 63—76, 65-75 55—68. 60-65 35—39. 1 Rode Goudreinette Kl. I 95 mm en op 5571, 85-95: 73 I 85, 75-85; 78—91. 65-75: 68— 69. Kl. II 95 mm en op 49—61, f 85-95 63—78, 75-85 76—84, 65-75: 50—72. Jonathan Kl. 1 80-85 44. 75-80 42—49 70-75: 36-51, 65-70: 27—29. 60-65: 21-27. Kl. II 80-85: 18—34, 75-80 22—40, 70-75 23—43, 65-70: 23—33, 60-65: 19—21. Ingrid Marie Kl. I 75-85: 52— 59, 65-75 39—44, 60-65 21— 23, 55-60; 21. Spencer Kl. I 80- 85: 61, 75-80: 58, 70-75: 50. 65- 70: 43. 60-65 23 Kl. II 75-80: 38, 70-75 44. 65-70 30—33, 60-65: 21. Karmijn Kl. I 90-95: 97, 85-90: 109—110. 80-85: 1 16, 75-80: 119—120. 70-75: 113. 65- I 70: 71. Zoete Ermgaard Kl. I 65-70; 112—132. 60-65: 1114 129, 55-60 75—105, 50-55: 32—64, 45-50: 32. Pomme d' Orange KL I 65-75: 147, 55-65: 115, 50-55: 63. Zoete Ribbeling Kl II 65-70: 108. 60-65: 109. Glorie van Holland Kl. II 75- 85: 40, 65-70: 21. Laxton's Su- Perb. Kl. II 75-80: 35, 70-75: 35, 65-70 23. 60-65 21. Br. i Alex Lucas Kl. I 75-80: 23, 70-75: 32, 65-70: 35. Kl. II 80- 85: 21. 75-80: 26, 70-75: 29— 32, 65-70: 30—34, 60-65: 21— 26. Conference Kl. II 65-70: 58. 60-65 57, 55-60 41—47. 50-55: 2832. D. du Comict» Kl. I 80-85: 61, 75-80: 66 70- 75: 70. 65-70: 66. Kl. II 85-90- 5', 00-85: 56—62. 75-80: 62— 65,. 70-75 64—69 65-70 52— 66. 60-65: 40—47, 55-60: 26. Gieser Wildeman Kl. II 65-70- 107-132. 60-65: 107—120, 55- J5-107' Saint RemE Kl- 'S"80: 51—55, 60-70 46—54. 50-60: 33—47. Mispels I 127— 13.. II 58. Druiven 220—230 totale aanvoer hard fruit 440a0 colli. (ADVERTENTIE) 'lan onze correspondent) HEINKENSZAND In de x kerk in Heinkenszand zijn I ?WCe leden van het koor, de beren A.j. Pieters en A. Boon- ™an- onderscheiden met de rouden medaille van de H. «regorius wegens het feit dat I va '1 iaar ded uitmaken va" het r.k. mannenkoor. korte toespraak zei ET uan A1Phen veel be- I in \ca c^ten aan kerkkoren het algemeen en aa-n het dw SnenkwT i,n het bijzon- gremri iedere week een mis zingt die bij 6aosfaaT pee' v™ de Parochie ICktt /Tt00r Van A|Phpn maakch TOorhuT1 lange Kd- W »aP ™n mannen- Wié tiidahü.Tr zi: zeer vef>' I ue nw hebben opgeofferd 'ADVERTENTIE) ihorij PROFESSIONEEL... MAAR ALLANG ONTDEKT DOOR DE D0E-HET-ZELVER! KANT-EN-KLAAR. SUPER HECHTKRACHT. 1001 toepassingen BUITEN zowel als BINNEN. Om een idee te geven: houtrot herstellen. Betonreparatie. Gaten, kieren en scheuren BLIJVEND afdich ten. Lek balkon of dunne plek in goot dichten. Uitgesleten trap of vloer uitvlakken. Dat zag u op de TV. Betonnen ra men beglazen of stopverf bij werken. Dakpan of trapleuning muurvast zetten, ook tegels, enz. enz. Super hechting tussen HOUT en STEEN, aan ELK ma- teriaal, droog of vochtig, ook aan metaal en glas. Krimpt of scheurt niet, is BLIJVEND taai- elastisch èn slijtvast. Nu gemakkelijker èn vlugger èn beter: STOPPEN, blijvend AFDICHTEN, VOEGEN, UIT VLAKKEN, ragdun PLEISTE REN, dik PLAMUREN en BLIJ VEND herstellen met PORIQN. De in Zwitserland ontwikkel de gebruiksklare universele kunsthars-vulpasta. Bekroond met hoge Engelse onderschei ding "The Blue Ribbon". On schadelijk voor de handen en onbeperkt houdbaar, ook bij aangebroken pot 1/2 kg 1 kg 2 kg 5 kg ƒ4,95 ƒ8,75 ƒ15,60 ƒ30,50 (Van een onzer verslaggevers) YERSEKE Op zondag 15 december wordt in de Oosterschelde een bij zondere hengelwedstrijd gehouden- De baten zijn namelijk bestemd voor mevrouw Aukje Steke tee en haar vijf kinde ren, de nabestaanden van beroepsvisser Adri- aan Steketee, bijgenaamd Boffie, die afgelopen zo mer op zijn schip hel leven liet „Boffie" Steketee was een bekende en populai re figuur in kringen van Nederlandse en Bel gische sportvissers. Hij vvas altijd goedgemutst en stak vol grappen. Ver scheidene malen stond hij voor radio en televisie op de bres voor een open Oosterschelde Voor de radio zei hij eens. spre kend over de toekomst van Yerseke: „Het wordt nier een hofje met ouwe ■n en es achter de ra men". De talrijke vrienden 1ie ..Boffie" Steketee onder de sportvissers had, willen zijn nage dachtenis eren met een 1 aarlij kse zeehen gel wed strijd om de „Boffie-be- ker" Vooral uit België worden veel deelnemers aan de wedstrijd op 15 december verwacht. De zeehen gel wedstrijd wordt georganiseerd door de Belgische federa tie zeeh engel en inschrijvingen voor de wedstrijd in café De Schelde in Yerseke: ver trek van de boten om S.30 uur Er wordt gevist ••of 15 uur De gevangen vis wordt in café Df Schelde gewogen, waa* tevens de priizen wor den uitgereikt om 19 uur. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/MIDDELBURG Minister mr. W. F de Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken heeft gisteren de laatste fractievoorzitters van Provinciale Staten in Zee land geraadpleegd over de benoeming van een nieuwe commissaris van de koningin in Zeeland. Maandag kreeg hij daarvoor de fractievoorzitters van SGP, GPV, Boeren Partij en VVD op visite, gisteren trokken de fractievoor zitters van CDA (drie man sterk), PvdA en PPR naar Den Haag. Diverse fractievoorzitters, waaronder die van het CDA hebben aangedrongen op het nemen van een snelle beslis sing. De minister liet echter blijken dat de benoeming op zijn vroegst pas aan het einde van de maand kan worden verwacht. Het was een tweede Kee; dat de minister de mening van de Zeeuwse fractievoorzitters vroeg. De oorzaak van deze tweede ronde kan worden ge zocht m het bedanken van mr. B- Biesheuvel voor de functie van commissaris van de ko ningin in Zeeland. Tijdens de ze tweede ronde zijn- de mi nister verscheidene nieuwe namen genoemd van kandida ten voor de commissarispost. Dat heeft o.m. de PPR ge daan. ,We hebben gewezen op kandidaten van onze kant, hetgeen we de eerste keer niet hebben gedaan. Toen stonden we volledig aan de PvdA-kan- didaat drs. M. Verburg. Dat (Van een onzer verslaggevers) DEf HAAG Er ligt voor Brabant f 42 miljoen en voor Zeeland f 6 miljoen te wach ten, die besteed kunnen wor den aan aanvullende werken, zoals aangekondigd in de met Prinsjesdag verschenen inte rim-nota bestrijding werkloos heid. Minister Boersma heeft de regionale coördinatiecolle ges voor openbare werken ge vraagd op korte termijn voor stellen in te dienen om te komen tot een versnelde uit voering van programma's van aanvullende werken. Gevraagd is om bij die voorstellen een belangrijk ac cent te leggen op bouw en verbetering va-n huisvesting voor justitie en politie, de bouw van scholen, de restau ratie van monumenten, hel stichten van welzijnsvoorzie ningen in oude wijken, onder- houdsvoorzieningen aan over heidsgebouwen, het aanleggen van rioleringen en het tot stand brengen van andere structuur- verbeterende werken. Voor het gehele land is hier voor f 200 miljoen beschik- naar. De minister wil de be doelde werken nog voor het eind van het jaar vrijgeven, zodat het effect op de arbeids markt volgende iaar merkbaar- zal zijn Het bedrag van 200 mil joen is zoals bekend, een der de deel van het totale bedrag waarover de interim-nota spreekt, n.l. f 600 miljoen. Van dat totaal wordt f 200 miljoen gereserveerd voor alge mene doeleinden en de overi ge f 400 miljoen worden ver volgens een bepaalde ver deelsleutel over de provincies verdeeld Van dat bedrag zat f 150 m'iljoen bestemd worden -'oor werk dat geschikt is voor oudere werkn°mcrc en. bijzon dere categorieën Het resteren de deel. f 750 -nllioen word* gebruikt voor burgerlijke en utiliteitsgebouwen en voor -rond-, weg-, en waterwerken Daarvan krijgen f 50 milioen aen speciale bestemming. Wat overblijft ziin de f 200 mil ioen waarvoor minister Peers ma nu voorstellen heeft ge vraagd. we nu aandacht op PPR-men- sen hebben gevestigd komt voort uit het feit dat drs. Ver burg geen sterke kandidaten meer tegenover zich heeft. Dat was wel het geval met Bies heuvel en Aantjes. Verder nebben wij kandida-ten ge noemd omdat het van enkele kanten een bezwaar wordt gevonden als na de benoeming van PvdA-mensen als burge meester van Rotterdam en als commissaris der koningin van Drenthe, nu ook de Zeeuwse commissarispost door een PvdA-man wordt bezet. Van onze kant zouden wij daar geen bezwaar in zien. want wij vinden Verburg een acceptabele commissaris der koningin", aldus de heer C. van Waterschoot, fractie voor zitter van de PPR. De kandidaten die de PPR heeft voorgedrgen zijn de he ren J. Tonmaer, burgemeester van Schinveld, en prof. dr Van Wijnsbergen.l hoogleraar bestuursrecht in Nijmegen. De PvdA heeft gisteren zelf de kandidatuur van drs. Ver- burg nogmaals verdedigd. De drie fractievoorzitters van het in het CDA verenigde partijen hebben gepleit voor de benoe ming van een commissaris der koningin uit de Christen-Demo cratische hoek „Wij hebben onder meer de naam van drs R. Zijlstra, de CBTB-voorzitter genoemd, en we hebben ook nog andere namen genoemd" deelde de heer P. Everaert namens het CDA mee. ...Wat ons betreft zou Zijl stra een goede commissaris van de koningin zijn, een man die in brede lagen van de Zeeuwse bevolking welkom zou zijn. Dat hebben we de minister ook laten weten", al dus de heer Everaert. Een woordvoerder van de WD in Zeeland was gisteren niet bereikbaar, maar eerder heeft fractievoorzitter J- Hoekstra laten weten dat voor deze partij de WD-burge- meester dr. Vis van Leiden een goede kandidaat zou zijn. Door SGP, GPV en BP U ingenieur H van Rossum Tweede-Kamerlid voor de SGP. genoemd als kandidaat Volgens de SGP-fractievoor- zitter, de neer A Maljaars, is de heer Van Rossum niet al leen een kerkelijk meelevend man, maar hij kent Zeeland en de waterstaatkundige pro blemen van deze provincie goed De heer Maljaars zei giste ren dat de SGP ondanks het feit dat in de staten deze partij een zetel meer heeft dan de AR niet in het college van GS is vertegen woordigd „Als nu een SGP- commissaris zou worden be noemd, dan zou het een goede compensatie zijn" aldus de heer Maljaars. Na de inspraakronde voor de Staten commissie zullen ook de leden van GS door de minister wor den gehoord, evenals diverse voorzitters van Kamerfracties Daarna is het woord aan de ministerraad. Afsluiting In verband met de reconstructie van de Frans van Hollsnderlaan zal genoemde straat vanaf dinsdag 5 november voor onbepaalde tijd voor alle rijverkeer in beide riohtingen gesloten zijn. (Van een onzer verslaggevers! MIDDELBURG In het kaïder van het Nederlands Poolse culturele verdrag zul len drie Poolse dames deze week een bezoek brengen aan Nederland. De drie dames zijn die gasten van dc nationale vrouwenraad. Oliga Rowinska Pelagii-a Pajak en Henryka De- ga, cüe vooraanstaande posten 'nnemen iin Poolse vrouwenor ganisaties, zullen op donder dag 7 november ook een be zoek brengen aa-n Middelburg. Na door burgemeester Wol ters in het stadhuis te zijn ontvangen zul; en de Poolse gasten een wandeling door da stad maken. Zij brengen onder meer een bezoek aan de pro vinei ale muziekbibliotheek en de Zeeuwse m.uziekschool TERNEUZEN De Terneu- zense gemeentepolitie heeft tijdens de nacht van maandag op dinsdag de 19-jarige Ter- neuzense autobestuurder A.J. van D. op de verbindingsweg tussen de Axelsedam en de Oostsluis aangehouden. In de auto werd een stiletto en een bebakingslamp, die bleek te zijn gestolen langs de weg Sluis-Retranchement, in beslag genomen en tegen Van D. pro ces-verbaal opgemaakt. ZAAMSLAG De bestuur der van een personenauto met aanhangwagen, P.J.M. uit Rot terdam, stopte op de provinci ale weg Zaamslag-Terneuzen voor pand 64 Hij werd aange reden door de achterop ko mende auto, bestuurd door G.K. uit Hontenisse. Beide au to's liepen zware schade op Er werd niemand gewond (Van onze correspondent) MIDDELBURG In de nacht van 8 op 9 november wordt over de Midden-Zeeuw se wegen de 35ste KNAC Herfstrit verreden. De start van deze rit is op vrijdaga vond vanaf 22 uur, de rust en de finish zijn gelegen nabij hotel restaurant De Caisson te Kapelle-Biezelinge. Autosportliefhebbers, die nader kennis wensen te ma ken met het „nationale ge weld" hebben nu de gelegen heid de nationale rijders van dichtbij mee te maken. In de nacht van 9 op 10 november wordt de „5e nacht van Scbeldegouwen" gehou den. Dit is een rit die voor de a-klanse een lengte heeft van 180, voor de b-klasse 120 kilo- meter- De start is zaterdaga vond om half acht vanaf een startflatform aan de Markt in Middelburg. Inlichtingen be treffende deze rit bij de heer P. de Ruyter, Veerseweg 109 te Middelburg. OVEZANDE Ook Ovezan- de is nu opgenomen in d*> bekende serie oude ansichten. Het boekje is samen-gesteld door C.P. Pols udt Zierikzep met medewerking van Doortje Boonman. De eerste exempla ren zijn aangeboden aan de oud-burgemeesters van Ova zande, de heren Mooymam en Andriessen- Onder de 38 af beeldingen bevinden zich fo to's van de klompenmakerij van Guust van Steenbergen, de comedieclub van Ovez.vide het priesterfeest van Jaap Boonman, het schuttersgilde Willem Teil en diverse oude schoolfoto's. De samensteller heeft veel historische bijzon derheden in het boekje ver werkt. Binnenkort komen in de serie oude ansichten Kwa Hendamme en 's-Heerenhoek aan de beurt. Voor de anti-slipcursus die De Stem tezamen met de Anti-slipschool in Deur- ne heeft georganiseerd, zijn inmiddels de volgende per sonen geslaagd. J. van 't Hof Breda. M. Bösel Breda. L. G. Dinge- nians Etten-Leur. G. G. C. Celosse Breda. A. J. M. Jans sen Prinsenbeek. C. M. J. Janssen Prinsenbeek. J. H. A Kruijssen Chaam. P. J. Lint Prinsenbeek. A. F. v. Ravenstein Oosterhout. J. Neyt Sas van Gent. L. Kerk meester Breda. W. Egeter Breda. W. G. KlaaSsen Gilze. A S. Ruppert-V. d. Put Ze venbergen. P. F. Buynsters Bavel. Th. Krijvenaar R'ijen. W A. v. Fessem Steenber gen. P. H. Landstra-V. Dijk Lage-Zwaluwe. J. A. Midhel Terheijden. B. M. C. Michel- Auener Terheijden. C. J. Kops Oosterhout. J. Roba- nus-Maandag Etten-Leur. A. de Bie-Buckens Zundert. C Rijnders-Muizelaar Prinsen beek. F. J. M. Dijkman Tete- ringen. C. Ooms Prinsen beek. G. W. Eversdijk Breda. Bosch Raamsdonk-dorp. C. F. P v. d. Broek Breda. H. B Kok Oosterhout. E. W. M. de Koning Oosterhout. W. Nae- ye Breda. G. Wirke Breda. B. H. Lemm Breda. L. W. B. den Burger Breda. De heer en mevr. Sijders Etten-Leur. J. P. F. Martin Ulvenihout. M Dekkers Bavel. C. H. v. d. Klundert Gilze. De heer en mevr. Lensing Prinsen beek. W. Mourits Putte. K. van Proosdij Breda. J. Mol Breda. J. M-orre Gammeren. M Stoop Etten-Leur. F. Ver schuren Etten-Leur. P. Blom maart St.-Jansteen. J. Zweerts Steenbergen. N. Dis sel Oosterhout. J. Steenvoor- den Geertruidenberg. Schild- kamp Hank. H. Zeilmaker Axel. De heer en mevr. Bau- wens Breda. W. Luif Breda. L v. Zuylen Oosterhout. J. Haas Breda. J. v. d. Burgh Klundert. S. Tuerlings Bre da G. de Poorte Breda. A. Barten Etten-Leur. Sebregts Breda. P. Lambert Axel. L. Jansen Oosterhout. P. Broks Breda J. Barmen 't Loo Bre da J. Burgs Bergen op Zoom. J. Verhulst Dongen. J. Buysrogge Breda. P. Theeu- wes Dongen. A. Hofstede Breda. H. Nienoord Breda. W. Warnier Hulst. P. War nier Hulst. B. JReuling Hulst. (Van een onzer veral.iatevers) ARNEMUIDEN Na we ken van bouwen en timmeren wordt op zaterdag 9 november de bar-diisco op het vliegveld Midden-Zeeland heropend. Met behulp van Air Service Zeeland b.v. en een brouwerij heeft exploitant Van Niielen een feestprogramma samenge steld. Om 14.30 uur begint een luchtshow met als onderdelen le opstijging van een hete luchtballon, het dropjien van parachutisten, een zweefvLeg- demonstratie en demonstraties stuntvliegen- De toegang tot de show is gratis. (Van een onzer verslaggevers) BAARLAND De Stichting Opbouw West-Zuid-Beveland vergadert op 21 november om 20.00 uur in het gebouw van de stichting te Baarland. De agendt vermeldt onder meer de behandeling van de reacties op de nota 'public re lations', een bespreking van volksdansactiviteit en het pro ject het welzijn der kleine kernen. (ADVERTENTIE) 2 jaar vast-nu 3 -nu 4 n -nu 5 ft -nu wordt wordt wordt wordt (Op reeds gestorte bedragen op spaarvormen met vaste termijn wordt gedurende de looptijd geen rentewijziging toegepast). 1 jaar -nu blijft 2 ff -nu wórdt 3 -nu wordt 4 -nu wordt 5 -nu wordt (Van onze correspondent) HULST De Oost- Zeeuwsch-Vlaamse topbiljart- competitie seizoen 1974-1975 is in het afgelopen weekeinde van start gegaan. De Hulster topbiljartclub Marionette won van BC 't Raedhuys uit West- dorpe met 155. Topbiljart club Tovak uit Koewacht speelde thuis met 1010 ge lijk tegen het Sluiskilse STC. Topbiljartclub 't Anker zag kans om de plaatselijke derby tegen BC ONA met 12—8 te winnen. De Hulster topbiljart club KOT was vrij. Schieting Uitslag derde puntenschieting met 19 schut ters: hoogvogel Jac. van Iwaarden; zijvogels H. de Kijcke en tweede niet af; kal len D. van Hermon en tweede niet af; meeste kleine vogels H. de Rijcke (4) Stand kam pioenschap; 1, H de Rijcke 21, 2. J. Cattoor Maldegem 16, 3. Jac. van Iwaarden 13, 4 J. Jansen, H. Lippens en F. WijL fels 12,. Uitslag derde klep- schieting: 1. J. Heijboer 3 kleppen, 2. J. Cattoor, R. de Clerck en A. Ballegeer ieder 2 kleppen. Stand kampioen schap: 1. H- de Rijcke 7 klep pen. 2. J Cattoor, R. de Clerck en D. van Hermon 6 kleppen. (Percentages berekend op basis van rente op rente). Tot 9 november'74 kunt u nog inleggen tegen de huidige rentepercentages. De rentevergoedingen op al onze overige spaarvormen blijven ongewijzigd. bankiers 's-Hertogenbosch, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Nijmegen, Roosendaal, Rotterdam,Tilburg,Vught. Activiteiten Vrijdag lpijgt de jeugd uit Philippine de gelegenheid om een uit stapje te maken naar de ijsre- vue in Antwerpen Het tochtje wordt georganiseerd door het Sociaal Cultureel werk in Phi lippine. Om die reden is er vrijdagavond geen soos in „de Schotse Hoek". Zaterdag kun nen de dertien tot vijftienjari gen weer in hun soos terecht. Zondagmiddag organiseert het SKW te Philippine voor de kinderen van vijf tot negen jaar een cursus handenarbeid. Deze cursus begint om half twee. Om half vier komen de oudere jorfgens en meisjes aan de beurt. Maandag heeft de damesclub haar wekelijkse handenarbeiduurtje. De twee eerstvolgende donderdagen wordt er in „de Schotse Hoek" ook nog een bloemschikcursus gegeven N.C.V.B. De maandelijkse bijeenkost van de afd. 's-Gra- venpuldei van de afdeling 's- Gravenpolder van de Ned. Christen Vrouwen Bond, die gehouden werd in het dorps huis aan de Poelvoordestraat, stond in het teken van de muziek. De heer R. van Soest, leraai aan het ehrist. lyceum te Goes, hield een lezing over het onderwerp "muziek". Spreker liet de 600-iari.ge ge schiedenis van het West-Euro- pese Muziekleven, vanaf het 'Gregoriaans via de Renaissan ce en het Barok naar de he dendaagse muziekbeleving, de revue passeren. Met behulp, van een aantal langsoeelplaten werd getracht een en ander te verduidelijken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 7